Spis treści
×
Slajdy i układy
Slajdy i układy

Dodawanie znaku wodnego „WERSJA ROBOCZA” do tła slajdów

W programie PowerPoint nie ma galerii gotowych znaków wodnych, takiej jak w programie Word, ale można ręcznie umieścić na slajdach tekst w tle w celu uzyskania efektu znaku wodnego.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Aby wskazać, że prezentacja jest wersją roboczą, dodaj tekstowy znak wodny „Wersja robocza” do tła slajdów. Możesz też dodać inny stempel tekstowy, taki jak „Poufne informacje firmowe”, nazwę firmy czy cokolwiek innego.

Dodawanie znaku wodnego

 1. Wybierz pozycję Widok > Wzorzec slajdów.

 2. Przewiń do górnej części okienka miniatur i wybierz Wzorzec slajdów.

 3. Wybierz Wstawianie > Pole tekstowe, a następnie przeciągnij, aby narysować pole tekstowe na slajdzie.

 4. Żądany tekst wpisz w polu tekstowym.

Zmienianie wyglądu tekstu znaku wodnego

 1. Kliknij i przytrzymaj uchwyt obrotu u góry pola tekstowego, przesuwając mysz w lewo lub w prawo.

 2. Zaznacz tekst w polu tekstowym.

 3. Wybierz jasny kolor wypełnienia czcionki i wprowadź ewentualne inne zmiany w czcionce i stylu.

 4. Zamknij Wzorzec slajdów. Wszystkie slajdy w prezentacji będą zawierać tekst znaku wodnego.

Dodawanie znaku wodnego do slajdów przy użyciu obiektu WordArt lub pola tekstowego

Znak wodny można dodać do wszystkich slajdów jednocześnie (edytując wzorzec slajdów) lub do poszczególnych slajdów. Z wyjątkiem początku procedura jest taka sama. Wyjaśniono to w kroku 1.

 1. Aby dodać znak wodny do pojedynczego slajdu, otwórz ten slajd w widoku Normalny.

  Aby dodać znak wodny do wszystkich slajdów w pustej prezentacji, najpierw przejdź do pozycji Widok > Wzorzec slajdów.

  Widok wzorca slajdów

  Uwaga: Jeśli ukończona prezentacja zawiera jeden lub więcej slajdów wzorca, nie zaleca się stosowania tła do takich slajdów, gdyż może to spowodować niepożądane zmiany w prezentacji. Lepszym rozwiązaniem jest dodanie tła do poszczególnych slajdów.

 2. Wybierz kartę Wstawianie i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W celu użycia pola tekstowego wybierz przycisk Pole tekstowe, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy, aby narysować pole tekstowe o żądanym rozmiarze.

  • Aby użyć obiektu WordArt, wybierz pozycję WordArt.

   W grupie Tekst

 3. Wprowadź tekst w polu tekstowym lub w obiekcie WordArt, który ma zostać wyświetlony w znaku wodnym.

 4. Aby zmienić położenie znaku wodnego, kliknij pole tekstowe lub obiekt WordArt, a gdy wskaźnik przyjmie kształt Strzałka z czterema grotami, przeciągnij pole tekstowe lub obiekt WordArt w nowe miejsce.

 5. W celu wysłania znaku wodnego na spód slajdu przejdź do obszaru Formatowanie > Narzędzia obrazów, kliknij strzałkę obok pozycji Przesuń do tyłu, a następnie kliknij pozycję Przesuń na spód.

  Porada: Jeśli karta Narzędzia obrazów lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że zaznaczono pole tekstowe lub obiekt WordArt.

Znak wodny można dodać do wszystkich slajdów jednocześnie (edytując wzorzec slajdów) lub do poszczególnych slajdów. Z wyjątkiem początku procedura jest taka sama. Wyjaśniono to w kroku 1.

Używanie pola tekstowego lub obiektu WordArt jako znaku wodnego

 1. Aby dodać znak wodny do pojedynczego slajdu, otwórz ten slajd w widoku Normalny.

  Aby dodać znak wodny do wszystkich slajdów w pustej prezentacji, na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij pozycję Wzorzec slajdów.

  Obraz Wstążki programu PowerPoint

  Uwaga: Jeśli ukończona prezentacja zawiera jeden lub więcej slajdów wzorca, nie zaleca się stosowania tła do takich slajdów, gdyż może to spowodować niepożądane zmiany w prezentacji. Lepszym rozwiązaniem jest dodanie tła do poszczególnych slajdów.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje w grupie Tekst wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W celu użycia pola tekstowego kliknij przycisk Pole tekstowe, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy, aby narysować pole tekstowe o żądanym rozmiarze.

  • Aby użyć obiektu WordArt, kliknij przycisk WordArt.

   Obraz Wstążki programu PowerPoint
 3. Wprowadź tekst w polu tekstowym lub w obiekcie WordArt, który ma zostać wyświetlony w znaku wodnym.

 4. Aby zmienić położenie znaku wodnego, kliknij pole tekstowe lub obiekt WordArt, a gdy wskaźnik przyjmie kształt Strzałka z czterema grotami, przeciągnij pole tekstowe lub obiekt WordArt w nowe miejsce.

 5. Jeśli po zakończeniu edytowania i pozycjonowania znaku wodnego efekt jest zadowalający, w celu wysłania pola tekstowego lub obiektu WordArt na spód slajdu w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Przesuń na spód.

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  Jeśli nie widać karty Narzędzia do rysowania lub Formatowanie, upewnij się, że zaznaczono pole tekstowe lub obiekt WordArt.

Zobacz też

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×