Tworzenie osi czasu tabeli przestawnej w celu filtrowania dat

Zamiast dostosować filtry w celu pokazania dat można użyć osi czasu tabeli przestawnej — dynamicznej opcji filtrowania, która pozwala łatwo filtrować według daty i godziny oraz powiększać odpowiedni okres za pomocą kontrolki suwaka. Kliknij pozycję Analiza > Wstaw oś czasu, aby dodać ją do arkusza. 

Oś czasu
 

Oś czasu zachowuje się podobnie do fragmentatora używanego do filtrowania danych — można ją wstawić raz, a następnie przechowywać razem z tabelą przestawną, aby w dowolnej chwili zmieniać zakres czasu.


Oto, jak to zrobić:

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej, aby wyświetlić grupę wstążki Narzędzia tabel przestawnych, a następnie kliknij pozycje Analiza > Wstaw oś czasu.

  Przycisk Wstaw oś czasu na karcie Analiza

 2. W oknie dialogowym Wstawianie osi czasu zaznacz odpowiednie pola daty i kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Wstawianie osi czasu

Filtrowanie według przedziału czasu przy użyciu osi czasu

Po wstawieniu osi czasu możesz filtrować dane według przedziału czasu na jednym z czterech poziomów czasu (lata, kwartały, miesiące lub dni).

 1. Kliknij strzałkę obok wyświetlanego poziomu czasu i wybierz odpowiedni poziom.

  Strzałka poziomów czasu

 2. Przeciągnij pasek przewijania osi czasu do przedziału czasu, który chcesz przeanalizować.

  Pasek przewijania osi czasu

 3. W kontrolce przedziału czasu kliknij kafelek przedziału czasu i przeciągnij go, aby uwzględnić dodatkowe kafelki w celu zaznaczenia odpowiedniego zakresu dat. Użyj uchwytów przedziału czasu, aby dostosować zakres dat z każdej strony.

  Uchwyty wyboru przedziału czasu

Użyj osi czasu z wieloma tabelami przestawnymi

Jeśli w tabelach przestawnych jest używane to samo źródło danych, możesz użyć jednej osi czasu do filtrowania wielu tabel przestawnych. Wybierz oś czasu, a następnie na wstążce przejdź do pozycji Opcje > Połączenia raportów i wybierz tabele przestawne, które chcesz uwzględnić.

Czyszczenie osi czasu

Aby wyczyścić oś czasu, kliknij przycisk Wyczyść filtr Przycisk Wyczyść filtr.

Porada: Można połączyć fragmentatory i oś czasu, aby filtrować to samo pole daty — w tym celu zaznacz pole Zezwalaj na wiele filtrów w jednym polu w oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej (karta Narzędzia tabel przestawnych > Analiza > Opcje > Sumy i filtry).

Dostosowywanie osi czasu

W przypadku gdy oś czasu przykrywa dane tabeli przestawnej, możesz przesunąć ją do lepszego położenia i zmienić jej rozmiar. Możesz również zmienić styl osi czasu, co może być przydatne, jeśli masz wiele osi czasu.

 • Aby przesunąć oś czasu, po prostu przeciągnij ją do odpowiedniego miejsca.

 • Aby zmienić rozmiar osi czasu, kliknij ją, a następnie przeciągaj uchwyty zmiany rozmiaru, aż uzyskasz odpowiedni rozmiar.

 • Aby zmienić styl osi czasu, kliknij ją w celu wyświetlenia obszaru Narzędzia osi czasu, a następnie wybierz odpowiedni styl na karcie Opcje.

Lista Style osi czasu na karcie Opcje w obszarze Narzędzia osi czasu

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Zobacz też

Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych w arkuszu

Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych zewnętrznych

Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych w wielu tabelach

Rozmieszczanie pól w tabeli przestawnej za pomocą listy pól

Filtrowanie danych w tabeli przestawnej

Grupowanie lub rozgrupowywanie danych w raporcie w formie tabeli przestawnej

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×