Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Ten temat zawiera instrukcje krok po kroku i najlepsze rozwiązania dotyczące sposobu ułatwienia dostępu do dokumentów Word i odblokowywania zawartości dla wszystkich, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Word ma wiele wbudowanych funkcji, które ułatwiają osobom o różnym sprawności odczytywanie i tworzenie dokumentów. W tym temacie dowiesz się na przykład, jak za pomocą funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu rozwiązywać problemy dotyczące ułatwień dostępu podczas pisania dokumentu. Dowiesz się także, jak dodawać tekst alternatywny do obrazów, aby osoby korzystające z czytników zawartości ekranu mogły odsłuchać wszystko, czego obraz się znajduje. Możesz również dowiedzieć się, jak używać czcionek, kolorów i stylów, aby zmaksymalizować inkluzywność dokumentów Word, zanim udostępnisz je innym osobom.

W tym temacie

Najlepsze rozwiązania dotyczące tworzenia dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Unikaj typowych problemów dotyczących ułatwień dostępu, takich jak brak tekstu alternatywnego i kolory o niskim kontraście.

Korzystanie z funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Ułatwianie wszystkim odczytywania Twoich dokumentów.

Sprawdzanie ułatwień dostępu podczas pracy w programie Word

Na ogół unikaj tabel, jeśli to możliwe, i prezentuj dane w inny sposób.

Jeśli musisz użyć tabel, użyj prostej struktury tabel tylko dla danych i określ informacje o nagłówkach kolumn.

Aby mieć pewność, że tabele nie zawierają podzielonych, scalonych komórek ani tabel zagnieżdżonych, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Po prostu zeskanuj tabele, aby sprawdzić, czy nie zawierają one całkowicie pustych wierszy ani kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Unikanie używania tabel

Stosowanie nagłówków tabel

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów

Tworzenie transparentów akapitów

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby sprawdzić, czy kolejność nagłówków jest logiczna, pochylij wizualnie spis treści dokumentu.

Aby zachować kolejność tabuł i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytywanie dokumentów, ujmij nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Word.

Zawartość można także uporządkować za pomocą transparentów akapitów.

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów

Tworzenie list z ułatwieniami dostępu

Dostosowywanie odstępów między zdaniami i akapitami

Tworzenie transparentów akapitów

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Aby znaleźć brakujący tekst alternatywny, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie dokument.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Aby znaleźć przypadki takiego użycia koloru, pobieżnie przejrzyj dokument.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć niewystarczający kontrast kolorów, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Możesz również poszukać w dokumencie tekstu, który jest trudno odczytać bądź odróżnić od tła.

Jeśli poziom kontrastu między tekstem a tłem jest wysoki, więcej osób może wyświetlać zawartość dokumentu i używać jej.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru czcionki

Początek strony

Sprawdzanie ułatwień dostępu podczas pracy w Word 

Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu sprawdza zawartość i oflaguje na nim problemy dotyczące ułatwień dostępu. Wyjaśniono w nim, dlaczego każdy problem może być potencjalnym problemem dla osoby niepełnosprawnej. Funkcja Sprawdzanie ułatwień dostępu sugeruje również sposób rozwiązania wyświetlanych problemów.

WWord narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu jest automatycznie uruchamiane w tle podczas tworzenia dokumentu. Jeśli funkcja Sprawdzanie ułatwień dostępu wykryje problemy z ułatwieniami dostępu, na pasku stanu zostanie ci przypomnienie.

Aby ręcznie uruchomić sprawdzanie ułatwień dostępu, wybierz pozycję Przejrzyj> Sprawdź ułatwienia dostępu. Zostanie otwarte okienko Ułatwienia dostępu, w przypadku których możesz teraz przejrzeć i rozwiązać problemy dotyczące ułatwień dostępu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ulepszanie ułatwień dostępu za pomocą funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu i Klip wideo : Sprawdzanie ułatwień dostępu w dokumencie.

Porada: Aby powiadamiać autorów i współautorów o problemach dotyczących ułatwień dostępu w ich dokumentach, Office skorzystać z dodatku Przypomnienie o ułatwieniach dostępu dla aplikacji. Dodatek umożliwia szybkie dodawanie komentarzy z przypomnieniami, które rozpowszechniają wiedzę na temat problemów z ułatwieniami dostępu i zachęcają do korzystania z funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Korzystanie z przypomnienia o ułatwieniach dostępu w celu powiadamiania autorów o problemach dotyczących ułatwień dostępu.

