Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word
Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Office Accessibility Center. Voor meer algemene hulp raadpleegt u de startpagina van Microsoft-ondersteuning of Oplossingen of tijdelijke oplossingen voor recente problemen met Office.

Word controleert automatisch op mogelijke spel- en grammaticafouten terwijl u typt. Gebruik het toetsenbord en een schermlezer om door de fouten te bladeren en ze te corrigeren. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig voor het controleren van de spelling en grammatica in Word, maar zonder het gebruik van een schermlezer? Zie Spelling en grammatica controleren in Office.

Notities: 

In dit onderwerp

Spelling en grammatica controleren en corrigeren

 1. Open het document dat u wilt controleren op spel- of grammaticafouten, en druk op F7.

  U kunt ook het lint gebruiken om de controle te starten. Druk op ALT+R om het tabblad Controleren te openen en druk vervolgens op C, 1 om de optie Document controleren te selecteren.

  Het deelvenster Editor wordt geopend. U hoort 'Editor-overzicht', gevolgd door het aantal gevonden fouten.

  Tip: Als u de spelling en grammatica in slechts één zin of alinea van een document wilt controleren, selecteert u de tekst die u wilt controleren en drukt u op F7.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op Enter om zowel spel- als grammaticafouten te controleren.

  • Als u alleen spelfouten wilt controleren drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: ‘Correcties-kaart.’ Druk op pijl-omlaag totdat u hoort: 'Spelling'. Druk vervolgens op Enter.

  • Als u alleen grammaticafouten wilt controleren drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: ‘Correcties-kaart.’ Druk op de pijl-omlaag totdat u hoort: 'Grammatica'. Druk vervolgens op Enter.

 3. U hoort de oorspronkelijke zin met de spel- of grammaticafout. Druk op Tab totdat u de eerste suggestie hoort voor een correctie van de fout.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u de suggestie hoort die u wilt gebruiken, en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Enter om de voorgestelde correctie alleen te gebruiken voor de huidige fout.

  • Druk op Alt+pijl-omlaag en druk vervolgens A om de voorgestelde correctie te gebruiken voor alle keren dat de fout voorkomt in het huidige document.

  De fout wordt hersteld en Word gaat naar de volgende fout. Herhaal deze stap voor elke fout.

  Tip: Als u de oorspronkelijke zin wilt lezen voor de volgende fout, drukt u op Tab totdat u de knop Oorspronkelijke zin lezen ziet. Druk vervolgens op Enter.

 5. Als Word klaar is met controleren van het document, hoort u: ‘Dialoogvenster Microsoft Word, knop OK.’ Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

Gevonden fouten in de spelling en grammatica negeren

Als u denkt dat een gevonden fout niet werkelijk fout is, kunt u deze één keer negeren of de fout overal in het document negeren. De fout wordt niet gecorrigeerd, en Word gaat naar de volgende fout in de lijst.

 1. Nadat u naar de oorspronkelijke zin met de gevonden fout hebt geluisterd, voert u in het deelvenster Editor de volgende handelingen uit:

  • Druk op I om één keer te negeren.

  • Druk op G om een gevonden fout overal in het document te negeren.

Sneltoetsen voor het deelvenster Editor

De volgende tabel bevat een overzicht van de sneltoetsen voor het deelvenster Editor.

Dit wilt u doen

Druk op

Het gevonden woord eenmaal negeren, maar opnieuw controleren.

I

Het gevonden woord in het hele document negeren.

G

Het gevonden woord toevoegen aan de woordenlijst van het programma.

A

De wijziging ongedaan maken. Herhaal dit voor eerdere correcties.

Ctrl+Z

Open het deelvenster Controle in het venster Opties voor Word om de manier waarop spelling en grammatica voor alle documenten wordt gecorrigeerd, te selecteren en te wijzigen.

