Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Windows Update: komputer zawiesza się podczas pobierania lub instalowania

Symptomy
Podczas próby pobrania lub zainstalowania aktualizacji z usługi Windows Update w systemie Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista komputer może się zawieszać. Jeśli komputer zawiesza się w trakcie instalacji, jest wyświetlany komunikat podobny do następującego:

Instalowanie aktualizacji X z Y. Nie wyłączaj komputera.

Uwaga W tym komunikacie symbole zastępcze X i Y odpowiadają dowolnym liczbom. Na przykład w przypadku instalowania 16 aktualizacji może to być komunikat:
Instalowanie aktualizacji 4 z 16.

Komputer może też zawiesić się podczas wyszukiwania przez usługę Windows Update aktualizacji i nie wyświetlić przy tym żadnych komunikatów o błędach.

Ewentualnie komputer może zawiesić się po wyświetleniu następującego komunikatu:

Przygotowywanie do konfigurowania systemu Windows.

Nie wyłączaj komputera.

Rozwiązanie
W celu rozwiązania tego problemu należy zastosować jedną z poniższych metod (zależnie od systemu operacyjnego).

Windows 8

Metoda 1. Ponowne uruchomienie wyszukiwania

Jeśli proces wyszukiwania aktualizacji przez Windows Update zawiesza się i nie zostaje ukończony, należy spróbować uruchomić go ponownie. Jeśli nadal nie można pomyślnie wyszukać aktualizacji, należy przejść do metody 2.
Metoda 2. Uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update


Tej metody należy użyć, jeśli usługa Windows Update zawiesza się podczas pobierania. Jeśli ta metoda nie umożliwi rozwiązania problemu, należy przejść do metody 3.
Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć pozycję Fix it, kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.
Jeśli problemy z wyszukiwaniem aktualizacji nie ustąpią, warto odwiedzić witrynę Microsoft Community, gdzie można zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi od innych użytkowników. Aby zadać pytanie lub wyszukać wpisy innych użytkowników, kliknij tutaj.
Metoda 3. Przywrócenie systemu
W przypadku problemów z instalowaniem aktualizacji systemu Windows należy użyć poniższej metody. Jeśli ta metoda nie umożliwi rozwiązania problemu, należy przejść do metody 4.

Uwaga Jeśli komputer nie jest skonfigurowany do uruchamiania z dysku CD lub DVD albo system Windows był preinstalowany na komputerze dostarczonym bez dysków CD czy DVD, należy skorzystać z dokumentacji dołączonej do komputera w celu uzyskania instrukcji umożliwiających kontynuowanie pracy.

Po uruchomieniu komputera za pomocą dysku instalacyjnego systemu Windows można wybrać opcje odzyskiwania systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Ręcznie wyłącz komputer, naciskając przycisk zasilania.
 2. Uruchom komputer, naciskając przycisk zasilania.
 3. Na ekranie logowania naciśnij lub kliknij ikonę zasilania w prawym dolnym rogu ekranu.
 4. Naciśnij klawisz Shift, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Uruchom ponownie.
 5. Na stronie Wybierz opcję naciśnij lub kliknij pozycję Rozwiąż problemy, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje zaawansowane.
 6. Naciśnij lub kliknij pozycję Przywracanie systemu. Komputer zostanie ponownie uruchomiony i zostanie automatycznie uruchomione narzędzie Przywracanie systemu. Wybierz konto, aby kontynuować.
 7. Na stronie Przywracanie systemu naciśnij lub kliknij przycisk Dalej.
 8. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie dysku do przywrócenia, wybierz dysk twardy, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Dalej.
 9. Po ukończeniu procesu przywracania naciśnij lub kliknij przycisk Uruchom ponownie.
Metoda 4. Odświeżenie komputera


Uwaga Skorzystanie z narzędzia do odświeżania komputera spowoduje przywrócenie pierwotnie zainstalowanej wersji systemu i zastąpienie nią bieżącej wersji systemu Windows. Ta metoda wymaga ponownego zainstalowania wszystkich aktualizacji, które nie są uwzględnione w instalacji. Aktualizacje zainstalowane z dysków lub witryn sieci Web zostaną usunięte. Na pulpicie będzie dostępna lista usuniętych aplikacji.
 1. Ręcznie wyłącz komputer, naciskając przycisk zasilania.
 2. Uruchom komputer, naciskając przycisk zasilania.
 3. Na ekranie logowania naciśnij lub kliknij ikonę zasilania w prawym dolnym rogu ekranu.
 4. Naciśnij klawisz Shift, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Uruchom ponownie.
 5. Na stronie Wybierz opcję naciśnij lub kliknij pozycję Rozwiąż problemy, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje zaawansowane.
 6. Naciśnij lub kliknij pozycję Odśwież komputer.
 7. W obszarze Odśwież komputer naciśnij lub kliknij przycisk Dalej.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Windows 7 i Windows Vista

