Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Wyświetlany jest komunikat dotyczący naruszenia zasad dostępu i system pozornie przestaje odpowiadać podczas próby zainstalowania aktualizacji z witryny Windows Update lub Microsoft Update

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Problem opisany w sekcji „Symptomy” został rozwiązany w programie Windows Update Agent 3.0 oraz w aktualizacji 927891. Aktualizacje te były dystrybuowane za pośrednictwem witryny Microsoft Update w czerwcu i lipcu 2007 roku. Jeśli na danym komputerze nadal występują symptomy opisane w tym artykule, mogą one być spowodowane innym problemem. Informacje o rozwiązywaniu podobnych problemów zawiera sekcja „Podobne problemy i rozwiązania” w tym artykule.
Symptomy
Podczas próby instalowania aktualizacji z witryny Windows Update lub Microsoft Update występują następujące symptomy:
  • System może pozornie przestać odpowiadać, gdy witryna Windows Update skanuje w poszukiwaniu aktualizacji używających Instalatora Windows.
  • Błąd naruszenia zasad dostępu jest zgłaszany w procesie Svchost.exe. Ten proces jest związany z usługą Aktualizacje automatyczne. To naruszenie zasad dostępu występuje wówczas, gdy usługa Aktualizacje automatyczne jest używana do skanowania w poszukiwaniu aktualizacji przy użyciu dziennego harmonogramu automatycznego lub po odwiedzeniu witryny Microsoft Update w sieci Web w celu manualnego skanowania w poszukiwaniu aktualizacji.
  • W czasie skanowania przez witrynę Windows Update w poszukiwaniu aktualizacji używających Instalatora Windows występuje przeciek pamięci.
  • Skanowania prowadzone przez witrynę Windows Update trwają bardzo długo, nawet do kilku godzin.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki.

Krok 1: Pobranie i zainstalowanie aktualizacji 927891

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

PobierzPobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows XP (927891).

PobierzPobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows XP x64 Edition (927891).

PobierzPobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2003 (927891).

PobierzPobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2003 x64 Edition (927891).

PobierzPobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami Itanium (927891).

PobierzPobierz pakiet aktualizacji dla systemu Microsoft Windows 2000 (927891).

Data wydania: 26 czerwca 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Krok 2: Pobranie i zainstalowanie programu Windows Update Agent (WUA) 3.0

Aby pobrać program WUA 3.0, kliknij łącze odpowiednie dla wersji systemu Windows, której używasz.
Wersje systemu Windows dla komputerów z procesorami x86
PobierzPobierz pakiet WindowsUpdateAgent30-x86.exe.
Wersje systemu Windows dla komputerów z procesorami x64
PobierzPobierz pakiet WindowsUpdateAgent30-x64.exe.
Wersje systemu Windows dla komputerów z procesorami Itanium
PobierzPobierz pakiet WindowsUpdateAgent30-ia64.exe.
Stan
Ten problem został rozwiązany w programie Windows Update Agent 3.0 i aktualizacji 927891.
Więcej informacji

Więcej informacji dla użytkowników zaawansowanych

Aktualizacja techniczna: 22 maja 2007

Firma Microsoft wydała przeznaczony dla specjalistów IT dokument Microsoft Security Advisory dotyczący tego problemu. Zawiera on dodatkowe informacje związane z zabezpieczeniami, dotyczące tego problemu. Aby przeczytać ten dokument, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga: W tym artykule omówiono tylko poprawki dla składników MSI. Ta poprawka jest jednym ze składników dwuczęściowej poprawki uwzględniającej aktualizację klienckiego oprogramowania witryny Windows Update. Te aktualizacje będą wdrażane automatycznie przy użyciu witryny Windows Update w maju i czerwcu 2007 roku. Niektórzy klienci mogą jednak wybrać opcję manualnego instalowania tych aktualizacji. Aby całkowicie rozwiązać problem z brakiem odpowiedzi systemu, należy zainstalować zarówno poprawkę MSI, jak i zaktualizować klienta Windows Update do wersji 3.0. Mimo że zostaną zainstalowane poprawka MSI i nowy klient, narzędzia do monitowania procesów wciąż mogą pokazywać użycie procesora zbliżone do 100 procent. System powinien jednak już odpowiadać i nie powinien się blokować. Jeżeli inne zadanie wymaga cyklów procesora, zostaną one udostępnione. Jeżeli jednak system jest bezczynny, instalator MSI będzie używać pełnych dostępnych cyklów w celu wykonania zadania w najkrótszym czasie. Jeżeli inne zadanie jest uruchomione równocześnie z instalatorem MSI, wydajność systemu może być nieznacznie ograniczona. Komputer powinien jednak odpowiadać. Należy koniecznie zainstalować poprawkę MSI i nowego klienta, aby rozwiązać problemy z brakiem odpowiedzi lub blokowaniem systemu. Można oczekiwać, że narzędzia do monitowania procesów będą wciąż pokazywać użycie procesora zbliżone do 100 procent, ale komputer może nie odpowiadać. Monitor procesów może wciąż pokazywać użycie procesora zbliżone do 100 procent podczas niektórych cyklów skanowania, jeżeli poza tym komputer jest bezczynny. Takiego zachowania można się spodziewać.