S

Woorden en grammatica die u eerder hebt genegeerd, opnieuw controleren

 1. Druk in het Word-document dat u opnieuw wilt controleren op Alt+F, T. Het venster Opties voor Word wordt geopend.

 2. Druk op P en druk vervolgens één keer op Tab. Het deelvenster Controle wordt geopend met de focus op de knop AutoCorrectie-opties.

 3. Druk op K om naar de optie Document opnieuw controleren te gaan en deze te activeren. Als u wordt gevraagd om de actie te bevestigen, drukt u op Enter om het document opnieuw te controleren. Als u het document niet opnieuw wilt controleren, drukt u op de pijl-rechts om naar de knop Nee te gaan, en drukt u op Enter.

Sneltoetsen die zijn gerelateerd aan het controleren van spelling en grammatica

De volgende tabel bevat een overzicht van de sneltoetsen waarmee u de spelling en grammatica in uw Word-documenten kunt controleren.

Handeling

Druk op

Het venster Opties voor Word openen.

Alt+F, T

Het deelvenster Controle openen in het venster Opties voor Word.

P en druk op Tab

Het dialoogvenster AutoCorrectie openen in het deelvenster Controle.

A

Het dialoogvenster Uitzonderingen op AutoCorrectie openen in het dialoogvenster AutoCorrectie.

E

Opnieuw de spelling en grammatica controleren in het deelvenster Controle.

K

Het selectievakje Spelling controleren tijdens typen in- of uitschakelen in het deelvenster Controle.

P

Naar het selectievakje Grammatica tegelijk met spelling controleren gaan in het deelvenster Controle.

Twee keer op H

Het selectievakje Spelfouten alleen in dit document niet aangeven in- of uitschakelen in het deelvenster Controle.

S

Het selectievakje Grammaticafouten alleen in dit document niet aangeven in- of uitschakelen in het deelvenster Controle.

D

Automatische spelling- en grammaticacontrole in- of uitschakelen

U kunt de automatische spelling- en grammaticacontrole uitschakelen en het document als u helemaal klaar bent. Het tegelijkertijd controleren van de spelling en grammatica in uw bestand is handig als u snel uw tekst wilt proeflezen.

 1. Druk in een Word-document op Alt+F, T. Het venster Opties voor Word wordt geopend.

 2. Druk op P om het tabblad Controle te openen, en druk vervolgens op Tab. Het deelvenster Controle wordt geopend met de focus op de knop AutoCorrectie-opties.

 3. Druk op P om het selectievakje Spelling controleren tijdens typen in of uit te schakelen.

 4. Druk twee keer op M om naar het selectievakje Grammaticafouten markeren tijdens typen te gaan. Druk op de spatiebalk om het selectievakje in of uit te schakelen.

 5. Als u de wijzigingen wilt toepassen en het venster Opties voor Word wilt sluiten, drukt u op Tab totdat u de knop OK ziet. Druk vervolgens op Enter. Uw document krijgt opnieuw de focus.

Opmerking: Als u wilt opgeven hoe Word automatisch moet corrigeren terwijl u typt, gaat u naar het tabblad Controle en drukt u op A. Selecteer vervolgens in het dialoogvenster AutoCorrectie de gewenste opties.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om wijzigingen in een document in Word bij te houden en te controleren

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Word voor Mac controleert automatisch op mogelijke spel- en grammaticafouten terwijl u typt. Gebruik VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om de fouten na te lopen en waar nodig te corrigeren.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig voor het controleren van de spelling en grammatica in Word, maar zonder het gebruik van een schermlezer? Zie Spelling en grammatica controleren in Office.

