Spis treści
×
Zarządzanie danymi przy użyciu zapytań
Zarządzanie danymi przy użyciu zapytań

Wprowadzenie do zapytań

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Spróbuj!

Za pomocą zapytań możesz uzyskać odpowiedzi na pytania biznesowe (lub inne) na podstawie danych oraz szybko i łatwo zbiorczo aktualizować lub usuwać informacje w bazie danych.

Co to są zapytania?

Zapytania w programie Access przypominają pytania zadawane w celu znalezienia powiązanych, czasem bardzo szczegółowych, informacji w bazie danych.

W zapytaniach używane są dane z jednej tabeli lub z kilku. Na przykład może być konieczne znalezienie numeru telefonu jednego z kontaktów, co wymaga użycia prostego zapytania dotyczącego pola numeru telefonu określonej osoby w tabeli kontaktów. Można także połączyć dane z wielu tabel, na przykład z tabeli danych klientów i z tabeli danych zamówień, aby sprawdzić, co zamawiał wybrany klient.

W programie Access zapytanie jest obiektem bazy danych. Nie są w nim zapisane dane. Zamiast tego zapytanie wyświetla dane przechowywane w tabelach, udostępniając je i umożliwiając Ci pracę z nimi. Zapytanie może wyświetlać dane z tabel, z innych zapytań lub z obu tych źródeł. Na przykład:

 • Wyświetlanie danych za pomocą zapytania wybierającego. Możesz znajdować i wyświetlać dane z tabeli lub tabel, wprowadzając kryteria, które muszą spełnić dane, oraz wyszczególniając wartości do wyświetlenia. Możesz na przykład wprowadzić zapytanie w celu wyświetlenia wszystkich produktów firmy Tailspin Toys.

 • Wprowadzanie kryteriów i wyszukiwanie na bieżąco. Możesz tworzyć zapytania wielokrotnego użytku, zawsze wymagające wprowadzenia kryteriów wyszukiwania. Możesz na przykład utworzyć zapytanie wymagające od użytkownika wprowadzenia nazwy dostawcy do wyszukania, a następnie wyświetlające wszystkie produkty nabyte od tego dostawcy.

 • Aktualizowanie lub dodawanie danych na podstawie zapytania. Możesz wprowadzić zapytanie dotyczące danych, a następnie użyć wyników zapytania w celu automatycznego wprowadzenia lub zaktualizowania danych. Jeśli na przykład firma Tailspin Toys dodała na początku nazw wszystkich produktów symbol „TT”, możesz wyszukać wszystkie produkty tej firmy, a następnie zaktualizować nazwy produktów tak, aby każdy wpis rozpoczynał się od liter „TT” — a wszystko to za pomocą zapytania aktualizującego.

 • Usuwanie danych na podstawie zapytania. Możesz znajdować informacje lub rekordy, a następnie je usuwać. Jeśli na przykład firma Tailspin Toys zakończy działalność, a jej produkty nie będą już dostępne w sprzedaży, możesz znaleźć wszystkie produkty tej firmy i automatycznie usunąć je z odpowiednich tabel.

Użyj Kreatora zapytań, aby utworzyć zapytanie wybierające, wyświetlające informacje w widoku arkusza danych.

Uwaga: Niektóre elementy projektu są niedostępne w przypadku korzystania z Kreatora zapytań. Jeśli chcesz, możesz później zmodyfikować utworzone zapytanie w widoku projektu.

Uwaga: Przed utworzeniem zapytania upewnij się, że ustanowiono relacje pomiędzy tabelami bazy danych, ponieważ relacje są używane podczas wykonywania zapytań dotyczących danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do relacji między tabelami i powiązane moduły w ramach tego szkolenia

Tworzenie zapytania

 1. Wybierz pozycję Tworzenie > Kreator zapytań.

 2. Wybierz pozycję Kreator prostych zapytań przycisk OK.

 3. Wybierz tabelę lub zapytanie z odpowiednim polem, a następnie dodaj to pole do listy Wybrane pola. Po zakończeniu wybierz przycisk Dalej.

  Możesz dodać dowolną liczbę pól z dowolnej liczby tabel.

  Jeśli dodano pole liczbowe

  Jeśli dodano jakiekolwiek pola liczbowe, kreator pyta, czy chcesz, aby zapytanie zwracało szczegóły, czy podsumowanie danych. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz wyświetlić poszczególne rekordy, wybierz pozycję Szczegóły, a następnie przycisk Dalej. Przejdź do kroku 4.

  • Jeśli chcesz wyświetlić podsumowanie danych liczbowych, na przykład wartości średnie, wybierz pozycję Podsumowanie, a następnie pozycję Opcje podsumowania. Wskaż pola, które mają zostać podsumowane, oraz sposób podsumowania danych. Na liście znajdują się tylko pola liczbowe. Wybierz funkcje dla poszczególnych pól liczbowych:

   • Suma   Zapytanie zwróci sumę wszystkich wartości w polu.

   • Średnia    Zapytanie zwróci średnią wszystkich wartości w polu.

   • Min    Zapytanie zwróci najmniejszą spośród wszystkich wartości w polu.

   • Max   Zapytanie zwróci największą spośród wszystkich wartości w polu.

  • Jeśli chcesz, aby w wynikach zapytania została uwzględniona liczba rekordów w źródle danych, zaznacz pole Policz rekordy w (nazwa tabeli).

   Jeśli dodano pole typu Data/Godzina

   Kreator zapytań pyta, jak chcesz grupować wartości daty. Załóżmy na przykład, że dodano do zapytania pole liczbowe, takie jak Cena, oraz pole daty/godziny, takie jak Czas transakcji, a następnie wybrano w oknie dialogowym Opcje podsumowania wyświetlanie średniej wartości pola Cena. Ponieważ dodano pole typu Data/Godzina, można obliczyć wartości podsumowania dla każdej unikatowej wartości daty i godziny lub dla każdego dnia, miesiąca, kwartału albo roku.

   Wybierz okres, na podstawie którego chcesz grupować wartości daty i godziny, a następnie wybierz przycisk Dalej.

   Uwaga: W widoku projektu jest dostępnych więcej opcji grupowania wartości daty i godziny.

 4. Wprowadź tytuł zapytania.

 5. Określ, czy chcesz otworzyć zapytanie (w Widoku arkusza danych), czy je zmodyfikować (w Widoku projektu). Następnie wybierz pozycję Zakończ.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie i uruchamianie zapytania aktualizującego

Szkolenia dotyczące programu Excel

Szkolenia dotyczące programu Outlook

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×