Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Masz problemy ze swoim urządzeniem Surface? Jeśli już spróbowano podstawowych opcji rozwiązywania problemów, może być konieczne przywrócenie lub zresetowanie tabletu Surface. Poniżej przedstawiono niektóre typowe problemy i rozwiązania:

Uwaga: Podobne informacje pomocy można znaleźć dla urządzenia Surface Duo.

Urządzenie Surface nie działa dobrze, a minął już pewien czas od zainstalowania czegoś nowego. Resetowanie urządzenia Surface

Przed zresetowaniem urządzenia i ponownym zainstalowaniem systemu Windows można wybrać, czy zachować pliki, czy je usunąć. Jeśli nie możesz się zalogować w systemie Windows, spróbuj odzyskać hasło przed wykonaniem resetowania. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Kiedy nie możesz zalogować się na swoje konto Microsoft.

Sposób resetowania urządzenia Surface:

Twoja przeglądarka nie obsługuje klipów wideo. Zainstaluj Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub przeglądarkę Internet Explorer 9.
 1. Wybierz pozycję Start > Ustawienia  > System > Odzyskiwanie.

  Otwórz odzyskiwanie

 2. Obok pozycji Resetuj ten komputer wybierz pozycję Resetuj komputer, a następnie wybierz opcję:

  • Zachowaj moje pliki — ta opcja umożliwia ponowną instalację systemu Windows 11, ale pozwala zachować pliki osobiste i wszelkie aplikacje, które zostały dostarczone wraz z komputerem. Ta opcja powoduje usunięcie wprowadzonych zmian w ustawieniach oraz wszelkich zainstalowanych aplikacji i sterowników.

   Uwaga: Zalecamy, aby wypróbować tę opcję jako pierwszą, chyba że przekazujesz w prezencie swoje urządzenie Surface, utylizujesz je lub sprzedajesz.

  • Usuń wszystko — umożliwia ponowną instalację systemu Windows 11 i wszelkich aplikacji, które zostały dostarczone wraz z komputerem. Ta opcja powoduje usunięcie plików osobistych, wprowadzonych zmian w ustawieniach oraz zainstalowanych aplikacji i sterowników.

   Uwaga: Jeśli planujesz poddać recyklingowi, oddać lub sprzedać urządzenie Surface albo odesłać je w celu wymiany, użyj tej opcji, aby całkowicie wyczyścić dysk. Może to zająć od jednej do dwóch godzin, ale utrudni to innym osobom odzyskanie usuniętych przez Ciebie plików.

 3. Wybierz pozycję Pobieranie z chmury lub Zainstaluj ponownie lokalnie. Zalecamy korzystanie z pobierania w chmurze. Upewnij się, że urządzenie Surface jest połączone z Internetem. 

Możesz także zresetować urządzenie Surface, uruchamiając je ponownie z ekranu logowania. Jak to zrobić:

 1. Na klawiaturze naciśnij klawisz logo Windows L. Jeśli to konieczne, odrzuć ekran blokady.

 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, wybierając pozycję Zasilanie  > Uruchom ponownie w prawym dolnym rogu ekranu.

 3. Po ponownym uruchomieniu urządzenia Surface na ekranie Wybierz opcję, wybierz pozycję Rozwiąż problemy > Resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego.

Chcesz ponownie zainstalować poprzedni system operacyjny. Powrót do poprzedniej wersji systemu Windows

Jeśli system został niedawno uaktualniony do systemu Windows 11 i nie działa dobrze, spróbuj wrócić do poprzedniej wersji systemu. W większości przypadków do poprzedniej wersji systemu można wrócić w ciągu 10 dni. Ta operacja umożliwia zachowanie plików osobistych, ale spowoduje usunięcie aplikacji i sterowników zainstalowanych po uaktualnieniu, a także wszelkich zmian wprowadzonych w ustawieniach.

Aby wrócić do poprzedniej wersji systemu Windows na urządzeniu Surface:

 1. Wybierz pozycję Start > Ustawienia  > System > Odzyskiwanie.

 2. Obok pozycji Wróć wybierz pozycję Wróć. Jeśli nie widzisz tej sekcji, oznacza to, że upłynęło zbyt dużo czasu od uaktualnienia i nie możesz wrócić do poprzedniej wersji.

Nie można uruchomić systemu Windows i masz dysk odzyskiwania do ponownego zainstalowania systemu Windows  

Więcej informacji na temat używania dysku odzyskiwania do ponownej instalacji systemu Windows zawiera temat Tworzenie i używanie dysku USB odzyskiwania urządzenia Surface.

