Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Błąd usługi Windows Update 0x80070490

Streszczenie
Podczas instalowania aktualizacji za pomocą usługi Windows Update lub Microsoft Update może zostać zwrócony kod błędu 0x80070490, jeśli manifest CBS (Component-Based Servicing) jest uszkodzony.
Rozwiązanie

Windows 8.1 lub Windows 8

Krok 1. Użycie narzędzia Kontroler plików systemowych do naprawy uszkodzonych plików systemu Windows

Użyj narzędzia Kontroler plików systemowych do naprawy uszkodzonych plików systemu Windows. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień.
 2. Uruchom polecenie „sfc /scannow”.
 3. Ponownie spróbuj zainstalować aktualizację.
Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu Kontroler plików systemowych, zobacz Używanie narzędzia Kontroler plików systemowych do naprawiania brakujących lub uszkodzonych plików systemowych.

Krok 2. Uruchomienie narzędzia DISM

Jeśli problem nadal występuje, użyj narzędzia Obsługa i zarządzanie obrazami wdrażania (DISM) do usunięcia błędów uszkodzeń usługi Windows Update. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień.
 2. Uruchom polecenie „DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth”.
  WażnePo uruchomieniu tego polecenia narzędzie DISM użyje usługi Windows Update w celu udostępnienia plików wymaganych do naprawy uszkodzeń. Jeśli jednak klient usługi Windows Update jest już uszkodzony, użyj uruchomionej instalacji systemu Windows jako źródła naprawy lub użyj folderu instalacji równoległej systemu Windows z udziału sieciowego bądź nośnika wymiennego, takiego jak dysk DVD systemu Windows, jako źródła plików. W tym celu uruchom następujące polecenie:
  DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\Zrodlo_naprawy\Windows /LimitAccess
  UwagaZamień symbol zastępczy C:\Zrodlo_naprawy\Windows na lokalizację źródła naprawy. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu narzędzia DISM do naprawy systemu Windows, zobacz Naprawianie obrazu systemu Windows.
Aby dowiedzieć się więcej o tym narzędziu, zobacz Usuwanie błędów uszkodzeń systemu Windows przy użyciu narzędzia DISM lub Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu.

Windows 7 lub Windows Vista

Krok 1. Użycie narzędzia Kontroler plików systemowych do naprawy uszkodzonych plików systemu Windows

Użyj narzędzia Kontroler plików systemowych do naprawy uszkodzonych plików systemu Windows. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień.
 2. Uruchom polecenie „sfc /scannow”.
 3. Ponownie spróbuj zainstalować aktualizację.
Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu Kontroler plików systemowych, zobacz Używanie narzędzia Kontroler plików systemowych do naprawiania brakujących lub uszkodzonych plików systemowych.

Krok 2. Uruchomienie Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu

Jeśli problem nadal występuje, użyj Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu w celu usunięcia błędów uszkodzeń systemu Windows.

Windows XP

Użyj narzędzia Kontroler plików systemowych do naprawy uszkodzonych plików systemu Windows. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień.
 2. Uruchom polecenie „sfc /scannow”.
 3. Ponownie spróbuj zainstalować aktualizację.
Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu Kontroler plików systemowych, zobacz Opis Kontrolera plików systemu (Sfc.exe) w systemach Windows XP i Windows Server 2003.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 958044 — ostatni przegląd: 07/15/2014 12:57:00 — zmiana: 9.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbupdateissue kbinstallation kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbprb KB958044
Opinia