Historia aktualizacji systemów Windows 10 i Windows Server 2019

Dotyczy: Windows 10, version 1809Windows Server 2019, all versions

Windows 10 w wersji 1809 i Windows Server 2019: ponowne wydania


 

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji, i jak ją pobrać, zobacz:

Aktualizacje systemu Windows 10 w wersji 1809


W lewej części tej strony znajduje się lista wszystkich aktualizacji udostępnionych dla tej wersji systemu Windows. Są także dodatkowe informacje o wersjach i znanych problemach. Zainstalowanie najnowszej aktualizacji powoduje uzyskanie wszelkich wcześniejszych aktualizacji, które mogły zostać pominięte (w tym także wszelkich ważnych poprawek zabezpieczeń).

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy z aktywowaniem systemu Windows lub rozwiązaniem problemów, zobacz nasze poniższe tematy pomocy:

Bieżący stan systemu Windows, wersja 1809, Windows Server 2019 i Windows Server, wersja 1809


 

Data Stan bieżący: Dotyczy platform:

Szczegóły

15 stycznia 2019 r 13:00 czasu PT Rozwiązane
 • Windows 10, wersja 1809
 • Windows Server 2019
 • Windows Server, wersja 1809

Firmy Microsoft i Morphisec zidentyfikowały problem na urządzeniach z zainstalowaną aplikacją Morphisec Protector lub inną aplikacją korzystającą z oprogramowania Morphisec Software Development Kit (SDK) w tym: Cisco AMP dla punktów końcowych. Te aplikacje mogą mieć wpływ na możliwości używania przez klientów okna dialogowego „Zapisz jako...” podczas zapisywania dokumentów w aplikacji Microsoft Office. Nie ma to wpływu na zapisywanie plików. (tylko wersje 32-bitowe)

Rozwiązany: firmy Morphisec i Cisco udostępniły aktualizacje aplikacji rozwiązujące ten problem. Zaleca się aktualizacje tych wersji przed podjęciem próby uaktualnienia do systemu Windows 10, wersja 1809:

 • Morphisec Protector, wersja 2.4.8 (aby uzyskać więcej informacji zobacz blog firmy Morphisec dotyczący cyberbezpieczeństwa )
 • Cisco AMP dla punktów końcowych wcześniejszy niż wersja 6.2.1.0 lub późniejszy niż wersja 6.2.3.10813 (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zabezpieczenia Cisco stronę pomocy technicznej)

Blokada uaktualnienia nadal obowiązuje w przypadku wcześniejszych wersji aplikacji niż te wymienione powyżej.

5 grudnia 2018 r. 15:00 PT Rozwiązane
 • Windows 10, wersja 1809
 • Windows Server 2019
 • Windows Server, wersja 1809

Po uruchomieniu i zalogowaniu się na urządzenie z systemem Windows dyski zmapowane mogą się nie podłączyć ponownie.

Objawy obejmują:

 • W Eksploratorze plików na zmapowanych dyskach sieciowych widoczny jest czerwony znak X.
 • Zmapowane dyski sieciowe są wyświetlane jako niedostępne po zastosowaniu polecenia net use w wierszu polecenia.
 • W obszarze powiadomień wyświetla się powiadomienie „Nie można ponownie podłączyć niektórych dysków sieciowych”.

Rozwiązano: KB4469342 rozwiązuje problem, który może powodować niepowodzenie ponownego połączenia zmapowanych dysków po uruchomieniu i logowaniu się na urządzenie z systemem Windows. Zastępuje ona aktualizację KB4471218, dotyczą tego, aby poznać skrypty automatycznie ponownie podłączające zmapowany dysk sieciowy po zalogowaniu się na urządzenie.

30 listopada 2018 r.20:45 PT Ma miejsce blokada aktualizacji
 • Windows 10, wersja 1809
 • Windows Server 2019
 • Windows Server, wersja 1809

Firma Microsoft zidentyfikowała problemy z niektórymi nowymi sterownikami ekranu Intel. Firma Intel przypadkowo wydała wersję swojego sterownika ekranu (wersje 24.20.100.6344, 24.20.100.6345) dla OEM, która przypadkowo włączała nieobsługiwane funkcje w systemie Windows.

Po aktualizacji do systemu Windows 10, wersja 1809, odtwarzanie dźwięku z monitora lub telewizora podłączonego do komputera za pomocą kabla HDMI, USB-C lub przez DisplayPort nie działa prawidłowo na urządzeniach z tymi sterownikami.

Obejście: aby sprawdzić, czy problem dotyczy Twojego urządzenia i go rozwiązać, zobacz ten post na forum systemu Windows.

Następne kroki: firma Microsoft pracuje z Intel nad wygaśnięciem tych sterowników ekranu oraz współpracuje z OEM i poinformuje o postępach w pracach nad rozwiązaniem w najbliższej wersji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Pomoc techniczna dla klientów Intel.

