Wspomaganie ochrony urządzenia za pomocą usługi Zabezpieczenia Windows

Dotyczy: SecurityWindows 10

Jeśli masz system Windows 10, usługa Zabezpieczenia Windows zapewni Ci najnowszą ochronę antywirusową. Po uruchomieniu systemu Windows 10 po raz pierwszy usługa Zabezpieczenia Windows jest włączona i aktywnie pomaga chronić Twój komputer, skanując w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa. Usługa Zabezpieczenia Windows używa funkcji ochrony w czasie rzeczywistym do skanowania plików pobieranych na komputer lub na nim uruchamianych.

Usługa Windows Update automatycznie pobiera aktualizacje programu Zabezpieczenia Windows, aby ułatwić zapewnienie bezpieczeństwa komputera oraz jego ochronę przed zagrożeniami.

Jeśli masz starszą wersję systemu Windows i korzystasz z programu Microsoft Security Essentials, warto przejść na program Zabezpieczenia Windows.

Planowanie skanowania w programie Zabezpieczenia Windows

Program Zabezpieczenia Windows regularnie skanuje komputer, aby zapewnić jego bezpieczeństwo. Jeśli chcesz ustawić własny harmonogram skanowania:

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Harmonogram zadań i wybierz Harmonogram zadań z listy wyników. 
 2. W lewym okienku rozwiń pozycję Biblioteka Harmonogramu zadań > Microsoft > Windows, a następnie przewiń w dół i kliknij dwukrotnie folder Windows Defender.
 3. W środkowym okienku u góry kliknij dwukrotnie pozycję Windows Defender: Skanowanie zaplanowane.
 4. Wybierz kartę Wyzwalacze, a następnie wybierz pozycję Nowy.
 5. Ustaw czas i częstotliwość, a następnie wybierz przycisk OK.

  Planowanie skanowania za pomocą aplikacji Zabezpieczeń systemu Windows w narzędziu Harmonogram zadań


Włączanie lub wyłączanie ochrony w czasie rzeczywistym programu Zabezpieczenia Windows

 1. Wybierz kolejno przycisk Start  > Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia > Zabezpieczenia Windows > Ochrona przed wirusami i zagrożeniami.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W bieżącej wersji systemu Windows 10: w obszarze Ustawienia ochrony przed wirusami i zagrożeniami wybierz opcję Zarządzaj ustawieniami, a następnie przełącz ustawienie Ochrona w czasie rzeczywistym do pozycji Włączone lub Wyłączone.
  • W poprzednich wersjach systemu Windows 10: wybierz opcję Ustawienia ochrony przed wirusami i zagrożeniami, a następnie przełącz ustawienie Ochrona w czasie rzeczywistym do pozycji Włączone lub Wyłączone.