Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych programu Outlook w systemie Windows na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i z myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w programie Outlook w systemie Windows.

Uwagi: 

  • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

  • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

W tym temacie

Często używane skróty

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zamykanie

Escape lub Enter

Przejście do karty Narzędzia główne

Alt+H

Nowa wiadomość

Ctrl+Shift+M

Wysyłanie

Alt+S

Wstawianie pliku

Alt+N, A, F

Nowe zadanie

Ctrl+Shift+K

Usuwanie

Delete (jeśli zaznaczono wiadomość, zadanie lub spotkanie)

Wyszukiwanie

Ctrl+E, Alt+H, R, P

Odpowiadanie

Alt+H, R, P

Przesyłanie dalej

Alt+H, F, W

Odpowiadanie wszystkim

Alt+H, R, A

Kopiowanie

Ctrl+C lub Ctrl+Insert

Uwaga: Kombinacja klawiszy Ctrl+Insert jest niedostępna w okienku odczytu.

Wysyłanie/odbieranie

Alt+S, S

Przejście do kalendarza

Ctrl+2

Tworzenie terminu

Ctrl+Shift+A

Przejście do folderu

Alt+H, M, V, wybierz folder z listy

Zapisanie załącznika jako

Alt+JA, A, S

Początek strony

Podstawowa nawigacja

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie do widoku Poczta

Ctrl+1

Przełączanie do widoku Kalendarz

Ctrl+2

Przełączanie do widoku Kontakty

Ctrl+3

Przełączanie do widoku Zadania

Ctrl+4

Przełączanie do Notatek

Ctrl+5

Przełączanie do listy Folder w okienku Folder

Ctrl+6

Przełączanie do obszaru Skróty

Ctrl+7

Przełączanie do następnej otwartej wiadomości

Ctrl+kropka

Przełączanie do poprzedniej otwartej wiadomości

Ctrl+przecinek

Przechodzenie między okienkiem folderów, oknem głównym programu Outlook, okienkiem odczytu oraz paskiem zadań do wykonania.

Ctrl+Shift+Tab lub Shift+Tab

Przechodzenie między oknem programu Outlook, mniejszymi okienkami w okienku folderów, okienkiem odczytu oraz sekcjami na pasku zadań do wykonania

Tab

Przechodzenie między oknem programu Outlook, mniejszymi okienkami w okienku folderów, okienkiem odczytu i sekcjami na pasku zadań do wykonania oraz pokazywanie klawiszy dostępu na wstążce programu Outlook

F6

Poruszanie się w obrębie wierszy nagłówków wiadomości w okienku folderów lub w obrębie otwartej wiadomości

Ctrl+Tab

Poruszanie się w obrębie okienka folderów

Klawisze strzałek

Przechodzenie do innego folderu

Ctrl+Y

Przechodzenie do pola wyszukiwania

F3 lub Ctrl+E

Przechodzenie do poprzedniej wiadomości w okienku odczytu

Alt+strzałka w górę, Ctrl+przecinek lub Alt+Page Up

Przewijanie w dół tekstu o stronę w okienku odczytu

Spacja

Przewijanie w górę tekstu o stronę w okienku odczytu

Shift+spacja

Zwijanie lub rozwijanie grupy na liście wiadomości e-mail

Klawisz strzałki w lewo lub strzałko w prawo, odpowiednio

Przechodzenie do poprzedniego widoku w głównym oknie programu Outlook

Alt+B lub Alt+strzałka w lewo

Przechodzenie do następnego widoku w głównym oknie programu Outlook

Alt+strzałka w prawo

Zaznaczanie paska informacyjnego i wyświetlanie menu poleceń, jeśli jest dostępne

Ctrl+Shift+W

Początek strony

Wyszukiwanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Znajdowanie wiadomości lub innego elementu

Ctrl+E

Czyszczenie wyników wyszukiwania

Esc

Rozszerzanie zakresu wyszukiwania, uwzględniając Wszystkie elementy poczty, Wszystkie elementy kalendarza lub Wszystkie elementy kontaktów, w zależności od bieżącego modułu

Ctrl+Alt+A

Wyświetlanie okna dialogowego Znajdowanie zaawansowane

Ctrl+Shift+F

Tworzenie folderu wyszukiwania

Ctrl+Shift+P

Znajdowanie tekstu w obrębie otwartego elementu

F4

Znajdowanie i zastępowanie tekstu, symboli lub niektórych poleceń formatowania w okienku odczytu lub w otwartym elemencie

Ctrl+H

Rozszerzanie zakresu wyszukiwania o elementy z bieżącego folderu

Ctrl+Alt+K

Rozszerzanie zakresu wyszukiwania o podfoldery — Ctrl+Alt+Z — Flagi

Ctrl+Alt+Z

Początek strony

Flagi

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Flaga monitująca w celu przypisania flagi

Ctrl+Shift+G

Początek strony

Kategorie oznaczone kolorem

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usuwanie zaznaczonej kategorii z listy w oknie dialogowym Kategorie oznaczone kolorem

Alt+D

Początek strony

Tworzenie elementu lub pliku

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie terminu

Ctrl+Shift+A

Tworzenie kontaktu

Ctrl+Shift+C

Tworzenie grupy kontaktów

Ctrl+Shift+L

Tworzenie faksu

Ctrl+Shift+X

Tworzenie folderu

Ctrl+Shift+E

Tworzenie zaproszenia na spotkanie

Ctrl+Shift+Q

Tworzenie wiadomości

Ctrl+Shift+M

Tworzenie notatki

Ctrl+Shift+N

Tworzenie dokumentu pakietu Office

Ctrl+Shift+H

Publikowanie w wybranym folderze

Ctrl+Shift+S

Publikowanie odpowiedzi w wybranym folderze

Ctrl+T

Tworzenie folderu wyszukiwania

Ctrl+Shift+P

Tworzenie zadania

Ctrl+Shift+K

Początek strony

Polecenia w większości widoków

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zapisywanie (z wyjątkiem widoku Zadania)

Ctrl+S lub Shift+F12

Zapisywanie i zamykanie (z wyjątkiem widoku Poczta)

Alt+S

Zapisywanie jako (tylko w widoku Poczta)

F12

Cofanie

Ctrl+Z lub Alt+spacja

Usuwanie elementu

Ctrl+D

Drukowanie

Ctrl+P

Kopiowanie elementu

Ctrl+Shift+Y

Przenoszenie elementu

Ctrl+Shift+V

Sprawdzanie nazw

Ctrl+K

Sprawdzanie pisowni.

F7

Flagowanie flagą monitującą

Ctrl+Shift+G

Przesyłanie dalej

Ctrl+F

Wysyłanie, publikowanie lub zapraszanie wszystkich

Alt+S

Włączanie edytowania w polu (z wyjątkiem folderu Poczta i widoku ikony)

F2

Wyrównywanie tekstu do lewej

Ctrl+L

Wyrównanie tekstu do środka

Ctrl+E

Wyrównywanie tekstu do prawej

Ctrl+R

Początek strony

Poczta

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie do Skrzynki odbiorczej

Ctrl+Shift+I

Przełączanie do Skrzynki nadawczej

Ctrl+Shift+O

Sprawdzanie nazw

Ctrl+K

Wysyłanie

Alt+S

Odpowiadanie na wiadomość

Ctrl+R

Odpowiadanie wszystkim na wiadomość

Ctrl+Shift+R

Odpowiadanie z zaproszeniem na spotkanie

Ctrl+Alt+R

Przesyłanie wiadomości dalej

Ctrl+F

Oznaczanie wiadomości jako wiadomości niebędącej śmieciem

Ctrl+Alt+J

Wyświetlanie blokowanej zawartości zewnętrznej (w wiadomości)

Ctrl+Shift+I

Publikowanie w folderze

Ctrl+Shift+S

Stosowanie stylu Normalny

Ctrl+Shift+N

Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości

Ctrl+M lub F9

Przechodzenie do poprzedniej wiadomości

Strzałka w górę

Przechodzenie do następnej wiadomości

Strzałka w dół

Tworzenie wiadomości (w widoku Poczta)

Ctrl+N

Tworzenie wiadomości (w dowolnym widoku programu Outlook)

Ctrl+Shift+M

Otwieranie otrzymanej wiadomości

Ctrl+O

Usuwanie i ignorowanie konwersacji

Ctrl+Shift+D

Otwieranie książki adresowej

Ctrl+Shift+B

Dodawanie szybkiej flagi do wiadomości, której nie otwarto

Wstawianie

Wyświetlanie okna dialogowego Flaga monitująca

Ctrl+Shift+G

Oznaczanie jako przeczytane

Ctrl+Q

Oznaczanie jako nieprzeczytane

Ctrl+U

Otwieranie porady dotyczącej poczty w wybranej wiadomości

Ctrl+Shift+W

Znajdowanie lub zamienianie

F4

Znajdowanie następnego elementu

Shift+F4

Wysyłanie

Ctrl+Enter

Drukowanie

Ctrl+P

Przesyłanie dalej

Ctrl+F

Przesyłanie dalej jako załącznik

Ctrl+Alt+F

Wyświetlanie właściwości zaznaczonego elementu

Alt+Enter

Oznaczanie do pobrania

Ctrl+Alt+M

Sprawdzanie stanu oznaczenia do pobrania

Ctrl+Alt+U

Wyświetlanie postępu wysyłania/odbierania

Ctrl+B (w trakcie wysyłania/odbierania)

Początek strony

Kalendarz

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie terminu (w widoku Kalendarz)

Ctrl+N

Tworzenie terminu (w dowolnym widoku programu Outlook)

Ctrl+Shift+A

Tworzenie zaproszenia na spotkanie

Ctrl+Shift+Q

Przesyłanie dalej terminu lub spotkania

Odpowiadanie na zaproszenie na spotkanie w formie wiadomości

Odpowiadanie wszystkim na zaproszenie na spotkanie w formie wiadomości

Pokazanie jednego dnia w kalendarzu

Alt+1

Pokazanie dwóch dni w kalendarzu

Alt+2

Pokazanie trzech dni w kalendarzu

Alt+3

Pokazanie czterech dni w kalendarzu

Alt+4

Pokazanie pięciu dni w kalendarzu

Alt+5

Pokazanie sześciu dni w kalendarzu

Alt+6

Pokazanie siedmiu dni w kalendarzu

Alt+7

Pokazanie ośmiu dni w kalendarzu

Alt+8

Pokazanie dziewięciu dni w kalendarzu

Alt+9

Pokazanie 10 dni w kalendarzu

Alt+0

Przechodzenie do daty

Ctrl+G

Przełączanie do widoku Miesiąc

Alt+znak równości lub Ctrl+Alt+4

Przechodzenie do następnego dnia

Ctrl+strzałka w prawo

Przechodzenie do następnego tygodnia

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do następnego miesiąca

Alt+Page Down

Przechodzenie do poprzedniego dnia

Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie do poprzedniego tygodnia

Alt+strzałka w górę

Przechodzenie do poprzedniego miesiąca

Alt+Page Up

Przechodzenie do początku tygodnia

Alt+Home

Przechodzenie do końca tygodnia

Alt+End

Przełączanie do widoku całego tygodnia

Alt+znak minus lub Ctrl+Alt+3

Przełączanie do widoku tygodnia roboczego

Ctrl+Alt+2

Przechodzenie do poprzedniego terminu

Ctrl+przecinek lub Ctrl+Shift+przecinek

Przechodzenie do następnego terminu

Ctrl+kropka lub Ctrl+Shift+kropka

Konfigurowanie cyklu otwartego terminu lub spotkania

Ctrl+G

Początek strony

Kontakty

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie nowej rozmowy

Ctrl+Shift+D

Znajdowanie kontaktu lub innego elementu (wyszukiwanie)

F3 lub Ctrl+E

Wprowadzanie nazwy w polu Wysz. w książkach adr.

