Powiązane tematy
×

Rozruch urządzenia Surface z dysku USB może być pomocny, jeśli chcesz zmienić ustawienia oprogramowania układowego lub ustawienia uruchamiania systemu Windows.

Rozruch z dysku USB nie odświeży ani nie zresetuje Twojego urządzenia Surface. Pozwala natomiast uruchomić Surface przy użyciu Windows lub innego systemu operacyjnego, który znajduje się na dysku USB.

Uruchamianie urządzenia Surface z dysku USB

Uwaga: Jeśli nie chcesz uruchamiać urządzenia Surface z dysku USB, upewnij się, że po uruchomieniu dysk nie jest umieszczony w porcie USB urządzenia Surface.

Wszystkie urządzenia Surface 

Zanim zaczniesz, odłącz od urządzenia Surface wszystkie inne urządzenia USB, w tym mysz, klawiaturę i inne urządzenia magazynujące. Surface spróbuje wykonać rozruch z innych podłączonych urządzeń USB. Oto jak przeprowadzić rozruch z dysku USB. 

 1. Wyłącz urządzenie Surface.

 2. Podłącz rozruchowy dysk USB do portu USB w urządzeniu Surface.

 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności na urządzeniu Surface. Podczas tej czynności naciśnij i zwolnij przycisk zasilania.

 4. Na ekranie pojawi się logo Microsoft lub Surface. Nadal trzymaj wciśnięty przycisk zmniejszania głośności. Zwolnij przycisk, gdy poniżej logo zostanie wyświetlony obracający się okrąg z punktów.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić urządzenie z dysku USB.

Twoja przeglądarka nie obsługuje klipów wideo. Zainstaluj Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub przeglądarkę Internet Explorer 9.

Uruchamianie za pomocą dysku USB w systemie Windows

Jeśli występują problemy z uruchamianiem tabletu Surface przy użyciu rozruchowego dysku USB, można uruchomić go za pośrednictwem systemu Windows. W tym celu:

 1. Włóż dysk USB do portu USB, a następnie wybierz pozycję Uruchom > Ustawienia > System > Odzyskiwanie.

 2. W obszarze Uruchamianie zaawansowane wybierz pozycję Uruchom ponownie teraz.

 3. Na ekranie Wybierz opcję wybierz Użyj urządzenia > Pamięć USB.

Konfigurowanie uruchamiania urządzenia Surface z dysku USB

Gdy dysk USB jest ustawiony jako dysk rozruchowy z odpowiednim system operacyjnym, musisz wybrać w urządzeniu Surface odpowiednią opcję, aby uruchamiało się z tego dysku. Wymaga to wprowadzenia zmian w UEFI, tak aby ustawić dysk USB jako pierwszej opcji. Oto odpowiednia procedura:

 1. Wyłącz urządzenie Surface.

 2. Po wyłączeniu urządzenia Surface naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności.

 3. Trzymając przycisk zwiększania głośności, naciśnij i zwolnij przycisk zasilania.

 4. Trzymaj dalej przycisk zwiększania głośności, aż z ekranu zniknie logo Surface lub Windows.

 5. Powinien teraz pojawić się interfejs UEFI urządzenia Surface. Aby kontynuować, postępuj zgodnie z instrukcjami dla Twojego urządzenia Surface.

Zmienianie kolejności uruchamiania

Aby urządzenie Surface uruchomiło się z dysku USB, należy zmienić kolejność uruchamiania.

Większość urządzeń Surface

Poniższe instrukcje dotyczą następujących urządzeń Surface:

 • Surface Pro 6, Surface Pro 7, Surface Pro 7+, Surface Pro 8, Surface Pro X

 • Surface Book 2, Surface Book 3

 • Surface Laptop 2, Surface Laptop 3, Surface Laptop 4, Surface Laptop Go, Surface Laptop Go 2, Surface Laptop Studio, Surface Laptop SE

 • Surface Go 2, Surface Go 3

 • Surface Studio 2

 • Surface Hub 2S

Aby zmienić konfigurację rozruchu urządzenia Surface:

 1. Wybierz Boot configuration (Konfiguracja rozruchowa).

 2. Wybierz USB Storage (Magazyn USB) i przeciągnij na początek listy. Możesz także przesunąć w lewo na pamięci masowej USB w celu rozruchu bezpośrednio na urządzeniu. Nie ma to wpływu na kolejność rozruchu.

