Rozwiązywanie problemów z usługą Windows Update

Do czego służy ten przewodnik?

Przewodnik zawiera instrukcje pozwalające rozwiązać problemy z instalacją aktualizacji. Oto klika najczęściej wyświetlanych kodów błędu: 0x80073712, 0x800705B4, 0x80004005, 0x8024402F, 0x80070002, 0x80070643, 0x80070003, 0x8024200B, 0x80070422, 0x80070020. Te instrukcje powinny pomóc w rozwiązaniu wszystkich błędów, nie tylko tych wymienionych.

Jak to działa?

Przeprowadzimy Cię przez serię kroków, które pozwolą rozwiązać problemy i zaktualizować system Windows. Pamiętaj, by wykonywać je po kolei.

W której wersji systemu Windows wystąpił błąd?
Jeśli nie wiesz, zapoznaj się z artykułem Który system operacyjny Windows jest używany na moim komputerze?
W której wersji systemu Windows wystąpił błąd?
Jeśli nie wiesz, zapoznaj się z artykułem Który system operacyjny Windows jest używany na moim komputerze?
Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią (usunięte)
Uruchom najpierw narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią, aby sprawdzić, czy problemy są powodowane przez sieć. 
 1. Kliknij http://aka.ms/diag_networking10, aby pobrać plik diagcab, a następnie kliknij polecenie Otwórz w oknie wyskakującym.
 2. Kliknij pozycję Dalej, aby wykryć problemy z siecią.
 3. Wykonaj kroki podane w kreatorze, aby zdiagnozować i rozwiązać problem.
 4. Spróbuj uruchomić usługę Windows Update ponownie.

Czy problem został rozwiązany?

Uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią
Poniżej opisano, jak to zrobić:

 1. Naciśnij klawisz z logo systemu Windows, wpisz Problemy z siecią i wybierz z listy pozycję Identyfikuj i napraw problemy z siecią
 2. Wykonaj kroki podane w kreatorze, aby zdiagnozować i rozwiązać problemy z siecią.
 3. Uruchom ponownie usługę Windows Update.
Czy problem został rozwiązany?  
Uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią
Poniżej opisano, jak to zrobić:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci w obszarze powiadomień i wybierz polecenie Rozwiąż problemy. 
 2. Wykonaj kroki podane w kreatorze, aby zdiagnozować i rozwiązać problemy z siecią.
 3. Uruchom ponownie usługę Windows Update.

Czy problem został rozwiązany?
Uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update
Poniżej opisano, jak to zrobić:

 1. Pobierz narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update, a następnie w oknie wyskakującym wybierz polecenie Otwórz lub Zapisz.
 2. Wybierz pozycję Dalej i wykonaj podane w kreatorze kroki, by rozwiązać problemy z usługą Windows Update .

Czy problem został rozwiązany?

Uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update
Poniżej opisano, jak to zrobić:

 1. Pobierz narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update i wybierz w oknie wyskakującym polecenie Otwórz lub Zapisz.
 2. Wybierz pozycję Dalej i wykonaj podane w kreatorze kroki, by rozwiązać problemy z usługą Windows Update .

Czy problem został rozwiązany?

Uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update
Poniżej opisano, jak to zrobić:

 1. Pobierz narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update i wybierz w oknie wyskakującym polecenie Otwórz lub Zapisz.
 2. Wybierz pozycję Dalej i wykonaj podane w kreatorze kroki, by rozwiązać problemy z usługą Windows Update .

Czy problem został rozwiązany?

Uruchamianie polecenia DISM
 1. Otwórz wiersz polecenia z podwyższonymi uprawnieniami. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk i wybierz polecenie Wiersz polecenia (administrator).  Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj albo Tak.
 2. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter.
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 3. DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess
 4. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter.
  sfc /scannow
 5. Zamknij wiersz polecenia i ponownie uruchom usługę Windows Update.

Czy problem został rozwiązany?
Zresetowanie lub ponowna instalacja systemu Windows
Jeśli żaden z poprzednich kroków nie rozwiązał problemu, musisz zresetować lub ponownie zainstalować system Windows. Patrz Opcje odzyskiwania w systemie Windows 10.

Czy problem został rozwiązany?
Problem został rozwiązany
Cieszymy się, że problem z działaniem usługi Windows Update został rozwiązany.
Nadal masz problemy?

Przykro nam, że przy użyciu tego przewodnika nie udało się rozwiązać problemu. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem Answer Desk.

Zresetowanie lub ponowna instalacja systemu Windows
Jeśli żaden z poprzednich kroków nie rozwiązał problemu, musisz zresetować lub ponownie zainstalować system Windows. Patrz Jak odświeżyć komputer, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu.

Czy problem został rozwiązany?
Zresetowanie lub ponowna instalacja systemu Windows
Jeśli żaden z poprzednich kroków nie rozwiązał problemu, musisz zresetować lub ponownie zainstalować system Windows. Patrz Jakie opcje odzyskiwania systemu są dostępne w systemie Windows?

Czy problem został rozwiązany?
Uruchamianie polecenia DISM
 1. Otwórz wiersz polecenia z podwyższonymi uprawnieniami. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk i wybierz polecenie Wiersz polecenia (administrator).  Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj albo Tak.
 2. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter.
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 3. DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess
 4. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter.
  sfc /scannow
 5. Zamknij wiersz polecenia i ponownie uruchom usługę Windows Update.

Czy problem został rozwiązany?
Pobieranie najnowszej aktualizacji KB

Poniżej opisano, jak to zrobić:

 1. Przejdź na stronę historii aktualizacji.
 2. Odszukaj numer najnowszej aktualizacji KB dla używanej wersji systemu Windows 10 — zazwyczaj znajduje się on u góry listy — i zapisz go lub skopiuj.
 3. Przejdź do witryny Microsoft Update i odszukaj ten numer KB.
 4. Wybierz łącze pobierania, a następnie wybierz pozycję Pobierz. Po wyświetleniu monitu wybierz pozycję Zapisz.
 5. Po ukończeniu pobierania wybierz pozycję Otwórz, aby rozpocząć aktualizację.

Czy problem został rozwiązany?
Właściwości

Identyfikator artykułu: 10164 — ostatni przegląd: 16.12.2016 — zmiana: 2

Opinia