Informacje o gwarancjach, rozszerzonych planach serwisu sprzętowego i postanowieniach na temat korzystania z urządzeń

Dotyczy: BrakSurface

Uzyskaj informacje o standardowej ograniczonej gwarancji, rozszerzonym programie serwisowym Microsoft Complete oraz rozszerzonym planie serwisu sprzętowego dla klientów biznesowych.