Powiązane tematy
×
Zarządzanie danymi przy użyciu zapytań
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Zarządzanie danymi przy użyciu zapytań

Tworzenie zapytań z wieloma źródłami danych

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Spróbuj!

Często w celu uzyskania potrzebnych odpowiedzi tworzy się zapytania zbierające informacje z wielu tabel lub z tabel i zapytań.

Wprowadzenie do sprzężeń

Czasem odpowiedź na pytanie wymaga użycia danych z większej liczby źródeł (tabel lub zapytań). Możesz na przykład potrzebować informacji, ilu klientów w danym regionie zamówiło określony produkt.

W przypadku dodania więcej niż jednego źródła program Access używa już zdefiniowanych relacji między tymi źródłami lub tworzy między nimi sprzężenia na potrzeby zapytania. Sprzężenie to po prostu rodzaj relacji między źródłami danych w zapytaniu.

Uwaga: Sprzężenia są tymczasowe i powiązane tylko z konkretnym zapytaniem. Jeśli często tworzysz takie samo sprzężenie między tabelami, warto rozważyć utworzenie między nimi stałej relacji.

Sprzężenia wewnętrzne

Większość sprzężeń to sprzężenia wewnętrzne. Istnieją także sprzężenia zewnętrzne, omawiane w temacie Tworzenie zapytań przy użyciu sprzężeń zewnętrznych.

Sprzężenie wewnętrzne zwraca dane z jednego źródła tylko wówczas, gdy znajdzie pasujące rekordy w drugim źródle. Jeśli na przykład wprowadzisz zapytanie dotyczące produktów i zamówień, zostaną wyświetlone dane tylko tych produktów, dla których istnieje pasujące zamówienie.

Zrzut ekranu przedstawiający tabele Produkty i Zamówienia

Samosprzężenia

Samosprzężenie łączy dwie kopie tego samego źródła — tabeli lub zapytania. Za jego pomocą można łączyć rekordy z tej samej tabeli, gdy w połączonych polach występują pasujące wartości.

Załóżmy na przykład, że masz tabelę Pracownicy, zawierającą listę wszystkich pracowników w organizacji, w tym menedżerów. Tabela zawiera pole Przełożony, zawierające identyfikator przełożonego danego pracownika

Identyfikator

Nazwisko

Imię

Przełożony

1

Piotrowska

Maria

5

2

Nowakowski

Paweł

3

Kucharski

Piotr

10

4

Ostrowska

Anna

5

5

Michalski

Dominik

2

6

Kalinowski

Jacek

10

7

Czarnecki

Tomasz

10

8

Duda

Aneta

10

9

Kwiatkowska

Hanna

5

10

Krawczyk

Joanna

3

Aby znaleźć nazwisko przełożonego danego pracownika, należy znaleźć tego pracownika w tabeli, znaleźć identyfikator przełożonego w polu Przełożony, a następnie wyszukać ten identyfikator przełożonego w polu Identyfikator w tabeli Pracownicy. Na przykład przełożony Marii ma identyfikator pracownika 5 — jest to Dominik Michalski.

Aby zautomatyzować to zadanie, możesz dodać tabelę Pracownicy do zapytania dwukrotnie, a następnie utworzyć samosprzężenie. Gdy dodasz źródło danych drugi raz, w programie Access do nazwy drugiego wystąpienia zostanie dodane oznaczenie _1. Jeśli na przykład dodasz dwa razy tabelę Pracownicy, drugie wystąpienie będzie nosiło nazwę Pracownicy_1. Aby wyświetlić nazwiska przełożonych poszczególnych pracowników, należy utworzyć sprzężenie między polem Przełożony w tabeli Pracownicy a polem Identyfikator pracownika w tabeli Pracownicy_1.

1. Dodawanie źródeł danych

  • Wybierz pozycję Tworzenie > Projekt zapytania.

Dodaj wszystkie tabele i zapytania, których chcesz użyć jako źródeł danych. (Nie martw się. Nawet jeśli zapomnisz o którymś źródle danych, możesz dodać ich więcej później).

Wśród źródeł danych mogą znaleźć się tabele zawierające informacje, które chcesz wyświetlić (na przykład tabela produktów), a także tabele zawierające informacje, których użyjesz jako kryteriów.

Pamiętaj, że jako źródła danych są również dostępne istniejące, zapisane zapytania. Na przykład jeśli zostało już utworzone zapytanie znajdujące wszystkie zamówienia w danym miesiącu, możesz użyć tego zapytania wraz z tabelą produktów w celu wyświetlenia wszystkich produktów sprzedanych w tym miesiącu.

2. Łączenie powiązanych źródeł danych

  • Aby samodzielnie dodać sprzężenie, przeciągnij pole z jednego źródła danych do odpowiadającego mu pola w innym źródle danych. Domyślnie program Access tworzy sprzężenie wewnętrzne.

W przypadku większości relacji program Access tworzy sprzężenie wewnętrzne. Uwzględnia także wymuszanie więzów integralności, jeśli włączono tę opcję. Może się jednak zdarzyć, że program Access nie utworzy sprzężenia, którego potrzebujesz. Na przykład jeśli dodajesz do nowego zapytania istniejące zapytania, ale nie zostały utworzone relacje, program Access nie utworzy sprzężeń automatycznie.

3. Kończenie tworzenia zapytania

  • Wykonaj typowe czynności związane z tworzeniem zapytania: dodaj pola wyjściowe, opcjonalnie dodaj kryteria, a następnie uruchom lub zapisz zapytanie. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Tworzenie podstawowych zapytań.

Chcesz wiedzieć więcej?

Szkolenia dotyczące programu Excel

Szkolenia dotyczące programu Outlook

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×