Notities: 

In dit onderwerp

Een spelling- en grammaticacontrole uitvoeren

 1. Open het document dat u wilt controleren op spelling- of grammaticafouten en druk op Option+Command+L.

  Tip: Als u de spelling en grammatica in slechts één zin of alinea van een document wilt controleren, selecteert u de tekst die u wilt controleren en drukt u op Option+Command+L. U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole wordt geopend. U hoort: 'Spelling and grammar' en de taal voor de controle. De focus bevindt zich in het tekstvak waar u het verkeerd gespelde woord of de grammaticafout kunt corrigeren. Het dialoogvenster bevat ook de suggesties voor een andere spelling of grammaticale correctie. Druk op de Tab-toets totdat u 'Suggestions, table' hoort. Luister naar de suggesties om te beslissen of en hoe u de mogelijke fout wilt corrigeren.

 3. Als u wilt reageren op een probleem dat door Word is vastgesteld, drukt u op de Tab-toets totdat u de opdracht hoort die u wilt selecteren en drukt u vervolgens op de spatiebalk:

  • Als u de geselecteerde tekst wilt overslaan en verder wilt gaan met het volgende item, selecteert u Negeren.

  • Als u de geselecteerde tekst overal wilt overslaan en verder wilt gaan met het volgende item, selecteert u Alles negeren.

  • Als u het geselecteerde woord wilt toevoegen aan de woordenlijst zodat het woord niet meer als een fout wordt gezien door Word, selecteert u Toevoegen. Dit werkt alleen voor fout gespelde woorden. U kunt geen aangepaste grammatica toevoegen aan de woordenlijst.

  • Als u een grammaticale fout wilt overslaan en door wilt gaan naar de volgende fout, selecteert u Volgende zin.

  • Als u de wijzigingen wilt toepassen, selecteert u een van de spellingsuggesties in de tabel Woordsuggesties. Gebruik de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de spellingsuggesties te bladeren. De suggesties worden in VoiceOver opgelezen terwijl u er doorheen bladert. Druk bij de geselecteerde suggestie op Tab totdat u hoort: 'Wijzigen' of 'Alles wijzigen' (om de wijziging overal in de tekst toe te passen). Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Nadat u een fout hebt gecorrigeerd of genegeerd, gaat Word verder met de volgende fout. Herhaal dit proces voor elke fout.

 5. Als de spellingcontrole is voltooid, hoort u: 'The spelling and grammar check is complete'. Als u alleen geselecteerde tekst hebt gecontroleerd, hoort u: 'Word finished checking the selection'.

 6. Druk op de spatiebalk om terug te gaan naar uw document.

  Opmerking: Wanneer de tekst wordt opgelezen door VoiceOver en Word een mogelijke spelfout heeft gevonden, hoort u ook 'misspelled' voor het woord.

Woorden en grammatica die u eerder hebt genegeerd, opnieuw controleren

U kunt de lijst met genegeerde woorden en grammatica wissen of opnieuw instellen, zodat in Word wordt gecontroleerd op problemen met de spelling en grammatica die u eerder hebt genegeerd.

Opmerking: Wanneer u de lijst met genegeerde woorden en grammatica opnieuw instelt, wordt de lijst alleen voor het huidige document gewist. Problemen met de spelling of grammatica die moesten worden genegeerd in andere Word-documenten, worden niet beïnvloed.

 1. Als u naar de menubalk wilt gaan, drukt u in het Word-document dat u opnieuw wilt controleren op Control+Option+M. U hoort: 'Menu bar Apple'.

 2. Druk op de pijl-rechts totdat u 'Tools' hoort en druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u 'Spelling and grammar, submenu' hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het submenu Spelling en grammatica uit te vouwen.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Reset Ignored Words and Grammar'. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 4. Er wordt een bevestigingsvenster geopend. Als u de bewerking wilt bevestigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Yes, default button' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk om deze knop te selecteren.

 5. Als u de spelling en grammatica opnieuw wilt controleren, drukt u op Option+Command+L.

Sneltoetsen die zijn gerelateerd aan het controleren van spelling en grammatica

De volgende tabel bevat een overzicht van de sneltoetsen waarmee u de spelling en grammatica in uw Word-documenten kunt controleren.