F11

W widoku tabeli lub widoku listy w Kontaktach przechodzenie do pierwszego kontaktu, który zaczyna się od określonej litery

Shift+litera

Zaznaczanie wszystkich kontaktów

Ctrl+A

Tworzenie wiadomości z zaznaczonym kontaktem jako tematem

Ctrl+F

Tworzenie kontaktu (w folderze Kontakty)

Ctrl+N

Tworzenie kontaktu (w dowolnym widoku programu Outlook)

Ctrl+Shift+C

Otwieranie formularza kontaktu dla wybranego kontaktu

Ctrl+O

Tworzenie grupy kontaktów

Ctrl+Shift+L

Drukowanie

Ctrl+P

Aktualizowanie listy członków grupy kontaktów

F5

Przechodzenie do innego folderu

Ctrl+Y

Otwieranie książki adresowej

Ctrl+Shift+B

Wyświetlanie okna dialogowego Znajdowanie zaawansowane

Ctrl+Shift+F

W otwartym kontakcie otwieranie następnego kontaktu z listy

Ctrl+Shift+kropka

Znajdowanie kontaktu

F11

Zamykanie kontaktu

ESC

Wysyłanie faksu do zaznaczonego kontaktu

Ctrl+Shift+X

Otwieranie okna dialogowego Sprawdzanie adresu

Alt+D

W formularzu kontaktów w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 1

Alt+Shift+1

W formularzu kontaktów w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 2

Alt+Shift+2

W formularzu kontaktów w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 3

Alt+Shift+3

Początek strony

Osoby: w oknie dialogowym Wizytówki elektroniczne

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie listy Dodaj

Alt+A

Zaznaczanie tekstu w polu Etykieta, jeśli jest zaznaczone pole z przypisaną etykietą

Alt+B

Otwieranie okna dialogowego Dodawanie obrazu do wizytówki

Alt+C

Umieszczanie kursora na początku pola Edycja

Alt+E

Zaznaczanie pola Pola

Alt+F

Zaznaczanie pola listy rozwijanej Wyrównanie obrazu

Alt+G

Wybieranie palety kolorów tła

Alt+K, Enter

Zaznaczanie pola listy rozwijanej Układ

Alt+L

Usuwanie zaznaczonego pola z pola Pola

Alt+R

Początek strony

Zadania

Czynność

Skrót klawiaturowy

Akceptacja zlecenia zadania

Ctrl+C

Odrzucanie zlecenia zadania

Ctrl+D

Znajdowanie zadania lub innego elementu

Ctrl+E

Otwieranie okna dialogowego Przechodzenie do folderu

Ctrl+Y

Tworzenie zadania (w folderze Zadania)

Ctrl+N

Tworzenie zadania (w dowolnym widoku programu Outlook)

Ctrl+Shift+K

Otwieranie zaznaczonego elementu

Ctrl+O

Drukowanie zaznaczonego elementu

Ctrl+P

Zaznaczanie wszystkich elementów

Ctrl+A

Usuwanie zaznaczonego elementu

Ctrl+D

Przesyłanie zadania dalej w formie załącznika

Ctrl+F

Tworzenie zlecenia zadania

Ctrl+Shift+Alt+U

Przełączanie między okienkiem folderów, listą zadań i paskiem zadań do wykonania

Tab lub Shift+Tab

Cofanie ostatniej akcji

Ctrl+Z

Flagowanie zadania lub oznaczanie jako wykonane

Insert

Początek strony

Formatowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie menu Format

Alt+O

Wyświetlanie okna dialogowego Czcionka

Ctrl+Shift+P

Zmienianie wielkości tekstu (jeżeli tekst jest zaznaczony)

Shift+F3

Formatowanie tekstu jako kapitalików

Ctrl+Shift+K

Formatowanie liter jako pogrubione

Ctrl+B

Dodawanie punktorów

Ctrl+Shift+L

Formatowanie liter jako kursywy

Ctrl+I

Zwiększanie wcięcia

Ctrl+T

Zmniejszanie wcięcia

Ctrl+Shift+T

Wyrównywanie do lewej

Ctrl+L

Wyśrodkowanie

Ctrl+E

Podkreślenie

Ctrl+U

Zwiększenie rozmiaru czcionki

Ctrl+prawy nawias kwadratowy lub Ctrl+Shift+znak większości

Zmniejszenie rozmiaru czcionki

Ctrl+lewy nawias kwadratowy lub Ctrl+Shift+znak mniejszości

Wycinanie

Ctrl+X lub Shift+Delete

Kopiowanie

Ctrl+C lub Ctrl+Insert

Uwaga: Kombinacja klawiszy Ctrl+Insert jest niedostępna w okienku odczytu

Wklejanie

Ctrl+V lub Shift+Insert

Czyszczenie formatowania

Ctrl+Shift+Z lub Ctrl+spacja

Usuwanie następnego wyrazu

Ctrl+Shift+H

Justowanie tekstu (rozciąganie akapitu tak, aby zmieścił się między marginesami)

Ctrl+Shift+J

Stosowanie stylów

Ctrl+Shift+S

Utworzenie wysunięcia

Ctrl+T

Wstawienie hiperlinku

Ctrl+K

Wyrównanie akapitu do lewej

Ctrl+L

Wyrównanie akapitu do prawej

Ctrl+R

Zmniejszanie wysunięcia

Ctrl+Shift+T

Usuwanie formatowania akapitu

Ctrl+Q

Początek strony

Dodawanie informacji sieci Web do elementów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie lub edytowanie hiperlinku w treści elementu

Ctrl+K

Początek strony

Drukowanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie karty Drukowanie w widoku Backstage

Alt+F, P

Drukowanie elementu z otwartego okna

Alt+F, P, F, a następnie 1

Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony z poziomu widoku Drukowanie

Alt+S lub Alt+U

Wybieranie drukarki z widoku Drukowanie

Alt+F, P, a następnie I

Otwieranie okna dialogowego Opcje wydruku

Alt+F, P, a następnie R

Początek strony

Wysyłanie/odbieranie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uruchamianie wysyłania/odbierania dla wszystkich grup Wyślij/Odbierz zdefiniowanych przy zaznaczonym polu wyboru Dołącz tę grupę do grupy Wyślij/Odbierz (F9). Może to dotyczyć nagłówków, pełnych elementów, określonych folderów, elementów mniejszych od określonego rozmiaru albo dowolnej zdefiniowanej kombinacji

F9

Uruchamianie wysyłania/odbierania dla bieżącego folderu, w tym pobieranie pełnych elementów (nagłówek, element i dowolne załączniki)

Shift+F9

Rozpoczynanie wysyłania/odbierania

Ctrl+M

Definiowanie grup Wyślij/Odbierz

Ctrl+Alt+S

Początek strony

Edytor Visual Basic

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie Edytora Visual Basic

Alt+F11

Początek strony

Makra

Czynność

Skrót klawiaturowy

Odtwarzanie makra

Alt+F8

Początek strony

Formularze

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie formularza programu InfoPath

Fokus na folderze InfoPath, a następnie Ctrl+N

Zamykanie formularza programu InfoPath

Ctrl+Shift+Alt+T

Początek strony

Widoki: widok tabeli

Czynność

Skrót klawiaturowy

akapit

akapit

akapit

akapit

Przechodzenie do elementu u dołu ekranu

Page Down

Przechodzenie do elementu u góry ekranu

Page Up

Rozszerzanie lub redukowanie zaznaczenia o jeden element

Shift+strzałka w górę lub Shift+strzałka w dół

Przechodzenie do następnego lub poprzedniego elementu bez rozszerzania zaznaczenia

Ctrl+strzałka w górę lub Ctrl+strzałka w dół

Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia aktywnego elementu

Ctrl+Spacja

Początek strony

Widoki: jeśli jest zaznaczona grupa

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozwijanie jednej zaznaczonej grupy

Strzałka w prawo

Zwijanie jednej zaznaczonej grupy

Strzałka w lewo

Zaznaczanie poprzedniej grupy

Strzałka w górę

Zaznaczanie następnej grupy

Strzałka w dół

Zaznaczanie pierwszej grupy

Home

Zaznaczanie ostatniej grupy

End

Zaznaczanie pierwszego elementu na ekranie w rozwiniętej grupie lub pierwszego elementu na prawo poza ekranem

Strzałka w prawo

Początek strony

Widoki: widok dnia/tygodnia/miesiąca w Kalendarzu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie od jednego do dziewięciu dni

Alt+klawisz wskazujący liczbę dni

Wyświetlanie 10 dni

Alt+0 (zero)

Przełączanie do widoku Tydzień

Alt+znak minus

Przełączanie do widoku Miesiąc

Alt+znak równości

Przechodzenie między widokiem Kalendarz, Blokiem zadań i listą folderów

Ctrl+Tab lub F6

Zaznaczanie poprzedniego terminu

Shift+Tab

Przechodzenie do poprzedniego dnia

Strzałka w lewo

Przechodzenie do następnego dnia

Strzałka w prawo

Przechodzenie do tego samego dnia w następnym tygodniu

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do tego samego dnia w poprzednim tygodniu

Alt+strzałka w górę

Początek strony

Widoki: widok jednego dnia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie godziny rozpoczęcia dnia roboczego