Początek strony

Unikanie używania tabel

Na ogół unikaj tabel, jeśli to możliwe, i prezentuj dane w inny sposób, na przykład akapity z nagłówkami i transparentami. Tabele o stałej szerokości mogą okazać się trudne do odczytania dla osób, które używają lupy, ponieważ takie tabele wymuszają na zawartości określony rozmiar. Dzięki temu czcionka Lupa jest bardzo mała, co wymusza przewijanie w poziomie, szczególnie na urządzeniach przenośnych.

Jeśli musisz użyć tabel, upewnij się, że tabela jest jak najbardziej dostępna, zgodnie z następującymi wytycznymi:

 • Unikaj tabel stałej szerokości.

 • Upewnij się, że tabele są renderowane poprawnie na wszystkich urządzeniach, w tym na telefonach i tabletach.

 • Jeśli w tabeli masz hiperlinki, edytuj tekst linku, aby był sensowny i nie łamił w środku zdania.

 • Upewnij się, że dokument jest łatwo odczytywany za pomocą lupy. Wyślij do siebie wersji roboczej dokumentu i wyświetl ją na urządzeniu przenośnym, aby na przykład upewnić się, że inne osoby nie będą potrzebowały przewijania dokumentu w poziomie na telefonie.

 • Użyj nagłówków tabeli

 • Przetestuj ułatwienia dostępu za pomocą Czytnik immersyjny.

Stosowanie nagłówków tabel

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości. Stosowanie prostej struktury tabel tylko do danych i określanie informacji o nagłówkach kolumn. Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny. 

Aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące dodawania wiersza nagłówka do tabeli, zobacz Tworzenie tabel z ułatwieniami dostępu w programie Word.

Aby mieć pewność, że tabele nie zawierają podzielonych, scalonych komórek ani tabel zagnieżdżonych, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Początek strony

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów

Nagłówki są przeznaczone do skanowania zarówno pod względem wizualnym, jak i przy użyciu technologii asystowania. Najlepiej, jeśli nagłówki wyjaśnią, czego to jest sekcja dokumentu. Użyj wbudowanych stylów nagłówków i utwórz opisowy tekst nagłówka, aby ułatwić użytkownikom czytników zawartości ekranu ustalanie struktury dokumentu i nawigowanie po nagłówkach.

Organizuj nagłówki w logicznej logicznej kolejności i nie pomijaj poziomów nagłówków. Na przykład użyj nagłówka Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Zorganizuj zawarte w dokumencie informacje w małych fragmentach. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące używania nagłówków i stylów, zobacz Ulepszanie ułatwień dostępu za pomocą stylów nagłówków.

Początek strony

Tworzenie transparentów akapitów

Oprócz organizowania zawartości dokumentu za pomocą nagłówków można również tworzyć transparenty akapitów. Na banerze akapitu blok koloru tła rozciąga się na szerokość dokumentu i wyróżnia tekst w obrębie transparentu. Jest to świetna alternatywa dla tabel do organizowania i oddzielania zawartości.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia transparentów akapitów, zobacz Stosowanie cieniowania do wyrazów lub akapitów.

Początek strony

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia zawartości wizualnej. Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo. W tekście alternatywnym zwiędnie opisz obraz, a także wspomń o jego przeznacie. Czytniki zawartości ekranu odczytują tekst opisujący obraz użytkownikom, którzy nie widzą obrazu.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i przeznaczenie obrazu są przekazane w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótkie zdanie lub dwa — w większości przypadków zrobisz kilka przemyślanych i zaznaczonych wyrazów. Nie należy powtarzać otaczającej zawartości tekstowej jako tekstu alternatywnego ani używać fraz odwołująjących się do obrazów, takich jak, "grafika z" lub "obraz z". Aby uzyskać więcej informacji na temat pisania tekstu alternatywnego, zobacz Wszystko, co musisz wiedzieć, aby napisać efektywny tekst alternatywny.

Aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące dodawania tekstu alternatywnego, zobacz Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtu, obrazu, wykresu , grafiki SmartArt lub innego obiektu.

