Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Ten temat zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia wiadomości e-mail z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Obraz przedstawiający wiadomość e-mail na temat spotkania zespołu badawczego dnia 9 czerwca. Wiadomość e-mail zawiera ulotkę dotyczącą wydarzenia, składającą się ze zdjęcia i adresu miejsca konferencji.

Osobom niewidomym i niedowidzącym łatwiej będzie zrozumieć Twoje wiadomości e-mail, jeśli utworzysz je z myślą o ułatwieniach dostępu.

System Windows: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w programie Microsoft 365

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2019

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Porada: Ponadto możesz dodać etykietki ekranowe, wyświetlane po umieszczeniu kursora na tekście bądź obrazach zawierających hiperlink.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst wiadomości e-mail powinien być możliwy do odczytania w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Aby znaleźć zbyt mało kontrastu kolorów, użyj Narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru czcionki

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 11 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy czy podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

Dostosowywanie odstępów między zdaniami i akapitami

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby zachować kolejność tabulacji i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie wiadomości e-mail, umieść nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Outlook.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w wiadomości e-mail informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

Stosowanie stylów list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Aby upewnić się, że tabele nie zawierają podzielonych komórek, scalonych komórek lub tabel zagnieżdżonych, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w programie Microsoft 365

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w Outlook poczty e-mail w Microsoft 365:

Uwaga:  W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia, zrzuty ekranu, ikony, klipy wideo i modele 3D, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny. Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

  Menu kontekstowe zaznaczonego obrazu
 3. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko Tekst alternatywny

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub grafikę SmartArt.

  Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały kształt lub grafikę SmartArt, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny. Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

  Menu kontekstowe kształtu
 3. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać kształt lub grafikę SmartArt i ich kontekst osobie, która nie może ich zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego dla kształtu

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy.

  Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny. Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

  Menu kontekstowe wykresu
 3. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać wykres i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego dla wykresu

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2019

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w Outlook poczty e-mail w Office 2019:

Uwaga:  W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia, zrzuty ekranu, ikony, klipy wideo i modele 3D, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny. Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

  Menu kontekstowe zaznaczonego obrazu
 3. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko Tekst alternatywny

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub grafikę SmartArt.

  Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały kształt lub grafikę SmartArt, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny. Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

  Menu kontekstowe kształtu
 3. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać kształt lub grafikę SmartArt i ich kontekst osobie, która nie może ich zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego dla kształtu

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy.

  Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny. Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

  Menu kontekstowe wykresu
 3. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać wykres i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego dla wykresu

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w wiadomości e-mail programu Outlook:

Uwaga: Zalecamy umieszczanie tekstu tylko w polu opisu i pozostawianie pola tytułu pustego. Zapewni to optymalną pracę większości głównych czytników zawartości ekranu, w tym Narratora. W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obraz > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obrazu z opisem zaznaczonego obrazu

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obiekt > Opcje kształtu > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonej grafiki SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj kształt > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonego kształtu

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obszar wykresu > Opcje wykresu > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obszaru wykresu z opisem zaznaczonego wykresu

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel w wiadomościach e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink, a następnie kliknij go prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Link. Wybrany tekst zostanie wyświetlony w polu tekst do wyświetlenia . Jest to tekst hiperlinku.

 3. W razie potrzeby zmień tekst hiperlinku. W polu Adres wpisz docelowy adres URL.

 4. Wybierz przycisk Etykietka ekranowa i w polu Tekst etykietki ekranowej wpisz etykietkę ekranową.

Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Wstawianie hiperłącza

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kartę Formatowanie tekstu.

 3. W grupie Czcionka, zawierającej opcje typu, rozmiaru, stylu i koloru czcionki, wybierz odpowiednie formatowanie.

Grupa czcionka tekstu w formacie programu Outlook dla systemu Windows

Stosowanie łatwo dostępnego koloru czcionki

Aby upewnić się, że tekst będzie wyświetlany prawidłowo w trybie dużego kontrastu, użyj dla kolorów czcionek ustawienia Automatycznie.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz pozycję wiadomość > kolor czcionki.

 3. Wybierz pozycję Automatycznie.

Zrzut ekranu przedstawiający ustawienie koloru Automatyczny dla czcionek

Stosowanie stylów list punktowanych

Utwórz listy punktowane za pomocą przycisku Punktory.