Home

Zaznaczanie godziny zakończenia dnia roboczego

End

Zaznaczanie poprzedniego przedziału czasu

Strzałka w górę

Zaznaczanie następnego przedziału czasu

Strzałka w dół

Zaznaczanie przedziału czasu u góry ekranu

Page Up

Zaznaczanie przedziału czasu u dołu ekranu

Page Down

Rozszerzanie lub redukowanie zaznaczonego czasu

Odpowiednio Shift+strzałka w górę lub Shift+strzałka w dół

Przenoszenie terminu w górę lub w dół

Odpowiednio Alt+strzałka w górę lub Alt+strzałka w dół (jeśli kursor znajduje się w obszarze terminu)

Zmienianie godziny rozpoczęcia lub zakończenia terminu

Odpowiednio Alt+Shift+strzałka w górę lub Alt+Shift+strzałka w dół (jeśli kursor znajduje się w obszarze terminu)

Przenoszenie zaznaczonego elementu do tego samego dnia w następnym tygodniu

Alt+strzałka w dół

Przenoszenie zaznaczonego elementu do tego samego dnia w poprzednim tygodniu

Alt+strzałka w górę

Początek strony

Widoki: widok tygodnia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do początku godzin pracy zaznaczonego dnia

Home

Przechodzenie do końca godzin pracy zaznaczonego dnia

End

Przechodzenie o jedną stronę w górę w zaznaczonym dniu

Page Up

Przechodzenie o jedną stronę w dół w zaznaczonym dniu

Page Down

Zmienianie czasu trwania zaznaczonego przedziału czasu

Shift+strzałka w lewo, Shift+strzałka w prawo, Shift+strzałka w górę, Shift+strzałka w dół, Shift+Home lub Shift+End

Początek strony

Widoki: widok miesiąca

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do pierwszego dnia tygodnia

Home

Przechodzenie do tego samego dnia tygodnia na poprzedniej stronie

Page Up

Przechodzenie do tego samego dnia tygodnia na następnej stronie

Page Down

Początek strony

Nawigator daty

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do pierwszego dnia bieżącego tygodnia

Alt+Home

Przechodzenie do ostatniego dnia bieżącego tygodnia

Alt+End

Przechodzenie do tego samego dnia w poprzednim tygodniu

Alt+strzałka w górę

Przechodzenie do tego samego dnia w następnym tygodniu

Alt+strzałka w dół

Początek strony

Widok Wizytówki lub widok Adres

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie określonej karty na liście

Wpisz jedną lub więcej liter z nazwy, pod którą jest zapisana karta, lub wpisz nazwę pola, według którego jest wykonywane sortowanie

Zaznaczanie poprzedniej karty

Strzałka w górę

Zaznaczanie następnej karty

Strzałka w dół

Zaznaczanie pierwszej karty na liście

Home

Zaznaczanie ostatniej karty na liście

End

Zaznaczanie pierwszej karty na bieżącej stronie

Page Up

Zaznaczanie pierwszej karty na następnej stronie

Page Down

Zaznaczanie najbliższej karty w następnej kolumnie

Strzałka w prawo

Zaznaczanie najbliższej karty w poprzedniej kolumnie

Strzałka w lewo

Zaznaczanie aktywnej karty lub anulowanie jej zaznaczenia

Ctrl+spacja

Rozszerzanie zaznaczenia do poprzedniej karty i anulowanie zaznaczenia kart za punktem początkowym

Shift+strzałka w górę

Rozszerzanie zaznaczenia do następnej karty i anulowanie zaznaczenia kart przed punktem początkowym

Shift+strzałka w dół

Rozszerzanie zaznaczenia do poprzedniej karty, niezależnie od punktu początkowego

Ctrl+Shift+strzałka w górę

Rozszerzanie zaznaczenia do następnej karty, niezależnie od punktu początkowego

Ctrl+Shift+strzałka w dół

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszej karty na liście

Shift+Home

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej karty na liście

Shift+End

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszej karty na poprzedniej stronie

Shift+Page Up

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej karty na ostatniej stronie

Shift+Page Down

Początek strony

Wizytówki: przechodzenie między polami na otwartej karcie

Przed użyciem poniższych klawiszy upewnij się, że zaznaczone jest pole na karcie.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnego pola i następnej kontrolki

Tab

Przechodzenie do poprzedniego pola i poprzedniej kontrolki

Shift+Tab

Zamykanie aktywnej karty

Enter lub Escape

Początek strony

Wizytówki: przechodzenie między znakami w polu

Przed użyciem poniższych klawiszy upewnij się, że zaznaczone jest pole na karcie lub że fokus znajduje się w polu.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Dodawanie wiersza w polu wielowierszowym

Enter

Przechodzenie na początek wiersza

Home

Przechodzenie na koniec wiersza

End

Przechodzenie na początek pola wielowierszowego

Page Up

Przechodzenie na koniec pola wielowierszowego

Page Down

Przechodzenie do poprzedniego wiersza w polu wielowierszowym

Strzałka w górę

Przechodzenie do następnego wiersza w polu wielowierszowym

Strzałka w dół

Przechodzenie do poprzedniego znaku w polu

Strzałka w lewo

Przechodzenie do następnego znaku w polu

Strzałka w prawo

Początek strony

Widok osi czasu (Zadania): jeśli jest zaznaczony jakiś element

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie poprzedniego elementu

Strzałka w lewo

Zaznaczanie następnego elementu

Strzałka w prawo

Zaznaczanie wielu sąsiadujących elementów

Shift+strzałka w lewo lub Shift+strzałka w prawo

Zaznaczanie wielu elementów niesąsiadujących

Ctrl+strzałka w lewo+spacja lub Ctrl+strzałka w prawo+spacja

Otwieranie zaznaczonych elementów

Enter

Zaznaczanie pierwszego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub pierwszego elementu w grupie

Home

Zaznaczanie ostatniego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub ostatniego elementu w grupie

End

Wyświetlanie (bez zaznaczania) pierwszego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub pierwszego elementu w grupie

Ctrl+Home

Wyświetlanie (bez zaznaczania) ostatniego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub ostatniego elementu w grupie

Ctrl+End

Początek strony

Widok osi czasu (Zadania): jeśli jakaś grupa jest zaznaczona

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozwijanie grupy

Enter lub strzałka w prawo

Zwijanie grupy

Enter lub strzałka w lewo

Zaznaczanie poprzedniej grupy

Strzałka w górę

Zaznaczanie następnej grupy

Strzałka w dół

Zaznaczanie pierwszej grupy na osi czasu

Home

Zaznaczanie ostatniej grupy na osi czasu

End

Zaznaczanie pierwszego elementu na ekranie w rozwiniętej grupie lub pierwszego elementu na prawo poza ekranem

Strzałka w prawo

Początek strony

Widok osi czasu (Zadania): Jeśli na skali czasu dla dni jest zaznaczona jednostka czasu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie wstecz o odstęp czasu równy pokazanemu na skali czasu

Strzałka w lewo

Przechodzenie do przodu o odstęp czasu równy pokazanemu na skali czasu

Strzałka w prawo

Przełączanie między aktywnym widokiem, paskiem zadań do wykonania i folderem wyszukiwania oraz wracanie do aktywnego widoku

Klawisz Tab oraz klawisze Shift+Tab

Początek strony

W tym temacie

Podstawowa nawigacja

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie do folderu Poczta.

CTRL+1

Przełączanie do folderu Kalendarz.

CTRL+2

Przełączanie do folderu Kontakty.

CTRL+3

Przełączanie do folderu Zadania.

CTRL+4

Przełączanie do folderu Notatki.

CTRL+5

Przełączanie do listy folderów w okienku nawigacji.

CTRL+6

Przełączanie do skrótów.

CTRL+7

Przełączanie do następnej wiadomości (jeśli wiadomość jest otwarta).

CTRL+KROPKA

Przełączanie do poprzedniej wiadomości (jeśli wiadomość jest otwarta).

CTRL+PRZECINEK

Przechodzenie między okienkiem nawigacji, oknem głównym programu Outlook, okienkiem odczytu oraz paskiem zadań do wykonania.

CTRL+SHIFT+TAB lub SHIFT+TAB

Przechodzenie między oknem programu Outlook, mniejszymi okienkami w okienku nawigacji, okienkiem odczytu oraz sekcjami na pasku zadań do wykonania.

TAB

Przechodzenie między oknem programu Outlook, mniejszymi okienkami w okienku nawigacji, okienkiem odczytu i sekcjami paska zadań do wykonania oraz pokazywanie klawiszy dostępu na wstążce programu Outlook.

F6

Poruszanie się w obrębie wierszy nagłówków wiadomości w okienku nawigacji lub w obrębie otwartej wiadomości.

CTRL+TAB

Poruszanie się w obrębie okienka nawigacji.

Klawisze strzałek

Przechodzenie do innego folderu.

CTRL+Y

Przechodzenie do pola wyszukiwania.

F3 lub CTRL+E

Przechodzenie do poprzedniej wiadomości w okienku odczytu.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ, CTRL+PRZECINEK lub ALT+PAGE UP

Przewijanie w dół tekstu o stronę w okienku odczytu.

SPACJA

Przewijanie w górę tekstu o stronę w okienku odczytu.

SHIFT+SPACJA

Zwijanie lub rozwijanie grupy na liście wiadomości e-mail.

STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do poprzedniego widoku w głównym oknie programu Outlook.

ALT+B lub ALT+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do następnego widoku w głównym oknie programu Outlook.

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie paska informacyjnego i wyświetlanie menu poleceń, jeśli jest dostępne.

CTRL+SHIFT+W

Początek strony

Wyszukiwanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Znajdowanie wiadomości lub innego elementu.

CTRL+E

Czyszczenie wyników wyszukiwania.

ESC

Rozszerzanie zakresu wyszukiwania w celu uwzględnienia opcji Wszystkie elementy poczty, Wszystkie elementy kalendarza lub Wszystkie elementy kontaktów w zależności od bieżącego widoku.

CTRL+ALT+A

Wyświetlanie okna dialogowego Znajdowanie zaawansowane.

CTRL+SHIFT+F

Tworzenie folderu wyszukiwania.

CTRL+SHIFT+P

Wyszukiwanie tekstu wewnątrz otwartego elementu.

F4

Znajdowanie i zastępowanie tekstu, symboli lub niektórych poleceń formatowania. Działa w okienku odczytu w odniesieniu do otwartego elementu.

CTRL+H

Rozszerzanie zakresu wyszukiwania o elementy z bieżącego folderu.

CTRL+ALT+K

Rozszerzanie zakresu wyszukiwania o podfoldery.

