Spis treści
×
Typowe zastosowania funkcji
Typowe zastosowania funkcji

Obliczanie różnicy między dwiema datami

Funkcja DATA.RÓŻNICA umożliwia obliczanie różnicy między dwiema datami. Najpierw umieść datę rozpoczęcia w komórce, a datę końcową w innej komórce. Następnie wpisz formułę, na przykład jedną z poniższych.

Ostrzeżenie: Jeśli wynik Start_date jest większy niż End_date,wynik będzie #NUM!.

Różnica w dniach

=DATA.D.JEŚLI(D9;E9;"d") z wynikiem 856

W tym przykładzie data rozpoczęcia znajduje się w komórce D9, a data zakończenia w komórce E9. Formuła znajduje się w klawiszu F9. "d" zwraca liczbę pełnych dni między dwiema datami.

Różnica w tygodniach

=(DATA.JEŻELI(D13;E13;"d")/7) i wynik: 122,29

W tym przykładzie data rozpoczęcia znajduje się w komórce D13, a data zakończenia w komórce E13. Wartość "d" zwraca liczbę dni. Na końcu jest jednak zwróć uwagę na końcówkę ciągu /7. Dzieli to liczbę dni przez 7, ponieważ w tygodniu jest 7 dni. Zwróć uwagę, że ten wynik również musi zostać sformatowany jako liczba. Naciśnij klawisze CTRL + 1. Następnie kliknij pozycję Liczby> miejsca dziesiętne: 2.

Różnica w miesiącach

=DATA.D.JEŚLI(D5;E5;"m") i wynik: 28

W tym przykładzie data rozpoczęcia znajduje się w komórce D5, a data zakończenia w komórce E5. W formule "m" zwraca liczbę pełnych miesięcy między tymi dwoma dniami.

Różnica w latach

=DATA.D.JEŚLI(D2;E2;"y") i wynik: 2

W tym przykładzie data rozpoczęcia znajduje się w komórce D2, a data zakończenia w komórce E2. Wartość "y" zwraca liczbę pełnych lat między tymi dwoma dniami.

Obliczanie wieku w skumulowanych latach, miesiącach i dniach

Możesz również obliczyć wiek lub czas świadczenia usługi przez inną osobę. Wynikiem może być na przykład "2 lata, 4 miesiące, 5 dni".

1. Użyj funkcji DATA.DATA.JEŚLI, aby znaleźć całkowitą liczbę lat.

=DATA.BŁ(D17;E17;"y") i wynik: 2

W tym przykładzie data rozpoczęcia znajduje się w komórce D17, a data zakończenia w komórce E17. W formule wartość "y" zwraca liczbę pełnych lat między tymi dwoma dniami.

2. Użyj ponownie funkcji DATA.DATA.JEŚLI z ym, aby znaleźć miesiące.

=DATA.D.JEŚLI(D17;E17;"ym") i wynik: 4

W innej komórce użyj formuły DATA.JEŚLI z parametrem "ym". "ym" zwraca liczbę pozostałych miesięcy po ostatnim pełnym roku.

3. Aby znaleźć dni, użyj innej formuły.

=DATA.RÓŻNICA(D17;E17;"md") i wynik: 5

Teraz musimy znaleźć liczbę pozostałych dni. W tym celu trzeba napisać inny rodzaj formuły, jak pokazano powyżej. Ta formuła odejmuje pierwszy dzień miesiąca końcowego (2016-05-01) od pierwotnej daty końcowej w komórce E17 (2016-05-06). Oto jak jest to realizowane: Na początku funkcja DATA tworzy datę — 2016-05-01. Do tego celu korzysta ona z roku w komórce E17 i miesiąca w komórce E17. Następnie 1 oznacza pierwszy dzień danego miesiąca. Wynikiem funkcji DATA jest 2016-05-01. Następnie odejmujemy ją od pierwotnej daty końcowej w komórce E17, czyli 2016-05-06. 2016-05-06 minus 2016-05-01 to 5 dni.

Ostrzeżenie: Nie zalecamy używania argumentu "md" DATEDIF, ponieważ może on obliczać nieprawidłowe wyniki.

