Spis treści
×
Microsoft Teams dla instytucji edukacyjnych

Zapoznaj się praktycznie z Twoją klasą i wysyłaj wiadomości w czatach i konwersacjach kanałowych.

Wysyłanie wiadomości do klasy

 1. Aby utworzyć wiadomość dla całej klasy, kliknij Teams Przycisk aplikacji Teams, a następnie wybierz zespół i kanał klasy.

 2. Wybierz kartę Wpisy.

 3. Kliknij pole redagowania, wpisz wiadomość i kliknij Wyślij Przycisk Wyślij.

 4. Użyj symbolu @ z nazwą zespołu, aby powiadomić wszystkich o wiadomości. Na przykład: @Matematyka.

Rozpoczynanie konwersacji z uczniem lub grupą uczniów

 1. U góry aplikacji kliknij Nowy czat Przycisk Nowy czat.

 2. W polu Do wpisz nazwisko ucznia, do którego chcesz wysłać wiadomość.

 3. Wpisz wiadomość w polu redagowania i kliknij Wyślij Przycisk Wyślij.

Wpis wprowadzony w polu redagowania.

Rozpoczynanie nowego czatu

Odpowiadanie na konwersację

Wpisy w kanałach tworzą wątki, tak samo jak wpisy w mediach społecznościowych. Odpowiedz bezpośrednio na wpis rozpoczynający konwersację, aby wszystkie wiadomości w konwersacji były widoczne w jednym miejscu.

 1. Znajdź wątek konwersacji, na który chcesz odpowiedzieć.

 2. Kliknij pozycję Odpowiedz, napisz wiadomość i kliknij Wyślij Przycisk Wyślij.

Odpowiadanie na konwersację

Ogłoszenia

Użyj funkcji Ogłoszenia, aby przyciągnąć uwagę uczniów do ważnych wpisów.

 1. Wybierz pozycję Format Formatowanie, aby rozwinąć pole redagowania.

 2. Wybierz pozycję Ogłoszenie i Wybierz kolor tła, aby dostosować ważny wpis.

Wybierz pozycję Ogłoszenie.

Wybierz obraz dla swojego ogłoszenia.

Możesz dodać ciekawe naklejki i inne elementy

 • Kliknij Naklejki Przycisk Naklejka pod polem redagowania i wybierz naklejki ze specjalnej kolekcji Microsoft dla instytucji edukacyjnych.

 • Uśmiechnięte buźki znajdziesz w kategorii Emoji Przycisk Emoji, a animowane obrazy GIF — w kategorii Giphy Przycisk GIF.

Naklejki

Planowanie spotkania wirtualnego na potrzeby zajęć

Używaj spotkań w aplikacji Teams, aby planować wirtualne prezentacje oraz dyskusje dla wszystkich uczestników zajęć. 

 1. Wybierz pozycję zespoły Przycisk aplikacji Teams, a następnie wybierz pozycję
  Przycisk Spotkaniakalendarza 
  .

 2. Wybierz + Nowe spotkanie.

 3. Nadaj nazwę nowemu spotkaniu. Ustal datę i godzinę. Wprowadź dodatkowe szczegóły.

  Porada: Możesz ustawić spotkanie w taki sposób, aby powtarzać je w cyklu codziennym, cotygodniowym, comiesięcznym, corocznym, a nawet z częstotliwością niestandardową.

 4. Wybierz pozycję Dodaj kanał , aby wyświetlić listę zespołów zajęć oraz inne kanały, a następnie wybierz kanał, w który odbędzie się spotkanie.

  Uwaga: Po wybraniu kanału w ramach zespołu zajęć w celu prowadzenia spotkania wszyscy uczniowie posiadający dostęp do kanału mogą dołączyć do spotkania. Ponadto wszystkie udostępnione zasoby oraz zarejestrowane nagrania podczas spotkania są zapisywane w danym kanale.

 5. Poświęć chwilę, aby przejrzeć szczegóły spotkania. Po zakończeniu wybierz pozycję Wyślij. To powoduje dodanie spotkania do Twojego kalendarza i kalendarzy uczniów.Wybierz + Nowe spotkanie.Nadaj nazwę spotkaniu.

Wybierz kanał zespołu dla Twojej klasy.

Spotykanie się z uczniami za pomocą połączeń wideo lub audio 

Używaj funkcji prowadzenia rozmów wideo i audio w aplikacji Teams, aby spotykać się z uczniami w grupach lub spotkaniach indywidualnych. 