Ważne: Na komputerze z systemem Windows może być uruchomionych wiele wystąpień procesu Svchost.exe. Procesy Svchost.exe kontrolują określone zadania. Aktualizacja oprogramowania opisana w tym artykule jest przeznaczona wyłącznie do rozwiązania problemu wspomnianego w sekcji „Symptomy”. W przypadku innych problemów związanych z procesem Svchost.exe mogą być wymagane alternatywne metody lub kroki prowadzące do ich rozwiązania.

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować tę aktualizację razem z programem Windows Update Automatic Client 3.0. Program Windows Update Automatic Client 3.0 zostanie automatycznie wydany za pośrednictwem funkcji Aktualizacje automatyczne do 30 czerwca 2007 roku. Zaktualizowany klient systemu Windows zmienia modelowanie wątków w celu przeniesienia skanowania MSI do wątku niezależnego od interfejsu użytkownika.

W przypadku aktualizacji MSI należy zainstalować jedną z następujących aktualizacji zgodnie z zainstalowaną wersją systemu Windows. Aby ustalić, która wersja systemu Windows jest zainstalowana, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie sysdm.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij kartę Ogólne, a następnie zanotuj informacje wyświetlane w obszarze System.
Po pobraniu odpowiedniej aktualizacji należy kliknąć dwukrotnie pakiet aktualizacji, aby ją zainstalować.

Uwaga: Wszystkie wersje systemu Windows XP, z wyjątkiem wersji Windows XP Media Center, wyświetlają tekst „Wersja 2002” na karcie Ogólne w oknie dialogowym Właściwości systemu. Aktualizacja wymieniona w sekcji „Wszystkie wersje systemu Windows XP (z wersjami Windows XP Media Center włącznie)” jest odpowiednia dla wszystkich wersji systemu Windows XP. Dotyczy to wszystkich wersji systemu Windows XP Media Center.

Uwaga: Przed zainstalowaniem tej aktualizacji konieczne może być zastosowanie najnowszego dodatku Service Pack dla używanej wersji systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Wszystkie wersje systemu Windows XP (z wersjami Windows XP Media Center włącznie)

Informacje dotyczące aktualizacji

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

PobierzPobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows XP (927891).

PobierzPobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows XP x64 Edition (927891).

Data wydania: 7 maja 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
Wymagania wstępne
Przed zastosowaniem tej aktualizacji należy zainstalować dodatek SP2 dla systemu Windows XP. Przed zastosowaniem tej aktualizacji należy również zainstalować Instalatora Windows w wersji 3.1.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji
Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:
916089 POPRAWKA: Podczas skanowania witryny Windows Update w poszukiwaniu aktualizacji korzystających z Instalatora Windows, w tym aktualizacji pakietu Office, wykorzystanie procesora może przez dłuższy czas sięgać 100 procent
Informacje dotyczące plików
32-bitowe wersje systemu Windows XP
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Msi31.dll3.1.4000.40392 854 40018-kwi-200716:12x86SP2SP2GDR
Msi31.dll3.1.4000.40392 854 40018-kwi-200716:14x86SP2SP2QFE
64-bitowe wersje systemu Windows XP
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Msi.dll3.1.4000.40424 491 26423-mar-200712:35x64SP2SP2GDR
Wmsi.dll3.1.4000.40422 854 40023-mar-200712:35x86SP2SP2GDR\WOW
Msi.dll3.1.4000.40424 491 26423-mar-200712:31x64SP2SP2QFE
Wmsi.dll3.1.4000.40422 854 40023-mar-200712:32x86SP2SP2QFE\WOW

System Windows Server 2003

Informacje dotyczące aktualizacji Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

PobierzPobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2003 (927891).

PobierzPobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2003 x64 Edition (927891).

PobierzPobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2003 przeznaczonego dla komputerów z procesorami Itanium (927891).

Data wydania: 7 maja 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne
Przed zastosowaniem tej aktualizacji należy zainstalować dodatek SP1 lub SP2 dla systemu Windows Server 2003.
Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania
Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji
Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:
916089 POPRAWKA: Podczas skanowania witryny Windows Update w poszukiwaniu aktualizacji korzystających z Instalatora Windows, w tym aktualizacji pakietu Office, wykorzystanie procesora może przez dłuższy czas sięgać 100 procent
Informacje dotyczące plików
Wersje systemu Windows Server 2003 przeznaczone dla komputerów z procesorami x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Msi.dll3.1.4000.40422 854 40017-mar-200711:08x86SP2SP2GDR
Msi.dll3.1.4000.40422 854 40017-mar-200711:09x86SP2SP2QFE
Wersje systemu Windows Server 2003 przeznaczone dla komputerów z procesorami x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Msi.dll3.1.4000.40424,491,26423-mar-200712:35x64SP2SP2GDR
Wmsi.dll3.1.4000.40422 854 40023-mar-200712:35x86SP2SP2GDR\WOW
Msi.dll3.1.4000.40424,491,26423-mar-200712:31x64SP2SP2QFE
Wmsi.dll3.1.4000.40422 854 40023-mar-200712:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wersje systemu Windows Server 2003 przeznaczone dla komputerów z procesorami Itanium
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Msi.dll3.1.4000.40425,992,96023-mar-200712:34IA-64SP2SP2GDR
Wmsi.dll3.1.4000.40422 854 40023-mar-200712:34x86SP2SP2GDR\WOW
Msi.dll3.1.4000.40425,992,96023-mar-200712:30IA-64SP2SP2QFE
Wmsi.dll3.1.4000.40422 854 40023-mar-200712:30x86SP2SP2QFE\WOW

System Microsoft Windows 2000

Informacje dotyczące aktualizacji

Wymagania wstępne
Tę poprawkę można zastosować tylko w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4. Przed zastosowaniem tej aktualizacji należy również zainstalować Instalatora Windows w wersji 3.1.
Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania
Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji
Ta aktualizacja zastępuje aktualizację 916089. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
916089 POPRAWKA: Podczas skanowania witryny Windows Update w poszukiwaniu aktualizacji korzystających z Instalatora Windows, w tym aktualizacji pakietu Office, wykorzystanie procesora może przez dłuższy czas sięgać 100 procent

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

PobierzPobierz pakiet aktualizacji dla systemu Microsoft Windows 2000 (927891).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Podobne problemy i rozwiązania
Jeżeli na danym komputerze nadal występuje problem opisany w tym artykule, może on mieć inną przyczynę. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących podobnych problemów i ich rozwiązań, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
939273 You cannot deploy software updates on a computer that is running Microsoft Windows XP or Microsoft Windows Server 2003
932762 The Service Host process may stop unexpectedly in Windows Server 2003
931852 Po uruchomieniu komputera z systemem Windows XP i podczas próby aktualizacji systemu Windows wyświetlane są komunikaty o błędach
910666 Proces Svchost.exe może być nieoczekiwanie kończony na komputerze z systemem Windows Server 2003
894538 When Internet Authentication Service receives an unknown attribute in a packet, a Windows Server 2003-based Internet Authentication Service server stops responding
927385 You receive an error message after a Windows XP-based computer runs an automatic update, and you may be unable to run any programs after you close the "svchost.exe - Application Error" error message dialog box
Jeżeli te artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base nie pomogą w rozwiązaniu tego problemu lub występują symptomy inne niż te, które są opisane w tym artykule, należy poszukać dalszych informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Następnie wpisz tekst otrzymanego komunikatu o błędzie lub opis problemu w polu Wyszukiwanie w pomocy technicznej (Baza wiedzy).
MSI AV win2003 winxp
Właściwości

Identyfikator artykułu: 927891 — ostatni przegląd: 09/14/2010 20:04:00 — zmiana: 18.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Update

  • kbresolve kbfix atdownload kbwinserv2003postsp2fix kbwinxppresp3fix KB927891
Opinia
&t=">