CTRL+ALT+Z

Początek strony

Flagi

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Flaga monitująca w celu przypisania flagi.

CTRL+SHIFT+G

Początek strony

Kategorie oznaczone kolorem

Czynność

Klawisze

Usuwanie zaznaczonej kategorii z listy w oknie dialogowym Kategorie oznaczone kolorem.

ALT+D

Początek strony

Tworzenie elementu lub pliku

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie terminu.

CTRL+SHIFT+A

Tworzenie kontaktu.

CTRL+SHIFT+C

Tworzenie listy kontaktów.

CTRL+SHIFT+L

Tworzenie faksu.

CTRL+SHIFT+X

Tworzenie folderu.

CTRL+SHIFT+E

Tworzenie pozycji dziennika.

CTRL+SHIFT+J

Tworzenie wezwania na spotkanie.

CTRL+SHIFT+Q

Tworzenie wiadomości.

CTRL+SHIFT+M

Tworzenie notatki.

CTRL+SHIFT+N

Tworzenie dokumentu pakietu Microsoft Office.

CTRL+SHIFT+H

Publikowanie w tym folderze.

CTRL+SHIFT+S

Publikowanie odpowiedzi w tym folderze.

CTRL+T

Tworzenie folderu wyszukiwania.

CTRL+SHIFT+P

Tworzenie zadanie.

CTRL+SHIFT+K

Tworzenie zlecenia zadania.

CTRL+SHIFT+U

Początek strony

Procedury we wszystkich elementach

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zapisywanie (z wyjątkiem folderu Zadania).

CTRL+S lub SHIFT+F12

Zapisywanie i zamykanie (z wyjątkiem folderu Poczta).

ALT+S

Zapisywanie jako (tylko w folderze Poczta).

F12

Cofanie.

CTRL+Z lub ALT+BACKSPACE

Usuwanie elementu.

CTRL+D

Drukowanie.

CTRL+P

Kopiowanie elementu.

CTRL+SHIFT+Y

Przenoszenie elementu.

CTRL+SHIFT+V

Sprawdzanie nazw.

CTRL+K

Sprawdzanie pisowni.

F7

Flagowanie flagą monitującą.

CTRL+SHIFT+G

Przesyłanie dalej.

CTRL+F

Wysyłanie, publikowanie lub zapraszanie wszystkich.

ALT+S

Włączanie edytowania w polu (z wyjątkiem folderu Poczta i widoku ikony).

F2

Wyrównywanie tekstu do lewej.

CTRL+L

Wyrównywanie tekstu do środka.

CTRL+E

Wyrównywanie tekstu do prawej.

CTRL+R

Początek strony

Poczta e-mail

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie do folderu Skrzynka odbiorcza.

CTRL+SHIFT+I

Przełączanie do folderu Skrzynka nadawcza.

CTRL+SHIFT+O

Wybieranie konta, z którego zostanie wysłana wiadomość.

CTRL+TAB (z fokusem w polu Do), a następnie TAB w celu przejścia do przycisku Konta

Sprawdzanie nazw.

CTRL+K

Wysyłanie.

ALT+S

Odpowiadanie na wiadomość.

CTRL+R

Odpowiadanie wszystkim na wiadomość.

CTRL+SHIFT+R

Odpowiadanie z wezwaniem na spotkanie.

CTRL+ALT+R

Przesyłanie wiadomości dalej.

CTRL+F

Oznaczanie wiadomości jako wiadomości niebędącej śmieciem.

CTRL+ALT+J

Wyświetlanie blokowanej zawartości zewnętrznej (w wiadomości).

CTRL+SHIFT+I

Publikowanie w folderze.

CTRL+SHIFT+S

Stosowanie stylu normalnego.

CTRL+SHIFT+N

Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości.

CTRL+M lub F9

Przechodzenie do poprzedniej wiadomości.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie do następnej wiadomości.

STRZAŁKA W DÓŁ

Tworzenie wiadomości (w folderze Poczta).

CTRL+N

Tworzenie wiadomości (w dowolnym widoku programu Outlook).

CTRL+SHIFT+M

Otwieranie otrzymanej wiadomości.

CTRL+O

Usuwanie i ignorowanie konwersacji.

CTRL+DELETE

Otwieranie książki adresowej.

CTRL+SHIFT+B

Dodawanie szybkiej flagi do wiadomości, której nie otwarto.

INSERT

Wyświetlanie okna dialogowego Flaga monitująca.

CTRL+SHIFT+G

Oznaczanie jako przeczytane.

CTRL+Q

Oznaczanie jako nieprzeczytane.

CTRL+U

Otwieranie porady dotyczącej poczty w wybranej wiadomości.

CTRL+SHIFT+W

Znajdowanie lub zamienianie.

F4

Znajdowanie następnego elementu.

SHIFT+F4

Wysyłanie.

CTRL+ENTER

Drukowanie.

CTRL+P

Przesyłanie dalej.

CTRL+F

Przesyłanie dalej jako załącznik.

CTRL+ALT+F

Wyświetlanie właściwości zaznaczonego elementu.

ALT+ENTER

Tworzenie wiadomości multimedialnej.

CTRL+SHIFT+U

Tworzenie wiadomości SMS.

CTRL+SHIFT+T

Oznaczanie do pobrania.

CTRL+ALT+M

Czyszczenie oznaczenia do pobrania.

CTRL+ALT+U

Wyświetlanie postępu wysyłania/odbierania.

CTRL+B (w trakcie wysyłania/odbierania)

Początek strony

Kalendarz

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie terminu (w folderze Kalendarz).

CTRL+N

Tworzenie terminu (w dowolnym widoku programu Outlook).

CTRL+SHIFT+A

Tworzenie wezwania na spotkanie.

CTRL+SHIFT+Q

Przesyłanie dalej terminu lub spotkania.

CTRL+F

Odpowiadanie na wezwanie na spotkanie w formie wiadomości.

CTRL+R

Odpowiadanie wszystkim na wezwanie na spotkanie w formie wiadomości.

CTRL+SHIFT+R

Pokazywanie 10 dni w kalendarzu.

ALT+0

Pokazywanie 1 dnia w kalendarzu.

ALT+1

Pokazywanie 2 dni w kalendarzu.

ALT+2

Pokazywanie 3 dni w kalendarzu.

ALT+3

Pokazywanie 4 dni w kalendarzu.

ALT+4

Pokazywanie 5 dni w kalendarzu.

ALT+5

Pokazywanie 6 dni w kalendarzu.

ALT+6

Pokazywanie 7 dni w kalendarzu.

ALT+7

Pokazywanie 8 dni w kalendarzu.

ALT+8

Pokazywanie 9 dni w kalendarzu.

ALT+9

Przechodzenie do daty.

CTRL+G

Przełączanie do widoku Miesiąc.

ALT+= lub CTRL+ALT+4

Przechodzenie do następnego dnia.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do następnego tygodnia.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do następnego miesiąca.

ALT+PAGE DOWN

Przechodzenie do poprzedniego dnia.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do poprzedniego tygodnia.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie do poprzedniego miesiąca.

ALT+PAGE UP

Przechodzenie do początku tygodnia.

ALT+HOME

Przechodzenie do końca tygodnia.

ALT+END

Przełączanie do widoku całego tygodnia.

CTRL+ZNAK MINUS lub CTRL+ALT+3

Przełączanie do widoku tygodnia roboczego.

CTRL+ALT+2

Przechodzenie do poprzedniego terminu.

CTRL+PRZECINEK lub CTRL+SHIFT+PRZECINEK

Przechodzenie do następnego terminu.

CTRL+KROPKA lub CTRL+SHIFT+KROPKA

Konfigurowanie cyklu otwartego terminu lub spotkania.

CTRL+G

Początek strony

Kontakty

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie nowej rozmowy.

CTRL+SHIFT+D

Znajdowanie kontaktu lub innego elementu (wyszukiwanie).

F3 lub CTRL+E

Wprowadzanie nazwy w polu Wysz. w książkach adr.

F11

W widoku karty lub wizytówki kontaktów przechodzenie do pierwszego kontaktu, którego nazwa rozpoczyna się od określonej litery.

SHIFT+litera

Zaznaczanie wszystkich kontaktów.

CTRL+A

Tworzenie wiadomości, w której zaznaczony kontakt jest używany jako temat.

CTRL+F

Tworzenie pozycji dziennika dla zaznaczonego kontaktu.

CTRL+J

Tworzenie kontaktu (w folderze Kontakty).

CTRL+N

Tworzenie kontaktu (w dowolnym widoku programu Outlook).

CTRL+SHIFT+C

Otwieranie formularza kontaktu dla wybranego kontaktu.

CTRL+O

Tworzenie listy kontaktów.

CTRL+SHIFT+L

Drukowanie.

CTRL+P

Aktualizacja listy członków listy kontaktów.

F5

Przechodzenie do innego folderu.

CTRL+Y

Otwieranie książki adresowej.

CTRL+SHIFT+B

Wyświetlanie okna dialogowego Znajdowanie zaawansowane.

CTRL+SHIFT+F

W otwartym kontakcie otwieranie następnego kontaktu z listy.

CTRL+SHIFT+KROPKA

Znajdowanie kontaktu.

F11

Zamykanie kontaktu.

ESC

Wysyłanie faksu do zaznaczonego kontaktu.

CTRL+SHIFT+X

Otwieranie okna dialogowego Sprawdzanie adresu.

ALT+D

W formularzu kontaktów w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 1.

ALT+SHIFT+1

W formularzu kontaktów w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 2.

ALT+SHIFT+2

W formularzu kontaktów w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 3.

ALT+SHIFT+3

Początek strony

W oknie dialogowym Wizytówki elektroniczne

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie listy Dodaj.

ALT+A

Zaznaczanie tekstu w polu Etykieta, jeśli jest zaznaczone pole z przypisaną etykietą.

ALT+B

Otwieranie okna dialogowego Dodawanie obrazu do wizytówki.

ALT+C

Umieszczanie kursora na początku pola Edycja.

ALT+E

Zaznaczanie pola Pola.

ALT+F

Zaznaczanie listy rozwijanej Wyrównanie obrazu.

ALT+G

Wybieranie palety kolorów tła.

ALT+K, a następnie klawisz ENTER

Zaznaczanie listy rozwijanej Układ.

ALT+L

Usuwanie zaznaczonego pola z pola Pola.

ALT+R

Początek strony

Zadania

Czynność

Klawisze

Pokazywanie lub ukrywanie paska zadań do wykonania.