Metoda 1. Uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update
Tej metody należy użyć, jeśli komputer zawiesza się podczas pobierania aktualizacji z usługi Windows Update. Jeśli ta metoda nie umożliwi rozwiązania problemu, należy przejść do metody 2.


Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć pozycję Fix it dla używanej wersji systemu Windows, kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Windows 7Windows Vista

Microsoft fix it banner
Narzędzie do rozwiązywania problemów Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z usługą Windows Update umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule.

To narzędzie pozwala rozwiązać wiele problemów.
więcej informacji
ruchom teraz


Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows XP
Wykonywanie kopii zapasowej rejestru (Windows Vista)
Wykonywanie kopii zapasowej rejestru (Windows 7)


Aby zresetować składniki usługi Windows Update, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg cmd, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. W wyświetlonym oknie wiersza polecenia wpisz ciąg net stop bits, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Wpisz ciąg net stop wuauserv, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 4. Usuń pliki qmgr*.dat. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter:
  Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
 5. Wpisz ciąg cd /d %windir%\system32, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Aby ponownie zarejestrować pliki usług BITS i Windows Update, wpisz poniższe polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz Enter.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • regsvr32.exe mshtml.dll
  • regsvr32.exe shdocvw.dll
  • regsvr32.exe browseui.dll
  • regsvr32.exe jscript.dll
  • regsvr32.exe vbscript.dll
  • regsvr32.exe scrrun.dll
  • regsvr32.exe msxml.dll
  • regsvr32.exe msxml3.dll
  • regsvr32.exe msxml6.dll
  • regsvr32.exe actxprxy.dll
  • regsvr32.exe softpub.dll
  • regsvr32.exe wintrust.dll
  • regsvr32.exe dssenh.dll
  • regsvr32.exe rsaenh.dll
  • regsvr32.exe gpkcsp.dll
  • regsvr32.exe sccbase.dll
  • regsvr32.exe slbcsp.dll
  • regsvr32.exe cryptdlg.dll
  • regsvr32.exe oleaut32.dll
  • regsvr32.exe ole32.dll
  • regsvr32.exe shell32.dll
  • regsvr32.exe initpki.dll
  • regsvr32.exe wuapi.dll
  • regsvr32.exe wuaueng.dll
  • regsvr32.exe wuaueng1.dll
  • regsvr32.exe wucltui.dll
  • regsvr32.exe wups.dll
  • regsvr32.exe wups2.dll
  • regsvr32.exe wuweb.dll
  • regsvr32.exe qmgr.dll
  • regsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • regsvr32.exe wucltux.dll
  • regsvr32.exe muweb.dll
  • regsvr32.exe wuwebv.dll
 7. Zresetuj interfejs Winsock. W tym celu wpisz ciąg netsh reset winsock, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 8. W systemie Windows XP skonfiguruj ustawienie serwera proxy. W tym celu w wierszu polecenia wpisz ciąg proxycfg.exe -d, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 9. Aby ponownie uruchomić usługi BITS i Windows Update, w wierszu polecenia wpisz poniższe polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz Enter:
  • net start bits
  • net start wuauserv
 10. W systemie Windows Vista lub Windows 7 wyczyść kolejkę usługi BITS. W tym celu w wierszu polecenia wpisz ciąg bitsadmin.exe /reset /allusers, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 11. Zainstaluj najnowszą wersję programu Windows Update Agent. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  949104 Jak uzyskać najnowszą wersję programu Windows Update Agent ułatwiającego zarządzanie aktualizacjami na komputerze
 12. Ponownie uruchom komputer.

Metoda 2. Przywrócenie systemu
W przypadku problemów z instalowaniem aktualizacji z usługi Windows Update należy użyć poniższej metody. Jeśli ta metoda nie umożliwi rozwiązania problemu, należy przejść do metody 3.

