Powiązane tematy
×
Zarządzanie danymi przy użyciu zapytań
Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Zarządzanie danymi przy użyciu zapytań

Tworzenie podstawowych zapytań

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Spróbuj!

Jeśli chcesz szybko wyszukać dane lub uzyskać odpowiedź na pytanie, możesz utworzyć podstawowe zapytanie.

Tworzenie zapytania w widoku projektu

Widok projektu zapewnia większą kontrolę nad tworzonym zapytaniem niż Kreator zapytań.

 1. Otwieranie widoku projektu zapytania

  • Aby rozpocząć, wybierz pozycję Tworzenie > Projekt zapytania.

   Ikona projektu zapytania na wstążce

 2. Dodawanie źródeł danych

  Najpierw dodaj tabelę lub zapytanie z danymi, do których chcesz uzyskać dostęp. (Tak, można tworzyć nowe zapytania na podstawie zapisanych zapytań. Załóżmy na przykład, że utworzono zapytanie znajdujące wszystkie produkty dostawców i sortujące je według wielkości sprzedaży, od najwyższej do najniższej. Możesz użyć tego zapytania jako źródła danych dla nowego zapytania, które na przykład będzie znajdować wielkość sprzedaży produktów poszczególnych dostawców w określonym regionie).

  1. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij kartę Oba.

  2. Wybierz źródła danych, zaznaczając kolejne źródła i wybierając polecenie Dodaj po zaznaczeniu każdego z nich.

  3. Zamknij okno dialogowe.

 3. Dodawanie pól wyjściowych

  Pola wyjściowe to dane, które chcesz wyświetlić lub uwzględnić w zbiorze wyników zapytania.

  • Przeciągnij wybrane pola źródła danych z górnego okienka do pustej komórki w wierszu Pole w dolnym okienku.

   Zrzut ekranu przedstawiający widok Wszystkie obiekty programu Access

  Używanie wyrażenia jako pola wyjściowego

  Jeśli chcesz wykonać obliczenia lub użyć funkcji w celu uzyskania wyniku zapytania, dodaj wyrażenie jako pole wyjściowe. W wyrażeniu można użyć danych z dowolnego źródła danych zapytania, a także funkcji, takich jak Format czy InStr, stałych i operatorów arytmetycznych.

  1. W pustej kolumnie na siatce projektu zapytania wybierz wiersz Pole.

  2. Na karcie Projektowanie w grupie Konfiguracja zapytania wybierz pozycję Konstruktor.

  3. Wpisz lub wklej wyrażenie. Wyrażenie poprzedź nazwą, którą chcesz oznaczyć wynik wyrażenia, zakończoną dwukropkiem. Na przykład, aby oznaczyć wyrażenie etykietą „Ostatnia aktualizacja”, na początku wyrażenia wpisz tekst: Ostatnia aktualizacja:

   Możesz także użyć Konstruktora wyrażeń, aby utworzyć wyrażenie przy użyciu elementów wyrażeń, kategorii wyrażeń i wartości wyrażeń.

  Uwaga: Wyrażenia są elastyczne, oferują też zaawansowane możliwości i wiele opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie wyrażenia.

 4. Określanie kryteriów (opcjonalne)

  Za pomocą kryteriów możesz ograniczyć (na podstawie wartości pól) rekordy zwracane przez wyrażenie. Możesz na przykład wyświetlić tylko produkty, których cena jednostkowa wynosi mniej niż 10 zł.

  1. Aby określić kryteria, najpierw przeciągnij pola zawierające wartości do dolnego okienka.

   Porada: Domyślnie po dodaniu pola zawarte w nim dane są zwracane w wynikach zapytania. Jeśli odpowiednie pole zostało już dodane, nie musisz dodawać go ponownie, aby zastosować do niego kryteria.

  2. Jeśli nie chcesz, aby zawartość pola była uwzględniana w wynikach, wyczyść pole wyboru odpowiedniego pola w wierszu Pokazywanie.

  3. W wierszu Kryteria wybranego pola wpisz wyrażenie, które muszą spełnić wartości pola, aby zostały uwzględnione w wynikach. Na przykład <10. (Aby zapoznać się z innymi przykładami, zobacz Przykłady kryteriów zapytań).

  4. Wprowadź ewentualne kryteria alternatywne w wierszu Lub poniżej wiersza Kryteria.

  W przypadku wprowadzenia kryteriów alternatywnych rekordy będą wybierane, jeśli wartość pola spełni dowolne z wprowadzonych kryteriów. Jeśli na przykład dodano pole Województwo z tabeli Klienci, określono kryterium Wielkopolskie oraz dodano wiersze Lub z wartościami Lubuskie i Mazowieckie, zostaną wyświetlone rekordy klientów mieszkających w dowolnym spośród trzech wyszczególnionych województw.

 5. Podsumowywanie danych (opcjonalne)

  Możesz wybrać również podsumowanie danych, zwłaszcza jeśli są to dane liczbowe. Może na przykład być wymagane wyświetlenie średniej ceny lub sumy sprzedaży.

  1. Jeśli jest to konieczne, dodaj wiersz Suma do siatki projektu zapytania w dolnym okienku. W widoku projektu na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/Ukrywanie wybierz pozycję Sumy.

  2. Dla każdego pola, które chcesz podsumować, wybierz odpowiednią funkcję w wierszu Suma. Dostępne funkcje zależą od typu danych wybranego w danym polu.

 6. Uruchamianie lub zapisywanie zapytania

  • Aby uruchomić zapytanie, w grupie Wyniki na karcie Projektowanie wybierz polecenie Uruchom.

  • Aby zapisać zapytanie do późniejszego użycia, na pasku narzędzi Szybki dostęp wybierz pozycję Zapisz Zapisz. Wpisz opisową nazwę zapytania, a następnie wybierz przycisk OK.

Chcesz wiedzieć więcej?

Szkolenia dotyczące programu Excel

Szkolenia dotyczące programu Outlook

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×