ALT+F2

Akceptacja zlecenia zadania.

ALT+C

Odrzucanie zlecenia zadania.

ALT+D

Znajdowanie zadania lub innego elementu.

CTRL+E

Otwieranie okna dialogowego Przechodzenie do folderu.

CTRL+Y

Tworzenie zadania (w folderze Zadania).

CTRL+N

Tworzenie zadania (w dowolnym widoku programu Outlook).

CTRL+SHIFT+K

Otwieranie zaznaczonego elementu.

CTRL+O

Drukowanie zaznaczonego elementu.

CTRL+P

Zaznaczanie wszystkich elementów.

CTRL+A

Usuwanie zaznaczonego elementu.

CTRL+D

Przesyłanie zadania dalej w formie załącznika.

CTRL+F

Tworzenie zlecenia zadania.

CTRL+SHIFT+ALT+U

Przełączanie między okienkiem nawigacji, listą zadań i paskiem zadań do wykonania.

TAB lub SHIFT+TAB

Otwieranie zaznaczonego elementu jako elementu dziennika.

CTRL+J

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Flagowanie zadania lub oznaczanie jako wykonane.

INSERT

Początek strony

Formatowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie menu Format.

ALT+O

Wyświetlanie okna dialogowego Czcionka.

CTRL+SHIFT+P

Zmienianie wielkości tekstu (jeżeli tekst jest zaznaczony).

SHIFT+F3

Formatowanie tekstu jako kapitalików.

CTRL+SHIFT+K

Nadawanie literom pogrubienia.

CTRL+B

Dodawanie punktorów.

CTRL+SHIFT+L

Nadawanie literom kursywy.

CTRL+I

Zwiększanie wcięcia.

CTRL+T

Zmniejszanie wcięcia.

CTRL+SHIFT+T

Wyrównywanie do lewej.

CTRL+L

Wyśrodkowanie.

CTRL+E

Podkreślenie.

CTRL+U

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

CTRL+] lub CTRL+SHIFT+>

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

CTRL+[ lub CTRL+SHIFT+<

Wycinanie.

CTRL+X lub SHIFT+DELETE

Kopiowanie.

CTRL+C lub CTRL+INSERT

Uwaga: Kombinacja klawiszy CTRL+INSERT jest niedostępna w okienku odczytu.

Wklejanie.

CTRL+V lub SHIFT+INSERT

Czyszczenie formatowania.

CTRL+SHIFT+Z lub CTRL+SPACJA

Usuwanie następnego wyrazu.

CTRL+SHIFT+H

Rozciąganie akapitu tak, aby zmieścił się między marginesami.

CTRL+SHIFT+J

Stosowanie stylów.

CTRL+SHIFT+S

Tworzenie wysunięcia.

CTRL+T

Wstawianie hiperłącza.

CTRL+K

Wyrównywanie akapitu do lewej.

CTRL+L

Wyrównywanie akapitu do prawej.

CTRL+R

Zmniejszanie wysunięcia.

CTRL+SHIFT+T

Usuwanie formatowania akapitu.

CTRL+Q

Początek strony

Dodawanie informacji sieci Web do elementów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie adresu URL w treści elementu.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij.

Wstawianie hiperłącza.

CTRL+K

Początek strony

Drukowanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie karty Drukowanie w widoku Backstage.

Naciśnięcie klawiszy ALT+F, a następnie klawisza P

Drukowanie elementu z otwartego okna.

Naciśnięcie klawiszy ALT+F, naciśnięcie klawisza P, a następnie naciśnięcie klawisza F i naciśnięcie klawisza 1

Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony z poziomu widoku Podgląd wydruku.

ALT+S lub ALT+U

Wybieranie drukarki z poziomu widoku Podgląd wydruku.

Naciśnięcie klawiszy ALT+F, naciśnięcie klawisza P, a następnie klawisza I

Definiowanie stylów drukowania.

Naciśnięcie klawiszy ALT+F, naciśnięcie klawisza P, a następnie klawisza L

Otwieranie okna Opcje wydruku.

Naciśnięcie klawiszy ALT+F, naciśnięcie klawisza P, a następnie klawisza R

Początek strony

Wysyłanie/odbieranie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uruchamianie wysyłania/odbierania dla wszystkich grup Wyślij/Odbierz zdefiniowanych przy zaznaczonym polu wyboru Dołącz tę grupę do grupy Wyślij/Odbierz (F9). Może to dotyczyć nagłówków, pełnych elementów, określonych folderów, elementów mniejszych od określonego rozmiaru albo dowolnej zdefiniowanej kombinacji.

F9

Uruchamianie wysyłania/odbierania dla bieżącego folderu, w tym pobieranie pełnych elementów (nagłówek, element i dowolne załączniki).

SHIFT+F9

Rozpoczynanie wysyłania/odbierania.

CTRL+M

Definiowanie grup Wyślij/Odbierz.

CTRL+ALT+S

Początek strony

Edytor Visual Basic

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie Edytora Visual Basic.

ALT+F11

Początek strony

Makra

Czynność

Skrót klawiaturowy

Odtwarzanie makra.

ALT+F8

Początek strony

Formularze

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie formularza programu Office InfoPath.

Kliknięcie w folderze programu InfoPath, a następnie naciśnięcie klawiszy CTRL+N.

Wybieranie formularza programu Microsoft InfoPath.

CTRL+SHIFT+ALT+T

Początek strony

Widoki

Widok tabeli

Zastosowania ogólne

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie elementu.

ENTER

Zaznaczanie wszystkich elementów.

CTRL+A

Przechodzenie do elementu u dołu ekranu.

PAGE DOWN

Przechodzenie do elementu u góry ekranu.

PAGE UP

Rozszerzanie lub redukowanie zaznaczenia o jeden element.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do następnego lub poprzedniego elementu bez rozszerzania zaznaczenia.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ lub CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia aktywnego elementu.

CTRL+SPACJA

Jeśli jest zaznaczona grupa

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozwijanie jednej zaznaczonej grupy.

STRZAŁKA W PRAWO

Zwijanie jednej zaznaczonej grupy.

STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie poprzedniej grupy.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczanie następnej grupy.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie pierwszej grupy.

HOME

Zaznaczanie ostatniej grupy.

END

Zaznaczanie pierwszego elementu na ekranie w rozwiniętej grupie lub pierwszego elementu na prawo poza ekranem.

STRZAŁKA W PRAWO

Widok dnia/tygodnia/miesiąca w kalendarzu

Wszystkie trzy

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie od 1 do 9 dni.

ALT+klawisz wskazujący liczbę dni

Wyświetlanie 10 dni.

ALT+0 (ZERO)

Przełączanie na tygodnie.

ALT+ZNAK MINUS

Przełączanie na miesiące.

ALT+=

Przechodzenie między Kalendarzem, Blokiem zadań i listą folderów.

CTRL+TAB lub F6

Zaznaczanie poprzedniego terminu.

SHIFT+TAB

Przechodzenie do poprzedniego dnia.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do następnego dnia.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do tego samego dnia w następnym tygodniu.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do tego samego dnia w poprzednim tygodniu.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Widok dnia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie godziny rozpoczęcia dnia roboczego.

HOME

Zaznaczanie godziny zakończenia dnia roboczego.

END

Zaznaczanie poprzedniego przedziału czasu.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczanie następnego przedziału czasu.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie przedziału czasu u góry ekranu.

PAGE UP

Zaznaczanie przedziału czasu u dołu ekranu.

PAGE DOWN

Rozszerzanie lub redukowanie zaznaczonego czasu.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie terminu w górę lub w dół.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub ALT+STRZAŁKA W DÓŁ (jeśli kursor znajduje się w obszarze terminu)

Zmienianie czasu rozpoczęcia lub zakończenia terminu.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub ALT+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ (jeśli kursor znajduje się w obszarze terminu)

Przenoszenie zaznaczonego elementu do tego samego dnia w następnym tygodniu.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie zaznaczonego elementu do tego samego dnia w poprzednim tygodniu.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Widok tygodnia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do początku godzin pracy zaznaczonego dnia.

HOME

Przechodzenie do końca godzin pracy zaznaczonego dnia.

END

Przechodzenie o jedną stronę w górę w zaznaczonym dniu.

PAGE UP

Przechodzenie o jedną stronę w dół w zaznaczonym dniu.

PAGE DOWN

Zmienianie czasu trwania zaznaczonego przedziału czasu.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO, SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO, SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ albo SHIFT+HOME lub SHIFT+END

Widok miesiąca

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do pierwszego dnia tygodnia.

HOME

Przechodzenie do tego samego dnia tygodnia na poprzedniej stronie.

PAGE UP

Przechodzenie do tego samego dnia tygodnia na następnej stronie.

PAGE DOWN

Nawigator daty

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do pierwszego dnia bieżącego tygodnia.

ALT+HOME

Przechodzenie do ostatniego dnia bieżącego tygodnia.

ALT+END

Przechodzenie do tego samego dnia w poprzednim tygodniu.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie do tego samego dnia w następnym tygodniu.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Widok wizytówek lub widok kart adresów

Zastosowania ogólne

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie określonej karty na liście.

Jedna lub więcej liter z nazwy, pod którą jest zapisana karta, lub z nazwy pola, według którego jest wykonywane sortowanie

Zaznaczanie poprzedniej karty.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczanie następnej karty.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie pierwszej karty na liście.

HOME

Zaznaczanie ostatniej karty na liście.

END

Zaznaczanie pierwszej karty na bieżącej stronie.

PAGE UP

Zaznaczanie pierwszej karty na następnej stronie.

PAGE DOWN

Zaznaczanie najbliższej karty w następnej kolumnie.

STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie najbliższej karty w poprzedniej kolumnie.

STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie aktywnej karty lub anulowanie jej zaznaczenia.

CTRL+SPACJA

Rozszerzanie zaznaczenia do poprzedniej karty i anulowanie zaznaczenia kart za punktem początkowym.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozszerzanie zaznaczenia do następnej karty i anulowanie zaznaczenia kart przed punktem początkowym.

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerzanie zaznaczenia do poprzedniej karty, niezależnie od punktu początkowego.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozszerzanie zaznaczenia do następnej karty, niezależnie od punktu początkowego.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszej karty na liście.

SHIFT+HOME

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej karty na liście.

SHIFT+END

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszej karty na poprzedniej stronie.

SHIFT+PAGE UP

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej karty na ostatniej stronie.