 3. Wybierz Exit (Zamknij), a następnie wybierz Restart Now (Uruchom ponownie teraz).

Dysk USB nie działa

Upewnij się, że dysk USB jest sformatowany jako FAT32. Poniżej opisano, jak upewnić się, że urządzenie USB jest poprawnie sformatowane jako rozruchowy dysk:

Ostrzeżenie: Skonfigurowanie dysku USB spowoduje usunięcie wszystkich danych, które są na nim zapisane. Pamiętaj o przeniesieniu wszystkich ważnych danych z dysku USB do innego urządzenia magazynującego.

 1. Włóż dysk USB do urządzenia Surface. (Dysk USB powinien mieć pojemność co najmniej 16 GB).

 2. Otwórz okno wprowadzania polecenia jako administrator. (Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem element Wiersz polecenia i wybierz opcję Uruchom jako administrator).

 3. W oknie wiersza polecenia, wprowadź diskpart i naciśnij Enter.

 4. Aby określić numer lub literę dysku USB w oknie wiersza polecenia, wpisz list disk i naciśnij Enter.

  Polecenie Lista dysków wyświetla wszystkie dyski na komputerze. Zanotuj numer napędu lub literę napędu dysku USB.

 5. W oknie polecenia wprowadź select disc X, gdzie X to numer lub litera napędu dysku USB, który zanotowano w poprzednim kroku, i naciśnij Enter.

 6. Wprowadź clean i naciśnij Enter. Z dysku USB zostaną usunięte wszystkie dane.

 7. Aby utworzyć partycję główną na dysku USB, wprowadź create part pri i naciśnij Enter.

 8. Aby wybrać partycję, którą stworzono, wprowadź select part 1 i naciśnij Enter.

 9. Aby sformatować partycję, wprowadź format fs=fat32 quick i naciśnij Enter.

 10. Wprowadź active i naciśnij Enter.

 11. Wprowadź exit i naciśnij Enter.

 12. Jeśli masz obraz systemu operacyjnego, który chcesz uruchomić, zapisz go w katalogu głównym na dysku USB.

Jeśli nie na tym polega problem, wykonaj następujące czynności:

 • Upewnij się, że opcja Włącz rozruch z urządzeń USB jest Włączona w obszarze Opcje zaawansowane ekranu konfiguracji rozruchu z interfejsem UEFI. Aby dowiedzieć się, jak wykonać rozruch do konfiguracji UEFI, zobacz Jak używać interfejsu BIOS/UEFI? i Jak korzystać z interfejsu UEFI tabletu Surface.

 • Jeśli skonfigurowano kolejność rozruchu, sprawdź opcje zaawansowane na ekranie konfiguracji rozruchu z interfejsem UEFI, aby upewnić się, że opcja włącz alternatywną sekwencję rozruchu jest włączona. Aby dowiedzieć się, jak wykonać rozruch do konfiguracji UEFI, zobacz Jak używać interfejsu BIOS/UEFI? i Jak korzystać z interfejsu UEFI tabletu Surface.

 • Użyj innego dysku USB, jeśli to możliwe.

 • Jeśli aktualnie masz zainstalowaną kompilację dla niejawnych testerów systemu Windows, może być konieczne wyłączenie, a następnie ponowne włączenie dysku rozruchu USB, aby został rozpoznany. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania funkcji bezpiecznego rozruchu, zobacz Jak używać interfejsu BIOS/UEFI? i Jak korzystać z interfejsu UEFI tabletu Surface.

Powiązane tematy

Rozruch urządzenia Surface z dysku USB może być pomocny, jeśli chcesz zmienić ustawienia oprogramowania układowego lub ustawienia uruchamiania systemu Windows.

Rozruch z dysku USB nie odświeży ani nie zresetuje Twojego urządzenia Surface. Pozwala natomiast uruchomić Surface przy użyciu Windows lub innego systemu operacyjnego, który znajduje się na dysku USB.

Uruchamianie urządzenia Surface z dysku USB

Uwaga: Jeśli nie chcesz uruchamiać urządzenia Surface z dysku USB, upewnij się, że po uruchomieniu dysk nie jest umieszczony w porcie USB urządzenia Surface.

