Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Outlook

Werk overal vanaf elk apparaat met Microsoft 365

Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om overal te werken met de nieuwste functies en updates.

Nu upgraden
Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Outlook met uw toetsenbord en schermlezer om snel lijsten met opsommingstekens en genummerde lijsten in verschillende stijlen te maken.

Notities: 

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst maken

 1. Druk tijdens het opstellen van bericht in Outlook op Alt+O en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op OO om het menu Opsommingstekens te openen.

  • Druk op MN om het menu Nummering te openen.

 2. Gebruik de toetsen Pijl-rechts en Pijl-links om de gewenste stijl voor opsommingstekens of nummering te zoeken, zoals 'Effen cirkel', en druk op Enter. Het eerste item in de lijst wordt gemaakt en dit item krijgt de focus.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem.

 4. Druk op Enter om nog een lijstitem toe te voegen.

 5. Als de lijst klaar is, drukt u tweemaal op Enter. De focus wordt naar een lege regel onder de lijst verplaatst. In Verteller hoort u: 'Nieuwe regel'. In JAWS hoort u alleen 'Enter'.

Een geneste lijst maken

U kunt een lijst maken in een lijst, zoals geneste opsommingstekens in een lijst met opsommingstekens of overzichtsnummering in een genummerde lijst.

 1. Navigeer in een bestaande lijst naar het item dat vóór de geneste lijst moet komen en druk op Enter om na dat item een nieuw lijstitem te maken.

 2. Zet de cursor aan het begin van de regel voor het nieuwe item en druk op de Tab-toets. In Outlook wordt de inspringing voor dat item automatisch vergroot en wordt het een onderdeel van een geneste lijst.

 3. Typ de tekst voor het eerste item in de geneste lijst.

 4. Druk op Enter om nog een item toe te voegen aan de geneste lijst.

De stijl voor opsommingstekens of nummers voor het geneste lijstitem wordt gebaseerd op de stijl van het bovenliggende item. U kunt deze stijlen wijzigen in elke beschikbare stijl voor opsommingstekens of nummers.

De inspringing van een lijst wijzigen

 1. Selecteer de hele lijst.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de inspringing wilt vergroten of de lijst verder van de marge wilt verplaatsen, drukt u op Alt+H, A, I.

  • Als u de inspringing wilt verkleinen of de lijst dichter bij de marge wilt verplaatsen, drukt u op Alt+H, A, O.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl van de bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek Opsommingstekens of Nummering.

 1. Selecteer de hele lijst.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Alt+H, U om het menu met opsommingstekens te openen.

  • Als u het menu nummeringsstijl wilt openen, drukt u op Alt+H, N.

 3. Gebruik de toetsen Pijl-rechts en Pijl-links om de nieuwe stijl voor opsommingstekens of nummering te zoeken, zoals 'Lege cirkel', en druk op Enter. De stijl van alle lijstitems op het eerste niveau wordt aangepast.

Opmerking: De stijl van eventuele geneste lijsten blijft ongewijzigd. U moet de cursor in de geneste lijst zetten om de stijl van die lijst te wijzigen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Gebruik Outlook voor Mac toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om snel lijsten met opsommingstekens en genummerde lijsten in verschillende stijlen te maken.

Notities: 

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst maken

 1. Ga tijdens het opstellen van een nieuw bericht in Outlook naar het begin van een nieuwe regel en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe lijst met opsommingstekens wilt maken, typt u * (sterretje) en drukt u vervolgens op de spatiebalk. Er wordt automatisch een lijstitem gemaakt met daarvoor een opgevulde cirkel.

  • Als u een genummerde lijst wilt starten, typt u 1. (het getal 1 gevolgd door een punt) en druk vervolgens op de spatiebalk. Er wordt automatisch een genummerd lijstitem gemaakt.

 2. Typ de tekst voor het lijstitem.

 3. Druk op Enter om nog een lijstitem toe te voegen. Typ vervolgens de tekst voor het item.

 4. Als de lijst klaar is, drukt u tweemaal op Enter. De focus wordt naar een lege regel onder de lijst verplaatst. U hoort: 'Nieuwe regel'.

Een geneste lijst maken

U kunt een lijst maken in een lijst, zoals geneste opsommingstekens in een lijst met opsommingstekens of overzichtsnummering in een genummerde lijst.

 1. Navigeer in een bestaande lijst naar het item dat vóór de geneste lijst moet komen en druk op Enter om na dat item een nieuw lijstitem te maken.