4. Opcjonalne: Połącz trzy formuły w jedną.

=DATA.D.JEŚLI(D17;E17;"y")&", "&DATA.D.ODW(D17;E17;"ym")&", "&DATA.D.ODW(D17;E17;"md")&" dni" i wynik: 2 lata, 4 miesiące, 5 dni

Możesz umieścić wszystkie trzy obliczenia w jednej komórce, takiej jak w tym przykładzie. Używaj cudzysłowów "i", cudzysłowów oraz tekstu. Wpisywanie to dłuższa formuła, ale przynajmniej to wszystko w jednej. Porada: Naciśnij klawisze ALT+ENTER, aby umieścić podziały wierszy w formule. Dzięki temu będzie łatwiejsza do odczytania. Ponadto naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+U, jeśli nie widzisz całej formuły.

Pobierz nasze przykłady

Możesz pobrać przykładowy skoroszyt ze wszystkimi przykładami z tego artykułu. Możesz postępować zgodnie z swoimi śledzeniami lub tworzyć własne formuły.

Przykłady pobierania obliczeń daty

Inne obliczenia daty i czasu

Jak powyżej, funkcja DATA.RÓŻNICA oblicza różnicę między datą rozpoczęcia a datą końcową. Jednak zamiast wpisywać określone daty, można też użyć w formule funkcji DZIŚ(). Jeśli używasz funkcji DZIŚ(), Excel daty bieżącej z komputera. Pamiętaj, że to zmieni się po otwarciu pliku ponownie w przyszłości.

=DATA.D.JEŚLI(DZIŚ();D28;"y") i wynik: 984

Pamiętaj, że w czasie tego pisania dzień ten był 6 października 2016 r.

Użyj funkcji DNI.ROBOCZE. FUNKCJA NIETL, jeśli chcesz obliczyć liczbę dni roboczych między dwiema datami. Możesz również nie uwzględniać weekendów i świąt.

Przed rozpoczęciem: Zdecyduj, czy chcesz wykluczyć daty świąt. Jeśli tak, wpisz listę dat świąt w osobnym obszarze lub arkuszu. Umieść poszczególne dni wolne w własnej komórce. Następnie zaznacz te komórki, wybierz pozycję Formuły >Definiuj nazwę. Nadaj nazwę zakresowi MyHolidays, a następnie kliknij przycisk OK. Następnie utwórz formułę, korzystając z poniższych kroków.

1. Wpisz datę rozpoczęcia i datę zakończenia.

Data rozpoczęcia w komórce D53 to 2016-01-01, data zakończenia w komórce E53 to 2016-12-31

W tym przykładzie data rozpoczęcia znajduje się w komórce D53, a data zakończenia w komórce E53.

2. W innej komórce wpisz formułę w ten sposób:

=DNI.ROBOCZE. INTL(D53;E53;1) i wynik: 261

Wpisz formułę, jak w powyższym przykładzie. 1 w formule określa soboty i niedziele jako dni weekendowe i wyklucza je z łącznej liczby dni.

Uwaga: Excel 2007 nie ma dni ROBOCZYCH. INTL, funkcja. Ma jednak dni ROBOCZE. Powyższy przykład wygląda tak w przykładzie w Excel 2007: =DNI.ROBOCZE(D53;E53). Nie należy określać wartości 1, ponieważ w przypadku dni DNI.ROBOCZE zakłada się, że weekend znajduje się w sobotę i niedzielę.

3. W razie potrzeby zmień 1.

Lista IntelliSense z godzinami 2– niedziela, poniedziałek; 3– poniedziałek, wtorek i tak dalej

Jeśli sobota i niedziela nie są Twoimi dniami weekendowym, zmień liczbę 1 na inną z listy IntelliSense. Na przykład 2 określa niedziele i poniedziałki jako dni weekendowe.

Jeśli używasz programu Excel 2007, pomiń ten krok. Excel dni.ROBOCZE w roku 2007 zawsze zakłada, że weekend jest w sobotę i niedzielę.

4. Wpisz nazwę zakresu świąt.

=DNI.ROBOCZE. INTL(D53;E53;1;MyHolidays) i wynik: 252

Jeśli w sekcji "Przed rozpoczęciem" powyżej została utworzona nazwa zakresu świątecznego, wpisz ją na końcu w ten sposób. Jeśli nie masz świąt, możesz opuścić przecinek, a MyHolidays. Jeśli używasz programu Excel 2007, powyższy przykład jest taki: =DNI.ROBOCZE(D53;E53;MyHolidays).

