Spis treści
×
Microsoft Teams dla instytucji edukacyjnych

Tworzenie zadań, ocenianie oraz przesyłanie pracy. Wszystko z poziomu usługi Teams.

Tworzenie zadań

 1. Przejdź do klasy i wybierz pozycję Zadania.

 2. Wybierz Utwórz > Zadanie.

Aplikacja Zadania została otwarta w klasie.

Wybierz pozycję Utwórz, a następnie Zadanie.

Dodaj szczegóły zadania

Jedynym elementem zadania, który jest niezbędny do jego zapisania, jest tytuł. Wszystkie pozostałe pola są opcjonalne.

Porada:  Przeczytaj instrukcje krok po kroku dotyczące ponownego używania zadań, przypisywania quizów oraz innych zagadnień.

Po skończeniu wybierz Przypisz. Aby zapisać zadanie jako wersję roboczą, wybierz pozycję Zapisz.

Strona tworzenia nowego zadania

Więcej informacji na temat dodawania zasobów

 1. Wybierz pozycję Dodaj zasoby, aby wybrać istniejący plik lub utworzyć nowy dokument Office 365 do przypisania każdemu z uczniów.

 2. Wybierz polecenie Dołącz.

 • Ustawieniem domyślnym pliku jest Uczniowie nie mogą edytować, co oznacza, że dokument będzie tylko do odczytu. To doskonała opcja w przypadku materiałów referencyjnych.

 • Wybierz kolejno pozycje Więcej opcji  Przycisk Więcej opcji  > Uczniowie edytują własną kopię, aby każdy z uczniów otrzymał identyczny dokument w celu edytowania i przesłania.

Dodaj zasoby do zadania.

Określ linię czasu zadania

 1. Aby zmienić ustawienia dotyczące wysyłki zadania lub tego, czy będziesz akceptować opóźnienia, wybierz pozycję Edytuj poniżej pola z terminem.

 2. Wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij pozycję Gotowe.

Uwaga: Domyślnie nie jest ustawiana data końcowa, co pozwala uczniom na odsyłanie zadań z opóźnieniem.

Okno edycji osi czasu zadania.

Wyświetlanie ocen

Monitoruj postępy uczniów i uzyskaj dostęp do ocen w aplikacji Oceny.

 1. Przejdź do klasy i wybierz pozycję Oceny.

Zadania są wyświetlane w wierszach, a uczniowie w kolumnach. Zadania są uporządkowane według terminu wykonania, począwszy od tego z najbliższym terminem. Przewijaj w dół lub w poprzek, aby wyświetlić kolejne zadania.

Zadania Twoich uczniów będą miały różny stan:

 • Wyświetlone — uczeń otworzył i wyświetlił zadanie.

 • Włączone — uczeń włączył zadanie i praca jest gotowa do oceny.

 • Zwrócone lub punkty — gdy ocenisz pracę ucznia, zostaną wyświetlone przydzielone punkty. Jeśli zadanie nie ma punktów, zobaczysz stan Zwrócone.

 • Puste — nie wykonano jeszcze żadnego działania przy zadaniu.

Aplikacja Oceny otwiera się w klasie.

Pełny widok karty Oceny

Rozpoczynanie oceniania

Możesz kliknąć dowolną komórkę na karcie ocenę, aby ją edytować.

 1. Aby rozpocząć ocenianie, wybierz pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji w komórce, a następnie Otwórz pracę ucznia.

 2. Spowoduje to otwarcie zadania ucznia z polami Opinia i Punkty, które możesz wypełnić.

 3. Aby pisać komentarze w samym dokumencie, wybierz pozycję Edytuj dokument, a następnie zacznij edytować w aplikacji klasycznej albo w przeglądarce internetowej.

 4. Klikaj strzałki obok nazwiska ucznia, aby przechodzić między zadaniami uczniów.

 5. Kliknij pozycję Zwrot > Zwróć lub Zwróć do poprawki, gdy zakończysz ocenianie i chcesz zwrócić zadanie uczniowi. Oznacza to, że otrzymają oni powiadomienie i będą mogli zobaczyć Twoją opinię.

Otwieranie pracy ucznia

Ocenianie zadań ucznia

Edytowanie dokumentu

Jednoczesne zwracanie wielu ocen

 1. Aby jednocześnie zwrócić więcej niż jedną ocenę ucznia, kliknij kartę Zadania.

 2. Wybierz zadanie.

 3. W tym miejscu możesz wprowadzić opinię i punkty bez otwierania pracy ucznia.

 4. Użyj pól wyboru, aby wybrać, prace których uczniów chcesz wrócić, lub wybrać wszystkich, jeśli chcesz.

 5. Kliknij pozycję Zwrot > Zwróć lub Zwróć do poprawki,aby.

Porada: Dowiedz się więcej o karcie Oceny i sprawdzaniu prac uczniów.

Lista zadań uczniów do przejrzenia, oceny i zwrotu.

Wyświetlanie i przesyłanie zadań 

 1. Przejdź do klasy i wybierz pozycję Zadania.  
   

 2. Wybierz zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły lub przesłać swoją pracę.  

   

 3. Załącz wszelkie wymagane materiały i wybierz pozycję Prześlij.

Wybierz kartę Zadania, aby wyświetlić zadania w jednej klasie.

Wyświetl swoje zadanie i wybierz pozycję Prześlij.

Wyświetlanie swoich ocen 

Aby sprawdzić oceny otrzymane od nauczyciela za zadania, które sprawdził i odesłał do Ciebie: 

 1. Wybierz pozycję Oceny w klasie.

 2. Tutaj wymienione są wszystkie Twoje zadania, począwszy od tego z najbliższym terminem. Możesz sprawdzić stan każdego z zadań oraz punkty otrzymane za ocenione zadania. Zadania bez punktów wyświetlane są jako Zwrócone po przejrzeniu przez nauczyciela. 

 3. Za pomocą strzałek obok pozycji Termin wykonania i Przydział możesz sortować zadania.

Aplikacja Oceny otwiera się w klasie.

Karta Oceny w widoku ucznia.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×