Aby znaleźć brakujący tekst alternatywny, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Uwagi: 

 • W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

 • Zamiast grupować obiekty na diagramie spłaszcz diagram do obrazu i dodaj do niego tekst alternatywny. W przypadku grupowania obiektów obiekty podrzędne nadal znajdują się w kolejności tabuł razem z grupami.

Początek strony

Stosowanie łatwo dostępnego formatu i koloru czcionki

Czcionka z ułatwieniami dostępu nie wyklucza ani nie zwalnia szybkości czytania dokumentu, w tym dla osób niedowidzących, osób niewidomych i niewidomych. Właściwa czcionka zwiększa czytelność i czytelność dokumentu.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmieniania czcionki domyślnej, zobacz Zmienianie czcionki domyślnej w programie Word.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby ograniczyć ilość tekstu do przeczytania, wybierz znane czcionki bezszeryfowe, takie jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy czy podkreślenia.

 • Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą nie oddać znaczenia poszczególnych kolorów. Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem.

 • W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

 • Dodaj kształty, jeśli użyto koloru w celu oznaczenia stanu. Na przykład dodaj symbol znacznika wyboru, jeśli kolor Zielony znacznik wyboru programu Excel zielony oznacza "porażkę", a znak X — wielkie Zrzut ekranu przedstawiający czerwoną ramkę zawierającą wielką literę X. jeśli kolor czerwony oznacza "porażkę".

Uwaga: Aby uzyskać inne sugestie, zapoznaj się z następującymi zasobami: usability.gov i Ułatwienia dostępu w sieci Web dla użytkowników nierozróżniających kolorów.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru czcionki

Tekst dokumentu powinien być czytelny w trybie wysokiego kontrastu. Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby zapewnić, że tekst będzie wyświetlany dobrze w trybie wysokiego kontrastu, użyj dla kolorów czcionek ustawienia Automatycznie. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmieniania koloru czcionki w programieWord, zobacz Zmienianie koloru czcionki.

 • Za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu przeanalizuj dokument i znajdź niewystarczający kontrast kolorów. To narzędzie sprawdza teraz dokumenty pod kątem koloru tekstu względem tła koloru stron, teł komórek tabel, wyróżnienia, koloru wypełnienia pól tekstowych, cieniowania akapitów, wypełnienia kształtów i grafik SmartArt, nagłówków i stopek oraz linków.

 • Skorzystaj z analizatora kontrastu kolorów, bezpłatnej aplikacji do analizowania kolorów i kontrastu, która pozwala niemal natychmiast wyświetlać wyniki.

Początek strony

Tworzenie list z ułatwieniami dostępu

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytywanie dokumentu, uporządkuj zawarte w nim informacje na małe fragmenty, takie jak listy punktowane lub numerowane.

Zaprojektuj listy tak, aby na środku listy nie było potrzeby dodawania zwykłego akapitu bez punktora lub numeru. Jeśli lista jest przerwana za pomocą zwykłego akapitu, niektóre czytniki zawartości ekranu mogą poinformować o nieprawidłowej liczbie elementów listy. Na środku listy użytkownik może również usłyszeć, że opuszcza listę. 

Aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia list, zobacz Tworzenie listy punktowanej lub numerowanej.

Początek strony

Dostosowywanie odstępów między zdaniami i akapitami

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone. Aby zmniejszyć obciążenie czytania, możesz zwiększyć odstępy między zdaniami i akapitami.

Aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące dopasowywania odstępów, przejdź do tematu Dopasowywanie wcięć i odstępów w programie Word.

Początek strony

Testowanie ułatwień dostępu za pomocą Czytnik immersyjny

Spróbuj odczytać dokument za pomocą Czytnik immersyjny, aby sprawdzić, jak to wygląda.

 1. W dokumencie wybierz pozycję Wyświetl >Czytnik immersyjny.

 2. Na karcie Czytnik immersyjny wybierz pozycję Czytaj na głos.

 3. Aby zamknąć Czytnik immersyjny, wybierz pozycję Zamknij Czytnik immersyjny.

Początek strony

Zobacz też

Komputery Mac: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w Microsoft 365

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie dokument.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Porada: Ponadto możesz dodać etykietki ekranowe, wyświetlane po umieszczeniu kursora na tekście bądź obrazach zawierających hiperlink.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Aby znaleźć przypadki takiego użycia koloru, pobieżnie przejrzyj dokument.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć niewystarczający kontrast kolorów, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Możesz również poszukać w dokumencie tekstu, który jest trudno odczytać bądź odróżnić od tła.

