U kunt de muis op een aantal manieren aanpassen in Windows. U kunt bijvoorbeeld de functies van de muisknoppen omwisselen, de muisaanwijzer beter zichtbaar maken en de schuifsnelheid van het muiswiel aanpassen.

 1. Open de eigenschappen van de muis door te klikken op de knop Start Pictogram voor startknopen vervolgens op Configuratieschermte klikken. Typ muis in het zoekvak en klik op Muis.

 2. Klik op het tabblad Knoppen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de functies van de rechter- en linkermuisknop wilt verwisselen, schakelt u onder Configuratie van de muisknoppen het selectievakje Primaire en secundaire knop omwisselen in.

  • Als u de snelheid wilt aanpassen waarmee u op de muisknoppen moet klikken bij dubbelklikken, sleept u onder Dubbelkliksnelheid de schuifregelaar Snelheid naar Langzaam of Snel.

  • Als u klikvergrendeling wilt inschakelen, schakelt u onder Klikvergrendeling het selectievakje Klikvergrendeling inschakelen in. Hiermee kunt u markeren en slepen zonder de muisknop ingedrukt te houden.

 3. Klik op OK.

 1. Open de eigenschappen van de muis door te klikken op de knop Start Pictogram voor startknopen vervolgens op Configuratieschermte klikken. Typ muis in het zoekvak en klik op Muis.

 2. Klik op het tabblad Aanwijzers en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u al uw aanwijzers een nieuw uiterlijk wilt geven, klikt u op de vervolgkeuzelijst Schemaen vervolgens op een nieuw muisaanwijzerschema.

  • Als u alleen een afzonderlijke aanwijzer wilt wijzigen, klikt u onder Aanpassen op de aanwijzer die u wilt wijzigen in de lijst. Klik vervolgens op Bladeren, klik op de aanwijzer die u wilt gebruiken en klik op Openen.

 3. Klik op OK.

 1. Open de eigenschappen van de muis door te klikken op de knop Start Pictogram voor startknopen vervolgens op Configuratieschermte klikken. Typ muis in het zoekvak en klik op Muis.

 2. Klik op het tabblad Opties voor de aanwijzer en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de snelheid wilt wijzigen waarmee de muisaanwijzer beweegt, sleept u onder Beweging de schuifregelaar Selecteer een snelheid voor de aanwijzer naar Langzaam of Snel.

  • Als u de aanwijzer nauwkeuriger wilt laten werken wanneer u de muis langzaam beweegt, schakelt u onder Beweging het selectievakje Precisie van de aanwijzer verbeteren in.

  • Als u sneller een optie wilt selecteren wanneer een dialoogvenster wordt weergegeven, schakelt u onder Uitlijnen het selectievakje Aanwijzer in dialoogvensters automatisch op de standaardknop plaatsen in. (Niet alle toepassingen ondersteunen deze instelling. In sommige programma's moet u de muisaanwijzer toch zelf verplaatsen naar de knop waarop u wilt klikken.)

  • Als u de aanwijzer gemakkelijker wilt kunnen zien wanneer u die verplaatst, schakelt u onder Zichtbaarheid het selectievakje Aanwijzerspoor weergeven in en verplaatst u de schuifregelaar naar Kort of Lang om het spoor korter of langer te maken.

  • Als u wilt voorkomen dat de aanwijzer voor de tekst die u typt wordt weergegeven, schakelt u onder Zichtbaarheid het selectievakje Aanwijzer verbergen tijdens het typen in.

  • Als u de aanwijzer snel wilt vinden als u die kwijt bent, schakelt u onder Zichtbaarheid het selectievakje Locatie van de aanwijzer weergeven als ik op Ctrl druk in.

 3. Klik op OK.

 1. Open de eigenschappen van de muis door te klikken op de knop Start Pictogram voor startknopen vervolgens op Configuratieschermte klikken. Typ muis in het zoekvak en klik op Muis.

 2. Klik op het tabblad Bladerwieltje en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het aantal regels wilt instellen dat het scherm verschuift voor elk deel van een rolbeweging, selecteert u onder Verticaal schuiven de optie Dit aantal regels per keer verschuiven en typt u in het vak het aantal regels dat u wilt verschuiven.

  • Als u een heel scherm met tekst wilt verschuiven met elk deel van een rolbeweging, selecteert u onder Verticaal schuiven de optie De inhoud van één venster tegelijk verschuiven.

  • Als de muis een wieltje heeft dat horizontaal schuiven ondersteunt, kunt u onder Horizontaal schuiven in het vak Kantel het wieltje om per keer het volgende aantal tekens te verschuiven het aantal tekens typen dat horizontaal wordt verschoven wanneer u het bladerwieltje naar links of rechts kantelt.

 3. Klik op OK.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×