Która wersja systemu operacyjnego Windows jest używana na moim komputerze?

Dotyczy: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Znajdowanie informacji o systemie operacyjnym w produkcie Windows 10


Aby dowiedzieć się, która wersja systemu Windows jest zainstalowana na komputerze, naciśnij klawisz z logo systemu Windows  + R, wpisz winver w polu Otwórz, a następnie wybierz opcję OK.

Poniżej opisano, jak uzyskać więcej informacji:

  1. Wybierz przycisk Start Ustawienia  > System  > Informacje .
  2. W obszarze Specyfikacje urządzenia > Typ systemu sprawdź, czy masz 32-, czy 64-bitową wersję systemu Windows.
  3. W obszarze Specyfikacja urządzenia znajdziesz wersję i edycję systemu Windows działającego na Twoim komputerze.

Pokrewne łącza