Spis treści
×
Zarządzanie danymi przy użyciu zapytań
Zarządzanie danymi przy użyciu zapytań

Wykonywanie zapytań na niepowiązanych źródłach danych

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Spróbuj!

Czasem wymagane jest utworzenie zapytania pobierającego informacje ze źródeł danych, których nie łączy bezpośrednia relacja (typu jeden-do-jednego lub jeden-do-wielu).

Łączenie źródeł danych w zapytaniach za pomocą tabel pośrednich

Po uruchomieniu zapytania program Access używa relacji utworzonych między tabelami przez Ciebie, a także dedukuje i tworzy połączenia między innymi źródłami danych. Jeśli relacja wymagana przez zapytanie nie istnieje, można połączyć tabele na potrzeby tego zapytania.

Załóżmy, że chcesz dowiedzieć się, ile zamówień złożono na produkty różnych dostawców. Tabela Dostawcy nie jest połączona z tabelą Szczegóły zamówień zakupu, zawierającej identyfikatory produktów i informacje o ilości. Z tabelą Szczegóły zamówień zakupu jest jednak połączona tabela Zamówienia zakupu.

Wiele źródeł danych tabel, z wstępnie zdefiniowanymi relacjami lub bez.

Porada: Jeśli jest prawdopodobne, że taka relacja będzie potrzebna również poza tworzonym właśnie zapytaniem, najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie relacji pośredniej do późniejszego użytku. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Tworzenie relacji wiele-do-wielu.

Jeśli nie chcesz tworzyć w bazie danych tabeli pośredniej, użyj tabeli Zamówienia zakupu jako tabeli pośredniej w zapytaniu. Dodaj tabelę Dostawcy po lewej stronie tabeli Zamówienia zakupu i utwórz połączenie.

Używanie tabeli do pośredniego połączenia dwóch innych tabel

Tabela Zamówienia zakupu łączy dwie różne tabele, tabelę Dostawcy i tabelę Szczegóły zamówień zakupu. Połącz te tabele, używając pól (takich jak Identyfikator w tabeli Dostawcy oraz Identyfikator dostawcy w tabeli Zamówienia zakupu) spełniających następujące kryteria:

 • Oba pola zawierają takie same lub zgodne typy danych. Nie można na przykład połączyć pola tekstowego z polem liczbowym.

 • Pola określają pasujące, unikatowe rekordy w obu tabelach. Nie warto na przykład łączyć dwóch pól Nazwisko, ponieważ nazwiska nie zawsze są unikatowe.

 • Pola zapewniają uzyskanie właściwych rekordów wynikowych. Na przykład w przypadku połączenia pól Identyfikator dostawcy i Identyfikator zakupu mogą zostać wyświetlone wyniki, jeśli te identyfikatory są podobne. Ale uzyskane wyniki będą pozbawione sensu, ponieważ Identyfikator dostawcy nie ma nic wspólnego z Identyfikatorem zakupu. Lepiej połączyć pole Identyfikator z tabeli Dostawcy z polem Identyfikator dostawcy z tabeli Zamówienia zakupu — zwrócone zostaną sensowne rekordy, ponieważ oba te pola określają dostawcę.

Czynności

Niezależnie od tego, czy masz w bazie danych tabelę pośrednią, czy chcesz tylko użyć takiej tabeli na potrzeby zapytania, wykonaj następujące czynności:

 1. Dodaj tabelę pośrednią do zapytania, umieszczając ją pomiędzy dwiema niepołączonymi tabelami.

 2. Utwórz wszelkie wymagane połączenia z tabelą pośrednią.

  W połączeniach można użyć dowolnego typu sprzężenia odpowiedniego do sytuacji, ale konieczne jest połączenie pól spełniających kryteria wymienione we wcześniejszej części tego modułu.

  Tworzenie wymaganych połączeń przy użyciu tabeli pośredniej
 3. Zakończ tworzenie zapytania.

  Wykonaj typowe czynności związane z tworzeniem zapytania: dodaj pola wyjściowe, opcjonalnie dodaj kryteria, a następnie uruchom lub zapisz zapytanie. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Tworzenie podstawowych zapytań.

  Uwaga: Nie musisz uwzględniać tabeli pośredniej w wynikach. Należy tylko uwzględnić ją w źródłach danych zapytania, aby umożliwić połączenie odpowiednich danych w programie Access.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie podstawowych zapytań

Tworzenie zapytań przez połączenie wielu źródeł danych

Tworzenie zapytań przy użyciu sprzężeń zewnętrznych

Szkolenia dotyczące programu Excel

Szkolenia dotyczące programu Outlook

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×