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w wiadomości e-mail.

 2. Wybierz kartę Formatowanie tekstu.

 3. W grupie Akapit wybierz przycisk Punktory.

 4. Wpisz każdy punkt listy punktowanej.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje stylu punktora

Stosowanie list uporządkowanych

Utwórz listę kolejnych kroków przy użyciu przycisku Numerowanie.

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w wiadomości e-mail.

 2. Wybierz kartę Formatowanie tekstu.

 3. W grupie Akapit wybierz przycisk Numerowanie.

 4. Wpisz kolejne kroki.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje stylu numeracji

Dostosowywanie odstępów między zdaniami i akapitami

Zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kartę Formatowanie tekstu.

 3. W grupie akapit w prawym dolnym rogu grupy wybierz przycisk Uruchom okno dialogowe. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z wyświetloną kartą Wcięcia i odstępy.

 4. W obszarze Odstępy wybierz odpowiednie opcje odstępów.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Akapit

Stosowanie nagłówków tabel

Określ wiersz nagłówka tabeli.

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Projekt tabeli w grupie Style tabeli zaznacz pole wyboru wiersz nagłówka .

 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Grupa Style tabeli projektu tabeli w programie Outlook dla systemu Windows

Proszenie o wiadomość e-mail z ułatwieniami dostępu

Możesz powiadomić nadawcę, że wolisz otrzymywać zawartość z ułatwieniami dostępu.

 1. Aby przejść do swojego konta w sieci Web, w programie Outlook wybierz pozycję Plik > Informacje, a następnie w części Ustawienia konta kliknij link w obszarze Uzyskaj dostęp do tego konta w sieci Web.

 2. Aby przejść do ustawień ułatwień dostępu w aplikacji Outlook w sieci Web, wybierz pozycję Ikona Ustawienia > Poczta > Ogólne > Ustawienia ułatwień dostępu.

 3. Aby poprosić o zawartość z ułatwieniami dostępu, zaznacz pole wyboru Proś nadawców o wysyłanie zawartości z ułatwieniami dostępu.

Zobacz też

Usprawnianie ułatwień dostępu przy pomocy funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie dokumentów programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Komputer Mac: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w programie Microsoft 365 dla komputerów Mac

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w usłudze Office 2016 dla komputerów Mac

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Porada: Ponadto możesz dodać etykietki ekranowe, wyświetlane po umieszczeniu kursora na tekście bądź obrazach zawierających hiperlink.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru czcionki

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst wiadomości e-mail powinien być możliwy do odczytania w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Na przykład zastosuj jasne kolory lub schematy kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały może ułatwić rozróżnianie kolorów osobom, które mają z tym trudności.

Aby znaleźć zbyt mało kontrastu kolorów, użyj Narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 11 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy czy podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

Dostosowywanie odstępów między zdaniami i akapitami

Stosowanie nagłówków i stylów wbudowanych.

Aby zachować kolejność tabulacji i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie wiadomości e-mail, umieść nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Outlook.

Na przykład podziel zawarte w wiadomości e-mail informacje na małe fragmenty i dodaj do nich nagłówki. Najlepiej, jeśli każda sekcja będzie obejmować tylko kilka akapitów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

Stosowanie stylów list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Aby upewnić się, że tabele nie zawierają podzielonych komórek, scalonych komórek lub tabel zagnieżdżonych, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w programie Microsoft 365 dla komputerów Mac

Poniższa procedura przedstawia sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w wiadomości e-mail programu Outlook w Microsoft 365 dla komputerów Mac.

Uwagi: 

 • W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

 • Aby włączyć opcję klikania prawym przyciskiem na komputerze Mac, włącz opcję Kliknięcie pomocnicze w Preferencjach systemowych.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i cel obrazu są przekazywane w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótki zdanie lub dwa — większość czasu będzie zawierać kilka Thoughtfully zaznaczonych wyrazów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej jako tekstu alternatywnego lub użyj fraz odwołujących się do obrazów, takich jak "grafika" lub "obraz".

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

 1. Kliknij obraz w wiadomości e-mail prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

  Menu kontekstowe edycji tekstu alternatywnego w programie Outlook dla komputerów Mac

  Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 3. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst.