Opmerking:  Word voor Mac gebruikt de functietoetsen voor algemene opdrachten. Als u een functietoets wilt gebruiken in een opdracht van VoiceOver, is de standaardinstelling dat u ook de Fn-toets moet indrukken. Zie Functietoetsen gebruiken in Toetscombinaties in Word voor meer informatie over het gebruik van de functietoetsen in Word voor Mac.

Dit wilt u doen

Sneltoets

De Voorkeuren voor Word openen.

Command+komma (,)

Het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole openen.

Option+Command+L

Het volgende foutief gespelde woord of de volgende grammaticale fout zoeken

Fn+Option+F7

Een geselecteerd woord opzoeken in het taakvenster Synoniemenlijst.

Fn+Shift+F7

Geselecteerde tekst opzoeken op internet.

Command+Shift+L

Automatische spelling- en grammaticacontrole in- of uitschakelen

U kunt de automatische controle van spelling en grammatica in Word-documenten uitschakelen en later weer inschakelen.

 1. Open het deelvenster Voorkeuren door op Command+komma (,) te drukken. U hoort: "Word-voorkeuren."

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Spelling and grammar, button' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk om de knop te selecteren. Het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole wordt geopend.

 3. Als u de automatische controle van spelfouten wilt in- of uitschakelen, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Check spelling as you type, checkbox'. U hoort of het selectievakje is 'checked' (ingeschakeld) of 'unchecked' (uitgeschakeld). Druk op de spatiebalk om het selectievakje Spelling controleren tijdens typen in of uit te schakelen.

 4. Als u de automatische controle van grammatica wilt in- of uitschakelen, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Check grammar as you type, checkbox'. U hoort of het selectievakje is 'checked' (ingeschakeld) of 'unchecked' (uitgeschakeld). Druk op de spatiebalk om het selectievakje Grammatica controleren tijdens typen in of uit te schakelen.

 5. Als u terug wilt naar het document, drukt u op Esc.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om wijzigingen in een document in Word bij te houden en te controleren

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Word voor iOS controleert automatisch op mogelijke spelfouten terwijl u typt. Gebruik VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om de fouten na te lopen en waar nodig te corrigeren.

Notities: 

In dit onderwerp

De spelling van een document controleren

Controleer een document op spelfouten en bepaal vervolgens of u het eens met de spellingcontrole.

 1. Open het document dat u wilt controleren op spelfouten.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Page one content, <pagina-inhoud>, text field' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Page one, text field, is editing'.

 3. Draai de rotor naar 'Woorden'.

 4. Swipe omlaag totdat VoiceOver een verkeerd gespeld woord aankondigt. Het fout krijgt automatisch de focus.

 5. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. Het snelmenu wordt geopend.

 6. Swipe naar rechts totdat u hoort: 'Selecteren'. Dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm. Het verkeerd gespelde woord is nu geselecteerd.

 7. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. Het snelmenu wordt geopend.

 8. Swipe naar rechts totdat u 'Menu-item' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Er wordt een lijst met suggesties voor correctie geopend.

 9. Swipe naar rechts totdat u een suggestie printer hoort die u wilt accepteren. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Automatische spellingcontrole in- of uitschakelen

U kunt de automatische spellingcontrole uitschakelen wanneer u aan het document werkt. Wanneer u klaar bent, kunt u de automatische controle weer inschakelen en de spelling in het hele document controleren.

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Show ribbon, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het lint wordt geopend en de naam van het huidige tabblad heeft de focus.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Selected, <naam van het huidige tabblad>'.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'Review tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Proofing tools button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Spelling, On' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De automatische spellingcontrole is nu uitgeschakeld.

 6. Als u de automatische controle weer wilt inschakelen, navigeert u naar de knop Taalprogramma's (zie hierboven), swipet u naar rechts totdat u 'Spelling, Off' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Word voor Android controleert automatisch op mogelijke spelfouten terwijl u typt. Gebruik TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om de fouten na te lopen en waar nodig te corrigeren.

