Uaktualnienie do systemu Windows 10: często zadawane pytania

Dotyczy: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Uaktualnienia z poprzedniej wersji systemu Windows np. Windows 7 lub Windows 8.1 do Windows 10. FAQ dotyczące uaktualniania do Windows 10.

Aktualizacja zapewnia najnowsze funkcje i ulepszenia zabezpieczeń dla bieżącej wersji systemu Windows. Jeśli chcesz zaktualizować urządzenie i potrzebujesz więcej informacji, zobacz Windows Update: FAQ

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania związane z bezpłatnym uaktualnieniem systemu do wersji Windows 10.

Aby uzyskać więcej informacji o wymaganiach systemowych i dostępnych funkcjach, zobacz stronę Specyfikacje systemu Windows 10.

Jeśli zostanie wyświetlony kod błędu, a żadna z poniższych informacji nie pomaga, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów aktywacji systemu Windows.

 
Poniższe pytania i odpowiedzi dostarczą bardziej szczegółowych informacji klientom, którzy są w trakcie uaktualniania.