  Okienko tekstu alternatywnego do dodawania tekstu alternatywnego do obrazu w programie Outlook

Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w usłudze Office 2016 dla komputerów Mac

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i cel obrazu są przekazywane w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótki zdanie lub dwa — większość czasu będzie zawierać kilka Thoughtfully zaznaczonych wyrazów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej jako tekstu alternatywnego lub użyj fraz odwołujących się do obrazów, takich jak "grafika" lub "obraz".

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obraz > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obrazu z opisem zaznaczonego obrazu

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel w wiadomościach e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink, kliknij prawym przyciskiem myszy tekst, a następnie wybierz pozycję hiperlink. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku.

 2. W razie potrzeby zmień tekst hiperlinku.

 3. W polu Adres wpisz docelowy adres URL.

 4. Wybierz przycisk Etykietka ekranowa i w polu Tekst etykietki ekranowej wpisz etykietkę ekranową.

Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Wstawianie hiperłącza

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kartę Wiadomość.

 3. W grupie Czcionka, zawierającej opcje typu, rozmiaru, stylu i koloru czcionki, wybierz odpowiednie formatowanie.

Zrzut ekranu przedstawiający kartę Formatowanie tekstu

Stosowanie łatwo dostępnego koloru czcionki

Aby upewnić się, że tekst będzie wyświetlany prawidłowo w trybie dużego kontrastu, użyj dla kolorów czcionek ustawienia Automatycznie.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz pozycję wiadomość > kolor czcionki.

 3. Wybierz pozycję Automatycznie.

Zrzut ekranu przedstawiający ustawienie koloru Automatyczny dla czcionek

Stosowanie stylów list punktowanych

Utwórz listy punktowane za pomocą przycisku Punktory.

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w wiadomości e-mail.

 2. Wybierz kartę Wiadomość.

 3. W grupie Akapit wybierz przycisk Punktory.

 4. Wpisz każdy punkt listy punktowanej.

Zrzut ekranu przedstawiający dostępne opcje stylu punktora

Stosowanie list uporządkowanych

Utwórz listę kolejnych kroków przy użyciu przycisku Numerowanie.

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w wiadomości e-mail.

 2. Wybierz kartę Wiadomość.

 3. W grupie Akapit wybierz przycisk Numerowanie.

 4. Wpisz każdy krok sekwencyjny na liście uporządkowanej.

Zrzut ekranu przedstawiający dostępne opcje stylu numeracji

Dostosowywanie odstępów między zdaniami i akapitami

Zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami.

 1. Zaznacz tekst, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Akapit.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z wyświetloną kartą Wcięcia i odstępy.

 2. W obszarze Odstępy wybierz odpowiednie opcje odstępów.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Akapit

Stosowanie nagłówków tabel

Określ wiersz nagłówka tabeli.

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Projekt tabeli zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka.

 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Wiersz nagłówka

Zobacz też

Usprawnianie ułatwień dostępu przy pomocy funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie dokumentów programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Aplikacja dla systemu iOS: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia wiadomości e-mail programu Outlook dla systemu iOS z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do obrazów.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia i zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. W redagowanej wiadomości e-mail naciśnij dwukrotnie obraz, aby otworzyć menu kontekstowe.

 2. W menu kontekstowym naciśnij przycisk tekst alternatywny .

 3. Wpisz opis.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

 4. Aby dodać tekst i zamknąć okno dialogowe, naciśnij przycisk OK.

Menu Tekst alternatywny dla obrazu w aplikacji Outlook dla systemu iOS

Dodawanie tekstów hiperlinków

Dodaj zrozumiały tekst hiperlinku, aby ułatwić użytkownikom korzystającym z czytnika zawartości ekranu skanowanie wiadomości e-mail w poszukiwaniu linków.

 1. W redagowanej wiadomości e-mail zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij zaznaczony tekst.

 3. W razie potrzeby na końcu menu naciskaj pozycję Przycisk Więcej , aż zostanie wyświetlony przycisk Dodaj link. Naciśnij przycisk Dodaj link.