Jeśli poziom kontrastu między tekstem a tłem jest wysoki, więcej osób może wyświetlać zawartość dokumentu i używać jej.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby sprawdzić, czy kolejność nagłówków jest logiczna, pochylij wizualnie spis treści dokumentu.

Możesz także kliknąć każdy nagłówek i zastosować do niego wbudowany styl nagłówka.

Aby zachować kolejność tabuł i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytywanie dokumentów, ujmij nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Word.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w wiadomości e-mail informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosowanie prostej struktury tabel tylko do danych i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Aby mieć pewność, że tabele nie zawierają podzielonych, scalonych komórek ani tabel zagnieżdżonych.

Możesz również pochylić tabele, aby sprawdzić, czy nie zawierają one całkowicie pustych wierszy ani kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w Microsoft 365

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w dokumentach programu Word w programie Microsoft 365:

Uwagi: 

 • W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

 • Aby włączyć opcję klikania prawym przyciskiem na komputerze Mac, włącz opcję Kliknięcie pomocnicze w Preferencjach systemowych.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i przeznaczenie obrazu są przekazane w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótkie zdanie lub dwa — w większości przypadków zrobisz kilka przemyślanych i zaznaczonych wyrazów. Nie należy powtarzać otaczającej zawartości tekstowej jako tekstu alternatywnego ani używać fraz odwołująjących się do obrazów, takich jak, "grafika z" lub "obraz z".

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak obrazy, zrzuty ekranu, ikony, klipy wideo i modele 3D, aby czytniki zawartości ekranu odczytywały opis dla użytkowników, którzy nie widzą obrazu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz obraz i naciśnij przycisk Tekst alternatywny na karcie wstążki Formatowanie obrazu.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.

  Opcja Tekst alternatywny w menu kontekstowym w programie Word

  Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać zawartość i kontekst obrazu.

  Okienko Tekst alternatywny w programie Word

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz kształt lub grafikę SmartArt i naciśnij przycisk Tekst alternatywny na karcie wstążki Formatowanie kształtu.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub grafikę SmartArt i wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.

  Opcja Tekst alternatywny w menu kontekstowym do dodawania tekstu alternatywnego do kształtu

  Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać zawartość i kontekst kształtu lub grafiki SmartArt.

  Okienko Tekst alternatywny w programie Word

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz wykres i naciśnij przycisk Tekst alternatywny na karcie wstążki Formatowanie.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres i wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.

  Porada: Aby otworzyć właściwe menu, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar wykresu, który znajduje się wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać zawartość i kontekst wykresu.

  Okienko Tekst alternatywny w programie Word

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dekoruj elementy wizualne

Obiekty dekoracyjne są interesujące wizualnie, ale nie mają żadnych informacji (na przykład stylistyczne obramowania). Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu usłyszą, że są dekoracyjne, dzięki czemu będą wiedzieć, że nie przeocają żadnych ważnych informacji.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny. Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 3. Zaznacz pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne . Pole wprowadzania tekstu jest wyszarowane.

  Pole wyboru Dekoracyjny zaznaczone w okienku Tekst alternatywny

Porada: W przypadku eksportowania dokumentu jako pliku PDF wszystkie elementy wizualne oznaczone jako dekoracyjne są zachowywane, otagując je jako artefakty.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w dokumentach Word dokumentów.

Uwaga:  W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obraz > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obrazu z opisem zaznaczonego obrazu

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt.

 2. Wybierz pozycję Formatuj grafikę SmartArt > Opcje kształtu > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonej grafiki SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj kształt > Opcje kształtu > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonego kształtu

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obszar wykresu > Opcje wykresu > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obszaru wykresu z opisem zaznaczonego wykresu

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują, jak ułatwić dostęp do hiperlinków, tekstu i tabel Word dokumentach.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Hiperlink.

  Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku.

 3. W razie potrzeby zmień tekst hiperlinku.

 4. W polu Adres wpisz docelowy adres URL.

 5. Wybierz przycisk Etykietka ekranowa i w polu Tekst etykietki ekranowej wpisz etykietkę ekranową.

  Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Zrzut ekranu przedstawiający okna dialogowe Wstawianie hiperlinku i Tekst etykietki ekranowej.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

 1. Zaznacz tekst nagłówka.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz styl nagłówka, na przykład Nagłówek 1 lub Nagłówek 2.

