Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wielu użytkowników przekonało się, że stosowanie skrótów klawiaturowych programu Program Outlook na klawiaturze zewnętrznej pozwala wydajniej pracować. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy.

Uwagi: 

 • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • Znak plus (+) w skrócie oznacza, że trzeba nacisnąć wiele klawiszy jednocześnie.

 • Znak przecinka (,) w skrócie oznacza, że musisz kolejno nacisnąć wiele klawiszy.

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe dostępne Program Outlook dla Windows.

Uwaga: Aby szybko odnaleźć skrót w tym artykule, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Ctrl+F, a następnie wpisz wyszukiwane wyrazy.

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wymieniono najczęściej używane skróty w programie Program Outlook.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zamykanie okna lub menu.

Esc

Przejdź do karty Narzędzia główne.

Alt+H

Utworzenie nowej wiadomości.

Ctrl+Shift+M

Wysłanie wiadomości.

Alt+S

Wstawianie pliku.

Alt+N, A, F

Nowe zadanie

Ctrl+Shift+K

Usuwanie elementu (gdy jest zaznaczona wiadomość, zadanie lub spotkanie).

Delete

Wyszukaj element.

Ctrl+E lub F3

Odpowiadanie na wiadomość.

Alt+H, R, P

Przesyłanie wiadomości dalej.

Alt+H, F, W

Wybierz opcję Odpowiedz wszystkim.

Alt+H, R, A

Kopiowanie elementu.

Ctrl+C lub Ctrl+Insert

Uwaga: Kombinacja klawiszy Ctrl+Insert jest niedostępna w okienku odczytu.

Przejdź do karty Wysyłanie/odbieranie.

Alt+J, S

Przejdź do kalendarza.

Ctrl+2

Tworzenie terminu.

Ctrl+Shift+A

Przenoszenie elementu do folderu.

Alt+H, M, V i wybierz folder z listy

Otwieranie okna dialogowego Zapisywanie jako na karcie Załącznik.

Alt+J, A, A, V

Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości.

Ctrl+M lub F9

Początek strony

Skróty do podstawowej nawigacji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie do widoku Poczta.

Ctrl+1

Przełączanie do widoku kalendarzy.

Ctrl+2

Przełączanie do widoku Kontakty.

Ctrl+3

Przełączanie do widoku Zadania.

Ctrl+4

Przejdź do notesu.

Ctrl+5

Przełączanie do listy foldery w okienku folderów.

Ctrl+6

Przełączanie do skrótów.

Ctrl+7

Otwórz dziennik.

Ctrl+8

Otwórz książkę adresową.

Ctrl+Shift+B

Powrót do poprzedniego widoku.

Alt+B lub Alt+strzałka w lewo

Przejdź do następnego widoku.

Alt+Klawisz strzałki w prawo

Przełączanie do następnej otwartej wiadomości.

Skrót klawiaturowy Ctrl+Kropka (.)

Przełączanie do poprzedniej otwartej wiadomości.

Ctrl+przecinek (,)

Przechodzenie między okienkiem folderów, oknem głównym Program Outlook, okienkiem odczytu i To-Do folderami.

Ctrl+Shift+Tab lub Shift+Tab

Przechodzenie między Program Outlook folderów, mniejszymi okienkami w okienku folderów, okienkiem odczytu i sekcjami na pasku To-Do folderów.

Klawisz Tab lub klawisz F6

Przechodzenie między wstążką a kalendarzem.

F6

Pokaż klawisze dostępu na wstążce.

Alt lub F6

Poruszanie się po wierszach nagłówków wiadomości w okienku folderów lub w otwartej wiadomości.

Ctrl+Tab

Przechodzenie między okienkiem nawigacji a kalendarzem.

Ctrl+Tab

Poruszanie się po okienku folderów.

Klawisze strzałek

Przechodzenie do innego folderu.

Ctrl+Y

Przechodzenie do pola wyszukiwania.

F3 lub Ctrl+E

W okienku odczytu przejdź do poprzedniej wiadomości.

Alt+strzałka w górę, Ctrl+przecinek lub Alt+Page Up

W okienku odczytu przesuń w dół tekst.

Spacja

W okienku odczytu przesuń w górę tekst.

Shift+spacja

Zwijanie lub rozwijanie grupy na liście wiadomości e-mail.

Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Powrót do poprzedniego widoku w głównym Program Outlook okna.

Alt+B lub Alt+strzałka w lewo

Przejdź do następnego widoku w głównym Program Outlook okna.

Alt+Klawisz strzałki w prawo

Zaznaczanie paska informacyjnego i wyświetlanie menu poleceń, jeśli jest dostępne.

Ctrl+Shift+W

Pokaż pasek To-Do (wgląd).

Alt+V, B, a następnie C dla Kalendarza, P dla Osób, T dla zadań lub O dla Wyłączone

Początek strony

Przechodzenie do wstążki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie karty Narzędzia główne.

Alt+H

Otwieranie menu Plik.

Alt+F

Otwieranie karty Wysyłanie/odbieranie.

Alt+S

Otwieranie karty Folder.

Alt+O

Otwieranie karty Widok.

Alt+V

Otwieranie karty Wyszukiwanie.

Ctrl+E

Przejdź do pola wyszukiwania Powiedz mi.

Alt+Q

Początek strony

Tworzenie elementu lub pliku

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie terminu.

Ctrl+Shift+A

Tworzenie kontaktu.

Ctrl+Shift+C

Tworzenie grupy kontaktów.

Ctrl+Shift+L

Tworzenie faksu.

Ctrl+Shift+X

Tworzenie folderu.

Ctrl+Shift+E

Tworzenie wezwania na spotkanie.

Ctrl+Shift+Q

Tworzenie wiadomości.

Ctrl+Shift+M

Tworzenie notatki.

Ctrl + Shift + N

TworzenieMicrosoft Office dokumentów.

Ctrl+Shift+H

Opublikuj wpis w wybranym folderze.

Ctrl+Shift+S

Opublikuj odpowiedź w wybranym folderze.

Ctrl+T

Tworzenie folderu wyszukiwania.

Ctrl+Shift+P

Tworzenie zadanie.

Ctrl+Shift+K

Początek strony

Formatowanie tekstu

W poniższej tabeli wymieniono skróty klawiaturowe służące do formatowania tekstu w wiadomościach e-mail, terminach i zaproszeniach na spotkania w programie Program Outlook.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie karty Formatowanie tekstu na wstążce.

Alt+O

Wyświetlanie okna dialogowego Czcionka.

Ctrl+Shift+P

Przełączanie przypadku pierwszej litery w zaznaczonym wyrazie lub wierszu.

Shift+F3

Przełączanie wersalików i kapitalików w zaznaczonym tekście.

Ctrl+Shift+K

Stosowanie pogrubienia.

Ctrl+B

Dodawanie listy punktowanej.

Ctrl+Shift+L

Stosowanie kursywy.

Ctrl+I

Zwiększanie wcięcia.

Ctrl+T

Zmniejszanie wcięcia.

Ctrl+Shift+T

Wyrównywanie tekstu do środka.

Ctrl+E

Stosowanie podkreślenia do tekstu.

Ctrl+U

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+prawy nawias kwadratowy (]) lub Ctrl+Shift+znak większe (>)

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+lewy nawias kwadratowy ([) lub Ctrl+Shift+znak mniej niż (<)

Wycięcie zaznaczenia.

Ctrl+X lub Shift+Delete

Skopiowanie zaznaczenia.

Ctrl+C lub Ctrl+Insert

Uwaga: Kombinacja klawiszy Ctrl+Insert jest niedostępna w okienku odczytu.

Wklej skopiowane lub wycięte zaznaczenie.

Ctrl+V lub Shift+Insert

Wyczyść formatowanie.

Ctrl+Shift+Z lub Ctrl+spacja

Usuwanie następnego wyrazu.

Ctrl+Shift+H

Justowanie tekstu (rozciąganie akapitu tak, aby zmieścił się między marginesami}.

Ctrl+Shift+J

Stosowanie stylów.

Ctrl+Shift+S

Tworzenie wysunięcia.

Ctrl+T

Wstawianie hiperłącza.

Ctrl+K

Wyrównywanie akapitu do lewej.

Ctrl+L

Wyrównywanie akapitu do prawej.

