Wyświetlanie i usuwanie historii przeglądarki w programie Microsoft Edge

Dotyczy: Microsoft EdgeWindows 10

 

Za Twoją zgodą

new Microsoft Edge 

może zapamiętywać informacje, co ułatwia powrót do ulubionej witryny lub wypełnianie formularzy. Microsoft Edge przechowuje dane przeglądania, takie jak Twoje hasła, informacje wprowadzone w formularzach, odwiedzane witryny i inne informacje. Inne tryby przeglądania, takie jak przeglądanie InPrivate czy tryb gościa, działają inaczej i przechowują mniej danych niż zwykłe przeglądanie.

Dane przeglądania są przechowywane na Twoim urządzeniu. Jeśli funkcja synchronizacji jest włączona, te typy danych mogą również być przechowywane w chmurze Microsoft. Ma to na celu synchronizowanie ich na wszystkich przeglądarkach Microsoft Edge, na których użytkownik się zalogował.

Możesz wyświetlać i czyścić historię przeglądania, wybierając pozycję Ustawienia i nie tylko  > Historia  > Zarządzaj historią. W dowolnym momencie możesz usunąć historię przeglądania.

Czyszczenie danych przeglądania przechowywanych na komputerze


Aby wyczyścić dane przeglądania na komputerze, upewnij się, że synchronizacja jest wyłączona. Zsynchronizowane elementy zostaną wyczyszczone na wszystkich zsynchronizowanych urządzeniach.

Poniżej opisano, jak można wyczyścić dane przeglądania w przeglądarce Microsoft Edge:

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia i nie tylko Ustawienia  > Prywatność i usługi .
  2. W obszarze Wyczyść dane przeglądania wybierz pozycję Wybierz elementy do wyczyszczenia.
  3. Wybierz zakres czasu z menu rozwijanego Zakres czasu.
  4. Wybierz typy danych, które chcesz wyczyścić z komputera (aby wyświetlić opisy, zobacz poniższą tabelę). Na przykład można usunąć historię przeglądania i pliki cookie, ale zachować hasła i dane wypełniania formularzy.
  5. Wybierz opcję Wyczyść teraz.

Czyszczenie danych przeglądania przechowywanych w chmurze (w przypadku włączenia synchronizacji lub personalizacji)


Aby zarządzać danymi w chmurze Microsoft i usuwać je, zobacz pulpit nawigacyjny prywatności. Na pulpicie nawigacyjnym prywatności możesz wyświetlać i usuwać dane Dane usunięte na pulpicie nawigacyjnym prywatności nie zostaną usunięte z Twojego urządzenia.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zatrzymywania udostępniania danych firmie Microsoft, zobacz Program Microsoft Edge i przeglądanie danych a prywatność.

Dane przeglądania, które można usunąć w przeglądarce


Typy informacji Co zostaje usunięte Gdzie to jest przechowywane
Historia przeglądania Adresy URL odwiedzonych witryn oraz daty i godziny poszczególnych wizyt. Na urządzeniu (lub jeśli synchronizacja jest włączona, na zsynchronizowanych urządzeniach)
Historia pobierania Lista plików pobranych z sieci Web. Usunięcie tych danych powoduje usunięcie samej listy, a nie pobranych plików. Na urządzeniu
Pliki cookie i inne dane witryn Informacje przechowywane przez witryny na konkretnym urządzeniu z Twoimi preferencjami typu lokalizacja czy licencje zawartości multimedialnej. Na urządzeniu
Buforowane obrazy i pliki Kopie stron, obrazów i innych treści multimedialnych przechowywane na urządzeniu. Te kopie umożliwiają przeglądarce szybsze ładowanie zawartości podczas kolejnej wizyty w danej witrynie. Na urządzeniu
Hasła Zapisane hasła witryn. Na urządzeniu (lub jeśli synchronizacja jest włączona, na zsynchronizowanych urządzeniach)
Dane autowypełniania formularzy (obejmuje formularze i karty)  Informacje wprowadzone w formularzach, takie jak adres e-mail, dane karty kredytowej lub adres dostawy. Na urządzeniu (lub jeśli synchronizacja jest włączona, na zsynchronizowanych urządzeniach)
Uprawnienia witryny Przejdź do obszaru Ustawienia i nie tylko  > Ustawienia > Uprawnienia witryny, aby dla poszczególnych witryn internetowych zobaczyć listy z informacjami dotyczącymi lokalizacji, plików cookie, wyskakujących okienek i autoodtwarzania multimediów. Na urządzeniu
Hostowane dane aplikacji Informacje przechowywane przez aplikacje sieci Web na urządzeniu. Obejmuje to dane ze sklepu Microsoft Store. Aby wyświetlić aplikacje zapisane w Microsoft Edge, przejdź do strony Ustawienia i nie tylko  > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami. Na urządzeniu

Czyszczenie danych przeglądania Internet Explorer za pomocą Microsoft Edge


Za pomocą Microsoft Edge możesz wyczyścić wszystkie dane przeglądania Internet Explorer. Wyczyszczenie danych przeglądania Internet Explorer nie wpłynie na dane przeglądania w innej przeglądarce.

  1. Otwórz przeglądarkę Microsoft Edge i wybierz kolejno opcje Ustawienia i nie tylko  > Ustawienia  > Prywatność i usługi .
  2. W obszarze Wyczyść dane przeglądania dla przeglądarki Internet Explorer wybierz pozycję Wybierz elementy do wyczyszczenia.
  3. Wybierz typy danych, które chcesz usunąć.
  4. Wybierz pozycję Usuń.