Screenshot of the heading style options

Używanie list punktowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Akapit wybierz przycisk Punktory.

 4. Wpisz każdy punkt listy punktowanej.

Screenshot of bullet style options

Stosowanie list uporządkowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. Wybierz przycisk Numerowanie.

 4. Wpisz kolejne kroki.

Screenshot of numbering style options

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu, użyj ustawienia Automatycznie dla kolorów czcionek. Zaznacz tekst, a następnie wybierz pozycję Narzędzia główne > Kolor czcionki > Automatycznie.

  Word dla komputerów Mac menu wyboru koloru czcionki
 • Za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu przeanalizuj dokument i znajdź przypadki niewystarczająco kontrastowych kolorów. To narzędzie sprawdza teraz dokumenty pod kątem koloru tekstu względem tła koloru stron, teł komórek tabel, wyróżnienia, koloru wypełnienia pól tekstowych, cieniowania akapitów, wypełnienia kształtów i grafik SmartArt, nagłówków i stopek oraz linków.

 • Skorzystaj z narzędzia Analizator kontrastu kolorów — bezpłatnej aplikacji umożliwiającej analizę kolorów i kontrastu, która pozwala niemal natychmiast wyświetlać wyniki.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Dodaj podkreślenie do tekstu hiperlinku oznaczonego kolorami. Dzięki temu osoby, które nie rozróżniają kolorów, będą wiedziały, że tekst zawiera link, nawet jeśli nie zobaczą koloru.

 • Dodaj kształty, jeśli użyto koloru w celu oznaczenia stanu. Na przykład dodaj symbol znacznika wyboru Zielony znacznik wyboru programu Excel, jeśli kolor zielony oznacza „sukces”, i duży znak X Zrzut ekranu przedstawiający czerwoną ramkę zawierającą wielką literę X., jeśli kolor czerwony oznacza „porażkę”.

Uwaga: Aby uzyskać inne sugestie, zapoznaj się z następującymi zasobami: usability.gov i Ułatwienia dostępu w sieci Web dla użytkowników nierozróżniających kolorów.

Używanie odstępów w tekście

Zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. Wybierz pozycję Interlinia i odstępy między akapitami > Opcje interlinii.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z wyświetloną kartą Wcięcia i odstępy.

 4. W obszarze Odstępy wybierz odpowiednie opcje odstępów.

Screenshot of the Paragraph dialog

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Projekt tabeli zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka .

 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Screenshot of the Header Row check box

Zobacz też

System iOS: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Jeśli poziom kontrastu między tekstem a tłem jest wysoki, więcej osób może wyświetlać zawartość dokumentu i używać jej.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 11 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Używanie odstępów w tekście

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby zachować kolejność tabulacji i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie dokumentów, umieść nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Word.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w dokumentach informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosowanie prostej struktury tabel tylko do danych i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują, jak ułatwić dostęp do hiperlinków, tekstu i tabel Word dokumentach.

Dodawanie tekstów hiperlinków

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij na końcu paska narzędzi przycisk Więcej.

 3. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Wstawianie.

 4. Naciśnij polecenie Link .

 5. Zaznaczony tekst zostanie pokazany w polu WYŚWIETLANIE. Jest to tekst hiperlinku. Możesz go zmienić w razie potrzeby.

 6. Aby dodać hiperlink , w polu ADRES wpisz adres URL.

 7. Naciśnij przycisk Gotowe w górnej części ekranu.

Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Polecenie Link z adresem URL i tekstem do wyświetlenia

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij na końcu paska narzędzi przycisk Więcej.

 3. Naciśnij polecenie Style .

 4. Naciśnij odpowiedni styl nagłówka, taki jak Nagłówek 1.

Polecenie Style z wybraną opcją Nagłówek 1

Używanie list punktowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij na końcu paska narzędzi przycisk Więcej.

 3. Naciśnij polecenie Punktory .

 4. Wybierz odpowiednią opcję punktora.

 5. Wpisz każdy punkt listy punktowanej.

Polecenie Punktory z opcjami formatowania

Stosowanie list uporządkowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij na końcu paska narzędzi przycisk Więcej.