Notities: 

In dit onderwerp

De spelling van een document controleren

Controleer een document op spelfouten en bepaal vervolgens of u het eens met de spellingcontrole.

 1. Open het document dat u wilt controleren op spelfouten.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Not checked, expand switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het lint wordt geopend en de naam van het huidige tabblad heeft de focus.

 3. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Selected, <naam van het huidige tabblad>'.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'Review tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Spelling, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De spellingcontrole is nu geactiveerd. TalkBack kondigt de eerste mogelijke spelfout aan, bijvoorbeeld: '<woord met spelfout> selected'.

 6. Als u wilt controleren of er suggesties beschikbaar zijn voor het verkeerd gespelde woord, swipet u naar rechts totdat u de suggesties hoort. Dubbeltik op het scherm om een suggestie te selecteren.

 7. Als u de suggesties voor deze fout wilt negeren en naar de volgende spelfout wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u 'Next error button' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  Als u alle suggesties wilt negeren en de spellingcontrole wilt beëindigen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Ignore all button' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort: 'Spelling check complete. You're good to go'.

Controlemarkeringen weergeven en verbergen

U kunt de controlemarkeringen verbergen, zodat TalkBack geen spelfouten aankondigt terwijl u aan het document werkt. Wanneer u klaar bent, kunt u de markeringen weergeven en de spelling controleren met TalkBack.

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Not checked, expand switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu van het tabblad wordt geopend en de naam van het huidige tabblad heeft de focus.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Selected, <naam van het huidige tabblad>'.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'Review tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Proofing and language menu' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u de controlemarkeringen wilt verbergen, swipet u naar rechts totdat u 'Not checked, Hide all proofing marks' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  Tip: Als u de controlemarkeringen wilt verbergen voor een bepaald deel van de tekst, selecteert u eerst de tekst in een document en gaat u vervolgens naar het menu Controle en taal zoals hierboven is uitgelegd. Swipe in het menu naar rechts totdat u dit hoort: 'Not checked, hide proofing marks in selected text' en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u de markeringen zichtbaar wilt maken, navigeert u naar het menu Controle en taal volgens de bovenstaande instructies. Swipe in het menu naar rechts totdat u 'Ingeschakeld, alle controlemarkeringen verbergen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Word Mobile controleert automatisch op mogelijke spelfouten terwijl u typt. Gebruik Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de fouten na te lopen en waar nodig te corrigeren.

Notities: 

In dit onderwerp

De spelling van een document controleren

Controleer een document op spelfouten en bepaal vervolgens of u het eens met de spellingcontrole.

 1. Open het document dat u wilt controleren op spelfouten.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het lint wordt geopend en de naam van het huidige tabblad heeft de focus.

 3. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Menu, <naam van het huidige tabblad>, geselecteerd'.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'Controleren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Spelling' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De spellingcontrole is nu geactiveerd. Verteller kondigt de eerst gevonden spelfout aan en het betreffende woord wordt geselecteerd in het document.

 6. Als u wilt controleren of er suggesties beschikbaar zijn voor het verkeerd gespelde woord, swipet u naar rechts totdat u de suggesties hoort. Dubbeltik op het scherm om een suggestie te selecteren.

 7. Als u de suggesties wilt negeren, swipet u naar links of rechts totdat u 'Alles negeren, knop samengevouwen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Controlemarkeringen weergeven en verbergen

U kunt de controlemarkeringen verbergen, zodat Verteller geen spelfouten aankondigt terwijl u aan het document werkt. Wanneer u klaar bent, kunt u de markeringen weergeven en de spelling controleren met Verteller.

