Spis treści
×

Odkrywaj nowe informacje na Stronie głównej, wracaj do własnych dokumentów, korzystając ze swojej strony profilu (Ja), i znajduj informacje o innych osobach na ich stronach profilów. Możesz również wrócić do dokumentów dodanych do Ulubionych lub znaleźć dokumenty za pośrednictwem tablic.

Odkrywanie nowych informacji na stronie głównej

 • Wybierz pozycję Strona główna, aby wyświetlić spersonalizowane i aktualne podsumowanie tego, nad czym obecnie pracujesz Ty i osoby z Twojego otoczenia.

Strona główna zawiera dokumenty, które mogą być najbardziej interesujące dla Ciebie w danej chwili. Skąd aplikacja Delve wie, co jest dla mnie istotne?

Powracanie do własnych dokumentów na stronie profilu (Ja)

 • Kliknij pozycję Ja, aby przejść do swojej strony profilu.

  Wybierz pozycję Ja, aby przejść do swojej strony profilu

Sekcja Wróć do swoich ostatnio używanych dokumentów zawiera niedawno utworzone lub zmodyfikowane przez Ciebie dokumenty przechowywane w usłudze OneDrive dla Firm lub w witrynach.

 • Kliknij dokument, aby go otworzyć, lub kliknij pozycję Zobacz wszystkie, aby wyświetlić więcej dokumentów.

Kliknij dokument, aby go otworzyć, lub kliknij pozycję Zobacz wszystkie, aby wyświetlić więcej dokumentów

Znajdowanie informacji o innych osobach

Informacje o innych osobach możesz znaleźć, przechodząc na ich stronę profilu w aplikacji Delve.

Lista Osoby po lewej stronie zawiera niektóre osoby wyświetlane ostatnio w aplikacji Delve. Aby znaleźć inne osoby:

 • Kliknij nazwisko lub zdjęcie osoby w dowolnym miejscu w aplikacji Delve.

 • Możesz też wpisać nazwisko w polu wyszukiwania, a następnie je kliknąć.

Możesz również wyszukiwać osoby według umiejętności, projektów, wykształcenia lub innych informacji dodanych przez nie do ich profilów.

Uwaga: Ta funkcja jest obecnie dostępna w organizacjach, które uczestniczą w programie udostępniania natychmiastowego.

Śledzenie ulubionych dokumentów i tablic

Gdy znajdziesz w aplikacji Delve dokument, który chcesz zachować na później, kliknij ikonę zakładki, aby dodać go do ulubionych.

Możesz również zbierać powiązane dokumenty przez dodanie ich do tablicy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupowanie i udostępnianie dokumentów w aplikacji Delve.

 • Kliknij pozycję Ulubione w okienku po lewej stronie, aby wrócić do ulubionych dokumentów i tablic.

  Kliknij pozycję Ulubione w okienku po lewej stronie

Znajdowanie osób i informacji za pomocą funkcji wyszukiwania

 • Aby znaleźć osoby, dokumenty lub tablice, zacznij wpisywać tekst w polu wyszukiwania.

  Wyszukiwanie w aplikacji Delve jest spersonalizowane. Jeszcze zanim wpiszesz cokolwiek w polu wyszukiwania, możesz zobaczyć listę sugestii utworzoną na podstawie Twojej wcześniejszej aktywności. Gdy zaczniesz pisać, sugestie na liście zostaną dostosowane.

  Znajdowanie osób i informacji za pomocą funkcji wyszukiwania
 • Gdy naciśniesz klawisz Enter lub wybierzesz pozycję Pokaż więcej wyników, zobaczysz więcej wyników wyszukiwania, które mogą być dla Ciebie istotne.

  Wyświetlone wyniki wyszukiwania zależą od tego, nad czym aktualnie pracujesz, z kim pracujesz i nad jakimi dokumentami pracują te osoby. Na przykład jeśli jeden z Twoich bliskich współpracowników napisał dokument dotyczący określonego tematu, ten dokument prawdopodobnie znajdzie się wyżej na liście wyników niż dokumenty opracowane przez osoby, których nie znasz.

 • Możesz również znajdować osoby według umiejętności, projektów, wykształcenia lub innych informacji dodanych przez nie do ich profilów.

Tematy pokrewne

Co to jest aplikacja Delve?
Skąd aplikacja Office Delve wie, co jest dla mnie istotne?
Jakiego rodzaju informacje znajdę w aplikacji Delve?
Grupowanie i udostępnianie dokumentów w aplikacji Delve

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×