Wszystkie urządzenia Surface 

Zanim zaczniesz, odłącz od urządzenia Surface wszystkie inne urządzenia USB, w tym mysz, klawiaturę i inne urządzenia magazynujące. Surface spróbuje wykonać rozruch z innych podłączonych urządzeń USB. Oto jak przeprowadzić rozruch z dysku USB. 

 1. Wyłącz urządzenie Surface.

 2. Podłącz rozruchowy dysk USB do portu USB w urządzeniu Surface.

 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności na urządzeniu Surface. Podczas tej czynności naciśnij i zwolnij przycisk zasilania.

 4. Na ekranie pojawi się logo Microsoft lub Surface. Nadal trzymaj wciśnięty przycisk zmniejszania głośności. Zwolnij przycisk, gdy poniżej logo zostanie wyświetlony obracający się okrąg z punktów.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić urządzenie z dysku USB.

Twoja przeglądarka nie obsługuje klipów wideo. Zainstaluj Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub przeglądarkę Internet Explorer 9.

Uruchamianie za pomocą dysku USB w systemie Windows

Jeśli występują problemy z uruchamianiem tabletu Surface przy użyciu rozruchowego dysku USB, można uruchomić go za pośrednictwem systemu Windows. W tym celu:

 1. Włóż dysk USB do portu USB, a następnie wybierz pozycję Rozpocznij > Ustawienia > Aktualizuj & zabezpieczenia > Odzyskiwanie.

 2. W obszarze Uruchamianie zaawansowane wybierz pozycję Uruchom ponownie teraz.

 3. Na ekranie Wybierz opcję wybierz Użyj urządzenia > Pamięć USB.

Konfigurowanie uruchamiania urządzenia Surface z dysku USB

Gdy dysk USB jest ustawiony jako dysk rozruchowy z odpowiednim system operacyjnym, musisz wybrać w urządzeniu Surface odpowiednią opcję, aby uruchamiało się z tego dysku. Wymaga to wprowadzenia zmian w UEFI, tak aby ustawić dysk USB jako pierwszej opcji. Oto odpowiednia procedura:

 1. Wyłącz urządzenie Surface.

 2. Po wyłączeniu urządzenia Surface naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności.

 3. Trzymając przycisk zwiększania głośności, naciśnij i zwolnij przycisk zasilania.

 4. Trzymaj dalej przycisk zwiększania głośności, aż z ekranu zniknie logo Surface lub Windows.

 5. Powinien teraz pojawić się interfejs UEFI urządzenia Surface. Aby kontynuować, postępuj zgodnie z instrukcjami dla Twojego urządzenia Surface.

Zmienianie kolejności uruchamiania

Aby urządzenie Surface uruchomiło się z dysku USB, należy zmienić kolejność uruchamiania.

Większość urządzeń Surface

Poniższe instrukcje dotyczą następujących urządzeń Surface:

 • Surface Pro 4, Surface Pro (piątej generacji), Surface Pro 6, Surface Pro 7, Surface Pro 7+ i Surface Pro X

 • Surface Book, Surface Book 2 i Surface Book 3

 • Surface Laptop (pierwszej generacji), Surface Laptop 2, Surface Laptop 3, Surface Laptop 4, Surface Laptop Go, Surface Laptop Go 2

 • Surface Go, Surface Go 2

Aby zmienić konfigurację rozruchu urządzenia Surface:

 1. Wybierz Boot configuration (Konfiguracja rozruchowa).

 2. Wybierz USB Storage (Magazyn USB) i przeciągnij na początek listy. Możesz także przesunąć w lewo na pamięci masowej USB w celu rozruchu bezpośrednio na urządzeniu. Nie ma to wpływu na kolejność rozruchu.

 3. Wybierz Exit (Zamknij), a następnie wybierz Restart Now (Uruchom ponownie teraz).

Surface Pro 3 i Surface 3 

 1. Wybierz opcję Configure Alternate System Boot Order (Konfiguruj alternatywną kolejność rozruchu systemu)

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Surface Pro 3: Wybierz pozycjęUSB > SSD.

  • Surface 3: Wybierz pozycję Sieć > USB > SSD.