SHIFT+PAGE DOWN

Przechodzenie między polami na otwartej karcie

Przed użyciem poniższych klawiszy upewnij się, że jest zaznaczone pole na karcie. Aby zaznaczyć pole, gdy jest zaznaczona karta, kliknij je.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnego pola i następnej kontrolki.

TAB

Przechodzenie do poprzedniego pola i poprzedniej kontrolki.

SHIFT+TAB

Zamykanie aktywnej karty.

ENTER

Przechodzenie między znakami w polu

Przed użyciem poniższych klawiszy upewnij się, że jest zaznaczone pole na karcie. Aby zaznaczyć pole, gdy jest zaznaczona karta, kliknij je.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Dodawanie wiersza w polu wielowierszowym.

ENTER

Przechodzenie na początek wiersza.

HOME

Przechodzenie na koniec wiersza.

END

Przechodzenie na początek pola wielowierszowego.

PAGE UP

Przechodzenie na koniec pola wielowierszowego.

PAGE DOWN

Przechodzenie do poprzedniego wiersza w polu wielowierszowym.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie do następnego wiersza w polu wielowierszowym.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do poprzedniego znaku w polu.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do następnego znaku w polu.

STRZAŁKA W PRAWO

Widok osi czasu (Zadania lub Dziennik)

Jeśli jest zaznaczony jakiś element

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie poprzedniego elementu.

STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie następnego elementu.

STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie kilku sąsiadujących elementów.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO lub SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie kilku niesąsiadujących elementów.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO+SPACJA lub CTRL+STRZAŁKA W PRAWO+SPACJA

Otwieranie zaznaczonych elementów.

ENTER

Zaznaczanie pierwszego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub pierwszego elementu w grupie.

HOME

Zaznaczanie ostatniego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub ostatniego elementu w grupie.

END

Wyświetlanie (bez zaznaczania) pierwszego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub pierwszego elementu w grupie.

CTRL+HOME

Wyświetlanie (bez zaznaczania) ostatniego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub ostatniego elementu w grupie.

CTRL+END

Jeśli jakaś grupa jest zaznaczona

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozwijanie grupy.

ENTER lub STRZAŁKA W PRAWO

Zwijanie grupy.

ENTER lub STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie poprzedniej grupy.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczanie następnej grupy.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie pierwszej grupy na osi czasu.

HOME

Zaznaczanie ostatniej grupy na osi czasu.

END

Zaznaczanie pierwszego elementu na ekranie w rozwiniętej grupie lub pierwszego elementu na prawo poza ekranem.

STRZAŁKA W PRAWO

Jeśli na skali czasu dla dni jest zaznaczona jednostka czasu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie wstecz o odstęp czasu równy pokazanemu na skali czasu.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do przodu o odstęp czasu równy pokazanemu na skali czasu.

STRZAŁKA W PRAWO

Przełączanie między aktywnym widokiem, paskiem zadań do wykonania, folderem wyszukiwania i folderem Dziennik oraz wracanie do aktywnego widoku.

TAB i SHIFT+TAB

Początek strony

W tym temacie

Podstawowa nawigacja

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie do folderu Poczta.

CTRL+1

Przełączanie do folderu Kalendarz.

CTRL+2

Przełączanie do folderu Kontakty.

CTRL+3

Przełączanie do folderu Zadania.

CTRL+4

Przełączanie do folderu Notatki.

CTRL+5

Przełączanie do listy folderów w okienku nawigacji.

CTRL+6

Przełączanie do skrótów.

CTRL+7

Przełączanie do następnej wiadomości (jeśli wiadomość jest otwarta).

CTRL+KROPKA

Przełączanie do poprzedniej wiadomości (jeśli wiadomość jest otwarta).

CTRL+PRZECINEK

Przechodzenie między okienkiem nawigacji, oknem głównym programu Outlook, okienkiem odczytu oraz paskiem zadań do wykonania.

F6 lub CTRL+SHIFT+TAB

Przechodzenie między oknem programu Outlook, mniejszymi okienkami w okienku nawigacji, okienkiem odczytu oraz sekcjami na pasku zadań do wykonania.

TAB

Poruszanie się w obrębie okienka nawigacji.

Klawisze strzałek

Przechodzenie do innego folderu.

CTRL+Y

Przechodzenie do pola wyszukiwania.

F3 lub CTRL+E

Przechodzenie do poprzedniej wiadomości w okienku odczytu.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ, CTRL+PRZECINEK lub ALT+PAGE UP

Przewijanie w dół tekstu o stronę w okienku odczytu.

SPACJA

Przewijanie w górę tekstu o stronę w okienku odczytu.

SHIFT+SPACJA

Rozwijanie lub zwijanie grupy (jeśli grupa jest zaznaczona) w okienku nawigacji.

SHIFT+ZNAK PLUS lub ZNAK MINUS

Zwijanie lub rozwijanie grupy na liście wiadomości e-mail.

STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do następnego pola w okienku odczytu.

SHIFT+TAB

Przechodzenie do poprzedniego pola w okienku odczytu.

CTRL+TAB

Przechodzenie do poprzedniego widoku w głównym oknie programu Outlook.

ALT+B, ALT+STRZAŁKA W LEWO lub ALT+BACKSPACE

Przechodzenie do następnego widoku w głównym oknie programu Outlook.

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie paska informacyjnego i wyświetlanie menu poleceń, jeśli jest dostępne.

CTRL+SHIFT+W

Początek strony

Wyszukiwanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Znajdowanie wiadomości lub innego elementu.

CTRL+E

Czyszczenie wyników wyszukiwania.

ESC

Rozszerzanie zakresu wyszukiwania, uwzględniając Wszystkie elementy poczty, Wszystkie elementy kalendarza lub Wszystkie elementy kontaktów, w zależności od bieżącego modułu.

CTRL+ALT+A

Rozwijanie Konstruktora zapytań wyszukiwania.

CTRL+ALT+W

Wyświetlanie okna dialogowego Znajdowanie zaawansowane.

CTRL+SHIFT+F

Tworzenie nowego folderu wyszukiwania.

CTRL+SHIFT+P

Wyszukiwanie tekstu w obrębie wiadomości lub innego elementu.

F4

Znajdowanie następnego wystąpienia podczas wyszukiwania tekstu w obrębie wiadomości lub innego elementu.

SHIFT+F4

Znajdowanie i zastępowanie tekstu, symboli lub niektórych poleceń formatowania w obrębie otwartych elementów. Działa w okienku odczytu z otwartym elementem.

CTRL+H

Rozszerzanie zakresu wyszukiwania o pulpit.

CTRL+ALT+K

Początek strony

Flagi

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Flaga monitująca w celu przypisania flagi.

CTRL+SHIFT+G

Początek strony

Kategorie oznaczone kolorem

Czynność

Klawisze

Usuwanie zaznaczonej kategorii z listy w oknie dialogowym Kategorie oznaczone kolorem.

ALT+D

Początek strony

Tworzenie elementu lub pliku

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie terminu.

CTRL+SHIFT+A

Tworzenie kontaktu.

CTRL+SHIFT+C

Tworzenie listy dystrybucyjnej.

CTRL+SHIFT+L

Tworzenie faksu.

CTRL+SHIFT+X

Tworzenie folderu.

CTRL+SHIFT+E

Tworzenie pozycji dziennika.

CTRL+SHIFT+J

Tworzenie wezwania na spotkanie.

CTRL+SHIFT+Q

Tworzenie wiadomości.

CTRL+SHIFT+M

Tworzenie notatki.

CTRL+SHIFT+N

Tworzenie nowego dokumentu pakietu Microsoft Office.

CTRL+SHIFT+H

Publikowanie w tym folderze.

CTRL+SHIFT+S

Publikowanie odpowiedzi w tym folderze.

CTRL+T

Tworzenie folderu wyszukiwania.

CTRL+SHIFT+P

Tworzenie zadanie.

CTRL+SHIFT+K

Tworzenie zlecenia zadania.

CTRL+SHIFT+U

Początek strony

Wszystkie elementy

Czynność

Klawisze

Zapisywanie.

CTRL+S lub SHIFT+F12

Zapisywanie i zamykanie.

ALT+S

Zapisywanie jako.

F12

Cofanie.

CTRL+Z lub ALT+BACKSPACE

Usuwanie elementu.

CTRL+D

Drukowanie.

CTRL+P

Kopiowanie elementu.

CTRL+SHIFT+Y

Przenoszenie elementu.

CTRL+SHIFT+V

Sprawdzanie nazw.

CTRL+K

Sprawdzanie pisowni.

F7

Flagowanie flagą monitującą.

CTRL+SHIFT+G

Przesyłanie dalej.

CTRL+F

Wysyłanie, publikowanie lub zapraszanie wszystkich.

ALT+S

Włączanie edytowania w polu (z wyjątkiem widoku ikony).

F2

Wyrównywanie tekstu do lewej.

CTRL+L

Wyrównywanie tekstu do środka.

CTRL+E

Wyrównywanie tekstu do prawej.

CTRL+R

Początek strony

Poczta e-mail

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie do folderu Skrzynka odbiorcza.

CTRL+SHIFT+I

Przełączanie do folderu Skrzynka nadawcza.

CTRL+SHIFT+O

Wybieranie konta, z którego zostanie wysłana wiadomość.

CTRL+TAB (z fokusem w polu Do), a następnie TAB w celu przejścia do przycisku Konta

Sprawdzanie nazw.

CTRL+K

Wysyłanie.

ALT+S

Odpowiadanie na wiadomość.

CTRL+R

Odpowiadanie wszystkim na wiadomość.

CTRL+SHIFT+R

Przesyłanie wiadomości dalej.

CTRL+F

Oznaczanie wiadomości jako wiadomości niebędącej śmieciem.

CTRL+ALT+J

Wyświetlanie blokowanej zawartości zewnętrznej (w wiadomości).

CTRL+SHIFT+I

Publikowanie w folderze.

CTRL+SHIFT+S

Stosowanie stylu normalnego.

CTRL+SHIFT+N

Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości.

CTRL+M lub F9

Przechodzenie do poprzedniej wiadomości.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie do następnej wiadomości.

STRZAŁKA W DÓŁ

Tworzenie nowej wiadomości (w folderze Poczta).

CTRL+N

Tworzenie nowej wiadomości (w dowolnym widoku programu Outlook).

CTRL+SHIFT+M

Otwieranie otrzymanej wiadomości.

CTRL+O

Otwieranie książki adresowej.

CTRL+SHIFT+B

Konwertowanie wiadomości w formacie HTML lub RTF na zwykły tekst.

CTRL+SHIFT+O

Dodawanie szybkiej flagi do wiadomości, której nie otwarto.