Aby ponownie zainstalować system Windows przy użyciu dysku odzyskiwania, może być potrzebny klucz funkcji BitLocker. Aby uzyskać więcej informacji o kluczach funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie swojego klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

Więcej opcji rozwiązywania problemów

Masz problemy ze swoim urządzeniem Surface? Jeśli już spróbowano podstawowych opcji rozwiązywania problemów, może być konieczne przywrócenie lub zresetowanie tabletu Surface. Poniżej przedstawiono niektóre typowe problemy i rozwiązania:

Uwaga: Podobne informacje pomocy można znaleźć dla urządzenia Surface Duo.

Urządzenie Surface nie działa dobrze, a minął już pewien czas od zainstalowania czegoś nowego. Resetowanie urządzenia Surface

Przed zresetowaniem urządzenia i ponownym zainstalowaniem systemu Windows można wybrać, czy zachować pliki, czy je usunąć. Jeśli nie możesz się zalogować w systemie Windows, spróbuj odzyskać hasło przed wykonaniem resetowania. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Kiedy nie możesz zalogować się na swoje konto Microsoft.

Sposób resetowania urządzenia Surface:

Twoja przeglądarka nie obsługuje klipów wideo. Zainstaluj Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub przeglądarkę Internet Explorer 9.
 1. Wybierz pozycję Start Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Odzyskiwanie .
  Otwórz odzyskiwanie

 2. W obszarze Resetuj ustawień do stanu początkowego wybierz pozycję Rozpocznij, a następnie wybierz opcję:

  • Zachowaj moje pliki — ta opcja umożliwia ponowną instalację systemu Windows 10, ale pozwala zachować pliki osobiste i wszelkie aplikacje, które zostały dostarczone wraz z komputerem. Ta opcja powoduje usunięcie wprowadzonych zmian w ustawieniach oraz wszelkich zainstalowanych aplikacji i sterowników.

   Uwaga: Zalecamy, aby wypróbować tę opcję jako pierwszą, chyba że przekazujesz w prezencie swoje urządzenie Surface, utylizujesz je lub sprzedajesz.

  • Usuń wszystko — umożliwia ponowną instalację systemu Windows 10 i wszelkich aplikacji, które zostały dostarczone wraz z komputerem. Ta opcja powoduje usunięcie plików osobistych, wprowadzonych zmian w ustawieniach oraz zainstalowanych aplikacji i sterowników.

   Uwaga: Jeśli planujesz poddać recyklingowi, oddać lub sprzedać urządzenie Surface albo odesłać je w celu wymiany, użyj tej opcji, aby całkowicie wyczyścić dysk. Może to zająć od jednej do dwóch godzin, ale utrudni to innym osobom odzyskanie usuniętych przez Ciebie plików.

 3. Wybierz pozycję Pobieranie z chmury lub Zainstaluj ponownie lokalnie. Zalecamy korzystanie z pobierania w chmurze. Upewnij się, że urządzenie Surface jest połączone z Internetem. 

Możesz także zresetować urządzenie Surface, uruchamiając je ponownie z ekranu logowania. Jak to zrobić:

 1. Na klawiaturze naciśnij klawisz logo WindowsL. Jeśli to konieczne, odrzuć ekran blokady.

 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, wybierając pozycję Zasilanie  > Uruchom ponownie w lewym dolnym rogu ekranu.

 3. Po ponownym uruchomieniu urządzenia Surface na ekranie Wybierz opcję, wybierz pozycję Rozwiąż problemy > Resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego.

Chcesz ponownie zainstalować poprzedni system operacyjny. Powrót do poprzedniej wersji systemu Windows

Jeśli system Windows został niedawno uaktualniony do nowszej wersji i nie działa dobrze, spróbuj wrócić do poprzedniej wersji systemu. Ta operacja umożliwia zachowanie plików osobistych, ale spowoduje usunięcie aplikacji i sterowników zainstalowanych po uaktualnieniu, a także wszelkich zmian wprowadzonych w ustawieniach.

Aby wrócić do poprzedniej wersji systemu Windows na urządzeniu Surface:

 1. Wybierz pozycję Start Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Odzyskiwanie .

 2. Następnie wybierz pozycję Wróć do poprzedniej wersji system Windows 10 i wybierz pozycję Rozpocznij. Jeśli nie widzisz tej sekcji, oznacza to, że upłynęło zbyt dużo czasu od uaktualnienia i nie możesz wrócić do poprzedniej wersji.