Ctrl+R

Zmniejszanie wysunięcia.

Ctrl+Shift+T

Usuwanie formatowania akapitu.

Ctrl+Q

Początek strony

Korzystanie z funkcji wyszukiwania

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejdź do pola Wyszukaj, aby znaleźć wiadomość lub inny element.

Ctrl+E lub F3

Czyszczenie wyników wyszukiwania.

Esc

Rozszerzanie zakresu wyszukiwania, uwzględniając Wszystkie elementy poczty, Wszystkie elementy kalendarza lub Wszystkie elementy kontaktów, w zależności od bieżącego modułu.

Ctrl+Alt+A

Wyświetlanie okna dialogowego Znajdowanie zaawansowane.

Ctrl+Shift+F

Tworzenie folderu wyszukiwania.

Ctrl+Shift+P

Wyszukiwanie tekstu w obrębie otwartego elementu.

F4

Znajdowanie i zamienianie tekstu, symboli lub niektórych poleceń formatowania w okienku odczytu lub w otwartym elementu.

Ctrl+H

Rozszerzanie zakresu wyszukiwania o elementy z bieżącego folderu.

Ctrl+Alt+K

Rozszerzanie zakresu wyszukiwania o podfoldery.

Ctrl+Alt+Z

Początek strony

Drukowanie elementów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie strony Drukowanie w menu Plik.

Alt+F, P

Drukowanie elementu z otwartego okna.

Alt+F, P, F, 1

Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony na stronie Drukowanie.

Alt+S lub Alt+U

Wybierz drukarkę na stronie Drukowanie.

Alt+F, P, I

Otwieranie okna dialogowego Opcje drukowania.

Alt+F, P, R

Początek strony

Używanie flag

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Flaga flagi w celu przypisania flagi.

Ctrl+Shift+G

Początek strony

Używanie kategorii kolorowych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usuwanie zaznaczonej kategorii z listy w oknie dialogowym Kategorie kolorów.

Alt+D

Początek strony

Skróty klawiaturowe w poczcie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie do skrzynki odbiorczej.

Ctrl+Shift+I

Przełączanie do skrzynki nadawczej.

Ctrl+Shift+O

Sprawdzanie nazw.

Ctrl+K

Wysłanie wiadomości.

Alt+S

Odpowiadanie na wiadomość.

Ctrl+R

Wybierz opcję Odpowiedz wszystkim.

Ctrl+Shift+R

Odpowiadanie z wezwaniem na spotkanie.

Ctrl+Alt+R

Przesyłanie wiadomości dalej.

Ctrl+F

Oznaczanie wiadomości jako wiadomości niebędącej śmieciem.

Ctrl+Alt+J

Wyświetlanie blokowanej zawartości zewnętrznej (w wiadomości).

Ctrl+Shift+I

Publikowanie w folderze.

Ctrl+Shift+S

Stosowanie stylu Normalny.

Ctrl + Shift + N

Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości.

Ctrl+M lub F9

Przechodzenie do poprzedniej wiadomości.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie do następnej wiadomości.

Klawisz Strzałka w dół

Tworzenie wiadomości (w widoku Poczta).

Ctrl+N

Tworzenie wiadomości (w dowolnym Program Outlook widoku).

Ctrl+Shift+M

Otwieranie otrzymanej wiadomości

Ctrl+O

Usuwanie i ignorowanie konwersacji.

Ctrl+Shift+D

Otwórz książkę adresową.

Ctrl+Shift+B

Dodawanie szybkiej flagi do wiadomości, która nie została otwarte.

Insert

Wyświetlanie okna dialogowego Flaga flagi flagi flagi.

Ctrl+Shift+G

Oznaczanie wiadomości jako przeczytane.

Ctrl+Q

Oznaczanie wiadomości jako nieprzeczytanej.

Ctrl+U

Otwieranie porad dotyczących poczty w zdjętej wiadomości.

Ctrl+Alt+P

Znajdowanie lub zamienianie tekstu.

F4

Znajdowanie następnego elementu.

Shift+F4

Wysłanie wiadomości.

Ctrl+Enter

Drukowanie elementu.

Ctrl+P

Przesyłanie wiadomości dalej jako załącznika.

Ctrl+Alt+F

Wyświetlanie właściwości zaznaczonego elementu.

Alt+Enter

Oznaczanie elementu do pobrania.

Ctrl+Alt+M

Sprawdź stan Oznaczanie do pobrania.

Ctrl+Alt+U

Wyświetlanie postępu wysyłania/odbierania.

Ctrl+B (w trakcie wysyłania/odbierania)

Zapisywanie elementu.

Ctrl+S

Otwieranie okna dialogowego Zapisywanie jako.

F12

Początek strony

Korzystanie z okienka folderów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Poruszanie się po okienku folderów.

Strzałka w górę i Strzałka w dół

Przechodzenie do listy wiadomości z okienka folderów.

Spacja lub Enter

Utwórz nowy folder.

Shift+F10, N

Rozwijanie zaznaczonej grupy lub folderu przy użyciu podfolderów.

Klawisz Strzałka w prawo

Zwijanie zaznaczonej grupy lub folderu przy użyciu podfolderów.

Klawisz Strzałka w lewo

Otwieranie zaznaczonego elementu w okienku folderów.

Spacja lub Enter

Zmienianie nazwy zaznaczonego folderu na liście folderów.

F2

Usunięcie zaznaczonego folderu z listy. Nie można usunąć folderówdomyślnych, takich jak Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza,Wersje robocze i Wysłane.

Shift+F10, D

W celu przejścia do folderu, wpisz pierwszą literę jego nazwy. Aby na przykład przejść do folderu Wersje robocze, wpisz w. Jeśli nazwy wielu folderów rozpoczynają się tą samą literą, ponownie naciskaj literę, aż przejdziesz do odpowiedniego folderu.

Pierwsza litera nazwy folderu

Początek strony

Korzystanie z listy wiadomości

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie w dół i w górę na liście wiadomości.

Klawisze strzałek w dół i w górę

Przechodzenie do elementu u dołu ekranu.

PAGE DOWN

Przechodzenie do elementu u góry ekranu.

PAGE UP

Rozszerzanie lub redukowanie zaznaczenia o jeden element.

Shift+strzałka w górę lub Shift+strzałka w dół

Przechodzenie do następnego lub poprzedniego elementu bez rozszerzania zaznaczenia.

Ctrl+strzałka w górę lub Ctrl+strzałka w dół

Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia aktywnego elementu.

Ctrl+Spacja

Rozwijanie grup wiadomości (na przykład w zeszłym tygodniu).

Klawisz Strzałka w prawo

Zwijanie grup wiadomości (na przykład w zeszłym tygodniu).

Klawisz Strzałka w lewo

Zaznaczanie wielu sąsiadujących wiadomości.

Shift+strzałka w dół lub strzałka w górę

Zaznaczanie wielu niesądnych wiadomości.

Ctrl+strzałka w górę lub strzałka w dół, a następnie, aby zaznaczyć każdą wiadomość, naciśnij klawisz Spacja

Przenoszenie wiadomości do folderu.

Ctrl+Shift+V

Dodawanie flagi flagiflagi flagi do wiadomości.

Shift+F10, U, T (w Narrator, Wstaw)

Dodawanie flagi niestandardowej do wiadomości.

Ctrl+Shift+G

Oznaczanie wiadomości jako wiadomości-śmieci lub niebędące śmieciem.

Klawisze Shift+F10, J, strzałka w górę lub strzałka w dół, a następnie klawisz Enter

Oznaczanie wiadomości jako przeczytane.

Ctrl+Q

Oznaczanie wiadomości jako nieprzeczytanej.

Ctrl+U

Oznaczanie elementu do pobrania.

Alt+S, M, T

Oznacz element, aby pobrać jego kopię.

Alt+S, M, C

Coknij oznaczenie elementu do pobrania.

Alt+S, U, U

Aby pobrać kopię, należy odznaczyć element.

Alt+S, U, K

Usuwanie wiadomości.

Alt+H+D

Zignorowanie wiadomości.

Alt+H, X

Odpowiadanie na wiadomość.

Alt+H, R, P

Wybierz opcję Odpowiedz wszystkim.

Alt+H, R, A

Przesyłanie wiadomości dalej.

