Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Zmienianie wcięcia i opcji odstępów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób z wadami wzroku lub zaburzeniami poznawczymi, które korzystają z programu czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator Microsoft, JAWS lub NVDA z produktami Microsoft 365. Ten artykuł jest częścią zestawu zawartości pomocy technicznej dotyczącej czytnika zawartości ekranu platformy Microsoft 365, w którym można znaleźć więcej informacji o ułatwieniach dostępu w naszych aplikacjach. Aby uzyskać ogólną pomoc, odwiedź stronę główną Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu Program Outlook ustawić ilość miejsca przed każdym akapitem i po nim oraz rozmiar jego wcięć. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, JAWS i NVDA, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Można również utworzyć wcięcie tylko w pierwszym wierszu akapitu lub utworzyć wysunięcie, w którym pierwszy wiersz akapitu nie jest wcięty, ale pozostałe wiersze — tak. Można też zmieniać interlinię akapitu.

Uwagi: 

W tym temacie

Ustawianie odstępów akapitu

 1. Podczas redagowania wiadomości wybierz akapit, dla którego chcesz ustawić odstęp. Jeśli chcesz ustawić odstępy akapitów w całej wiadomości, naciśnij klawisze Ctrl+A.

 2. Aby przejść do karty Formatowanie tekstu , naciśnij klawisze Alt+O, P, G. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy . Usłyszysz: „Okno Akapit. Wyrównanie”. W programie JAWS usłyszysz: „Okno dialogowe Akapit. Strona Wcięcia i odstępy" i w programie NVDA usłyszysz: "Okno dialogowe Akapit. Ogólne. Wcięcia i odstępy", a po nich opcje wyrównania.

 3. Aby ustawić odstęp przed akapitem, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Przed". Następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz odpowiednią wartość punktową, lub wpisz odpowiednią wartość punktową (na przykład 6 lub 18). (Mniejsze wartości punktowe oznaczają mniejszy odstęp).

 4. Aby ustawić odstęp po akapicie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Po". Następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego wyboru punktu lub wpisz odpowiednią wartość punktową (na przykład 6 lub 18).

 5. Aby zamknąć okno dialogowe Akapit, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Fokus wróci do okna wiadomości.

Ustawianie interlinii

 1. Aby zmienić interlinię akapitu, zaznacz akapit do sformatowania.

 2. Aby przejść do karty Formatowanie tekstu , naciśnij klawisze Alt+O, P, G. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy .

 3. Aby wybrać opcję interlinii, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Interlinia”, a potem nazwę opcji interlinii.

 4. Naciśnij klawisz Spacja, aby otworzyć listę opcji. Następnie używaj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji interlinii. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

  Jeśli wybierzesz opcję z możliwością dostosowania, taką jak Wielokrotne, aby ustawić rozmiar odstępów, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz słowo „Co” i bieżący rozmiar odstępów. Następnie wpisz wartość.

 5. Aby zamknąć okno dialogowe Akapit, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Fokus wróci do okna wiadomości.

Ustawianie wcięć akapitu

Stosowanie wcięcia tylko pierwszego wiersza akapitu

 1. Podczas redagowania wiadomości zaznacz akapity, w których chcesz zastosować wcięcie pierwszego wiersza akapitu.

 2. Aby otworzyć kartę Formatowanie tekstu , naciśnij klawisze Alt+O, P, G. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy . Usłyszysz: „Okno Akapit. Wyrównanie”. W programie JAWS usłyszysz: „Okno dialogowe Akapit. Strona Wcięcia i odstępy" i w programie NVDA usłyszysz: "Okno dialogowe Akapit. Ogólne. Wcięcia i odstępy", a po nich opcje wyrównania.

 3. Aby zastosować wcięcie w pierwszym wierszu akapitu, skorzystaj z opcji w grupie Wcięcie. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Specjalne, pole kombi do edycji" i bieżącą opcję wcięcia. W programie JAWS usłyszysz komunikat: "Pole kombi Kolumny specjalne" i w programie NVDA usłyszysz komunikat: "Specjalne pole kombi", a po nim opcje wcięcia. Aby wciąć pierwszy wiersz, naciśnij klawisz Spacja, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz: "Pierwszy wiersz". Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby ustawić rozmiar wcięcia pierwszego wiersza, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz słowo „Co” i bieżący rozmiar wcięcia. Następnie wpisz wartość w centymetrach, na przykład 1,25.

 5. Aby zamknąć okno dialogowe Akapit, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Fokus wróci do okna wiadomości.