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het lint wordt geopend en de naam van het huidige tabblad heeft de focus.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Menu, <naam van het huidige tabblad>, geselecteerd'.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'Controleren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Controle en taal, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u de controlemarkeringen wilt verbergen, swipet u naar rechts totdat u 'Uitgeschakeld, alle controlemarkeringen verbergen' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  Tip: Als u de controlemarkeringen wilt verbergen voor een bepaald deel van de tekst, selecteert u eerst de tekst in het document en gaat u vervolgens naar het menu Controle en taal zoals hierboven is uitgelegd. Swipe in het menu naar rechts totdat u dit hoort: 'Niet ingeschakeld, controlemarkeringen verbergen in geselecteerde tekst' en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u de markeringen zichtbaar wilt maken, navigeert u naar het menu Controle en taal volgens de bovenstaande instructies. Swipe in het menu naar rechts totdat u 'Ingeschakeld, alle controlemarkeringen verbergen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de spelling van een Word voor het web-document te controleren. Word voor het web controleert automatisch op mogelijke spelfouten terwijl u typt. Spelfouten worden gemarkeerd met een rode golvende lijn

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig voor het controleren van de spelling en grammatica in Word, maar zonder het gebruik van een schermlezer? Zie Spelling en grammatica controleren in Office.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Omdat Word voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 voor het bladeren door de opdrachten. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word voor het web.

In dit onderwerp

De spelling van een document controleren

 1. Ga in het document dat u wilt controleren op spelfouten naar de opdracht Spelling op het lint, druk op Alt+Windows-toets en vervolgens op PP en PP. U hoort: 'Spelling, menu-item'.

 2. Druk op Enter om de spelling te controleren. De focus wordt verplaatst naar het eerste verkeerd gespelde woord in het document en er wordt een snelmenu geopend. Als er een voorgestelde spelling is, hoort u de suggestie.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als er meer dan één voorgestelde spelling is, gebruikt u de pijl-omlaag totdat u de spelling hoort die u wilt gebruiken. Als u het woord wilt wijzigen, drukt u op de spatiebalk wanneer u de suggestie hoort.

  • Als u de spelfout wilt negeren die Word heeft gevonden, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Alles negeren' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

 4. Nadat u een fout hebt gecorrigeerd of genegeerd, gaat u met de spatiebalk naar de volgende fout. Herhaal dit proces voor elke fout.

 5. Wanneer u alle fouten hebt doorgenomen, hoort u 'Dialoogvensterfocus op knop OK'. Druk op de spatiebalk om terug te gaan naar uw document.

Opmerking:  Word voor het web ondersteunt geen grammaticacontrole, maar als u de bureaublad-app hebt, kunt u het document snel daar openen om de grammatica te controleren. Als u het document vanuit Word voor het web wilt openen in de bureaublad-app, drukt u op Alt+Windows-toets en O. Meer informatie over het controleren van de grammatica in de bureaublad-app vindt u in Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling in een document in Word.

Controlemarkeringen weergeven en verbergen

U kunt de controlemarkeringen verbergen, zodat Verteller geen spelfouten aankondigt terwijl u aan het document werkt. Wanneer u klaar bent, kunt u de markeringen weergeven en de spelling controleren met Verteller.

 1. Plaats de cursor op het woord met controlemarkeringen.

 2. Druk op Shift+F10 om het contextmenu te openen. Druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u 'Controletaal instellen, menu-item' hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren. Het dialoogvenster Taal wordt geopend.

 3. Als u de controlemarkeringen wilt verbergen, drukt u in het dialoogvenster Taal op de Tab-toets totdat u 'Uitgeschakeld, Spelling niet controleren, selectievakje' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. U hoort: 'Ingeschakeld'.

 4. Als u de controlemarkeringen voor een spelfout wilt verbergen, drukt u in het dialoogvenster Taal op de Tab-toets totdat u 'Ingeschakeld, Spelling niet controleren, selectievakje' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. U hoort: 'Uitgeschakeld'.

 5. Om het dialoogvenster te sluiten en terug te gaan naar het document, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u op de spatiebalk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Toetscombinaties in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×