Alt+H, F, W

Otwórz wiadomość.

Enter

Wyświetlanie menu zablokowanej zawartości.

Ctrl+Shift+W

Pobieranie zablokowanych obrazów lub obrazów.

Ctrl+Shift+W, P

Pokazywanie właściwości wiadomości e-mail.

Alt+Enter

Publikowanie w folderze.

Ctrl+Shift+S

Kopiowanie elementu do folderu.

Ctrl+Shift+Y

Drukowanie wiadomości.

Ctrl+P

Ustaw, jak często Program Outlook sprawdza nowe wiadomości.

Ctrl+Alt+S

Ustawianie opcji wiadomości-śmieci.

Alt+H, J, O

Początek strony

Korzystanie z okienka odczytu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do poprzedniej wiadomości.

Alt+strzałka w górę lub Ctrl+przecinek (,) lub Alt+Page up

Przesuń w dół tekstu.

Spacja

Przesuń w górę tekst.

Shift+spacja

Przechodzenie do następnego pola.

Tab

Przechodzenie do poprzedniego pola.

Shift+Tab

Przejście do następnego lub poprzedniego linku.

Tab lub Shift+Tab

Przejdź do przycisku Odpowiedz.

Alt+R

W wiadomości e-mail wybierz pasek informacyjny i, jeśli jest dostępny, pokaż menu opcji.

Pasek informacyjny pojawia się w wiadomościach, które zawierają dodatkowe informacje, na przykład potrzebne są spotkania powodujące konflikty i akcje. Jeśli jest dostępny, pasek informacyjny jest wyświetlany w wiadomości poniżej tematu i nadawcy.

Ctrl+Shift+W

Zamykanie menu Pasek informacyjny.

Esc

Początek strony

Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości e-mail i wysyłanie wiadomości wychodzących (wysyłanie/odbieranie)

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uruchamianie akcji wysyłania/odbierania dla wszystkich grup Wyślij/Odbierz zdefiniowanych przy zaznaczonym przycisku Dołącz tę grupę do grupy Wyślij/Odbierz (F9). Może to dotyczyć nagłówków, pełnych elementów, określonych folderów, elementów mniejszych od określonego rozmiaru albo dowolnej zdefiniowanej kombinacji.

F9

Uruchamianie akcji wysyłania/odbierania dla bieżącego folderu, pobieranie pełnych elementów (nagłówek, element i dowolne załączniki).

Shift+F9

Rozpoczynanie akcji wysyłania/odbierania.

Ctrl+M

Definiowanie grup Wyślij/Odbierz.

Ctrl+Alt+S

Początek strony

Skróty klawiaturowe w kalendarzu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie terminu (w widoku Kalendarz).

Ctrl+N

Tworzenie terminu (w dowolnym Program Outlook widoku).

Ctrl+Shift+A

Tworzenie wezwania na spotkanie.

Ctrl+Shift+Q lub Alt+H, M, R

Otwórz menu Nowe elementy, aby wybrać element, który chcesz utworzyć.

Alt+H+I

Przesyłanie dalej terminu lub spotkania.

Alt+H, F, W lub Ctrl+F

Odpowiadanie na wezwanie na spotkanie w formie wiadomości.

Ctrl+R

Wybierz opcję Odpowiedz wszystkim.

Ctrl+Shift+R

Pokazanie jednego dnia w kalendarzu.

Alt+1

Pokazanie dwóch dni w kalendarzu.

Alt+2

Pokazanie trzech dni w kalendarzu.

Alt+3

Pokazanie czterech dni w kalendarzu.

Alt+4

Pokazanie pięciu dni w kalendarzu.

Alt+5

Pokazanie sześciu dni w kalendarzu.

Alt+6

Pokazanie siedmiu dni w kalendarzu.

Alt+7

Pokazanie ośmiu dni w kalendarzu.

Alt+8

Pokazanie dziewięciu dni w kalendarzu.

Alt+9

Pokazanie dziesięciu dni w kalendarzu.

Alt+0

Pokazanie dzisiejszej dni w kalendarzu.

Alt+H, O, D

Wyświetlanie widoku dziennego.

Alt+H+R lub Ctrl+Alt+1

Pokazanie następnych siedmiu dni.

Alt+H, X

Przechodzenie do daty.

Ctrl+G lub Alt+H+L

Przełączanie do widoku miesiąca.

Alt+znak równości lub Ctrl+Alt+4

Przechodzenie do następnego dnia.

Ctrl+strzałka w prawo

Przechodzenie do następnego tygodnia.

Alt+Klawisz strzałki w dół

Przechodzenie do następnego miesiąca.

Alt+Page down

Przechodzenie do poprzedniego dnia.

Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie do poprzedniego tygodnia.

Alt+Klawisz strzałki w górę

Przechodzenie do poprzedniego miesiąca.

Alt+Page up

Przechodzenie do początku tygodnia.

Alt+Home

Przechodzenie do końca tygodnia.

Alt+End

Przełączanie do widoku całego tygodnia.

Alt+znak minus (-) lub Ctrl+Alt+3

Przełączanie do widoku tygodnia roboczego.

Ctrl+Alt+2

Przejdź do poprzedniego terminu.

Ctrl+przecinek (,) lub Ctrl+Shift+przecinek (,)

Przejdź do następnego terminu.

Skrót klawiaturowy Ctrl+Kropka (.) lub Ctrl+Shift+Przec (.)

Konfigurowanie cyklu otwartego terminu lub spotkania.

Ctrl+G

Otwarcie terminu, gdy zostanie wyświetlone przypomnienie.

Alt+O

Otwieranie okna przypomnienia.

Alt+V, M

Odłoż przypomnienie.

Alt+S 

Odrzuć przypomnienie.

Alt+D

Przypisanie dźwięku do przypomnienia.

Alt+F, T, A, then Alt+P. Naciskaj klawisz Tab, aż dotrzesz do przycisku Przeglądaj, a następnie naciśnij klawisz Enter. W oknie dialogowym Plik dźwiękowy przypomnienia wpisz lub wybierz nazwę odpowiedniego pliku dźwiękowego.

Przejdź do wyszukiwania.

Ctrl+E

Pokaż wybrany harmonogram w układzie poziomym, jeśli chcesz porównać kalendarze w celu zaplanowania spotkań.

Alt+H, S, V lub Ctrl+Alt+5

Dodaj kalendarze udostępnione z kontaktów lub utwórz nowy kalendarz.

Alt+H, O, C

Utwórz nową grupę kalendarzy lub dodaj kalendarz działu.

Alt+H, C, G

Wysyłanie wybranego kalendarza do kontaktu pocztą e-mail.

Alt+H, E

Udostępnianie kalendarza innym osobom.

Alt+H, S, C

Publikowanie kalendarza w trybie online.

Alt+H, P, O

Wyświetlanie i edytowanie uprawnień udostępniania folderu.

Alt+H, F, P

Wyszukaj kontakty.

Alt+H, F, C

Otwórz książkę adresową.

Alt+H, A, B

Otwieranie okna Outlook dialogowego Opcje kalendarza.

Alt+H, C, O

Jeśli informacje dotyczące aktualnie wybranego elementu zostały skrócone lub nie zostały odczytane w całości, aktywuj informacje microsoft Active Accessibility (MSAA). Program MSAA umożliwia przekazanie szczegółowych danych do czytnika JAWS, dzięki czemu informacje mogą być odczytywane w całości.

Alt+Ctrl+Shift+M

Początek strony

Korzystanie z widoku dnia/tygodnia/miesiąca

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie od jednego do dziewięciu dni.

Alt+klawisz wskazujący liczbę dni

Wyświetlanie 10 dni.

Alt+0 (zero)

Przełączanie do widoku tygodnia.

Alt+znak minus (-)

Przełączanie do widoku miesiąca.

Alt+znak równości (=)

Przechodzenie między widokami Kalendarz,Notatnikiemi listą folderów.

Ctrl+Tab lub F6

Zaznaczanie poprzedniego terminu.

Shift+Tab

Przechodzenie do poprzedniego dnia.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie do następnego dnia.

Klawisz Strzałka w prawo

Przechodzenie do tego samego dnia w następnym tygodniu.

Alt+Klawisz strzałki w dół

Przechodzenie do tego samego dnia w poprzednim tygodniu.