 4. W razie potrzeby zmień tekst hiperlinku w polu Tekst.

 5. W polu Link wpisz docelowy adres URL.

 6. Aby wstawić hiperlink, naciśnij pozycję Przycisk Gotowe .

Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Obraz menu Dodaj link

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie dokumentów programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Aplikacja dla systemu Android: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia wiadomości e-mail programu Outlook dla systemu Android z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do obrazów.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia i zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. W redagowanej wiadomości e-mail naciśnij dwukrotnie obraz, aby otworzyć menu kontekstowe.

 2. W menu kontekstowym naciśnij przycisk tekst alternatywny .

 3. Wpisz opis.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

 4. Aby dodać tekst i zamknąć okno dialogowe, naciśnij pozycję Zapisz.

Okno dialogowe tekst alternatywny w programie Outlook dla systemu Android

Dodawanie tekstów hiperlinków

Dodaj zrozumiały tekst hiperlinku, aby ułatwić użytkownikom korzystającym z czytnika zawartości ekranu skanowanie wiadomości e-mail w poszukiwaniu linków.

 1. W redagowanej wiadomości e-mail zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. Naciśnij przycisk DODAJ LINK.

 3. W razie potrzeby zmień tekst hiperlinku w polu Tekst do wyświetlenia.

 4. W polu Link wpisz docelowy adres URL.

 5. Aby wstawić hiperlink, naciśnij przycisk ZAPISZ.

Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Okno dialogowe hiperłącze do tekstu w programie Outlook dla systemu Android

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie dokumentów programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Sieć Web: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Uwaga: Obecnie aktualizujemy aplikację Outlook.office.com (Outlook w sieci Web). Niektórzy już używają nowego programu Outlook, a dla innych wersja klasyczna będzie środowiskiem domyślnym do czasu ukończenia aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Instrukcje w tym temacie dotyczą nowego środowiska, dlatego zalecamy przełączenie się ze środowiska klasycznego do nowego programu Outlook. Aby przełączyć się do nowego programu Outlook, Przełącz przełącznik w prawym górnym rogu, aby wypróbować nowy program Outlook.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Tworzenie hiperlinków i tekstu z ułatwieniami dostępu

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

Stosowanie łatwo dostępnego koloru czcionki

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst wiadomości e-mail powinien być możliwy do odczytania w trybie Duży kontrast, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Aby znaleźć zbyt mało kontrastu kolorów, użyj Narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 11 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy czy podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby zachować kolejność tabulacji i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie wiadomości e-mail, umieść nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Outlook.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w wiadomości e-mail informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosuj prostą strukturę tabel.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Aby upewnić się, że tabele nie zawierają podzielonych komórek, scalonych komórek lub tabel zagnieżdżonych, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Wstawianie prostej tabeli

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Podczas redagowania wiadomości e-mail wybierz obraz w treści wiadomości.

 2. Aby wyświetlić pasek narzędzi Formatowanie, wybierz pozycję Przycisk Opcje formatowania w aplikacji Outlook w sieci Web. (w razie potrzeby Pokaż opcje formatowania).

 3. Na pasku narzędzi wybierz pozycję Przycisk Dodaj tekst alternatywny na pasku narzędzi Formatowanie w aplikacji Outlook w sieci Web. (Dodaj tekst alternatywny do obrazu).

 4. Wpisz opis obrazu.

Okno dialogowe tekst alternatywny w aplikacji Outlook w sieci Web.

Tworzenie hiperlinków i tekstu z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel w wiadomościach e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie zrozumiałego tekstu hiperlinku

Zamiast wyświetlać adres URL jako tekst linku wpisz zrozumiały tekst hiperlinku.

 1. Podczas redagowania wiadomości e-mail wpisz zrozumiały tekst linku w treści wiadomości.

 2. Zaznacz tekst linku, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie linku.

 3. W polu tekstowym adres internetowy (URL) wpisz docelowy adres URL i wybierz przycisk OK.

  Okno dialogowe hiperłącze w aplikacji Outlook w sieci Web.

Używanie podglądu linku

Po dodaniu adresu URL wiadomości e-mail w programie Outlook.com lub Outlook w sieci Web lub po otrzymaniu wiadomości e-mail z adresem URL w treści pojawi się obszerny podgląd zawierający tytuł linku, obrazek miniatury i opis linku. Jest on nazywany podglądem linku i jest domyślnie włączony.