INSERT

Wyświetlanie okna dialogowego Flaga monitująca.

CTRL+SHIFT+G

Oznaczanie jako przeczytane.

CTRL+Q

Oznaczanie jako nieprzeczytane.

CTRL+U

Wyświetlanie menu umożliwiającego pobieranie obrazów, zmienianie ustawień automatycznego pobierania lub dodanie nadawcy do listy bezpiecznych nadawców.

CTRL+SHIFT+W

Znajdowanie lub zamienianie.

F4

Znajdowanie następnego elementu.

SHIFT+F4

Wysyłanie.

CTRL+ENTER

Drukowanie.

CTRL+P

Przesyłanie dalej.

CTRL+F

Przesyłanie dalej jako załącznik.

CTRL+ALT+F

Wyświetlanie właściwości zaznaczonego elementu.

ALT+ENTER

Oznaczanie do pobrania.

CTRL+ALT+M

Czyszczenie oznaczenia do pobrania.

CTRL+ALT+U

Wyświetlanie postępu wysyłania/odbierania.

CTRL+B (w trakcie wysyłania/odbierania)

Początek strony

Kalendarz

Czynność

Klawisze

Tworzenie nowego terminu (w folderze Kalendarz).

CTRL+N

Tworzenie nowego terminu (w dowolnym widoku programu Outlook).

CTRL+SHIFT+A

Tworzenie nowego zaproszenia na spotkanie.

CTRL+SHIFT+Q

Przesyłanie dalej terminu lub spotkania.

CTRL+F

Odpowiadanie na wezwanie na spotkanie w formie wiadomości.

CTRL+R

Odpowiadanie wszystkim na wezwanie na spotkanie w formie wiadomości.

CTRL+SHIFT+R

Pokazywanie 10 dni w kalendarzu.

ALT+0

Pokazywanie 1 dnia w kalendarzu.

ALT+1

Pokazywanie 2 dni w kalendarzu.

ALT+2

Pokazywanie 3 dni w kalendarzu.

ALT+3

Pokazywanie 4 dni w kalendarzu.

ALT+4

Pokazywanie 5 dni w kalendarzu.

ALT+5

Pokazywanie 6 dni w kalendarzu.

ALT+6

Pokazywanie 7 dni w kalendarzu.

ALT+7

Pokazywanie 8 dni w kalendarzu.

ALT+8

Pokazywanie 9 dni w kalendarzu.

ALT+9

Przechodzenie do daty.

CTRL+G

Przełączanie do widoku Miesiąc.

ALT+= lub CTRL+ALT+4

Przechodzenie do następnego dnia.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do następnego tygodnia.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do następnego miesiąca.

ALT+PAGE DOWN

Przechodzenie do poprzedniego dnia.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do poprzedniego tygodnia.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie do poprzedniego miesiąca.

ALT+PAGE UP

Przechodzenie do początku tygodnia.

ALT+HOME

Przechodzenie do końca tygodnia.

ALT+END

Przełączanie do widoku całego tygodnia.

CTRL+ZNAK MINUS lub CTRL+ALT+3

Przełączanie do widoku tygodnia roboczego.

CTRL+ALT+2

Przechodzenie do poprzedniego terminu.

CTRL+PRZECINEK lub CTRL+SHIFT+PRZECINEK

Przechodzenie do następnego terminu.

CTRL+KROPKA lub CTRL+SHIFT+KROPKA

Konfigurowanie cyklu terminu lub zadania.

CTRL+G

Początek strony

Kontakty

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie nowej rozmowy.

CTRL+SHIFT+D

Znajdowanie kontaktu lub innego elementu.

F3 lub CTRL+E

Wprowadzanie nazwy w polu Wysz. w książkach adr.

F11

W widoku tabeli lub widoku listy w Kontaktach przechodzenie do pierwszego kontaktu, który zaczyna się od określonej litery.

SHIFT+litera

Zaznaczanie wszystkich kontaktów.

CTRL+A

Tworzenie nowej wiadomości zaadresowanej do zaznaczonego kontaktu.

CTRL+F

Tworzenie pozycji dziennika dla zaznaczonego kontaktu.

CTRL+J

Tworzenie nowego kontaktu (w folderze Kontakty).

CTRL+N

Tworzenie nowego kontaktu (w dowolnym widoku programu Outlook).

CTRL+SHIFT+C

Otwieranie formularza kontaktu dla wybranego kontaktu.

CTRL+O lub CTRL+SHIFT+ENTER

Tworzenie nowej listy dystrybucyjnej.

CTRL+SHIFT+L

Drukowanie.

CTRL+P

Aktualizacja listy członków listy dystrybucyjnej.

F5

Przechodzenie do innego folderu.

CTRL+Y

Otwieranie książki adresowej.

CTRL+SHIFT+B

Wyświetlanie okna dialogowego Znajdowanie zaawansowane.

CTRL+SHIFT+F

W otwartym kontakcie otwieranie następnego kontaktu z listy.

CTRL+SHIFT+KROPKA

Zamykanie kontaktu.

ESC

Otwieranie strony internetowej dla zaznaczonego kontaktu (jeśli jest dołączona).

CTRL+SHIFT+X

Otwieranie okna dialogowego Sprawdzanie adresu.

ALT+D

W formularzu kontaktów w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 1.

ALT+SHIFT+1

W formularzu kontaktów w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 2.

ALT+SHIFT+2

W formularzu kontaktów w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 3.

ALT+SHIFT+3

Początek strony

W oknie dialogowym Wizytówki elektroniczne

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie listy Dodaj.

ALT+A

Zaznaczanie tekstu w polu Etykieta, jeśli jest zaznaczone pole z przypisaną etykietą.

ALT+B

Otwieranie okna dialogowego Dodawanie obrazu do wizytówki.

ALT+C

Umieszczanie kursora na początku pola Edycja.

ALT+E

Zaznaczanie pola Pola.

ALT+F

Zaznaczanie listy rozwijanej Wyrównanie obrazu.

ALT+G

Wybieranie palety kolorów tła.

ALT+K, a następnie klawisz ENTER

Zaznaczanie listy rozwijanej Układ.

ALT+L

Usuwanie zaznaczonego pola z pola Pola.

ALT+R

Początek strony

Zadania

Czynność

Klawisze

Pokazywanie lub ukrywanie paska zadań do wykonania.

ALT+F2

Akceptacja zlecenia zadania.

ALT+C

Odrzucanie zlecenia zadania.

ALT+D

Znajdowanie zadania lub innego elementu.

CTRL+E

Otwieranie okna dialogowego Przechodzenie do folderu.

CTRL+Y

Tworzenie nowego zadania (w folderze Zadania).

CTRL+N

Tworzenie nowego zadania (w dowolnym widoku programu Outlook).

CTRL+SHIFT+K

Tworzenie nowego zlecenia zadania.

CTRL+SHIFT+U

Otwieranie zaznaczonego elementu.

CTRL+O

Drukowanie zaznaczonego elementu.

CTRL+P

Zaznaczanie wszystkich elementów.

CTRL+A

Usuwanie zaznaczonego elementu.

CTRL+D

Przesyłanie zadania dalej w formie załącznika.

CTRL+F

Przełączanie między okienkiem nawigacji, listą zadań i paskiem zadań do wykonania.

SHIFT+TAB

Otwieranie zaznaczonego elementu jako elementu dziennika.

CTRL+J

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Flagowanie zadania lub oznaczanie jako wykonane.

INSERT

Początek strony

Formatowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie menu Format.

ALT+O

Wyświetlanie okna dialogowego Czcionka.

CTRL+SHIFT+P

Zmienianie wielkości tekstu (jeżeli tekst jest zaznaczony).

SHIFT+F3

Formatowanie tekstu jako kapitalików.

CTRL+SHIFT+K

Nadawanie literom pogrubienia.

CTRL+B

Dodawanie punktorów.

CTRL+SHIFT+L

Nadawanie literom kursywy.

CTRL+I

Zwiększanie wcięcia.

CTRL+T

Zmniejszanie wcięcia.

CTRL+SHIFT+T

Wyrównywanie do lewej.

CTRL+L

Wyśrodkowanie.

CTRL+E

Podkreślenie.

CTRL+U

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

CTRL+] lub CTRL+SHIFT+>

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

CTRL+[ lub CTRL+SHIFT+<

Wycinanie.

CTRL+X lub SHIFT+DELETE

Kopiowanie.

CTRL+C lub CTRL+INSERT

Uwaga: Kombinacja klawiszy CTRL+INSERT jest niedostępna w okienku odczytu.

Wklejanie.

CTRL+V lub SHIFT+INSERT

Czyszczenie formatowania.

CTRL+SHIFT+Z lub CTRL+SPACJA

Usuwanie następnego wyrazu.

CTRL+SHIFT+H

Rozciąganie akapitu tak, aby zmieścił się między marginesami.

CTRL+SHIFT+J

Stosowanie stylów.

CTRL+SHIFT+S

Tworzenie wysunięcia.

CTRL+T

Wstawianie hiperłącza.

CTRL+K

Wyrównywanie akapitu do lewej.

CTRL+L

Wyrównywanie akapitu do prawej.

CTRL+R

Zmniejszanie wysunięcia.

CTRL+SHIFT+T

Usuwanie formatowania akapitu.

CTRL+Q

Początek strony

Dodawanie informacji sieci Web do elementów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie adresu URL w treści elementu.

Przytrzymanie wciśniętego klawisza CTRL i kliknięcie przyciskiem myszy.

Określanie przeglądarki internetowej.

Przytrzymanie wciśniętego klawisza SHIFT i kliknięcie przyciskiem myszy.

Wstawianie hiperłącza.

CTRL+K

Początek strony

Podgląd wydruku

Czynność

Klawisze

Otwieranie widoku Podgląd wydruku.

Naciśnięcie klawiszy ALT+F, a następnie klawisza V

W celu wydrukowania elementu w otwartym oknie naciśnięcie klawiszy ALT+F, naciśnięcie klawisza W, a następnie naciśnięcie klawisza V

Drukowanie podglądu wydruku.

ALT+P

Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony z poziomu widoku Podgląd wydruku.

ALT+S lub ALT+U

Powiększenie.

ALT+Z

Zamykanie widoku Podgląd wydruku.

ALT+C

Początek strony

Wysyłanie/odbieranie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uruchamianie wysyłania/odbierania dla wszystkich grup Wyślij/Odbierz zdefiniowanych przy zaznaczonym polu wyboru Dołącz tę grupę do grupy Wyślij/Odbierz (F9). Może to dotyczyć nagłówków, pełnych elementów, określonych folderów, elementów mniejszych od określonego rozmiaru albo dowolnej zdefiniowanej kombinacji.

