Uaktualnienie do systemu Windows 10: często zadawane pytania

Dotyczy: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Uaktualnienie powoduje zmianę na komputerze poprzedniej wersji systemu Windows np. Windows 7 lub Windows 8.1 na Windows 10. Uaktualnienie może odbywać się na posiadanym urządzeniu, jednak firma Microsoft zaleca użycie systemu Windows 10 na nowym komputerze, aby wykorzystać najnowsze funkcje i ulepszenia zabezpieczeń. Często zadawane pytania dotyczące uaktualniania do systemu Windows 10.

Aktualizacja zapewnia najnowsze funkcje i ulepszenia zabezpieczeń dla bieżącej wersji systemu Windows. Jeśli chcesz zaktualizować urządzenie i potrzebujesz więcej informacji, zobacz Windows Update: często zadawane pytania

Aby uzyskać więcej informacji o wymaganiach systemowych i dostępnych funkcjach, zobacz stronę Specyfikacje systemu Windows 10.

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania związane z bezpłatnym uaktualnieniem systemu do wersji Windows 10.

 

Poniższe pytania i odpowiedzi dostarczą bardziej szczegółowych informacji klientom, którzy są w trakcie uaktualniania.