Nie można uruchomić systemu Windows i masz dysk odzyskiwania do ponownego zainstalowania systemu Windows  

Więcej informacji na temat używania dysku odzyskiwania do ponownej instalacji systemu Windows zawiera temat Tworzenie i używanie dysku USB odzyskiwania urządzenia Surface.

Aby ponownie zainstalować system Windows przy użyciu dysku odzyskiwania, może być potrzebny klucz funkcji BitLocker. Aby uzyskać więcej informacji o kluczach funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie swojego klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

Więcej opcji rozwiązywania problemów

Uwaga: Możesz znaleźć podobne informacje dotyczące pomocy dla urządzenia Surface RT lub Surface 2.

Jeśli masz kłopoty z urządzeniem Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3 lub Surface 3, możesz przywrócić lub odświeżyć system albo zresetować urządzenie w celu usunięcia problemu.

Czy należy przywrócić lub odświeżyć system, czy też zresetować urządzenie Surface?

Jeśli urządzenie Surface nie działa tak szybko lub niezawodnie jak wcześniej, wypróbuj jedną z następujących opcji odzyskiwania. Poniższa tabela może pomóc zdecydować, z której opcji skorzystać.

Problem

Wypróbuj następujące rozwiązanie

Urządzenie Surface nie działa dobrze, a niedawno została zainstalowana aplikacja, sterownik lub aktualizacja.

Przywracanie z punktu przywracania systemu

Urządzenie Surface nie działa dobrze, a minął już pewien czas od zainstalowania czegoś nowego. Ewentualnie spróbowano przywrócić system i nie rozwiązało to problemu.

Odświeżanie lub resetowanie urządzenia Surface

Urządzenie Surface nie uruchamia się, a został utworzony dysk odzyskiwania.

Ponowne instalowanie systemu Windows przy użyciu dysku odzyskiwania

Przywracanie z punktu przywracania systemu

Ta opcja umożliwia przywrócenie urządzenia Surface do stanu z wcześniejszego punktu w czasie, nazywanego punktem przywracania systemu. Punkty przywracania są generowane podczas instalowania nowej aplikacji, sterownika, aktualizacji systemu Windows oraz w przypadku ręcznego tworzenia punktu przywracania. Przywracanie nie ma wpływu na pliki osobiste, ale powoduje usunięcie aplikacji, sterowników i aktualizacji zainstalowanych po utworzeniu danego punktu przywracania. Wykonaj poniższą procedurę:

 1. Przesuń palcem od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie dotknij opcji Wyszukaj.
  (Jeżeli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj).

 2. W polu wyszukiwania wpisz tekst odzyskiwanie, a w wynikach wyszukiwania wybierz pozycję Odzyskiwanie.

 3. Wybierz pozycję Otwórz przywracanie systemu > Dalej.

 4. Wybierz punkt przywracania związany z problematyczną aplikacją, sterownikiem lub aktualizacją, a następnie wybierz opcje Dalej > Zakończ.

Nie widzisz punktów przywracania?

Jeśli nie widzisz żadnych punktów przywracania, spróbuj zresetować urządzenie w celu rozwiązania problemu.

Aby sprawdzić, czy jest włączona ochrona systemu:

 1. Przesuń palcem od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie dotknij opcji Wyszukaj.
  (Jeżeli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj).

 2. W polu wyszukiwania wpisz tekst odzyskiwanie, a w wynikach wyszukiwania wybierz pozycję Odzyskiwanie.

 3. Wybierz pozycję Konfiguruj przywracanie systemu > Konfiguruj.

 4. Upewnij się, że opcja Włącz ochronę systemu jest zaznaczona.

Nie można wykonać rozruchu w systemie Windows?

Jeśli nie możesz uruchomić systemu Windows, być może uda się przeprowadzić przywracanie systemu w środowisku odzyskiwania systemu Windows. W tym celu:

 1. Uruchom urządzenie Surface przy użyciu dysku USB odzyskiwania. Do portu USB tabletu Surface włóż rozruchowy dysk USB, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, jednocześnie naciskając i zwalniając przycisk zasilania. Kiedy pojawi się logo Surface, zwolnij przycisk zmniejszania głośności.
  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uruchamianie urządzenia Surface z urządzenia USB. Jeśli nie masz dysku USB odzyskiwania, zobacz Pobieranie obrazu odzyskiwania dla urządzenia Surface.