 3. Naciśnij polecenie Numerowanie .

 4. Wybierz odpowiednią opcję numerowania.

 5. Wpisz kolejne kroki.

Rozwinięte polecenie Numerowanie z opcjami formatowania

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu, użyj ustawienia Automatycznie dla kolorów czcionek. Zaznacz tekst, a następnie wybierz pozycję Narzędzia główne > Kolor czcionki > Automatycznie.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienie koloru Automatyczny dla czcionek
 • Skorzystaj z narzędzia Analizator kontrastu kolorów — bezpłatnej aplikacji umożliwiającej analizę kolorów i kontrastu, która pozwala niemal natychmiast wyświetlać wyniki.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Dodaj podkreślenie do tekstu hiperlinku oznaczonego kolorami. Dzięki temu osoby, które nie rozróżniają kolorów, będą wiedziały, że tekst zawiera link, nawet jeśli nie zobaczą koloru.

 • Dodaj kształty, jeśli użyto koloru w celu oznaczenia stanu. Na przykład dodaj symbol znacznika wyboru Zielony znacznik wyboru programu Excel, jeśli kolor zielony oznacza „sukces”, i duży znak X Zrzut ekranu przedstawiający czerwoną ramkę zawierającą wielką literę X., jeśli kolor czerwony oznacza „porażkę”.

Uwaga: Aby uzyskać inne sugestie, zapoznaj się z następującymi zasobami: usability.gov i Ułatwienia dostępu w sieci Web dla użytkowników nierozróżniających kolorów.

Używanie odstępów w tekście

Zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami:

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij na końcu paska narzędzi przycisk Więcej.

 3. Naciśnij pozycję Formatowanie akapitu > interlinię.

 4. Wybierz odpowiednią opcję odstępów.

Polecenie Interlinia z opcjami formatowania i wybraną opcją 1,15

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Wstawianie > Tabela.

 3. Naciśnij polecenie Opcje stylu.

 4. Aby wybrać opcję Wiersz nagłówka, naciśnij ją.

 5. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Rozwinięte polecenie Opcje stylu z wybraną edytą elekcją Wiersz nagłówka

Zobacz też

System Android: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych i tabel.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Jeśli poziom kontrastu między tekstem a tłem jest wysoki, więcej osób może wyświetlać zawartość dokumentu i używać jej.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Używanie odstępów w tekście

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby zachować kolejność tabuł i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytywanie dokumentów, ujmij nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Word.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w dokumentach informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosowanie prostej struktury tabel tylko do danych i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel w Word dokumentach.

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia i zrzuty ekranu, aby czytniki zawartości ekranu odczytywały tekst opisujący obraz użytkownikom, którzy tego obrazu nie widzą.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Aby otworzyć kartę Obraz, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi przycisk Więcej Strzałka w górę obrazów.

 3. Przewiń w dół do opcji Tekst alternatywny , a następnie naciśnij ją.

 4. Wpisz opis. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Okno Word dla systemu Android tekst alternatywny obrazu

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Zaznacz kształt.

 2. Aby otworzyć kartę Kształt, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi przycisk Więcej Strzałka w górę kształt.

 3. Przewiń w dół do opcji Tekst alternatywny , a następnie naciśnij ją.

 4. Wpisz opis. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

 1. Naciśnij dowolne miejsce w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi przycisk Więcej Strzałka w górę tabel.

 3. Przewiń w dół do opcji Tekst alternatywny , a następnie naciśnij ją.

 4. Wpisz opis. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują, jak ułatwić dostęp do hiperlinków, tekstu i tabel Word dokumentach.

Dodawanie tekstów hiperlinków

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi przycisk Więcej Strzałka w górę narzędzia.

 3. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Wstawianie.

 4. Przewiń w dół do opcji Link , naciśnij ją, a następnie naciśnij pozycję Wstaw link.

 5. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku. Możesz go zmienić w razie potrzeby.

 6. Aby dodać hiperlink, w polu Adres wpisz adres URL.

 7. U góry ekranu naciśnij pozycję Zastosuj.

Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Polecenie Link z tekstem do wyświetlenia i adresem

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi przycisk Więcej Strzałka w górę narzędzia.