Uwaga: Wszystkie kolejne akapity, jakie wpiszesz, będą miały wcięcie.

Stosowanie wcięcia wszystkich wierszy akapitu oprócz pierwszego

 1. Podczas redagowania wiadomości zaznacz akapit, w którym chcesz zastosować wcięcie wszystkich wierszy oprócz pierwszego (wysunięcie).

 2. Aby otworzyć kartę Formatowanie tekstu , naciśnij klawisze Alt+O, P, G. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy . Usłyszysz: „Okno Akapit. Wyrównanie”. W programie JAWS usłyszysz: „Okno dialogowe Akapit. Strona Wcięcia i odstępy" i w programie NVDA usłyszysz: "Okno dialogowe Akapit. Ogólne. Wcięcia i odstępy", a po nich opcje wyrównania.

 3. Aby zastosować wcięcie wszędzie z wyjątkiem pierwszego wiersza akapitu, skorzystaj z opcji w grupie Wcięcie. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Specjalne, pole kombi do edycji" i bieżąca opcja wcięcia. W programie JAWS usłyszysz komunikat: "Pole kombi Kolumny specjalne" i w programie NVDA usłyszysz komunikat: "Specjalne pole kombi", a po nim opcje wcięcia.

  Aby utworzyć wysunięcie, naciśnij klawisz Spacja, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz: "Wysunięcie". Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby ustawić rozmiar wcięcia, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz słowo „Co” i bieżący rozmiar wcięcia. Następnie wpisz wartość w centymetrach, na przykład 1,25.

 5. Aby zamknąć okno dialogowe Akapit, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Fokus wróci do okna wiadomości.

Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu

 1. Podczas redagowania wiadomości zaznacz akapity, w których chcesz zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie w lewo lub w prawo.

 2. Aby otworzyć kartę Formatowanie tekstu , naciśnij klawisze Alt+O, P, G. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy . Usłyszysz: „Okno Akapit. Wyrównanie”. W programie JAWS usłyszysz: „Okno dialogowe Akapit. Strona Wcięcia i odstępy" i w programie NVDA usłyszysz: "Okno dialogowe Akapit. Ogólne. Wcięcia i odstępy", a po nich opcje wyrównania.

 3. Za pomocą opcji dostępnych w grupie Wcięcie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmodyfikować wcięcie od lewego marginesu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Lewy”.

  • Aby zmodyfikować wcięcie od prawego marginesu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Prawy”.

  Aby ustawić rozmiar wcięcia, wpisz liczbę w centymetrach. Rozmiar wcięcia zostanie odczytany.

 4. Aby zamknąć okno dialogowe Akapit, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Fokus wróci do okna wiadomości.

Zobacz też

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Zapisywanie obrazu lub załącznika z wiadomości e-mail w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Obsługa czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu Outlook w sieci Web ustawić rozmiar wcięć poszczególnych akapitów. Przetestowaliśmy go za pomocą Narratora w programach Microsoft Edge, JAWS i NVDA w przeglądarce Chrome, ale może on działać z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft 365.

 • W tym temacie założono, że okienko odczytu jest wyłączone.

 • Podczas korzystania z aplikacji Outlook w sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Outlook w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Outlook w sieci Web.

 • Obecnie aktualizujemy aplikację Outlook.office.com (Outlook w sieci Web). Niektórzy już używają nowego programu Outlook, a dla innych wersja klasyczna będzie środowiskiem domyślnym do czasu ukończenia aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Instrukcje w tym temacie dotyczą nowego środowiska, dlatego zalecamy przełączenie się ze środowiska klasycznego do nowego programu Outlook. Aby przełączyć się do nowego programu Outlook, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zamiast komunikatu „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook” usłyszysz „Pasek narzędzi poleceń”, korzystasz już z nowej aplikacji Outlook.

Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia akapitu

 1. Podczas redagowania wiadomości umieść kursor w miejscu akapitu, dla którego chcesz zmienić wcięcie. Jeśli chcesz zmienić wcięcie akapitu dla całej wiadomości, naciśnij klawisze Ctrl+A, aby zaznaczyć cały tekst.

 2. Naciśnij raz klawisz Tab. Usłyszysz: "Opcje formatowania". Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwiększyć wcięcie od lewego marginesu, naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz "Zwiększ wcięcie, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Spacja. Fokus wróci do akapitu.

  • Aby zmniejszyć wcięcie od lewego marginesu, naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz "Zmniejsz wcięcie, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Spacja. Fokus wróci do akapitu.

Zobacz też

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Zapisywanie obrazu lub załącznika z wiadomości e-mail w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Obsługa czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×