Alt+Klawisz strzałki w górę

Początek strony

Korzystanie z widoku jednego dnia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie godziny rozpoczęcia dnia roboczego.

Home

Zaznaczanie godziny zakończenia dnia roboczego.

End

Zaznaczanie poprzedniego przedziału czasu.

Klawisz Strzałka w górę

Zaznaczanie następnego przedziału czasu.

Klawisz Strzałka w dół

Zaznaczanie przedziału czasu u góry ekranu.

PAGE UP

Zaznaczanie przedziału czasu u dołu ekranu.

PAGE DOWN

Rozszerzanie lub redukowanie zaznaczonego czasu.

Shift+strzałka w górę lub Shift+strzałka w dół

Przechodzenie do tego samego dnia w następnym tygodniu.

Alt+Klawisz strzałki w dół

Przechodzenie do tego samego dnia w poprzednim tygodniu.

Alt+Klawisz strzałki w górę

Początek strony

Korzystanie z widoku tygodnia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do początku godzin pracy zaznaczonego dnia.

Home

Przechodzenie do końca godzin pracy zaznaczonego dnia.

End

Przechodzenie o jedną stronę w górę w zaznaczonym dniu.

PAGE UP

Przechodzenie o jedną stronę w dół w zaznaczonym dniu.

PAGE DOWN

Zmienianie czasu trwania zaznaczonego przedziału czasu.

Shift+strzałka w lewo, Shift+strzałka w prawo, Shift+strzałka w górę, Shift+strzałka w dół, Shift+Home lub Shift+End

Początek strony

Korzystanie z widoku miesiąca

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do pierwszego dnia tygodnia.

Home

Przechodzenie do tego samego dnia tygodnia na poprzedniej stronie.

PAGE UP

Przechodzenie do tego samego dnia tygodnia na następnej stronie.

PAGE DOWN

Początek strony

Korzystanie z widoku Nawigator daty

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do pierwszego dnia bieżącego tygodnia.

Alt+Home

Przechodzenie do ostatniego dnia bieżącego tygodnia.

Alt+End

Przechodzenie do tego samego dnia w poprzednim tygodniu.

Alt+Klawisz strzałki w górę

Przechodzenie do tego samego dnia w następnym tygodniu.

Alt+Klawisz strzałki w dół

Początek strony

Skróty klawiaturowe w programie People

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie nowego połączenia z kontaktem.

Ctrl+Shift+D

Znajdowanie kontaktu.

F3 lub Ctrl+E

Wprowadź nazwę w wyszukuje się w książkach adresowych.

F11

W widoku tabeli lub listy kontaktów przejdź do pierwszego kontaktu, który zaczyna się od określonej litery.

Shift, po którym następuje litera

Zaznaczanie wszystkich kontaktów.

Ctrl+A

Tworzenie wiadomości z zaznaczonym kontaktem jako tematem.

Ctrl+F

Tworzenie kontaktu (w kontaktach).

Ctrl+N

Tworzenie kontaktu (w dowolnym Program Outlook kontaktów).

Ctrl+Shift+C

Otwieranie formularza kontaktu dla wybranego kontaktu.

Ctrl+O

Tworzenie grupy kontaktów.

Ctrl+Shift+L

Otwieranie okna dialogowego Drukowanie.

Ctrl+P

Aktualizowanie listy członków grupy kontaktów.

F5

Przechodzenie do innego folderu.

Ctrl+Y

Otwórz książkę adresową.

Ctrl+Shift+B

Wyświetlanie okna dialogowego Znajdowanie zaawansowane.

Ctrl+Shift+F

W otwartym kontakcie otwieranie następnego kontaktu z listy.

Ctrl+Shift+przeszycie (.)

Znajdź kontakt w ulubionych.

F11

Zamykanie kontaktu.

ESC

Wysyłanie faksu do zaznaczonego kontaktu.

Ctrl+Shift+X

Otwieranie okna dialogowego Sprawdzanie adresu.

Alt+D

W formularzu kontaktu w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 1.

Alt+Shift+1

W formularzu kontaktu w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 2.

Alt+Shift+2

W formularzu kontaktu w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 3.

Alt+Shift+3

Początek strony

Korzystanie z widoku wizytówki lub widoku adresu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie określonej karty na liście.

Wpisz jedną lub więcej liter z nazwy, pod którą jest zapisana karta, lub wpisz nazwę pola, według którego jest wykonywane sortowanie

Zaznaczanie poprzedniej karty.

Klawisz Strzałka w górę

Zaznaczanie następnej karty.

Klawisz Strzałka w dół

Zaznaczanie pierwszej karty na liście.

Home

Zaznaczanie ostatniej karty na liście.

End

Zaznaczanie pierwszej karty na bieżącej stronie.

PAGE UP

Zaznaczanie pierwszej karty na następnej stronie.

PAGE DOWN

Zaznaczanie najbliższej karty w następnej kolumnie.

Klawisz Strzałka w prawo

Zaznaczanie najbliższej karty w poprzedniej kolumnie.

Klawisz Strzałka w lewo

Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia aktywnej karty.

Ctrl+Spacja

Rozszerzanie zaznaczenia do poprzedniej karty i anulowanie zaznaczenia kart za punktem początkowym.

Shift+strzałka w górę

Rozszerzanie zaznaczenia do następnej karty i anulowanie zaznaczenia kart przed punktem początkowym.

Shift+strzałka w dół

Rozszerzanie zaznaczenia do poprzedniej karty, niezależnie od punktu początkowego.

Ctrl+Shift+strzałka w górę

Rozszerzanie zaznaczenia do następnej karty, niezależnie od punktu początkowego.

Ctrl+Shift+strzałka w dół

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszej karty na liście.

Shift+Home

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej karty na liście.

Shift+End

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszej karty na poprzedniej stronie.

Shift+Page up

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej karty na ostatniej stronie.

Shift+Page down

Początek strony

Skróty w oknie dialogowym Edytowanie wizytówek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie listy dodaj menu.

Alt+A

Zaznaczanie tekstu w polu Etykieta, jeśli jest zaznaczone pole z przypisaną etykietą.

Alt+B

Otwieranie okna dialogowego Dodawanie obrazu do wizytówki.

Alt+C

Umieść kursor na początku pola tekstowego Edytuj.

Alt+E

Przejdź do pola Pola i zaznacz je.

Alt+F

Wybierz menu Wyrównanie obrazu.

Alt+G

Wybierz paletę kolorów tła.

Alt+K, Enter

Wybierz menu Układ.

Alt+L

Usuwanie zaznaczonego pola z pola Pola.

Alt+R

Początek strony

Przechodzenie między polami w otwartej wizytówki

Przed użyciem poniższych klawiszy upewnij się, że zaznaczone jest pole na karcie.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnego pola i następnej kontrolki.

Tab

Przechodzenie do poprzedniego pola i poprzedniej kontrolki.

Shift+Tab

Zamykanie aktywnej karty.

Enter lub Escape

Początek strony

Przechodzenie między znakami w polu wizytówki

Przed użyciem poniższych klawiszy upewnij się, że zaznaczone jest pole na karcie lub że fokus znajduje się w polu.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Dodawanie wiersza w polu wielowierszowym.

Enter

Przechodzenie na początek wiersza.

Home

Przechodzenie na koniec wiersza.

End

Przechodzenie na początek pola wielowierszowego.

PAGE UP

Przechodzenie na koniec pola wielowierszowego.

PAGE DOWN

Przechodzenie do poprzedniego wiersza w polu wielowierszowym.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie do następnego wiersza w polu wielowierszowym.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie do poprzedniego znaku w polu.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie do następnego znaku w polu.

Klawisz Strzałka w prawo

Początek strony

Skróty klawiaturowe dla zadań

Czynność

Skrót klawiaturowy

Akceptacja zlecenia zadania.

Ctrl+C

Odrzucanie zlecenia zadania.

Ctrl+D

Znajdowanie zadania lub innego elementu.

Ctrl+E

Otwieranie okna dialogowego Przejdź do folderu.

Ctrl+Y

Tworzenie zadania w widoku Zadania.

Ctrl+N

Utwórz zadanie w dowolnym Program Outlook widoku.

Ctrl+Shift+K

Otwarcie zaznaczonego elementu.

