Powiązane tematy
×
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Gdy w kanale zespołu klasowego wybierzesz kartę Szczegółowe informacje, strona przeglądu informacji o klasie będzie pierwszym widokiem w aplikacji. W tym miejscu możesz wyszczególnić, aby uzyskać dokładne widoki na temat aktywności uczniów w aplikacji Teams.

Zrzut ekranu przedstawiający nawigację po lewej stronie w usłudze Teams. Lista wyświetla notes zajęć, zadania, oceny, a następnie szczegółowe informacje.

Odkryj 

Każdy zespół klasowy ma własną stronę przeglądu informacji o klasie. Wybierz kartę Szczegółowe informacje dla dowolnej klasy, aby przejść do pulpitu nawigacyjnego z dotyczącym jej przeglądem informacji.

Uwaga: Strona przeglądu informacji o klasie pokazuje domyślne przedziały czasu zależne od poziomu aktywności. Aby dostosować przedział czasu, wybierz dowolny punkt danych, aby go wyszczególnić i uzyskać dostęp do dodatkowych filtrów.

Strona przeglądu zajęć z wyróżnieniami

Działania uczniów

Zobacz, którzy uczniowie byli aktywni oraz kiedy, wybierając pozycję Śledzenie aktywności uczniów. Użyj filtrów, aby określić, kiedy uczniowie są najbardziej i najmniej aktywni.  

Wyszczególnij, aby sprawdzić, którzy uczniowie byli nieaktywni.

Kafelek danych dotyczących nieaktywnych uczniów

Działanie dotyczące komunikacji

Liczba wpisów, odpowiedzi i reakcji w określonym przedziale czasu.

Wydobądź szczegóły, aby wyświetlić aktywność dla każdego ucznia i kanału.

Kafelek danych dotyczących komunikacji

Emocje

Gdy używasz funkcji kontroli w aplikacji Emocje, tutaj zobaczysz przegląd odpowiedzi uczniów.

Wybierz pozycję Wyświetl odpowiedzi klasy, aby zobaczyć odpowiedzi poszczególnych uczniów. 

Punkt wejścia umożliwiający wyświetlenie szczegółowych informacji o pytaniach kontrolnych w aplikacji Emocje. Karta ma kolorowy pasek wskazujący proporcje różnych emocji udostępnianych przez uczniów. Wybierz kartę, aby uzyskać dokładniejsze informacje.

Aplikacja klasyczna

Ważne informacje wyróżniają przystępne dane o klasie. Korzystaj z nich według własnego uznania — jako szybkiej aktualizacji lub wskazówki do dalszego badania danych. Pulpit nawigacyjny Szczegółowe informacje sprawdza dostępność nowych danych za każdym razem, gdy otwierasz przegląd informacji o klasie, aby odzwierciedlać najnowsze trendy dla działań w ramach zajęć. 

Dowiedz się, jak odczytywać Ważne informacje, zapoznając się z kodowaniem za pomocą kolorów i znaczeniem etykiet: 

Etykieta Nowe: ważne informacje, które nie zostały jeszcze odczytane

Etykieta Zaktualizowane: ważne informacje z nowymi danymi

Kolor czerwony: oznacza potencjalny problem, który może wymagać uwagi

Kolor żółty: oznacza ciekawy trend lub obserwację

Kolor zielony: oznacza dobre wiadomości, pozytywne trendy i sukcesy uczniów

Liczba uczniów: umieść wskaźnik myszy na pogrubionym tekście, który wskazuje liczbę uczniów, aby zobaczyć poszczególne imiona i nazwiska.

Kompas: wybierz ikonę kompasu  Kompas, aby uzyskać bardziej szczegółowe dane na ten temat.

Po wyświetleniu karty Ważne informacje zostanie ona przeniesiona na koniec widoku. Karty są usuwane w miarę aktualizowania danych na podstawie nowych działań. 

Kafelki wyróżnionych

Urządzenia przenośne

Na urządzeniu przenośnym Ważne informacje zostaną wyświetlone od razu po wybraniu klasy.

  1. Przejdź do obszaru Szczegółowe informacje o zajęciach z poziomu aplikacji mobilnej Teams.

  2. Wybierz zespół klasowy, dla którego chcesz sprawdzić szczegółowe informacje. Pierwszym widokiem danych dla tej klasy będzie seria Ważnych informacji.

    Uwaga: Ważne informacje, które widzisz, odzwierciedlają ilość dostępnych danych.

  3. Szybkie przesunięcie spowoduje wyświetlenie różnych Ważnych informacji — przesuń w prawo, aby wyświetlić więcej, lub w lewo, aby wrócić do poprzednich informacji.

Aplikacja Teams na urządzeniu przenośnym w aplikacji Szczegółowe informacje dla klasy wyświetla kafelki dla ośmiu zespołów zajęć.

Wyróżnione dane komunikacji z aplikacji Szczegółowe informacje w widoku dla urządzeń przenośnych pokazują nauczycielowi, że 19 uczniów uczestniczyło w dyskusji.

Przegląd stanu zadań

Liczba nieprzesłanych zadań lub liczba uczniów, którzy nie przesłali zadań, których termin wykonania przypadał w określonym przedziale czasu. 

Wyszczególnij, aby sprawdzić szczegóły konkretnego zadania

Kafelek danych dotyczących stanu zadań

Przegląd rozkładu ocen i trendów

Średnia ze wszystkich ocenionych i oddanych zadań, których termin wykonania przypadał w określonym przedziale czasu. 

Wyszczególnij, aby sprawdzić rozkład ocen, wyniki uzyskiwane przez poszczególnych uczniów, wykonanie konkretnego zadania oraz tendencję zmian ocen w czasie.  

Kafelek kategorii danych na stronie podglądu szczegółowych informacji

Postępy w czytaniu

Jeśli utworzysz zadania dla uczniów przy użyciu funkcji Postępy w czytaniu, zostanie pokazany średni wskaźnik dokładności dla wszystkich czytających. 

Wybierz pozycję Wyświetl postępy klasy, aby zobaczyć podział na typy błędów, a także średnią liczbę wyrazów na minutę, wskaźnik dokładności w czasie i słowa, które stanowiły największe wyzwanie dla klasy.

Punkt wejścia do wyświetlania szczegółowych danych postępów w czytaniu w aplikacji Szczegółowe informacje.  Średnia szybkość dokładności jest wymieniona z linkiem umożliwiającym bardziej szczegółowe omówienie.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×