Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ważne: Obliczone wyniki formuł i niektórych funkcji arkusza programu Excel mogą się nieco różnić w przypadku komputera z systemem Windows i architekturą x86 lub x86-64 oraz komputera z systemem Windows RT i architekturą ARM. Dowiedz się więcej o różnicach.

Klikając link na poniższej liście, można uzyskać szczegółową pomoc na temat danej funkcji.

Funkcja

Opis

BD.ŚREDNIA

Zwraca wartość średniej wybranych wpisów bazy danych.

BD.ILE.REKORDÓW

Zlicza komórki zawierające liczby w bazie danych.

BD.ILE.REKORDÓW.A

Zlicza niepuste komórki w bazie danych.

BD.POLE

Wyodrębnia z bazy danych jeden rekord spełniający określone kryteria.

BD.MAX

Zwraca wartość maksymalną z wybranych wpisów bazy danych.

BD.MIN

Zwraca wartość minimalną z wybranych wpisów bazy danych.

BD.ILOCZYN

Mnoży wartości w konkretnym, spełniającym kryteria polu rekordów bazy danych.

BD.ODCH.STANDARD

Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.

BD.ODCH.STANDARD.POPUL

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych.

BD.SUMA

Dodaje liczby w kolumnie pól rekordów bazy danych, które spełniają kryteria.

BD.WARIANCJA

Szacuje wariancję na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.

BD.WARIANCJA.POPUL

Oblicza wariancję na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych.

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Funkcje programu Excel (alfabetycznie)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×