Ctrl+O

Drukowanie zaznaczonego elementu.

Ctrl+P

Zaznaczanie wszystkich elementów.

Ctrl+A

Usuwanie zaznaczonego elementu.

Ctrl+D

Przesyłanie zadania dalej w formie załącznika.

Ctrl+F

Tworzenie zlecenia zadania.

Ctrl+Shift+Alt+U

Przełączanie między okienkiem folderów, listą zadań i To-Do folderów.

Tab lub Shift+Tab

Cofnięcie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Flagowanie zadania lub oznaczanie jako wykonane.

Insert

Początek strony

Korzystanie z widoku osi czasu, gdy jest zaznaczony element

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie poprzedniego elementu.

Klawisz Strzałka w lewo

Zaznaczanie następnego elementu.

Klawisz Strzałka w prawo

Zaznaczanie wielu sąsiadujących elementów.

Shift+strzałka w lewo lub w prawo

Zaznaczanie wielu elementów niesą sąsiadujących ze sobą.

Ctrl+Strzałka w lewo+Spacja lub Ctrl+Strzałka w prawo+Spacja

Otwieranie zaznaczonych elementów.

Enter

Zaznaczanie pierwszego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub pierwszego elementu w grupie.

Home

Zaznaczanie ostatniego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub ostatniego elementu w grupie.

End

Wyświetlanie (bez zaznaczania) pierwszego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub pierwszego elementu w grupie.

Ctrl+Home

Wyświetlanie (bez zaznaczania) ostatniego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub ostatniego elementu w grupie.

Ctrl+End

Początek strony

Korzystanie z widoku osi czasu, gdy jest zaznaczona grupa

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozwijanie grupy.

Klawisz Enter lub strzałka w prawo

Zwijanie grupy.

Klawisz Enter lub strzałka w lewo

Zaznaczanie poprzedniej grupy.

Klawisz Strzałka w górę

Zaznaczanie następnej grupy.

Klawisz Strzałka w dół

Zaznaczanie pierwszej grupy na osi czasu.

Home

Zaznaczanie ostatniej grupy na osi czasu.

End

Zaznaczanie pierwszego elementu na ekranie w rozwiniętej grupie lub pierwszego elementu na prawo poza ekranem.

Klawisz Strzałka w prawo

Początek strony

Użyj widoku Oś czasu, jeśli na skali czasu dla dni jest zaznaczona jednostka czasu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie wstecz o odstęp czasu równy pokazanemu na skali czasu.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie do przodu o odstęp czasu równy pokazanemu na skali czasu.

Klawisz Strzałka w prawo

Przełączanie między aktywnym widokiem, To-Do,Wyszukiwaniei powrót do aktywnego widoku.

Tab i Shift+Tab

Początek strony

Uruchamianie Edytora Visual Basic

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwórz edytor Visual Basic.

Alt+F11

Początek strony

Odtwarzanie makr

Czynność

Skrót klawiaturowy

Odtwarzanie makra.

Alt+F8

Początek strony

Praca z grupami elementów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozwijanie jednej zaznaczonej grupy.

Klawisz Strzałka w prawo

Zwijanie jednej zaznaczonej grupy.

Klawisz Strzałka w lewo

Zaznaczanie poprzedniej grupy.

Klawisz Strzałka w górę

Zaznaczanie następnej grupy.

Klawisz Strzałka w dół

Zaznaczanie pierwszej grupy.

Home

Zaznaczanie ostatniej grupy.

End

Zaznaczanie pierwszego elementu na ekranie w rozwiniętej grupie lub pierwszego elementu na prawo poza ekranem.

Klawisz Strzałka w prawo

Początek strony

Tworzenie lub zamykanie formularza poczty e-mail programu InfoPath Outlook 2007, 2010 lub 2013

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie formularza programu InfoPath.

Po fokusie na folderze programu InfoPath naciśnij klawisze Ctrl+N.

Zamknij formularz programu InfoPath.

Ctrl+Shift+Alt+T

Początek strony

Zobacz też

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w Kalendarzu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe dostępne w programie Outlook dla komputerów Mac.

Uwagi: 

 • Aby szybko odnaleźć skrót w tym artykule, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Command+F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

 • Ustawienia niektórych wersji systemu operacyjnego komputera Mac oraz niektórych aplikacji narzędziowych mogą powodować konflikty ze skrótami klawiaturowymi i operacjami klawiszy funkcyjnych w pakiecie Office dla komputerów Mac. Aby uzyskać informacje na temat zmieniania klawiszy przypisywania skrótu klawiaturowego, skorzystaj z Pomocy systemu Mac dla posiadanej wersji systemu operacyjnego komputera Mac lub odwołuj się do aplikacji narzędziowej.

 • Aby utworzyć własne skróty w programie Office dla komputerów Mac, przejdź do tworzenie niestandardowego skrótu klawiaturowego dla programu Office dla komputerów Mac.

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli przedstawiono często używane skróty klawiaturowe w programie Outlook dla komputerów Mac.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zapisywanie elementu.

POLECENIE +S

Drukowanie elementu.

POLECENIE +P

Cofnięcie ostatniej akcji.

POLECENIE +Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

POLECENIE +Y

Minimalizowanie aktywnego okna.

POLECENIE +M

Utwórz nowy folder w okienku folderów.

Shift+ POLECENIE +N

Tworzenie nowej wiadomości e-mail (w widoku Poczta).

POLECENIE +N

Ukryj okienko odczytu lub pokaż je po prawej stronie.

POLECENIE +ukośnik odwrotny (\)

Ukryj okienko odczytu lub pokaż je poniżej.

Shift+ POLECENIE +ukośnik odwrotny (\)

Przenoszenie zaznaczonego elementu do innego folderu.

Shift+ POLECENIE +M

Skopiowanie zaznaczonego elementu do innego folderu.

Shift+ POLECENIE +C

Zaznaczenie wszystkich elementów na liście elementów, jeśli lista elementów jest aktywnym okienkiem.

POLECENIE +A

Minimalizowanie lub rozwijanie wstążki.

Opcje+ POLECENIE +R

Ukryj Program Outlook.

POLECENIE +H

Zamknij Program Outlook.

POLECENIE +Q

Rozpoczęcie dyktowania.

Fn+Fn

Wstawienie symbolu Emoji.

Control+ POLECENIE +Spacja

Początek strony 

Praca w oknach lub oknach dialogowych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejdź do widoku Poczta.

POLECENIE +1

Przejdź do widoku kalendarza.

POLECENIE +2

Przejdź do widoku Kontakty.

POLECENIE +3

Przejdź do widoku Zadania.

POLECENIE +4

Przejdź do widoku notatek.

POLECENIE +5

Otwórz okno Stan synchronizacji lub nadaj je jako aktywne okno.

POLECENIE +7

Otwórz okno Błędy synchronizacji lub aktywnego okna.

POLECENIE +8

Otwieranie okna Wyszukiwanie kontaktów.

POLECENIE +0

Otwieranie okna Outlook preferencje.

POLECENIE +przecinek (,)

Przechodzić do przodu przez otwarte okna.

POLECENIE +tylda (~)

Przełączaj wstecz przez otwarte okna.

Shift+ POLECENIE +tylda (~)

Zamykanie aktywnego okna.

POLECENIE +W

Otwarcie zaznaczonego elementu.

POLECENIE +O

Przechodzenie do przodu przez kontrolki w oknie.

Tab

Przechodzenie do tyłu przez kontrolki w oknie.

Shift+Tab

Przechodzenie do przodu z okna redagowania.

Control+Opcja+Tab

Początek strony 

Korzystanie z funkcji wyszukiwania

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyszukiwanie w bieżącym folderze

Opcja+ POLECENIE +F

Umożliwia zaawansowane wyszukiwanie w programie Program Outlook (dodaj filtr Element zawiera w celu wyszukiwania).

Shift+ POLECENIE +F

Znajdowanie tekstu w obrębie elementu.

POLECENIE +F

Znajdowanie następnego wystąpienia wyszukiwanego tekstu w polu.

POLECENIE +G

Znajdź poprzednie wystąpienie wyszukiwanego tekstu w jednym z elementów.

POLECENIE +Shift+G

Początek strony 

Wysyłanie i odbieranie poczty.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Utworzenie nowej wiadomości.