Uwaga: ten problem ze sterownikiem ekranu Intel różni się od problemu z dźwiękiem w przypadku sterownika Intel Smart Sound Technology (wersja 09.21.00.3755), który został wcześniej udokumentowany.

27 listopada 2018 r. 17:00 PT

Rozwiązane
 • Windows 10, wersja 1809
 • Windows Server 2019
 • Windows Server w wersji 1809

 

Firma Apple wydała zaktualizowaną wersję iCloud dla Windows (wersja 7.8.1), w której rozwiązano problemy ze zgodnością, które występowały przy aktualizacji lub synchronizacji Udostępnionych albumów po aktualizacji do systemu Windows 10, wersja 1809.

Firma Microsoft zaleca zaktualizować swoją aplikację iCloud dla systemu Windows do wersji 7.8.1 po wyświetleniu monitu przed próbą uaktualnienia do Windows 10, w wersji 1809. Można również ręcznie pobrać najnowszą wersję z iCloud dla systemu Windows na https://support.apple.com/HT204283.

16 listopada 2018 16:15 PT

Ma miejsce blokada aktualizacji
 • Windows 10, wersja 1809
 • Windows Server 2019
 • Windows Server w wersji 1809

 

Po aktualizacji do systemu Windows 10, wersja 1809, klienci F5 VPN mogą utracić łączność z siecią, gdy usługa VPN jest w konfiguracji tunelowania podzielonego.

Obejście: aby uniknąć tego problemu, można ręcznie skonfigurować systemy i wymusić skierowanie całego ruchu przez tunel VPN. Aby uzyskać szczegółowe informacje, jak to zrobić, zobacz stronę wskazówki dotyczące pomocy technicznej klienta F5.

Następne kroki: Firma Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

14 listopada 2018 r. 18:00 PT

Ma miejsce blokada aktualizacji
 • Windows 10, wersja 1809
 • Windows Server 2019
 • Windows Server w wersji 1809

 

Firmy Microsoft i Trend Micro zidentyfikowały problem dotyczący zgodności oprogramowania OfficeScan oraz oprogramowania zabezpieczającego Worry-Free Business Security firmy Trend Micro podczas próby aktualizacji do systemu Windows 10, wersja 1809.

Aby zapewnić bezproblemową aktualizację, blokujemy na urządzeniach używających biznesowych produktów punktu końcowego możliwość zainstalowania systemu Windows 10, wersja 1809, dopóki nie zostanie wydana poprawka bezpieczeństwa (CP) firmy Trend Micro.

Kolejne kroki: w celu uzyskania informacji, kiedy poprawki bezpieczeństwa będą dostępne dla tych produktów, odwiedź Portal pomocy technicznej dla firm firmy Trend Micro.

 

14 listopada 2018 18:00 PT

Ma miejsce blokada aktualizacji
 • Windows 10, wersja 1809
 • Windows Server 2019
 • Windows Server w wersji 1809

Uwaga: AMD nie obsługuje już procesorów graficznych Radeon HD2000 i HD4000.

Po uaktualnieniu do systemu Windows 10, wersja 1809, karty przeglądarki Microsoft Edge mogą przestać działać, jeśli urządzenie jest skonfigurowane za pomocą kart wideo AMD Radeon HD2000 lub HD4000.

Może pojawić się następujący kod błędu: „INVALID_POINTER_READ_c0000005_atidxx64.dll”.

Mogą również wystąpić problemy z wydajnością ekranu blokady lub hostem ShellExperienceHost. (Ekran blokady obsługuje widgety, a host ShellExperienceHost odpowiada za funkcjonalność wybranej powłoki).

Obejście: aby zapewnić bezproblemową aktualizację, blokujemy na urządzeniach z procesorem graficznym AMD Radeon HD2000 i HD4000 możliwość instalacji systemu Windows 10, wersja 1809.

Kolejne kroki: Firma Microsoft bada ten problem.

 

 

Uwagi dotyczące blokowania uaktualnień: blokowanie dostępności funkcji aktualizacji systemu Windows 10 na urządzeniach, na których wiemy, że wystąpią problemy, to kluczowy aspekt kontrolowanego wypuszczania pakietu zbiorczego aktualizacji, aby zapewnić użytkownikom pomyślnym proces aktualizacji. Decyzje dotyczące blokowania są podejmowane na podstawie wpływu użytkownika z monitorowania raportów i diagnostyki urządzenia. Problemy związane z blokowaniem mają wysoki priorytet i chcemy je jak najszybciej rozwiązać. Jeśli wykryjemy, że na Twoim urządzeniu może wystąpić błąd, taki jak niezgodność aplikacji, aktualizacja nie zostanie zainstalowana do momentu rozwiązania problemu, nawet jeśli sprawdzisz, czy są dostępne aktualizacje. W ten sposób unikniesz wystąpienia znanych problemów.