Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak rozwiązywać problemy z instalacją dodatków Service Pack dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Vista bez zainstalowanych dodatków Service Pack zostało zakończone 13 kwietnia 2010. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy korzystać z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows

Symptomy
W tym artykule omówiono sposób rozwiązywania problemów występujących podczas instalowania dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista lub Windows Server 2008:

Podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędach:
Instalacja nie zakończyła się pomyślnie.
Wystąpił błąd wewnętrzny podczas instalowania dodatku Service Pack.
Ten komunikat o błędzie może również dotyczyć jednego z następujących kodów błędów:
 • 0x80070002
 • 0x8007000D
 • 0x80073712
 • 0x800B0100
 • 0x8024200D
Uwaga: W tym artykule nie wymieniono wszystkich możliwych kodów błędów ani komunikatów o błędach, jakie mogą zostać wyświetlone. Rozwiązania przedstawione w tym artykule są zalecane do rozwiązywania problemów z instalacją niezależnie od wyświetlanych kodów błędów i komunikatów.

Uwaga Jeśli jest zwracany kod błędu „0x80070490”, w celu rozwiązania problemu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
958044 Podczas instalowania aktualizacji z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web jest zwracany kod błędu 0x80070490
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Program zainstalowany na komputerze zakłócił instalację dodatku Service Pack.
 • Magazyn Windows Servicing Store jest niespójny. Magazyn Windows Servicing Store jest składnikiem wymaganym do instalacji dodatków Service Pack.
Rozwiązywanie problemów związanych z instalacją pakietów usług dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008.
Aby usunąć ten problem, spróbuj skorzystać z rozwiązań opisanych w sekcjach „Ogólne rozwiązywanie problemów” i „Zaawansowane rozwiązywanie problemów” zgodnie z podaną kolejnością. Po skorzystaniu z rozwiązania spróbuj ponownie zainstalować dodatek Service Pack. Jeżeli wciąż nie można zainstalować dodatku Service Pack, spróbuj skorzystać z następnego rozwiązania.

Ogólne rozwiązywanie problemów

Rozwiązanie 1. Zamiast instalować pakiet Service Pack przy użyciu witryny Windows Update, zainstaluj pakiet autonomiczny dodatku Service Pack

Uwaga Jeśli już podjęto próbę zainstalowania pakietu autonomicznego dodatku Service Pack i wystąpił ten problem, należy pominąć to rozwiązanie i przejść do sekcji „Rozwiązanie 2”.

Jeśli nie wiadomo, czy była podejmowana próba zainstalowania pakietu autonomicznego z dodatkiem Service Pack, zaleca się wykonanie poniższych czynności w celu zainstalowania tego pakietu. Użycie pakietu autonomicznego do instalacji dodatku Service Pack umożliwia eliminację problemów z instalacją, które mogą być związane z witryną Windows Update. Upraszcza to proces rozwiązywania problemów.

Jak uzyskać pakiet autonomiczny dodatku Service Pack

Aby uzyskać dodatek Service Pack, należy przejrzeć następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, odpowiednie do używanego systemu operacyjnego, i poszukać opcji służącej do instalowania dodatku Service Pack z Centrum pobierania Microsoft.
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista
968849 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2008

Rozwiązanie 2. Uruchom Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu, ponownie uruchom komputer, a następnie zainstaluj dodatek Service Pack

Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu sprawdza komputer i próbuje rozwiązać określone problemy, które mogą utrudniać instalację aktualizacji lub innego oprogramowania. Przed pobraniem tego narzędzia należy jednak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa czy 64-bitowa wersja systemu operacyjnego Windows Vista. Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows Vista i jego wersja jest znana, przejdź do sekcji Jak pobrać Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu.

Jeśli nie wiadomo, która wersja jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start.
 2. W polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg system, a następnie kliknij pozycję System na liście Programy.

System operacyjny jest wyświetlany w następujący sposób:
 • W przypadku 32-bitowej wersji systemu operacyjnego w obszarze System wyświetlana jest wartość typu systemu 32-bitowy system operacyjny.
 • W przypadku 64-bitowej wersji systemu operacyjnego w obszarze System wyświetlana jest wartość typu systemu 64-bitowy system operacyjny.