Uwaga Aby skorzystać z tej metody, należy się zalogować do systemu Windows przy użyciu konta administratora. Jeśli ten komputer należy do sieci, można poprosić o pomoc administratora systemu. Aby uzyskać informacje o logowaniu się do systemu Windows jako administrator, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Uwaga Jeśli komputer nie jest skonfigurowany do uruchamiania z dysku CD lub DVD albo system Windows był preinstalowany na komputerze dostarczonym bez dysków CD czy DVD, należy skorzystać z dokumentacji dołączonej do komputera w celu uzyskania instrukcji umożliwiających kontynuowanie pracy.

Po uruchomieniu komputera za pomocą dysku instalacyjnego systemu Windows można wybrać opcje odzyskiwania systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows Vista lub Windows 7 do stacji dysków, a następnie ponownie uruchom komputer.
 2. Po wyświetleniu monitu o uruchomienie komputera z dysku naciśnij dowolny klawisz.
 3. Po wyświetleniu monitu skonfiguruj poniższe opcje, a następnie kliknij przycisk Dalej:
  • Język, który chcesz zainstalować
  • Format godziny i waluty
  • Klawiatura lub metoda wprowadzania
 4. Kliknij pozycję Napraw komputer.
 5. Na stronie Opcje odzyskiwania systemu kliknij wersję systemu operacyjnego Windows, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie Opcje odzyskiwania systemu kliknij pozycję Przywracanie systemu.
 7. Na stronie Przywracanie systemu kliknij przycisk Dalej.
 8. Wybierz punkt przywracania, który został utworzony, gdy system operacyjny działał prawidłowo, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Data punktu przywracania powinna być wcześniejsza niż dzień, w którym zauważono występowanie błędu. Aby wybrać datę, wybierz opcję Wybierz inny punkt przywracania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie dysku do przywrócenia, wybierz dysk twardy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 10. Na stronie Potwierdzanie punktu przywracania kliknij przycisk Zakończ.
 11. Po ukończeniu procesu przywracania kliknij przycisk Uruchom ponownie.
Metoda 3. Wykonanie uaktualnienia w miejscu
Wykonanie uaktualnienia w miejscu spowoduje przywrócenie wersji systemu zainstalowanej z dysku DVD i zastąpienie nią bieżącej wersji systemu Windows. Po wykonaniu tego uaktualnienia należy ponownie zainstalować wszystkie aktualizacje, które nie są uwzględnione w instalacji z dysku DVD.

Uwaga Jeśli na komputerze preinstalowano system Windows, informacji o tym, jak wykonać uaktualnienie w miejscu, należy szukać w dokumentacji od jego producenta.

Uwaga Zdecydowanie zaleca się utworzenie kopii zapasowej wszystkich plików osobistych. Aby uzyskać informacje o tym, jak utworzyć kopię zapasową plików, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 1. Włóż instalacyjny dysk DVD systemu Windows 7 lub Windows Vista do stacji dysków DVD komputera.
  • Uwaga Jeśli komputer nie jest skonfigurowany do uruchamiania z dysku CD lub DVD albo system Windows był preinstalowany na komputerze dostarczonym bez dysków CD czy DVD, należy skorzystać z dokumentacji dołączonej do komputera w celu uzyskania instrukcji umożliwiających kontynuowanie pracy.
 2. W oknie Instalatora kliknij pozycję Zainstaluj teraz.
  • Uwaga Jeśli system Windows nie wykryje dysku DVD automatycznie, wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start, a następnie w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg Dysk:\setup.exe.

    Uwaga Symbol zastępczy Dysk jest literą stacji dysków DVD komputera. Zwykle jest to litera D.
   2. Na liście Programy kliknij pozycję Setup.exe.
   3. W oknie Instalatora kliknij pozycję Zainstaluj teraz.
 3. Kliknij pozycję Przejdź do trybu online, aby pobrać najnowsze aktualizacje do zainstalowania (zalecane).
 4. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wpisz klucz dysku CD lub DVD.
 5. Na stronie Instalowanie systemu Windows wybierz system operacyjny, jeśli chcesz wykonać uaktualnienie.
 6. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.
 7. Na ekranie Jakiego typu instalację chcesz wykonać kliknij pozycję Uaktualnienie.
 8. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer.


Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu typowych problemów z instalacją za pomocą usługi Windows Update, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2700567 — ostatni przegląd: 09/23/2013 11:38:00 — zmiana: 17.0

Microsoft Windows Update

 • consumertargetwinfy13 KB2700567
Opinia