Porada: Jeśli nie chcesz odwoływać się do nazwy zakresu świąt, możesz również wpisać zakres, na przykład D35:E:39. Możesz też wpisać w formule poszczególne święta. Na przykład jeśli twoje święta miały 1 i 2 stycznia 2016, wpisz je w ten sposób: =DNI.ROBOCZE. INTL(D53;E53;1;{"2016-01-01";"2016-01-02"}). W Excel 2007 roku wygląda to tak: =DNI.ROBOCZE(D53;E53;{"2016-01-01";"2016-01-02"})

Czas, jaki upłynął, można obliczyć, odejmując jedną raz od drugiej. Najpierw umieść czas rozpoczęcia w komórce, a czas zakończenia w innej komórce. Pamiętaj, aby wpisać pełny wymiar czasu, w tym godzinę, minuty i spację przedgodziną przed godziną przed południu lub po południu. Poniżej opisano, jak to zrobić:

1. Wpisz czas rozpoczęcia i czas zakończenia.

Data i godzina rozpoczęcia o 7:15, data i godzina zakończenia o 16:30

W tym przykładzie godzina rozpoczęcia znajduje się w komórce D80, a godzina zakończenia w komórce E80. Pamiętaj, aby wpisać godzinę, minutę i spację przed godziną 18:00 lub 18:00.

2. Ustaw format g:mm AM/PM.

Okno dialogowe Formatowanie komórek, polecenie Niestandardowe, typ G:mm AM/PM

Zaznacz obie daty i naciśnij klawisze CTRL + 1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + 1 na komputerze Mac). Pamiętaj, aby zaznaczyć opcję > g:mm AM/PM, jeśli nie została jeszcze ustawiona.

3. Odejmij te dwie godziny.

=E80-D80 i wynik: 9:15 AM

W innej komórce odejmij komórkę czasu rozpoczęcia od komórki czasu zakończenia.

4. Ustaw format g:mm.

Okno dialogowe Formatowanie komórek, polecenie Niestandardowe, typ g:mm

Naciśnij klawisze CTRL + 1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + 1 na komputerze Mac). Wybierz pozycję > g:mm, aby wynik nie uwzględniał am i pm.

Aby obliczyć czas między dwiema datami i godzinami, możesz po prostu odjąć jedną od drugiej. Jednak należy zastosować formatowanie do każdej komórki, aby mieć Excel wyniku.

1. Wpisz dwie pełne daty i godziny.

Data rozpoczęcia: 2016-01-16: 13:00; Data zakończenia 2016-01-02, 14:00

W jednej komórce wpisz pełną datę i godzina rozpoczęcia. W innej komórce wpisz pełną datę i godzina zakończenia. Każda komórka powinna mieć miesiąc, dzień, rok, godzinę, minutę i spację przed godziną 18:00 lub 18:00.

2. Ustawianie formatu 23/14/12 13:30.

Okno dialogowe Formatowanie komórek, polecenie Data, typ 2012-03-14 13:30

Zaznacz obie komórki, a następnie naciśnij klawisze CTRL + 1 (lub klawisze Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + 1 na komputerze Mac). Następnie wybierz datę > 2012-03-14 13:30. Nie jest to ustawiona data, a jedynie próbka wyglądu formatu. Pamiętaj, że w wersjach starszych Excel 2016 ten format może mieć inną datę przykładową, na przykład14-03-01 13:30.

3. Odejmij te dwie wartości.

=E84-D84 i wynik 1,041666667

W innej komórce odejmij datę i godzinę rozpoczęcia od daty/godziny zakończenia. Wynik prawdopodobnie będzie wyglądać jak liczba i liczba dziesiętna. Naprawisz to w następnym kroku.

4. Ustaw format [g]:mm.

Okno dialogowe Formatowanie komórek, polecenie Niestandardowe, typ:[g]:mm

Naciśnij klawisze CTRL + 1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + 1 na komputerze Mac). Wybierz pozycję Niestandardowe. W polu Typ wpisz [g]:mm.

Tematy pokrewne

DATA.JEŚLI
DNI.ROBOCZE. INTL function
NETWORKDAYS
More date and time functionsCalculate
the difference between two times

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×