Powiązane tematy
×
Wprowadzenie do programu Excel
Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Wprowadzenie do programu Excel

Używanie programu Excel jako kalkulatora

Zamiast korzystać z kalkulatora, użyj programu Microsoft Excel do wykonania obliczeń matematycznych!

Możesz wprowadzić proste formuły, aby dodawać, dzielić, mnożyć i odejmować dwie lub więcej wartości liczbowych. Możesz też użyć funkcji Autosumowanie w celu szybkiego podsumowania serii wartości bez wprowadzania ich ręcznie w formule. Kiedy formuła zostanie utworzona, można ją skopiować do sąsiadujących komórek — nie trzeba wielokrotnie tworzyć tej samej formuły.

Odejmowanie w programie Excel

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Mnożenie w programie Excel

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Dzielenie w programie Excel

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Informacje na temat prostych formuł

Wszystkie formuły rozpoczynają się znakiem równości (=). Aby wprowadzić prostą formułę, wystarczy wpisać znak równości, a następnie wartości liczbowe, które mają zostać obliczone, oraz operatory matematyczne, które mają zostać użyte — znak plus (+), aby dodać, znak minus (-), aby odjąć, znak gwiazdki (*), aby pomnożyć i ukośnik (/), aby podzielić. Następnie naciśnij klawisz ENTER, a program Excel natychmiast obliczy i wyświetli wynik formuły.

Na przykład po wpisaniu =12,99+16,99 w komórce C5 i naciśnięciu klawisza ENTER program Excel obliczy i wyświetli w tej komórce wynik 29,98.

Przykład prostej formuły

Formuła wpisana w komórce pozostaje widoczna na pasku formuły i jest wyświetlana za każdym razem, gdy komórka zostanie zaznaczona.

Ważne: Mimo że jest dostępna funkcja Suma , nie ma funkcji Odejmij . Zamiast tego należy użyć operatora minus (-) w formule; na przykład = 8-3 + 2-4 + 12. Możesz też użyć znaku minus, aby przekonwertować liczbę na jej wartość ujemną w funkcji Suma; na przykład formuła = suma (12, 5,-3, 8,-4) używa funkcji Suma, aby dodać 12, 5, odjąć 3, dodać 8 i odjąć 4 w tej kolejności.

Korzystanie z funkcji Autosumowanie

Najłatwiejszym sposobem dodania formuły SUMA do arkusza jest użycie funkcji Autosumowanie. Zaznacz pustą komórkę bezpośrednio powyżej lub poniżej zakresu, który chcesz zsumować, i na karcie Narzędzia główne lub Formuła na wstążce kliknij pozycję Autosumowanie > Suma. Funkcja Autosumowanie automatycznie wykrywa zakres, który ma zostać podsumowany, i tworzy formułę. Kreator działa również w poziomie, jeśli zaznaczysz komórkę po lewej lub prawej stronie zakresu, który ma zostać podsumowany.

Uwaga: Funkcja Autosumowanie nie działa na zakresach nieciągłych.

Możesz użyć kreatora autosumowania, aby automatycznie tworzyć formuły sumy.  Zaznacz zakres powyżej/poniżej lub po lewej/prawej stronie sumowanego zakresu, a następnie przejdź na kartę Formuła na wstążce i wybierz opcje Autosumowanie i SUMA.

Korzystanie z funkcji Autosumowanie w pionie

Komórka B6 przedstawia formułę sumy autosumowania: =SUMA(B2:B5)

Na powyższym rysunku widać, że funkcja Autosumowanie automatycznie wykrywa komórki B2:B5 jako zakres do zsumowania. Wszystko, co musisz zrobić, to nacisnąć klawisz ENTER, aby potwierdzić wybór. Jeśli chcesz dodać/wykluczyć więcej komórek, przytrzymaj klawisz Shift i za pomocą klawiszy strzałek zaznacz wybrany przez Ciebie zakres. Naciśnij klawisz Enter, aby ukończyć zadanie.

Przewodnik po funkcjach IntelliSense: suma (liczba1; [Liczba2];...) znak przestawny poniżej funkcji jest to przewodnik IntelliSense. Kliknięcie nazwy funkcji lub sumy spowoduje zmianę niebieskiego hiperłącza do tematu pomocy dla tej funkcji. Po kliknięciu poszczególnych elementów funkcji zostaną wyróżnione ich reprezentatywne elementy w formule. W tym przypadku tylko w tej formule będzie wyróżnione tylko jedno odwołanie B2: B5. Znacznik IntelliSense pojawi się w dowolnej funkcji.

Korzystanie z funkcji Autosumowanie w poziomie

Komórka D2 przedstawia formułę sumy autosumowania: =SUMA(B2:C2)

Dowiedz się więcej z artykułu na temat funkcji SUMA.

Unikaj przepisywania tej samej formuły

Kiedy formuła zostanie utworzona, można ją skopiować do innych komórek — nie trzeba wielokrotnie tworzyć tej samej formuły. Możesz skopiować formułę lub skorzystać z uchwytu wypełniania Uchwyt wypełniania, aby skopiować formułę do sąsiadujących komórek.

Na przykład po skopiowaniu formuły z komórki B6 do komórki C6 formuła w nowej komórce zostanie automatycznie zmieniona, aby zaktualizować odwołania do komórek w kolumnie C.

Podczas kopiowania formuły odwołania do komórek są aktualizowane automatycznie

Po skopiowaniu formuły upewnij się, że odwołania do komórek są prawidłowe. Odwołania do komórek mogą zmienić się, jeśli zawierają odwołania względne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kopiowanie i wklejanie formuły do innej komórki lub innego arkusza.

Jakie formuły odpowiadają klawiszom na kalkulatorze?

Klawisz na kalkulatorze

Metoda w programie Excel

Opis, przykład

Wynik

+ (klawisz plusa)

+ (znak plusa)

Użyj w formule, aby dodać liczby. Przykład: =4+6+2

12

- (klawisz minusa)

- (znak minusa)

Użyj w formule, aby odjąć liczby lub aby oznaczyć liczbę ujemną.

Przykład: =18-12

Przykład: =24*-5 (24 razy minus 5)


2,6

-120

x (klawisz mnożenia)

* (symbol gwiazdki)

Użyj w formule, aby pomnożyć liczby. Przykład: =8*3

24

÷ (klawisz dzielenia)

/ (ukośnik)

Użyj w formule, aby podzielić jedną liczbę przez drugą. Przykład: =45/5

9

% (klawisz procentu)

% (symbol procentu)

Użyj w formule razem z symbolem *, aby pomnożyć przez wartość procentową. Przykład: =15%*20

3

(klawisz pierwiastka kwadratowego)

Funkcja PIERWIASTEK

Użyj funkcji PIERWIASTEK w formule, aby znaleźć pierwiastek kwadratowy liczby. Przykład: =PIERWIASTEK(64)

8

1/x (odwrotność)

=1/n

Użyj =1/n w formule, gdzie n jest liczbą, przez którą chcesz podzielić 1.

Przykład: =1/8

0,125

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Operatory obliczeń i kolejność operacji w programie Excel

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×