POLECENIE +N

Wysłanie otwartej wiadomości.

POLECENIE +Return

Wysyłanie wszystkich wiadomości ze Skrzynki nadawczej i odbieranie wszystkich wiadomości przychodzących.

Control+ POLECENIE +K

Wysyłanie wszystkich wiadomości ze Skrzynki nadawczej.

Shift+ POLECENIE +K

Zapisz otwartą wiadomość i zapisz ją w folderze Wersje robocze.

POLECENIE +S

Dodaj załącznik do otwartej wiadomości.

POLECENIE +E

Otwarcie okna dialogowego Pisownia i gramatyka.

POLECENIE +dwukropek (:)

Sprawdź nazwy adresatów w otwartych wiadomościach.

Control+ POLECENIE +C

Odpowiedz nadawcy wiadomości lub, jeśli wiadomość pochodzi z listy adresowej, odpowiedz na listę adresową.

POLECENIE +R

Odpowiedz wszystkim.

Shift+ POLECENIE +R

Przesyłanie wiadomości dalej.

POLECENIE +J

Otwieranie zaznaczonej wiadomości w osobnym oknie.

POLECENIE +O

Wyczyszczenie flagi dla zaznaczonej wiadomości.

Opcja+ POLECENIE +Apostrof (')

Oznaczenie zaznaczonej wiadomości jako wiadomości-śmiecia.

POLECENIE +Shift+J

Oznaczenie zaznaczonej wiadomości jako wiadomości niebędące śmieciem.

POLECENIE +Shift+Opcja+J

Wyświetlanie poprzedniej wiadomości.

Control+lewy nawias kwadratowy ([)

Wyświetlanie następnej wiadomości.

Control+Prawy nawias kwadratowy (])

Przechodzenie do poprzedniego okienka w widoku Poczta.

Shift+Control+lewy nawias kwadratowy ([)

Przechodzenie do następnego okienka w widoku poczty.

Shift+Control+prawy nawias kwadratowy (])

Przenoszenie zaznaczonej wiadomości do folderu.

Shift+ POLECENIE +M

Zmniejszanie rozmiaru wyświetlanego tekstu w otwartej wiadomości lub w okienku odczytu.

POLECENIE +Łącznik (-)

Zwiększanie rozmiaru wyświetlanego tekstu w otwartej wiadomości lub w okienku odczytu.

POLECENIE + znak plus (+)

Przewiń w dół do następnego ekranu tekstu lub, jeśli jest to koniec wiadomości, wyświetlenie następnej wiadomości.

Spacja

Przewinięcie w górę do poprzedniego ekranu tekstu lub, jeśli jest to początek wiadomości, wyświetlenie poprzedniej wiadomości.

Shift+spacja

Usunięcie zaznaczonej wiadomości.

Delete

Trwałe usunięcie zaznaczonej wiadomości.

Shift+Delete

Usuń bieżącą wiadomość i, jeśli jest otwarte okno wiadomości, zamknij ją.

POLECENIE +Delete

Oznaczanie zaznaczonych wiadomości jako przeczytanych.

POLECENIE +T

Oznaczanie zaznaczonych wiadomości jako nieprzeczytanych.

Shift+ POLECENIE +T

Oznaczanie wszystkich wiadomości w folderze jako przeczytanych.

Opcja+ POLECENIE +T

Archiwizowanie zaznaczonej wiadomości

Control+E

Początek strony 

Korzystanie z kalendarza

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwórz widok kalendarza.

POLECENIE +2

Tworzenie nowego terminu.

POLECENIE +N

Otwieranie zaznaczonego zdarzenia kalendarza.

POLECENIE +O

Usuń zdarzenie kalendarza.

Delete

Przełącz widok, aby uwzględnić dzisiejszą dzień.

POLECENIE +T

W widoku dnia przejście do poprzedniego dnia. W widokach tygodnia i tygodnia roboczego przejście do poprzedniego tygodnia. W widoku miesiąca przejście do poprzedniego miesiąca.

POLECENIE +Opcja+Klawisz strzałki w lewo

W widoku dnia przejście do następnego dnia. W widokach tygodnia i tygodnia roboczego przejście do następnego tygodnia. W widoku miesiąca przejście do następnego miesiąca.

POLECENIE +Opcja+Klawisz strzałki w prawo

Przechodzenie do poprzedniego okienka w widoku kalendarza.

Shift+Control+lewy nawias kwadratowy ([)

Przechodzenie do następnego okienka w widoku kalendarza.

Shift+Control+prawy nawias kwadratowy (])

Początek strony 

Praca z kontaktami i kontaktami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowego kontaktu.

POLECENIE +N

Otwieranie zaznaczonego kontaktu.

POLECENIE +O

Usuń kontakt.

Delete

Zamknięcie obecnie otwartego kontaktu i otwarcie poprzedniego kontaktu.

Control+lewy nawias kwadratowy ([)

Zamknięcie obecnie otwartego kontaktu i otwarcie następnego kontaktu.

Control+Prawy nawias kwadratowy (])

Przechodzenie do poprzedniego okienka w widoku Osoby.

Shift+ Control+lewy nawias kwadratowy ([)

Przechodzenie do następnego okienka w widoku Osoby.

Shift+Control+prawy nawias kwadratowy (])

Początek strony 

Zarządzanie zadaniami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do okna Zadania.

POLECENIE +4

Tworzenie nowego zadania.

POLECENIE +N

Otwieranie zaznaczonego zadania.

POLECENIE +O

Usuń zadanie.

Delete

Zamknięcie obecnie otwartego zadania i otwarcie poprzedniego zadania na liście Zadania.

Control+lewy nawias kwadratowy ([)

Zamknięcie obecnie otwartego zadania i otwarcie następnego z listy Zadania.

Control+Prawy nawias kwadratowy (])

Przechodzenie do poprzedniego okienka w widoku zadań.

Shift+Control+lewy nawias kwadratowy ([)

Przechodzenie do następnego okienka w widoku zadań.

Shift+Control+prawy nawias kwadratowy (])

Początek strony 

Korzystanie z notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do okna Notatki.

POLECENIE +5

Utwórz nową notatkę.

POLECENIE +N

Otwieranie zaznaczonej notatki.

POLECENIE +O

Usuń notatkę.

Delete

Zamknięcie obecnie otwartej notatki i otwarcie poprzedniej z listy Notatki.

Control+lewy nawias kwadratowy ([)

Zamknij obecnie otwartą notatkę i otwórz następną notatkę z listy Notatki.

Control+Prawy nawias kwadratowy (])

Przechodzenie do poprzedniego okienka w widoku notatek.

Shift+Control+lewy nawias kwadratowy ([)

Przechodzenie do następnego okienka w widoku notatek.

Shift+Control+prawy nawias kwadratowy (])

Wysłać notatkę jako wiadomość e-mail.

POLECENIE +J

Wyślij notatkę jako załącznik HTML do wiadomości e-mail.

Po fokusie notatki na liście notatek klawisze Control+ POLECENIE +J

Początek strony 

Edytowanie i formatowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wycięcie zaznaczonego tekstu do schowka.

POLECENIE +X

Skopiowanie zaznaczenia do schowka.

POLECENIE +C

Wklejenie zaznaczenia ze schowka.

POLECENIE +V

Wklejenie zaznaczenia ze schowka i dopasowanie stylu docelowego.

Shift+Opcja+ POLECENIE +V

Pogrubienie zaznaczonego tekstu.

POLECENIE +B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

POLECENIE +I

Podkreślenie zaznaczonego tekstu.

POLECENIE +U

Przekreślenie zaznaczonego tekstu.

Shift+ POLECENIE +X

Wstawianie hiperłącza.

POLECENIE +K

Przeniesienie kursora o jeden znak w lewo.

Klawisz Strzałka w lewo

Przeniesienie kursora o jeden znak w prawo.

Klawisz Strzałka w prawo

Przeniesienie kursora o jeden wiersz w górę.

Klawisz Strzałka w górę

Przeniesienie kursora o jeden wiersz w dół.

Klawisz Strzałka w dół

Przeniesienie kursora na początek bieżącego akapitu.

Opcja+Klawisz strzałki w górę

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego akapitu.

Opcja+Klawisz strzałki w dół

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wyrazu.

Opcja+Klawisz strzałki w lewo

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wyrazu.