Uwaga 32-bitowy system operacyjny = system operacyjny oparty na procesorach x86; 64-bitowy system operacyjny = system operacyjny oparty na procesorach x64.


Po ustaleniu, która wersja systemu Windows Vista działa na komputerze, pobierz Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu.

Jak pobrać Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu

Możesz kliknąć tutaj w celu pobrania Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu z następującej witryny Centrum pobierania Microsoft w sieci Web.Następujące pliki są dostępne w Centrum pobierania Microsoft:
Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Vista (KB947821).

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Vista x64 (KB947821).

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 (KB947821).

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemu Windows Server 2008 x64 (KB947821).

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemów opartych na procesorach Itanium (KB947821).

Po pobraniu i uruchomieniu Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu należy ponownie uruchomić komputer. Następnie należy natychmiast spróbować zainstalować pełny pakiet dodatku Service Pack pobrany wcześniej z następującej witryny Centrum pobierania Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
947821 Opis Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Rozwiązanie 3. Zamknij lub wyłącz wszystkie uruchomione aplikacje, ponownie uruchom komputer i zainstaluj dodatek Service Pack

Ważne Wykonanie tych czynności może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa. Wykonanie tych czynności może także spowodować, że komputer lub sieć będą w większym stopniu narażone na ataki złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, na przykład wirusów. Firma Microsoft zaleca zastosowanie opisanego w tym artykule procesu w celu umożliwienia programom działania zgodnego z ich przeznaczeniem lub wdrożenia określonych funkcji programów. Przed wprowadzeniem tych zmian zaleca się dokonanie oceny zagrożenia związanego z wdrożeniem tego procesu w danym środowisku. W przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu tego procesu należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe w celu zapewnienia ochrony systemu. Firma Microsoft zaleca stosowanie tego procesu tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

Jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzenia instalacji jest utrzymywanie przez aplikację innej firmy otwartego lub zablokowanego pliku, który jest potrzebny programowi instalacyjnemu dodatku Service Pack. Ten problem może być powodowany na przykład przez aplikację antywirusową lub antyszpiegowską innej firmy. Aby zminimalizować ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie aplikacje, a następnie ponownie uruchom komputer.
 2. Po ponownym uruchomieniu komputera, wyłącz oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie, które mogło zostać załadowane podczas procesu uruchamiania. Zazwyczaj te aplikacje można wyłączyć w obszarze powiadomień. Ten obszar znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu komputera. Aby wyłączyć aplikację z obszaru powiadomień, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu innej firmy.
  2. Kliknij polecenie Zamknij, Wyłącz, Zakończ lub podobne polecenie na liście. Jeżeli te opcje są niedostępne, konieczne może być otwarcie aplikacji, a następnie skorzystanie z dostępnych w niej opcji zamknięcia lub wyłączenia.
 3. Po zamknięciu oprogramowania antywirusowego lub antyszpiegowskiego spróbuj kliknąć tutaj w celu zainstalowania pełnego pakietu dodatku Service Pack pobranego wcześniej z następującej witryny Centrum pobierania Microsoft w sieci Web.
 4. Po ukończeniu instalowania dodatku Service Pack włącz aplikację antywirusową lub antyszpiegowską wyłączoną w poprzednich krokach.
Zaawansowane rozwiązywanie problemów
Jeśli wciąż nie można rozwiązać problemu, można spróbować samodzielnie wykonać zaawansowane kroki rozwiązywania problemów lub skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft.

