Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną pomocy technicznej firmy Microsoft.

Za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz zmienić wyrównanie tekstu wiadomości w Outlook. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora i JAWS, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak szybko wyśrodkować tekst, wyrównać go do prawej lub do lewej, bądź wyjustować w celu wyrównania do obu marginesów.

Uwagi: 

W tym temacie

Wyrównywanie tekstu

Wyrównanie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: tekst wyrównany do lewej, tekst wyrównany do prawej, tekst wyśrodkowany lub tekst wyjustowany.

 1. Pisząc wiadomość e-mail, umieść fokus w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Wybierz opcję wyrównania:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie naciśnij klawisze A, L.

  • Aby wyrównać tekst do prawej, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie naciśnij klawisze A, R.

  • Aby wyśrodkować tekst, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie naciśnij klawisze A, C.

  • Aby wyjustować tekst, naciśnij klawisze Alt+O, a następnie naciśnij klawisze A, J.

  Uwaga: Czytanie wyjustowanego tekstu może sprawiać kłopoty osobom mającym problemy z czytaniem, takie jak dysleksja, dlatego warto rozważyć inne opcje wyrównania.

Dostosowywanie wyrównania akapitu

W akapitach możesz dodać wcięcia od lewego lub prawego marginesu strony.

 1. Pisząc wiadomość, zaznacz akapity, które chcesz wciąć.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcięcie z lewej strony, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie naciśnij klawisze A, O.

  • Aby dodać wcięcie z prawej strony, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie naciśnij klawisze A, I.

Porada: W Outlook można także użyć opcji formatowania akapitu, aby na przykład zmienić ilość miejsca między akapitami lub między akapitami. Aby dowiedzieć się więcej o odstępach między wierszami i akapitami, zobacz Zmienianie opcji wcięcia i odstępów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Wyrównywanie tekstu za pomocą funkcji Powiedz mi

Jeśli nie znasz skrótu klawiaturowego lub chcesz poznać więcej opcji, spróbuj użyć pola Powiedz mi, co chcesz zrobić.

 1. Umieść fokus w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Aby przejść do pola Powiedz mi, co chcesz zrobić, naciśnij klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz słowo kluczowe lub frazę związaną z zadaniem, które chcesz wykonać, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aby wybrać spośród wyników wyszukiwania. Na przykład wpisz wyrównaj tekst, aby uzyskać dostęp do powiązanych akcji, takich jak przycisk Wyrównaj do prawej.

 4. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Zmienianie wcięcia i opcji odstępów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za Outlook dla komputerów Mac i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, możesz zmodyfikować tekst i wyrównanie akapitów. Możesz wyśrodkować tekst, wyrównać go do prawej lub do lewej strony, bądź go wyjustować w celu dopasowania odstępów między wyrazami w akapicie, aby lewa i prawa krawędź były równe.

Uwagi: 

W tym temacie

Wyrównywanie tekstu

Wyrównanie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: tekst wyrównany do lewej, tekst wyrównany do prawej, tekst wyśrodkowany lub tekst wyjustowany.

 1. Pisząc wiadomość e-mail, zaznacz akapity, które chcesz wyrównać.

  Porada: Aby zaznaczyć fragment tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, jednocześnie przesuwając kursor, naciskając klawisze strzałek.

 2. Naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz: „Pasek menu, Apple”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Formatuj”, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat: „Podmenu Wyrównanie”.

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: "Podmenu Wyrównanie".

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji.

  Uwaga: Czytanie wyjustowanego tekstu może sprawiać kłopoty osobom mającym problemy z czytaniem, takie jak dysleksja.

  Porady: Możesz także szybko wyrównać zaznaczony tekst do prawej, lewej lub do środka, używając skrótów klawiaturowych:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, naciśnij klawisze Command+Lewy nawias klamrowy ({).

  • Aby wyrównać tekst do prawej, naciśnij klawisze Command+Prawy nawias klamrowy (}).

  • Aby wyśrodkować tekst, naciśnij klawisze Command+Pionowa kreska (|).

Dostosowywanie wyrównania akapitu

W akapitach możesz dodać wcięcia od lewego lub prawego marginesu strony.

 1. Pisząc wiadomość, zaznacz akapity, które chcesz wciąć.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcięcie z lewej strony, naciśnij klawisze Command+Prawy nawias kwadratowy (]).

  • Aby dodać wcięcie z prawej strony, naciśnij klawisze Command+Lewy nawias kwadratowy ([).

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za Outlook w sieci Web tekstu i akapitów można modyfikować za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak wyśrodkować tekst lub wyrównać go do prawej lub do lewej podczas komponowania wiadomości za pomocą aplikacji Poczta.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • W tym temacie założono, że okienko odczytu jest wyłączone.

 • Podczas korzystania z aplikacji Outlook w sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Outlook w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Outlook w sieci Web.

 • Obecnie aktualizujemy aplikację Outlook.office.com (Outlook w sieci Web). Niektórzy już używają nowego programu Outlook, a dla innych wersja klasyczna będzie środowiskiem domyślnym do czasu ukończenia aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Instrukcje w tym temacie dotyczą nowego środowiska, dlatego zalecamy przełączenie się ze środowiska klasycznego do nowego programu Outlook. Aby przełączyć się do nowego programu Outlook, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zamiast komunikatu „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook” usłyszysz „Pasek narzędzi poleceń”, korzystasz już z nowej aplikacji Outlook.

W tym temacie

Wyrównywanie tekstu

Wyrównanie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: tekst wyrównany do lewej, tekst wyrównany do prawej lub tekst wyśrodkowany.

 1. Pisząc wiadomość e-mail, zaznacz akapity, które chcesz wyrównać.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Opcje formatowania".

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Wyrównaj do lewej", a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Aby wyrównać tekst do prawej, naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Wyrównaj do prawej", a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Aby wyśrodkować tekst, naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz "Wyśrodkuj, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 4. Po wybraniu opcji wyrównania fokus zostanie przeniesiony do treści wiadomości e-mail.

Dostosowywanie wyrównania akapitu

W akapitach można dodawać wcięcia od lewego lub prawego marginesu strony.

 1. Pisząc wiadomość, zaznacz akapity, które chcesz wciąć.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Opcje formatowania".

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcięcie z lewej strony, naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Decease wcięcie", a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Aby dodać wcięcie z prawej strony, naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Zwiększ wcięcie", a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 4. Fokus zostanie przeniesiony do treści wiadomości e-mail.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×