Opcja+Klawisz strzałki w prawo

Zmniejszanie wcięcia.

POLECENIE +Lewy nawias klamrowy ({)

Zwiększanie wcięcia.

POLECENIE +prawy nawias klamrowy (})

Usunięcie znaku na lewo od kursora lub usunięcie zaznaczonego tekstu.

Delete

Usunięcie znaku na prawo od kursora lub usunięcie zaznaczonego tekstu.

Delete (Usuń)

Jeśli na klawiaturze nie ma klawisza Delete (Usuń) , naciśnij klawisze Fn+Delete.

Wstawianie tabulatora.

Tab

Przeniesienie kursora na początek wiersza.

POLECENIE +Klawisz strzałki w lewo

Przeniesienie kursora na koniec wiersza.

POLECENIE +Klawisz strzałki w prawo

Przenieś kursor na górę treści wiadomości.

POLECENIE +Klawisz strzałki w górę

Przenieś kursor na dół treści wiadomości.

POLECENIE +Klawisz strzałki w dół

Przeniesienie kursora na początek zaznaczonego tekstu.

POLECENIE +Home

Przeniesienie kursora na koniec zaznaczonego tekstu.

POLECENIE +End

Przewiń widok w górę.

PAGE UP

Przewiń widok w dół.

PAGE DOWN

Początek strony 

Oznaczanie wiadomości, kontaktów i zadań flagą monitującą

Czynność

Skrót klawiaturowy

Oflagowanie zaznaczonego elementu flagą flagi flagą Dzisiaj jako datą zakończenia.

Control+1

Oflagowanie zaznaczonego elementu flagą flagi flagą "Jutro" jako datą zakończenia.

Control+2

Oflagowanie zaznaczonego elementu flagą flagi flagą flagi flagą w tym tygodniu jako datą zakończenia.

Control+3

Oflagowanie zaznaczonego elementu jako elementu flagi flagi flagą w następnym tygodniu jako datą zakończenia.

Control+4

Oflagowanie zaznaczonego elementu do flagi bez daty zakończenia.

Control+5

Oflaguj zaznaczony element jako flagę flagi flagi, a następnie dodaj niestandardową datę zakończenia.

Control+6

Oflaguj zaznaczony element jako flagę monitową i dodaj przypomnienie.

Control+znak równości (=)

Oznaczenie zaznaczonego elementu jako ukończonego.

Control+Zero (0)

Wyczyszczenie flagi obserwujowej zaznaczonego elementu.

Opcja+ POLECENIE +Apostrof (')

Początek strony 

Zobacz też

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w Kalendarzu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu i skrótów klawiaturowych w aplikacjach pakietu Office

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe dostępne w programie Outlook dla systemu iOS.

Uwagi: 

 • Aby szybko znaleźć skrót w tym artykule, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Command+F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

 • Jeśli znasz skróty klawiaturowe na komputerze z systemem macOS, te same kombinacje klawiszy działają Outlook dla systemu iOS również przy użyciu klawiatury zewnętrznej. Skróty wymienione w tym artykule są jedynymi, które będą działać w tej wersji programu Program Outlook.

W tym temacie

Często używane skróty klawiaturowe iPad

W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej używane skróty w programie Outlook dla systemu iOS.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejdź na kartę Poczta.

POLECENIE +1

Przejdź na kartę Wyszukiwanie.

POLECENIE +2

Przejdź na kartę Kalendarz.

POLECENIE +3

Otwórz okno przekierowywu wiadomości, aby napisać wiadomość.

POLECENIE +N

Zamknij program edytujący wiadomość.

Esc

Wysłanie wiadomości.

POLECENIE +Return

Przechodzenie do następnego pola.

Tab

Otwórz okno wydarzenia, aby utworzyć nowe zdarzenie.

Shift+ POLECENIE +N

Zaznaczanie poprzedniej wiadomości na liście wiadomości.

Klawisz Strzałka w górę

Zaznaczanie następnej wiadomości na liście wiadomości.

Klawisz Strzałka w dół

Praca z wiadomościami na iPad

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwórz szybką odpowiedź.

POLECENIE +Q

Otwieranie okna dialogowego Odpowiadanie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość.

POLECENIE +R

Otwieranie okna dialogowego Odpowiadanie wszystkim w celu odpowiadania wszystkim adresatom w wiadomości.

Shift+ POLECENIE +R

Otwieranie okna dialogowego Przesyłanie dalej w celu przesłania wiadomości dalej.

POLECENIE +J

Usuwanie wiadomości.

Delete lub Backspace

Zaplanuj wiadomość.

POLECENIE +S

Archiwizowanie wiadomości.

POLECENIE +A

Oznaczanie wiadomości jako nieprzeczytanej.

POLECENIE +U

Oflagowanie wiadomości.

POLECENIE +L

Cofanie akcji.

POLECENIE +Z

Wyszukiwanie w Outlook wyszukiwania iPad

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenieś fokus na pole Wyszukaj.

Tab

Rozpocznij wyszukiwanie po wpisaniu wyrazów do wyszukania.

Return

Zobacz też

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w Kalendarzu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu i skrótów klawiaturowych w aplikacjach pakietu Office

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe dostępne w programie Outlook w sieci Web.

Uwagi: 

 • W programie Outlook w sieci Web i Outlook.com możesz korzystać ze skrótów klawiaturowych z usługi Outlook.com, poczty Yahoo Mail, Gmail lub programu Program Outlook. W tym artykule opisano skróty, które są dostępne po wybraniu opcji Program Outlook. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmieniania wersji skrótu, przejdź do tematu Zmienianie wersji skrótów klawiaturowych.

 • Aby szybko odnaleźć skrót w tym artykule, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Ctrl+F, a następnie wpisz wyszukiwane wyrazy.

 • Nawet jeśli skrót klawiaturowy zawiera znane nazwy klawiszy i ich kombinacje, jego działanie może być unikatowe w obszarze lub widoku, w którym pracujesz.

W tym temacie

Zmienianie wersji skrótów klawiaturowych

W Outlook w sieci Web i Outlook.com możesz wybrać skróty klawiaturowe, których chcesz używać: Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail lub Program Outlook. Ewentualnie możesz wyłączyć skróty klawiaturowe.

Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych dostępnych w fizycznej wersji, naciśnij klawisze Shift+Znak zapytania (?) na klawiaturze.

 • W usłudze Outlook.com i nowej aplikacji Outlook w sieci Web wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia > Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook > Ogólne > Ułatwienia dostępu. W obszarze Skrótyklawiaturowe wybierz opcję, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

 • W klasycznej Outlook w sieci Web wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia > Poczta > Ogólne > Skróty klawiaturowe. Wybierz opcję, której chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Często używane skróty klawiaturowe

W poniższej tabeli wymieniono najczęściej używane skróty w programach Outlook w sieci Web i Outlook.com.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Utwórz nową wiadomość lub zdarzenie kalendarza.

N

Otwieranie zaznaczonej wiadomości w nowym oknie.

Shift+Enter

Przenoszenie wiadomości do folderu Archiwum.

E

Usunięcie wiadomości lub elementu.

Delete

Przesyłanie wiadomości dalej.

Ctrl+Shift+F lub Shift+F

Przejdź do kalendarza.

Ctrl+Shift+2

Wybierz opcję Odpowiedz wszystkim.

Ctrl+Shift+R lub Shift+R

Odpowiadanie na wiadomość e-mail.

Ctrl+R lub R

Wyślij wiadomość e-mail.

Ctrl+Enter

Użyj funkcji wyszukiwania.

Alt+Q

Początek strony

Edytowanie tekstu

Skróty klawiaturowe dotyczące edytowania tekstu Outlook w sieci Web i Outlook.com są takie same jak w innych produktach firmy Microsoft.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka.

Ctrl+C

Wycięcie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+X

Usunięcie zaznaczonego tekstu lub znaków znajdujących się na lewo od kursora.

Backspace

Usunięcie wyrazu znajdującego się na lewo od kursora, ale bez spacji przed tym wyrazem

Ctrl+Backspace

Wstawianie hiperłącza.

Ctrl+K

Wklejenie zawartości ze Schowka w bieżącej lokalizacji.

Ctrl+V

Powtórzenie ostatniej akcji.