Aby wyłączyć podgląd linku:

 1. U góry strony wybierz Ustawienia Ustawienia > Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.

 2. W okienku Ustawienia wybierz Poczta > Redagowanie i odpowiedź.

 3. W obszarze Podgląd linkuwyczyść pole wyboru Podgląd linków w wiadomości e-mail , aby wyłączyć podgląd linku.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

Aby ułatwić osobom z dysleksją lub niedowidzącym czytanie Twoich wiadomości e-mail, używaj znanego typu czcionki o wystarczająco dużym rozmiarze.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby wyświetlić pasek narzędzi Formatowanie, wybierz pozycję Przycisk Opcje formatowania w aplikacji Outlook w sieci Web. (w razie potrzeby Pokaż opcje formatowania).

 3. Aby zmienić typ czcionki, wybierz pozycję Przycisk Czcionka w aplikacji Outlook w sieci Web. (czcionka).

 4. W menu Czcionka wybierz odpowiedni typ czcionki.

  Menu Czcionka otwarte w aplikacji Outlook w sieci Web.
 5. Aby zmienić rozmiar czcionki, wybierz pozycję Przycisk rozmiar czcionki w aplikacji Outlook w sieci Web. (rozmiar czcionki).

 6. W menu Rozmiar czcionki wybierz odpowiedni rozmiar.

  Menu Rozmiar czcionki otwarte w aplikacji Outlook w sieci Web.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru czcionki

Aby upewnić się, że tekst będzie wyświetlany prawidłowo w trybie dużego kontrastu, użyj czarnego koloru czcionki.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby wyświetlić pasek narzędzi Formatowanie, wybierz pozycję Przycisk Opcje formatowania w aplikacji Outlook w sieci Web. (w razie potrzeby Pokaż opcje formatowania).

 3. Na pasku narzędzi wybierz pozycję Przycisk kolor czcionki w aplikacji Outlook w sieci Web. (kolor czcionki).

 4. Z menu Kolor czcionki wybierz odpowiedni kolor.

  Menu kolor czcionki otwarte w aplikacji Outlook w sieci Web.

Używanie list punktowanych

Utwórz listy punktowane w celu dodania odpowiedniej struktury do tekstu.

 1. Umieść kursor w dowolnym miejscu w wiadomości e-mail.

 2. Aby wyświetlić pasek narzędzi Formatowanie, wybierz pozycję Przycisk Opcje formatowania w aplikacji Outlook w sieci Web. (w razie potrzeby Pokaż opcje formatowania).

 3. Na pasku narzędzi wybierz pozycję Przycisk Lista punktowana na pasku narzędzi Formatowanie w aplikacji Outlook w sieci Web. (punktory).

 4. Wpisz każdy punkt listy punktowanej.

Stosowanie list uporządkowanych

Utwórz listy uporządkowane, aby podzielić tekst na kolejne kroki.

 1. Umieść kursor w dowolnym miejscu w wiadomości e-mail.

 2. Aby wyświetlić pasek narzędzi Formatowanie, wybierz pozycję Przycisk Opcje formatowania w aplikacji Outlook w sieci Web. (w razie potrzeby Pokaż opcje formatowania).

 3. Na pasku narzędzi wybierz pozycję Przycisk Lista uporządkowana w aplikacji Outlook w sieci Web. (numerowanie).

 4. Wpisz każdy element numerowany listy.

Wstawianie prostej tabeli

Dodanie tabel wewnątrz tabel lub pozostawienie pustych komórek może utrudnić odczytywanie wiadomości e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu. Rozważ użycie prostych tabel, które ułatwiają czytnikom zawartości ekranu identyfikowanie tabeli, wierszy i kolumn.

 1. Umieść kursor w dowolnym miejscu w wiadomości e-mail.

 2. Aby wyświetlić pasek narzędzi Formatowanie, wybierz pozycję Przycisk Opcje formatowania w aplikacji Outlook w sieci Web. (w razie potrzeby Pokaż opcje formatowania).

 3. Na pasku narzędzi wybierz pozycję Przycisk Dodaj tabelę w aplikacji Outlook w sieci Web. (wstawianie tabeli).

 4. W siatce wstawianie tabeli zaznacz obszar wierszy i kolumn, które mają zostać dodane.

Siatka tabeli w aplikacji Outlook w sieci Web.

Zobacz też

Usprawnianie ułatwień dostępu przy pomocy funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie dokumentów programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×