F9

Uruchamianie wysyłania/odbierania dla bieżącego folderu, w tym pobieranie pełnych elementów (nagłówek, element i dowolne załączniki).

SHIFT+F9

Rozpoczynanie wysyłania/odbierania.

CTRL+M

Definiowanie grup Wyślij/Odbierz.

CTRL+ALT+S

Początek strony

Edytor Visual Basic

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie Edytora Visual Basic.

ALT+F11

Początek strony

Makra

Czynność

Skrót klawiaturowy

Odtwarzanie makra.

ALT+F8

Początek strony

Formularze

Czynność

Klawisze

Zapisywanie projektu formularza.

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Zapisywanie danych formularza.

CTRL+SHIFT+F11

Tworzenie nowego formularza programu Microsoft Office InfoPath.

Kliknięcie w folderze programu InfoPath, a następnie naciśnięcie klawiszy CTRL+N.

Początek strony

Widoki

Widok tabeli

Zastosowania ogólne

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie elementu.

ENTER

Zaznaczanie wszystkich elementów.

CTRL+A

Przechodzenie do elementu u dołu ekranu.

PAGE DOWN

Przechodzenie do elementu u góry ekranu.

PAGE UP

Rozszerzanie lub redukowanie zaznaczenia o jeden element.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do następnego lub poprzedniego elementu bez rozszerzania zaznaczenia.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ lub CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia aktywnego elementu.

CTRL+SPACJA

Odświeżanie widoku.

F5

Jeśli jest zaznaczona grupa

Czynność

Klawisze

Rozwijanie wszystkich grup.

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Zwijanie grupy.

CTRL+MINUS

Rozwijanie jednej zaznaczonej grupy.

SHIFT+ZNAK PLUS

Zwijanie jednej zaznaczonej grupy.

ZNAK MINUS

Zaznaczanie poprzedniej grupy.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczanie następnej grupy.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie pierwszej grupy.

HOME

Zaznaczanie ostatniej grupy.

END

Zaznaczanie pierwszego elementu na ekranie w rozwiniętej grupie lub pierwszego elementu na prawo poza ekranem.

STRZAŁKA W PRAWO

Wszystkie grupy

Czynność

Klawisze

Zwijanie wszystkich grup.

CTRL+MINUS

Rozwijanie wszystkich grup.

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Widok dnia/tygodnia/miesiąca w kalendarzu

Wszystkie trzy

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie od 1 do 9 dni.

ALT+klawisz wskazujący liczbę dni

Wyświetlanie 10 dni.

ALT+0 (ZERO)

Przełączanie na tygodnie.

ALT+ZNAK MINUS

Przełączanie na miesiące.

ALT+=

Przechodzenie między Kalendarzem, Blokiem zadań i listą folderów.

CTRL+TAB lub F6

Zaznaczanie poprzedniego terminu.

SHIFT+TAB

Przechodzenie do poprzedniego dnia.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do następnego dnia.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do tego samego dnia w następnym tygodniu.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do tego samego dnia w poprzednim tygodniu.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Widok dnia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie godziny rozpoczęcia dnia roboczego.

HOME

Zaznaczanie godziny zakończenia dnia roboczego.

END

Zaznaczanie poprzedniego przedziału czasu.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczanie następnego przedziału czasu.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie przedziału czasu u góry ekranu.

PAGE UP

Zaznaczanie przedziału czasu u dołu ekranu.

PAGE DOWN

Rozszerzanie lub redukowanie zaznaczonego czasu.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie terminu w górę lub w dół.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub ALT+STRZAŁKA W DÓŁ (jeśli kursor znajduje się w obszarze terminu)

Zmienianie czasu rozpoczęcia lub zakończenia terminu.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub ALT+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ (jeśli kursor znajduje się w obszarze terminu)

Przenoszenie zaznaczonego elementu do tego samego dnia w następnym tygodniu.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie zaznaczonego elementu do tego samego dnia w poprzednim tygodniu.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Widok tygodnia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do początku godzin pracy zaznaczonego dnia.

HOME

Przechodzenie do końca godzin pracy zaznaczonego dnia.

END

Przechodzenie o jedną stronę w górę w zaznaczonym dniu.

PAGE UP

Przechodzenie o jedną stronę w dół w zaznaczonym dniu.

PAGE DOWN

Przenoszenie terminu w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ, ALT+STRZAŁKA W DÓŁ, ALT+STRZAŁKA W LEWO lub ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Zmienianie czasu trwania zaznaczonego przedziału czasu.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO, SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO, SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ albo SHIFT+HOME lub SHIFT+END

Widok miesiąca

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do pierwszego dnia tygodnia.

HOME

Przechodzenie do tego samego dnia tygodnia na poprzedniej stronie.

PAGE UP

Przechodzenie do tego samego dnia tygodnia na następnej stronie.

PAGE DOWN

Nawigator daty

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do pierwszego dnia bieżącego tygodnia.

ALT+HOME

Przechodzenie do ostatniego dnia bieżącego tygodnia.

ALT+END

Przechodzenie do tego samego dnia w poprzednim tygodniu.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie do tego samego dnia w następnym tygodniu.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Widok wizytówek lub widok kart adresów

Zastosowania ogólne

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie określonej karty na liście.

Jedna lub więcej liter z nazwy, pod którą jest zapisana karta, lub z nazwy pola, według którego jest wykonywane sortowanie

Zaznaczanie poprzedniej karty.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczanie następnej karty.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie pierwszej karty na liście.

HOME

Zaznaczanie ostatniej karty na liście.

END

Zaznaczanie pierwszej karty na bieżącej stronie.

PAGE UP

Zaznaczanie pierwszej karty na następnej stronie.

PAGE DOWN

Zaznaczanie najbliższej karty w następnej kolumnie.

STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie najbliższej karty w poprzedniej kolumnie.

STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie aktywnej karty lub anulowanie jej zaznaczenia.

CTRL+SPACJA

Rozszerzanie zaznaczenia do poprzedniej karty i anulowanie zaznaczenia kart za punktem początkowym.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozszerzanie zaznaczenia do następnej karty i anulowanie zaznaczenia kart przed punktem początkowym.

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerzanie zaznaczenia do poprzedniej karty, niezależnie od punktu początkowego.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozszerzanie zaznaczenia do następnej karty, niezależnie od punktu początkowego.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszej karty na liście.

SHIFT+HOME

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej karty na liście.

SHIFT+END

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszej karty na poprzedniej stronie.

SHIFT+PAGE UP

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej karty na ostatniej stronie.

SHIFT+PAGE DOWN

Przechodzenie między polami na otwartej karcie

Przed użyciem poniższych klawiszy upewnij się, że pole na karcie jest zaznaczone. Aby zaznaczyć pole, gdy jest zaznaczona karta, kliknij je lub naciśnij klawisz F2.

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do następnego pola, a z ostatniego pola na karcie — do pierwszego pola na następnej karcie.

TAB

Przechodzenie do poprzedniego pola, a z pierwszego pola na karcie — do ostatniego pola na poprzedniej karcie.

SHIFT+TAB

Przechodzenie do następnego pola lub dodawanie wiersza do pola wielowierszowego.

ENTER

Przechodzenie do poprzedniego pola bez opuszczania aktywnej karty.

SHIFT+ENTER

Wyświetlanie punktu wstawiania w aktywnym polu w celu umożliwienia edycji tekstu.

F2

Przechodzenie między znakami w polu

Przed użyciem poniższych klawiszy upewnij się, że pole na karcie jest zaznaczone. Aby zaznaczyć pole, gdy jest zaznaczona karta, kliknij je lub naciśnij klawisz F2.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Dodawanie wiersza w polu wielowierszowym.

ENTER

Przechodzenie na początek wiersza.

HOME

Przechodzenie na koniec wiersza.

END

Przechodzenie na początek pola wielowierszowego.

PAGE UP

Przechodzenie na koniec pola wielowierszowego.

PAGE DOWN

Przechodzenie do poprzedniego wiersza w polu wielowierszowym.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie do następnego wiersza w polu wielowierszowym.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do poprzedniego znaku w polu.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do następnego znaku w polu.

STRZAŁKA W PRAWO

Widok osi czasu (Zadania lub Dziennik)

Jeśli jest zaznaczony jakiś element

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie poprzedniego elementu.

STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie następnego elementu.

STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie kilku sąsiadujących elementów.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO lub SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie kilku niesąsiadujących elementów.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO+SPACJA lub CTRL+STRZAŁKA W PRAWO+SPACJA

Otwieranie zaznaczonych elementów.

ENTER

Wyświetlanie elementów o jeden ekran powyżej elementów na ekranie.

PAGE UP

Wyświetlanie elementów o jeden ekran poniżej elementów na ekranie.

PAGE DOWN

Zaznaczanie pierwszego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub pierwszego elementu w grupie.

HOME

Zaznaczanie ostatniego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub ostatniego elementu w grupie.

END

Wyświetlanie (bez zaznaczania) pierwszego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub pierwszego elementu w grupie.

CTRL+HOME

Wyświetlanie (bez zaznaczania) ostatniego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub ostatniego elementu w grupie.

CTRL+END

Jeśli jakaś grupa jest zaznaczona

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozwijanie grupy.

ENTER lub STRZAŁKA W PRAWO

Zwijanie grupy.

ENTER lub STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie poprzedniej grupy.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczanie następnej grupy.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie pierwszej grupy na osi czasu.

HOME

Zaznaczanie ostatniej grupy na osi czasu.

END

Zaznaczanie pierwszego elementu na ekranie w rozwiniętej grupie lub pierwszego elementu na prawo poza ekranem.

STRZAŁKA W PRAWO

Jeśli na skali czasu dla dni jest zaznaczona jednostka czasu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie wstecz o odstęp czasu równy pokazanemu na skali czasu.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do przodu o odstęp czasu równy pokazanemu na skali czasu.

STRZAŁKA W PRAWO

Jeśli zaznaczono dolną skalę czasu, zaznaczanie górnej skali czasu.

SHIFT+TAB

Jeśli zaznaczono górną skalę czasu, zaznaczanie dolnej skali czasu.

TAB

Jeśli zaznaczono dolną skalę czasu, zaznaczanie pierwszego elementu na ekranie lub pierwszej grupy, jeśli elementy są zgrupowane.

TAB

Początek strony

Zobacz też

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×