 1. Wybierz pozycję Nowy czat Przycisk Nowy czat. W polu Do wprowadź imię i nazwisko co najmniej jednego ucznia.

 2. Wybierz pozycję Połączenie wideo Przycisk Połączenie wideo, aby spotykać się przy użyciu wideo lub pozycję Połączenie audio Przycisk Połączenia, jeśli wolisz używać tylko dźwięku.

Możesz również spotykać się z uczniami na żywo w ramach istniejącego czatu. 

 1. Wybierz pozycję Czat na pasku aplikacji, a następnie wybierz właściwy czat, na którym chcesz się spotkać.

 2. Wybierz pozycję Połączenie wideo Przycisk Połączenie wideo lub Połączenie audio Przycisk Połączenia, aby rozpocząć spotkanie z uczniem lub grupą uczniów.

  Porada: Aby zaplanować spotkanie z wyprzedzeniem, wybierz pozycję kalendarz> + nowe spotkanie.

  Uwaga: Uzyskaj szczegółowe wskazówki na temat spotkań z uczniami oraz bezpieczeństwa podczas spotkań.
Wprowadź imię i nazwisko co najmniej jednego ucznia w polu Do.

Wybierz pozycję Połączenie wideo lub Połączenie audio.


Wybierz pozycję Czat na pasku aplikacji.

Dołączanie do spotkań i zarządzanie nimi 

Dołącz do spotkania, które zostało przez Ciebie zaplanowane, bądź spotkania, na które inne osoba przesłała Ci zaproszenie. 

 1. Wybierz pozycję Kalendarz Przycisk Spotkaniai przejdź do spotkania, do którego chcesz dołączyć.

 2. Otwórz spotkanie i wybierz pozycję Dołącz

 3. Sprawdź dokładnie urządzenie wejściowe audio i wideo, włącz kamerę i wyłącz wyciszenie mikrofonu, aby inne osoby mogły Ciebie słyszeć. Wybierz pozycję Dołącz teraz, aby przejść do danego spotkania.

Wybierz pozycję Dołącz, aby dołączyć do spotkania.

Wybierz pozycję Dołącz teraz, aby dołączyć do konkretnego spotkania.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości w czacie lub kanale  

Kliknij pole redagowania, aby utworzyć wiadomość. Wpisz prostą wiadomość lub dodaj do tekstu inne elementy. 

 • Możesz dołączyć obraz, obraz GIF, naklejkę lub plik

 • Sformatowany tekst sprawi, że wiadomość będzie się wyróżniać

 • Możesz formatować wiadomość za pomocą punktorów lub listy numerowanej

 • @wzmianka powiadomi nauczyciela lub innego ucznia. 

Aby przejść z konwersacji w kanale zespołu do prywatnego czatu, kliknij ikonę Czat.  

Uczeń tworzy wpis w kanale zespołu zajęć przy użyciu opcji edycji tekstu i załącznika w formie naklejki

Prywatne rozmowy ucznia w aplikacji Teams

Nawiązywanie połączenia wideo  

Korzystając ze spotkań w usłudze Teams, możesz wirtualnie łączyć się z nauczycielem i znajomymi z klasy w ramach zajęć online, grup badawczych i prezentacji oraz we wszystkich sytuacjach, w których musisz uczyć się w bezpośrednim kontakcie. 

 1. Wybierz pozycję Kalendarz  Przycisk Spotkania, aby wyświetlić wszystkie spotkania, do których dodał Cię nauczyciel lub inni uczniowie, lub które zostały utworzone przez Ciebie. Gdy nadejdzie czas spotkania, kliknij pozycję Dołącz.

 2. Dostosuj ustawienia audio i wideo, a następnie kliknij pozycję Dołącz teraz.  

  Korzystanie z paska narzędzi podczas spotkania:

  Włączanie  Ikona włączonego wideo i wyłączanie  Ikona wyłączonego wideo obrazu wideo.

  Wyciszanie  Mikrofon wyłączony — ikona na pasku narzędzi spotkania w aplikacji Teams i wyłączanie wyciszenia  Mikrofon włączony — ikona na pasku narzędzi spotkania w aplikacji Teams mikrofonu.

  Udostępnianie ekranu lub dokumentu  Przycisk Udostępnij ekran.

  Uczestniczenie w czacie spotkania  Przycisk Otwórz czat.

  Wyświetlanie uczestników spotkania  Pasek narzędzi spotkania w aplikacji Teams, ikona uczestników.

Widok kalendarza w aplikacji Teams

Przycisk Dołącz ze spotkania w kalendarzu

Wybieranie ustawień audio i wideo dla spotkania w aplikacji Teams przed dołączeniem

Pasek narzędzi spotkania w aplikacji Teams

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×