 3. Przewiń w dół do opcji Style , a następnie naciśnij ją.

 4. Naciśnij odpowiedni styl nagłówka, taki jak Nagłówek 1.

Word dla systemu Android stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi przycisk Więcej Strzałka w górę narzędzia.

 3. Przewiń w dół do opcji Punktory , a następnie naciśnij ją.

 4. Wybierz odpowiednią opcję punktora.

 5. Wpisz każdy punkt listy punktowanej.

Word dla systemu Android menu listy punktowanej

Stosowanie list uporządkowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi przycisk Więcej Strzałka w górę narzędzia.

 3. Przewiń w dół do opcji Numerowanie , a następnie naciśnij ją.

 4. Wybierz odpowiednią opcję numerowania.

 5. Wpisz każdy element na liście numerowane.

Word dla systemu Android menu listy uporządkowane

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu, użyj ustawienia Automatycznie dla kolorów czcionek. Zaznacz tekst, a następnie wybierz pozycję Narzędzia główne > Kolor czcionki > Automatycznie.

  Word dla systemu Android menu koloru czcionki
 • Skorzystaj z narzędzia Analizator kontrastu kolorów — bezpłatnej aplikacji umożliwiającej analizę kolorów i kontrastu, która pozwala niemal natychmiast wyświetlać wyniki.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Dodaj podkreślenie do tekstu hiperlinku oznaczonego kolorami. Dzięki temu osoby, które nie rozróżniają kolorów, będą wiedziały, że tekst zawiera link, nawet jeśli nie zobaczą koloru.

 • Dodaj kształty, jeśli użyto koloru w celu oznaczenia stanu. Na przykład dodaj symbol znacznika wyboru Zielony znacznik wyboru programu Excel, jeśli kolor zielony oznacza „sukces”, i duży znak X Zrzut ekranu przedstawiający czerwoną ramkę zawierającą wielką literę X., jeśli kolor czerwony oznacza „porażkę”.

Uwaga: Aby uzyskać inne sugestie, zapoznaj się z następującymi zasobami: usability.gov i Ułatwienia dostępu w sieci Web dla użytkowników nierozróżniających kolorów.

Używanie odstępów w tekście

Zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi przycisk Więcej Strzałka w górę narzędzia.

 3. Przewiń w dół do opcji Formatowanie akapitu , a następnie naciśnij ją.

 4. Wybierz odpowiednią opcję odstępów.

Word dla systemu Android formatowania akapitu

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi przycisk Więcej Strzałka w górę tabel.

 3. Przewiń w dół do opcji Opcje stylu , a następnie naciśnij ją.

 4. Aby wybrać opcję Wiersz nagłówka, naciśnij ją.

  Porada: Jeśli jest zaznaczona opcja, jest ona wyszarzona.

 5. W tabeli wpisz nagłówki poszczególnych kolumn.

Word dla systemu Android menu opcji stylu tabeli

Zobacz też

Office Online: najlepsze rozwiązania dotyczące tworzenia dokumentów Word dla sieci Web z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia Word dla sieci Web z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do obrazów i tabel.

Aby znaleźć brakujący tekst alternatywny , użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie dokument.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Aby znaleźć przypadki takiego użycia koloru, pobieżnie przejrzyj dokument.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć za mało kontrastowych kolorów, poszukaj w dokumencie tekstu, który jest trudno odczytać lub odróżnić od tła.

Jeśli poziom kontrastu między tekstem a tłem jest wysoki, więcej osób może wyświetlać zawartość dokumentu i używać jej.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby znaleźć nagłówki, w których nie zastosowano wbudowanych stylów, przejrzyj dokument w poszukiwaniu tekstu sformatowanego jak nagłówek. Zaznacz ten tekst, a następnie spójrz na kartę Narzędzia główne na wstążce i sprawdź, czy użyto stylu nagłówka.

Aby zachować kolejność tabuł i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytywanie dokumentów, ujmij nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Word dla sieci Web.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w dokumentach informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosowanie prostej struktury tabel tylko do danych i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu, aby upewnić się, że tabele nie zawierają podzielonych, scalonych komórek ani tabel zagnieżdżonych.

Możesz również pochylić tabele, aby sprawdzić, czy nie zawierają one całkowicie pustych wierszy ani kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste wiersze i kolumny w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów i tabel

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do obrazów i tabel w Word dla sieci Web dokumentach.