Rozwiązanie 4. Odinstaluj wszystkie aplikacje zabezpieczeń, ponownie uruchom komputer i zainstaluj dodatek Service Pack

Ważne Wykonanie tych czynności może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa. Wykonanie tych czynności może także spowodować, że komputer lub sieć będą w większym stopniu narażone na ataki złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, na przykład wirusów. Firma Microsoft zaleca zastosowanie opisanego w tym artykule procesu w celu umożliwienia programom działania zgodnego z ich przeznaczeniem lub wdrożenia określonych funkcji programów. Przed wprowadzeniem tych zmian zaleca się dokonanie oceny zagrożenia związanego z wdrożeniem tego procesu w danym środowisku. W przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu tego procesu należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe w celu zapewnienia ochrony systemu. Firma Microsoft zaleca stosowanie tego procesu tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

Być może aplikacja zabezpieczeń innej firmy (taka jak program antywirusowy, zapora lub aplikacja antyszpiegowska) w dalszym ciągu powoduje niepowodzenie instalacji mimo prób jej wyłączenia. Instalacja dodatku SP1 dla systemu Windows Vista wymaga kilkakrotnego ponownego uruchamiania komputera, a aplikacja zabezpieczeń może być ponownie ładowana po pierwszym ponownym uruchomieniu. Aplikacje zapewniające funkcje naprawy rejestru również mogą być przyczyną niepowodzenia instalacji.

Można odinstalować aplikację zabezpieczeń innej firmy przez zainstalowaniem dodatku Service Pack. Tę operację należy jednak wykonać tylko wtedy, gdy jest możliwe jej ponowne zainstalowanie natychmiast po ukończeniu instalacji dodatku Service Pack. W celu ponownego zainstalowania aplikacji zabezpieczeń innej firmy potrzebny będzie oryginalny nośnik instalacyjny tej aplikacji lub pobrany plik. Do ponownego zainstalowania aplikacji zabezpieczeń innej firmy może też być wymagany klucz produktu.

Po upewnieniu się, że możliwe będzie ponowne zainstalowanie aplikacji zabezpieczeń innej firmy, należy ją odinstalować z poziomu apletu Programy i funkcje w Panelu sterowania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie aplikacje, a następnie ponownie uruchom komputer.
 2. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij przycisk StartPrzycisk Start.
 3. W polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz programy.
 4. Kliknij pozycję Programy i funkcje.
 5. Kliknij nazwę programu zabezpieczeń, który chcesz odinstalować.
 6. Kliknij przycisk Odinstaluj.
 7. Po odinstalowaniu programu uruchom ponownie komputer.
 8. Spróbuj kliknąć tutaj w celu zainstalowania pełnego pakietu dodatku Service Pack pobranego wcześniej z następującej witryny Centrum pobierania Microsoft w sieci Web.
  Uwaga: W wyniku odinstalowania oprogramowania zabezpieczeń komputer jest bardziej narażony na ataki złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, na przykład wirusów. Zaleca się, aby nie korzystać z sieci Web, poczty e-mail ani wiadomości błyskawicznych przed zakończeniem rozwiązywania problemu i ponownym zainstalowaniem oprogramowania zabezpieczeń.
 9. Po ukończeniu instalowania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista ponownie zainstaluj program zabezpieczeń odinstalowany w poprzednich krokach.
Uwaga Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, to pozostała zawartość tego artykułu nie okaże się pomocna. Konieczne może być odwiedzenie następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Podobne problemy i rozwiązania
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
971204 Instalacja dodatku Service Pack dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 kończy się niepowodzeniem z powodu błędu 0x80004005
939399 Komunikat o błędzie podczas próby utworzenia kopii zapasowej na komputerze z systemem Windows Vista: „0x80071A91”
931712 Okno dialogowe „Funkcje systemu Windows” w systemie Windows Vista jest puste lub podczas próby użycia witryny Windows Update jest wyświetlany komunikat o błędzie zawierający następujący kod: „0x80073712”
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, ten artykuł niestety nie zawiera żadnych dodatkowych użytecznych informacji. Konieczne może więc być przeglądanie bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w poszukiwaniu innych rozwiązań: Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
vista sp1
Właściwości

Identyfikator artykułu: 947366 — ostatni przegląd: 02/22/2013 09:53:00 — zmiana: 7.0

Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista

 • kbproductlink kbexpertisebeginner kbtshoot kbpubtypekc kberrmsg kbprb kbcip KB947366
Opinia