Ctrl+Y

Cofnięcie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Przełączenie między wstawianiem a zastępowaniem tekstu

Insert

Początek strony

Formatowanie tekstu

Skróty klawiaturowe dotyczące formatowania Outlook w sieci Web i Outlook.com są takie same jak w innych produktach firmy Microsoft.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Stosowanie pogrubienia.

Ctrl+B

Stosowanie kursywy.

Ctrl+I

Stosowanie podkreślenia do tekstu.

Ctrl+U

Początek strony

Skróty klawiaturowe w poczcie

Korzystanie z okienka folderów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zwinięcie zaznaczonej sekcji.

Klawisz Strzałka w lewo

Rozwinięcie zaznaczonej sekcji.

Klawisz Strzałka w prawo

Początek strony

Korzystanie z wiadomości i listy do przeczytania

Skróty klawiaturowe w poniższej tabeli pozwalają wykonywać te same czynności zarówno na liście wiadomości, jak i na liście do przeczytania.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usunięcie zaznaczonej wiadomości.

Delete

Oznaczenie zaznaczonej konwersacji lub wiadomości jako przeczytanej.

Ctrl+Q lub Q

Oznaczenie zaznaczonej konwersacji lub wiadomości jako nieprzeczytanej.

Ctrl+U lub U

Trwałe usunięcie zaznaczonej wiadomości lub elementu.

Shift+Delete

Oflagowanie wiadomości lub oznaczenie oflagowanej wiadomości jako ukończonej.

Insert

Anulowanie wyszukiwania.

Esc

Początek strony

Korzystanie z listy wiadomości

Skróty klawiaturowe w poniższej tabeli są specyficzne dla listy wiadomości.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie bieżącej wiadomości i następnej wiadomości na liście. Służy do zaznaczania wielu sąsiadujących wiadomości.

Shift+strzałka w dół

Zaznaczenie bieżącej wiadomości i poprzednich wiadomości na liście. Służy do zaznaczania wielu sąsiadujących wiadomości.

Shift+strzałka w górę

Zaznaczenie pierwszej wiadomości w folderze.

Home lub Ctrl+Home

Początek strony

Korzystanie z listy do przeczytania

Skróty klawiaturowe w poniższej tabeli są specyficzne dla listy do przeczytania.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zamknięcie nowej wiadomości.

Esc

Utworzenie nowej wiadomości.

N

Przesłanie dalej zaznaczonej wiadomości.

Ctrl+Shift+F lub Shift+F

Przejście na koniec konwersacji lub wiadomości.

End lub Ctrl+End

Przejście na początek konwersacji lub wiadomości.

Home lub Ctrl+Home

Przejście w dół o jedną stronę w przypadku konwersacji lub wiadomości o długości równej co najmniej dwóm stronom.

PAGE DOWN

Przejście w górę o jedną stronę w przypadku konwersacji lub wiadomości o długości równej co najmniej dwóm stronom.

PAGE UP

Odpowiadanie na zaznaczoną wiadomość.

Ctrl+R lub R

Odpowiadanie nadawcy i wszystkim adresatom zaznaczonej wiadomości.

Ctrl+Shift+R lub Shift+R

Wysłanie wiadomości.

Ctrl+Enter

Początek strony

Skróty klawiaturowe w kalendarzu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Utworzenie nowego elementu kalendarza.

N

Usunięcie zaznaczonego elementu

Delete

Przejście do kalendarza.

Ctrl+Shift+2

Pozwala przejść do następnego okresu.

Shift+Klawisz strzałki w prawo

Pozwala przejść do poprzedniego okresu.

Shift+Klawisz strzałki w lewo

Przejście do dzisiejszej daty

Shift+Alt+Y

Przejście do innego obszaru w kalendarzu

Ctrl+F6

Przejście do następnego wydarzenia lub obszaru w bieżącym widoku.

Tab

Przejście do poprzedniego wydarzenia lub obszaru w bieżącym widoku.

Shift+Tab

Otwarcie zaznaczonego elementu.

Enter

Przełączanie do widoku dnia.

Shift+Alt+1

Przełączanie do widoku całego tygodnia.

Shift+Alt+3

Przełączanie do widoku miesiąca.

Shift+Alt+4

Przełączanie do widoku tygodnia roboczego.

Shift+Alt+2

Początek strony

Korzystanie z formularzy kalendarza

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zapisanie terminu

Ctrl+S

Wysłanie spotkania

Ctrl+Enter lub Alt+S

Początek strony

Dodawanie znaków akcentu i znaków specjalnych za pomocą skrótów klawiaturowych

Aby dodać akcenty lub znaki specjalne, użyj klawiatury numerycznej z włączonym klawiszem Num Lock.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt.

 2. Wpisz kod liczbowy na klawiaturze numerycznej i zwolnij klawisz Alt.

Porada: Aby wpisać znaki specjalne na komputerze Mac, naciśnij klawisze Command+Control+Spacja.

Samogłoski z akcentami

W poniższej tabeli wymieniono samogłoski ze znacznikami akcentu i ich kodem Alt.

Wielkie samogłoski z akcentem lewym

Skrót klawiaturowy

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

Małe samogłoski z akcentem dolnym

Skrót klawiaturowy

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Wielkie samogłoski z akcentem akcentu

Skrót klawiaturowy

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

Małe samogłoski z akcentem akcentu

Skrót klawiaturowy

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Wielkie samogłoski z akcentem cyrkumfleksu

Skrót klawiaturowy

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

Małe samogłoski z akcentem cyrkumfleksu

Skrót klawiaturowy

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Wielkie samogłoski z akcentem tyldy

Skrót klawiaturowy

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

Mała samogłoska z akcentem tyldy

Skrót klawiaturowy

ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Wielkie samogłoski z akcentem umlaut

Skrót klawiaturowy

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

Małe samogłoski z akcentem umlaut

Skrót klawiaturowy

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

Początek strony

Interpunkcja, spółgłoski i specjalne samogłoski

Znacznik, litera, symbol lub znak

Skrót klawiaturowy

Odwrócony wykrzyknik ():)

0161

Odwrócony znak zapytania (¿)

0191

Wielkie litery C-cedilla (Ç)

0199

Małe litery c-cedilla (ç)

0231

Dyhthtong OE wielkie litery ( U)

0140

Mała litera oe dyhtht (ht)

0156

Eszett lub ss (ß)

0223

Wskaźnik porządkowy lub symbol stopni (º)

0186

Wskaźnik porządkowy arytmii ( )

0170

Wielkie litery O z pociągnięciem (Ø)

0216

Małe litery o z pociągnięciem (ø)

0248

Wielkie litery A z zewnętrznym pierścieniem A (Å)

0197

Małe litery a z zewnętrznym pierścieniem A (å)

0229

Wielkie litery AE dyhtong lub poszyb wielkie litery (Æ)

0198

Małe litery ae dyhtong lub poszyb małych liter (æ)

0230

Wielkie litery torowe (Þ)

0222

Małe litery torowe (þ)

0254

Wielkie litery eth (Ð)

0208

Małe litery eth (ð)

0240

Podwójny cudzysłów kątowy z lewej strony («)

0171

Podwójny cudzysłów kątowy (»)

0187

Pojedynczy cudzysłów kątowy z lewej strony ();)

0139

Pojedynczy cudzysłów kątowy ();)

0155

Wielkie litery S z caronem (Š)

0138

Małe litery s z caronem (š)

0154

Wielkie litery Z z caronem ( U)

0142

Małe litery z ze znakiem caron ( za)

0158

Początek strony

Znaki specjalne

Znak

Skrót klawiaturowy

Symbol Cent¢ ¢

0162

Symbol praw autorskich ©

0169

Symbol daggera †

0134

Symbol lub diesis typu podwójna dagger

0135

Znak funta £

0163

Znak euro €

0128

Znak jena ¥

0165

Znak funkcji za

0131

Znak waluty ¤

0164

Symbol zastrzeżonego znaku towarowego ®

0174

Symbol znaku towarowego ™

0153

Punktor •

0149

Kreska przerywana —

0151

Pauzy —

0150

Znak sekcji 

0167

Znak akapitu lub pilkrow ¶

0182

Początek strony

Zobacz też

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w Kalendarzu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu i skrótów klawiaturowych w aplikacjach pakietu Office

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×