  Uwaga: Aby działać poprawnie, dysk USB odzyskiwania musi być sformatowany z użyciem systemu plików FAT32 (nie NTFS).

 2. Po wyświetleniu monitu wybierz język oraz układ klawiatury.

 3. Wybierz kolejno pozycje Rozwiązywanie problemów > Opcje zaawansowane.

 4. Wybierz pozycję Przywracanie systemu, zaznacz docelowy system operacyjny, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 5. Wybierz punkt przywracania.

 6. Wybierz pozycje Dalej > Zakończ.

 7. Na pytanie, czy chcesz kontynuować, odpowiedz Tak.

Po przeprowadzeniu przywracania systemu rozruch w systemie Windows powinien być możliwy.

Odświeżanie urządzenia Surface

Odświeżenie tabletu Surface powoduje ponowną instalację systemu Windows i pozwala zachować pliki osobiste, ustawienia, aplikacje zainstalowane fabrycznie na tablecie Surface oraz aplikacje, które zostały zainstalowane ze sklepu Store. Trzeba będzie ponownie zainstalować aplikacje klasyczne. Oto jak odświeżyć tablet Surface:

 1. Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia.
  (Jeżeli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie wybierz pozycję Ustawienia).

 2. Wybierz kolejno pozycje Zmień ustawienia komputera > Aktualizacja i odzyskiwanie > Odzyskiwanie.

 3. W obszarze Odśwież komputer z zachowaniem istniejących plików wybierz pozycję Rozpocznij.

 4. Kliknij przycisk Dalej, upewnij się, że urządzenie Surface jest podłączony do zasilania, i wybierz pozycję Odśwież.

Po odświeżeniu urządzenia Surface będzie konieczne ponowne zainstalowanie aplikacji klasycznych, takich jak Microsoft Office, a także najnowszych aktualizacji systemu Windows.

Resetowanie urządzenia Surface

Podczas resetowania urządzenia Surface można wybrać, czy mają zostać tylko usunięte pliki, czy ma być wyczyszczony cały dysk. Wtedy nastąpi ponowne zainstalowanie systemu Windows. W tym celu:

 1. Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia.
  (Jeżeli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie wybierz pozycję Ustawienia).

 2. Wybierz kolejno pozycje Zmień ustawienia komputera > Aktualizacja i odzyskiwanie > Odzyskiwanie.

 3. W obszarze Usuń wszystkie dane i ponowne zainstaluj system Windows i wybierz pozycję Rozpocznij.

 4. Wybierz pozycję Dalej, a następnie wybierz opcję Usuń tylko moje pliki lub Całkowicie wyczyść dysk.

  Opcja czyszczenia dysku jest bezpieczniejsza, ale zajmuje dużo więcej czasu. Opcję czyszczenia dysku należy wybrać na przykład przed oddaniem urządzenia Surface do recyklingu. Jeżeli będziesz dalej używać swojego urządzenia Surface, wystarczy usunąć pliki.

 5. Wybierz opcję Resetuj.

Ponowne instalowanie systemu Windows przy użyciu dysku odzyskiwania

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i używania dysku odzyskiwania do ponownej instalacji systemu Windows, zobacz temat Tworzenie i używanie dysku odzyskiwania USB.

Jeśli dysk odzyskiwania został utworzony w systemie Windows:

 1. Upewnij się, że urządzenie Surface jest wyłączone i podłączone do zasilania.

 2. Podłącz dysk USB odzyskiwania do portu USB.

 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, jednocześnie naciskając i zwalniając przycisk zasilania. Kiedy pojawi się logo Surface, zwolnij przycisk zmniejszania głośności.

 4. Po wyświetleniu monitu wybierz język oraz układ klawiatury.

 5. Podłącz dysk odzyskiwania i włącz urządzenie Surface.

 6. Na ekranie Wybieranie opcji wybierz kolejno pozycje Rozwiązywanie problemów > Resetuj ten komputer, a następnie wybierz opcję resetowania najlepiej pasującą do Twoich potrzeb.

Uwagi: 

 • Jeśli podczas tworzenia dysku odzyskiwania w systemie Windows 8 lub Windows 8.1 nie została wykonana kopia zapasowa partycji odzyskiwania, nie będzie można użyć dysku do ponownego zainstalowania systemu Windows.

 • Jeśli podczas tworzenia dysku odzyskiwania na innym urządzeniu z systemem Windows nie została wykonana kopia zapasowa plików systemowych, nie będzie można użyć go do ponownego zainstalowania systemu Windows.

Więcej opcji rozwiązywania problemów

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×