 3. Wybierz Exit Setup (Zakończ konfigurację).

 4. Wybierz opcję Yes (Tak), aby zapisać ustawienia i ponownie uruchomić urządzenie Surface.

Surface Pro (1. generacji) i Surface Pro 2

Uwaga: Może to wpływać na wygląd ekranu powitalnego urządzenia Surface.

 1. Wybierz opcję Secure Boot Control (Kontrola bezpiecznego rozruchu).

 2. Wybierz opcję Disable (Wyłącz). Urządzenie Surface uruchomi się teraz za pomocą napędu innego niż SSD.

 3. Wybierz Exit Setup (Zakończ konfigurację).

 4. Wybierz opcję Yes (Tak), aby zapisać ustawienia i ponownie uruchomić urządzenie Surface.

Dysk USB nie działa

Upewnij się, że dysk USB jest sformatowany jako FAT32. Poniżej opisano, jak upewnić się, że urządzenie USB jest poprawnie sformatowane jako rozruchowy dysk:

Ostrzeżenie: Skonfigurowanie dysku USB spowoduje usunięcie wszystkich danych, które są na nim zapisane. Pamiętaj o przeniesieniu wszystkich ważnych danych z dysku USB do innego urządzenia magazynującego.

 1. Włóż dysk USB do urządzenia Surface. (Ten dysk USB powinien mieć pojemność co najmniej 16 GB. W przypadku tabletu Surface RT lub Surface 2 wystarczy dysk USB o pojemności 8 GB).

 2. Otwórz okno wprowadzania polecenia jako administrator. (Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem element Wiersz polecenia i wybierz opcję Uruchom jako administrator).

 3. W oknie wiersza polecenia, wprowadź diskpart i naciśnij Enter.

 4. Aby określić numer lub literę dysku USB w oknie wiersza polecenia, wpisz list disk i naciśnij Enter.

  Polecenie Lista dysków wyświetla wszystkie dyski na komputerze. Zanotuj numer napędu lub literę napędu dysku USB.

 5. W oknie polecenia wprowadź select disc X, gdzie X to numer lub litera napędu dysku USB, który zanotowano w poprzednim kroku, i naciśnij Enter.

 6. Wprowadź clean i naciśnij Enter. Z dysku USB zostaną usunięte wszystkie dane.

 7. Aby utworzyć partycję główną na dysku USB, wprowadź create part pri i naciśnij Enter.

 8. Aby wybrać partycję, którą stworzono, wprowadź select part 1 i naciśnij Enter.

 9. Aby sformatować partycję, wprowadź format fs=fat32 quick i naciśnij Enter.

 10. Wprowadź active i naciśnij Enter.

 11. Wprowadź exit i naciśnij Enter.

 12. Jeśli masz obraz systemu operacyjnego, który chcesz uruchomić, zapisz go w katalogu głównym na dysku USB.

Jeśli nie na tym polega problem, wykonaj następujące czynności:

 • Upewnij się, że opcja Włącz rozruch z urządzeń USB jest Włączona w obszarze Opcje zaawansowane ekranu konfiguracji rozruchu z interfejsem UEFI. Aby dowiedzieć się, jak wykonać rozruch do konfiguracji UEFI, zobacz Jak używać interfejsu BIOS/UEFI? i Jak korzystać z interfejsu UEFI tabletu Surface.

 • Jeśli skonfigurowano kolejność rozruchu, sprawdź opcje zaawansowane na ekranie konfiguracji rozruchu z interfejsem UEFI, aby upewnić się, że opcja włącz alternatywną sekwencję rozruchu jest włączona. Aby dowiedzieć się, jak wykonać rozruch do konfiguracji UEFI, zobacz Jak używać interfejsu BIOS/UEFI? i Jak korzystać z interfejsu UEFI tabletu Surface.

 • Użyj innego dysku USB, jeśli to możliwe.

 • Jeśli aktualnie masz zainstalowaną kompilację dla niejawnych testerów systemu Windows, może być konieczne wyłączenie, a następnie ponowne włączenie dysku rozruchu USB, aby został rozpoznany. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania funkcji bezpiecznego rozruchu, zobacz Jak używać interfejsu BIOS/UEFI? i Jak korzystać z interfejsu UEFI tabletu Surface.

Powiązane tematy

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji

ZAPYTAJ SPOŁECZNOŚĆ >

Uzyskaj pomoc techniczną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×