Uwaga: Zalecamy umieszczanie tekstu tylko w polu Opis i pozostawianie pola Tytuł pustego. Zapewni to optymalną pracę większości głównych czytników zawartości ekranu, w tym Narratora. W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Wybierz pozycję Obraz > tekst alternatywny. Z prawej strony ekranu zostanie otwarte okienko Formatowanie obrazu.

 3. Wpisz tekst alternatywny w polu Opis.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Okienko Formatowanie tekstu alternatywnego obrazu w programie Word dla sieci web.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Wybierz pozycję Tabela > tekst alternatywny. Zostanie otwarte okno dialogowe Tekst alternatywny. Może być konieczne wybranie przycisku ..., aby wyświetlić opcję Tekst alternatywny. 

 3. Wpisz tekst alternatywny w polu Opis i wybierz przycisk OK.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Okno dialogowe Tekst alternatywny tabeli w programie Word dla sieci web.

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują, jak ułatwić dostęp do hiperlinków, tekstu i tabel Word dla sieci Web dokumentach.

Dodawanie tekstów hiperlinków

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Link. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst wyświetlany. Jest to tekst hiperlinku.

 3. W razie potrzeby zmień tekst hiperlinku.

 4. W polu Adres wprowadź docelowy adres hiperlinku i wybierz pozycję Wstaw.

  Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Okno dialogowe wstawiania łącza w programie Word dla sieci web.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu, użyj ustawienia Automatycznie dla kolorów czcionek. Zaznacz tekst, a następnie wybierz pozycję Narzędzia > Przycisk Kolor czcionki w Word dla sieci web. (Kolor czcionki) i > automatyczne.

  Menu wyboru koloru czcionki w aplikacji Word Online
 • Skorzystaj z narzędzia Analizator kontrastu kolorów — bezpłatnej aplikacji umożliwiającej analizę kolorów i kontrastu, która pozwala niemal natychmiast wyświetlać wyniki.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Dodaj podkreślenie do tekstu hiperlinku oznaczonego kolorami. Dzięki temu osoby, które nie rozróżniają kolorów, będą wiedziały, że tekst zawiera link, nawet jeśli nie zobaczą koloru.

 • Dodaj kształty, jeśli użyto koloru w celu oznaczenia stanu. Na przykład dodaj symbol znacznika wyboru Zielony znacznik wyboru programu Excel, jeśli kolor zielony oznacza „sukces”, i duży znak X Zrzut ekranu przedstawiający czerwoną ramkę zawierającą wielką literę X., jeśli kolor czerwony oznacza „porażkę”.

Uwaga: Aby uzyskać inne sugestie, zapoznaj się z następującymi zasobami: usability.gov i Ułatwienia dostępu w sieci Web dla użytkowników nierozróżniających kolorów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

 1. Zaznacz tekst nagłówka, a następnie wybierz kartę Narzędzia główne.

 2. Wybierz przycisk Style , a następnie wybierz styl nagłówka, na przykład Nagłówek 1 lub Nagłówek 2.

Menu Style tekstu w aplikacji Word Online

Używanie list punktowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. Wybierz przycisk Przycisk Punktory w Word dla sieci web. (Punktory), a następnie wybierz styl punktora, którego chcesz użyć.

 4. Wpisz każdy punkt listy punktowanej.

Menu punktorów aplikacji Word Online

Stosowanie list uporządkowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. Wybierz przycisk Przycisk Numerowanie w Word dla sieci web. (Numerowanie), a następnie wybierz styl listy, którego chcesz użyć.

 4. Wpisz kolejne kroki.

Menu numerowania aplikacji Word Online

Używanie odstępów w tekście

Zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W prawym dolnym rogu grupy Akapit wybierz przycisk Uruchom okno dialogowe.

  Przycisk Opcje akapitu w Word dla sieci web.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z opcjami Ogólne, Wcięciai Odstępy .

 4. W obszarze Odstępy wybierz odpowiednie opcje odstępów i wybierz przycisk OK.

Okno dialogowe Opcje akapitu w Word dla sieci web.

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Wybierz pozycję Projekt tabeli > wiersz nagłówka.

  Wiersz nagłówka tabeli zaznaczony w Word dla sieci web.

 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Zobacz też

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×