 2. Zet de cursor aan het begin van de regel voor het nieuwe item en druk op de Tab-toets. In Outlook wordt de inspringing voor dat item automatisch vergroot en wordt het een onderdeel van een geneste lijst.

 3. Typ de tekst voor het eerste item in de geneste lijst.

 4. Druk op Enter om nog een item toe te voegen aan de geneste lijst. Typ vervolgens de tekst voor het item.

De stijl voor opsommingstekens of nummers voor het geneste lijstitem wordt gebaseerd op de stijl van het bovenliggende item. U kunt deze stijlen wijzigen in elke beschikbare stijl voor opsommingstekens of nummers.

De inspringing van een lijst wijzigen

 1. Selecteer de hele lijst.

 2. Druk op F6 totdat u 'Bericht, geselecteerd, tabblad' hoort en voer vervolgens een van deze handelingen uit:

  • Als u de inspringing wilt vergroten of de lijst verder van de marge wilt plaatsen, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Inspringing vergroten, knop' Druk vervolgens op de spatiebalk.

  • Als u de inspringing wilt verkleinen groten of de lijst dichter bij de marge wilt plaatsen, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Inspringing verkleinen, knop' Druk vervolgens op de spatiebalk.

De werkbalk houdt de focus.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl voor de bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek met opsommingstekens of nummers.

 1. Selecteer de hele lijst.

 2. Druk op F6 totdat u 'Bericht, geselecteerd, tabblad' hoort en voer vervolgens een van deze handelingen uit:

  • Als u een nieuwe stijl voor de opsommingstekens wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Opsommingstekens, menuknop'. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu uit te vouwen. Gebruik de pijltoetsen om door de stijlen te bladeren en druk op de spatiebalk om de geselecteerde stijl toe te passen.

  • Als u een nieuwe stijl voor nummers wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Nummering, menuknop'. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu uit te vouwen. Gebruik de pijltoetsen om door de stijlen te bladeren en druk op de spatiebalk om de geselecteerde stijl toe te passen.

Het menu wordt gesloten en de werkbalk houdt de focus.

Opmerking: De stijl van eventuele geneste lijsten blijft ongewijzigd. U moet de cursor in de geneste lijst zetten om de stijl van die lijst te wijzigen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Gebruik Webversie van Outlook toetsenbord en een schermlezer om snel lijsten met opsommingstekens en genummerde lijsten te maken bij het opstellen van een bericht met Mail. We hebben het getest met Verteller, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat het Leesvenster is uitgeschakeld.

 • Als u Webversie van Outlook gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Webversie van Outlook wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Webversie van Outlook.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst maken

 1. Wanneer u een Outlook schrijft, drukt u aan het begin van een nieuwe regel op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Opmaakopties'.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een lijst met opsommingstekens wilt starten, drukt u op de pijl-rechts of pijl-links totdat u 'Opsommingstekens' hoort en drukt u op de spatiebalk. Er wordt een lijst met ingevulde cirkel opsommingstekens gemaakt en de focus wordt verplaatst naar de hoofdpost van het e-mailbericht.

  • Als u een genummerde lijst wilt starten, typt u 1. (het getal 1 gevolgd door een punt) en druk vervolgens op de spatiebalk. Er wordt automatisch een genummerd lijstitem gemaakt.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem.

 4. Druk op Enter om nog een lijstitem toe te voegen. Typ vervolgens de tekst voor het item.

 5. Als de lijst klaar is, drukt u tweemaal op Enter. De focus wordt naar een lege regel onder de lijst verplaatst.

Een geneste lijst maken

U kunt een lijst maken in een lijst, zoals geneste opsommingstekens in een lijst met opsommingstekens of overzichtsnummering in een genummerde lijst.

 1. Navigeer in een bestaande lijst naar het item dat vóór de geneste lijst moet komen en druk op Enter om na dat item een nieuw lijstitem te maken.

 2. Zet de cursor aan het begin van de regel voor het nieuwe item en druk op de Tab-toets. In Outlook wordt de inspringing voor dat item automatisch vergroot en wordt het een onderdeel van een geneste lijst.

 3. Typ de tekst voor het eerste item in de geneste lijst.

 4. Druk op Enter om nog een item toe te voegen aan de geneste lijst. Typ vervolgens de tekst voor het item.

De inspringing van een lijst wijzigen

 1. Selecteer de hele lijst.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de inspringing wilt vergroten of de lijst verder van de marge wilt verplaatsen, drukt u op de Tab-toets.

  • Als u de inspringing wilt verkleinen of de lijst dichter bij de marge wilt verplaatsen, drukt u op Shift+Tab.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×