Narrator ułatwia korzystanie z komputera osobom niewidomym lub niedowidzącym, umożliwiając wykonywanie typowych zadań bez użycia myszy. Aplikacja pozwala odczytywać elementy wyświetlane na ekranie, takie jak tekst i przyciski, oraz wchodzić z nimi w interakcję. Za pomocą Narratora możesz czytać i pisać wiadomości e-mail, przeglądać Internet oraz pracować nad dokumentami.

Określone polecenia umożliwiają nawigowanie Windows, sieci Web i aplikacji. Nawigowanie jest dostępne za pośrednictwem nagłówków, linków, punktów orientacyjnych i innych elementów. Możesz odczytywać tekst (w tym znaki interpunkcyjne) dzielony na strony, akapity, wiersze, zdania, słowa i znaki, a także określać cechy, takie jak czcionka i kolor tekstu. Nawigowanie między wierszami i kolumnami pozwala efektywnie przeglądać tabele.

Narrator udostępnia również tryb nawigacji i czytania, o którym dowiesz się więcej w rozdziale 3: Używanie trybu skanowania. Za jego pomocą możesz poruszać się po Windows 11 za pomocą strzałek w górę i w dół na klawiaturze. Możesz również poruszać się po komputerze i czytać tekst za pomocą monitora Braille'a, o którym więcej informacji zawiera rozdział 8: Korzystanie z Narratora w alfabecie Braille'a.

Możesz również dostosować szybkość i głośność mowy oraz wysokość głosu używanego przez Narratora, a także instalować oprogramowanie innych firm służące do zamiany tekstu na mowę.

Strona główna Narratora

Za każdym razem, gdy włączasz Narratora, przejdziesz do strony jego głównej. Stanowi ona centralne miejsce grupujące wszystkie najważniejsze opcje i zasoby. Możesz na przykład zmienić ustawienia Narratora albo za pomocą przewodnika Szybki start poznać podstawy tej aplikacji. Łącza na stronie głównej Narratora obejmują Szybki Start, przewodnik po Narratorze (który przekieruje Cię do tego podręcznika użytkownika online), nowości, ustawienia i możliwość przesłania raportu. Z poziomu ustawień lub zaznaczając pole wyboru na stronie głównej Narratora, możesz także określić, czy Strona główna ma być otwierana po uruchomieniu Narratora.  

Dwa sposoby uruchamiania i zatrzymywania Narratora

 • Naciśnij jednocześnie klawisz  z logo systemu Windows + Ctrl + Enter , aby uruchomić Narratora. Aby zatrzymać Narratora, naciśnij te klawisze ponownie. Na wielu klawiaturach klawisz logo systemu Windows znajduje się w dolnym rzędzie obok klawisza Alt.

 • Naciśnij klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + N, aby otworzyć ustawienia Narratora, a następnie włącz przełącznik w obszarze Użyj Narratora.

Uwaga: Podczas logowania się lub uzyskiwania dostępu do niektórych menu w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się ikona Ułatwienia dostępu . Wybranie ikony Ułatwienia dostępu powoduje otwarcie menu z przełącznikiem umożliwiającym włączenie lub wyłączenie Narratora. Po zalogowaniu lub zamknięciu ekranu narrator wyłączy się.

Automatyczne uruchamianie Narratora przed zalogowaniem się na komputerze lub po wykonaniu tej czynności

 1. Naciśnij klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + N, aby otworzyć ustawienia Narratora.

 2. Rozwiń przycisk Pokaż wszystkie ustawienia obok przełącznika Narratora , aby wyświetlić dodatkowe opcje.

 3. Aby Narrator był uruchamiany automatycznie po zalogowaniu się, zaznacz pole wyboru obok pozycji Uruchom Narratora po zalogowaniu.

 4. Aby narrator był uruchamiany automatycznie przed zalogowaniem dla wszystkich użytkowników, zaznacz pole wyboru obok przycisku Uruchom Narratora przed zalogowaniem.

Dalej: Rozdział 2: Podstawowe funkcje Narratora

Powrót do spisu treści

Narrator ułatwia korzystanie z komputera osobom niewidomym lub niedowidzącym, umożliwiając wykonywanie typowych zadań bez użycia myszy. Aplikacja pozwala odczytywać elementy wyświetlane na ekranie, takie jak tekst i przyciski, oraz wchodzić z nimi w interakcję. Za pomocą Narratora możesz czytać i pisać wiadomości e-mail, przeglądać Internet oraz pracować nad dokumentami.

Określone polecenia umożliwiają nawigowanie Windows, sieci Web i aplikacji. Nawigowanie jest dostępne za pośrednictwem nagłówków, linków, punktów orientacyjnych i innych elementów. Możesz odczytywać tekst (w tym znaki interpunkcyjne) dzielony na strony, akapity, wiersze, zdania, słowa i znaki, a także określać cechy, takie jak czcionka i kolor tekstu. Nawigowanie między wierszami i kolumnami pozwala efektywnie przeglądać tabele.

Narrator udostępnia również tryb nawigacji i czytania, o którym dowiesz się więcej w rozdziale 3: Używanie trybu skanowania. Za jego pomocą możesz poruszać się po Windows 10 za pomocą strzałek w górę i w dół na klawiaturze. Możesz również poruszać się po komputerze i czytać tekst za pomocą monitora Braille'a, o którym więcej informacji zawiera rozdział 8: Korzystanie z Narratora w alfabecie Braille'a.

Możesz również dostosować szybkość i głośność mowy oraz wysokość głosu używanego przez Narratora, a także instalować oprogramowanie innych firm służące do zamiany tekstu na mowę.

Strona główna Narratora

Za każdym razem, gdy włączasz Narratora, przejdziesz do strony jego głównej. Stanowi ona centralne miejsce grupujące wszystkie najważniejsze opcje i zasoby. Możesz na przykład zmienić ustawienia Narratora albo za pomocą przewodnika Szybki start poznać podstawy tej aplikacji. Łącza na stronie głównej Narratora obejmują Szybki Start, przewodnik po Narratorze (który przekieruje Cię do tego podręcznika użytkownika online), nowości, ustawienia i możliwość przesłania raportu. Z poziomu ustawień lub zaznaczając pole wyboru na stronie głównej Narratora, możesz także określić, czy Strona główna ma być otwierana po uruchomieniu Narratora.  

Dwa sposoby uruchamiania i zatrzymywania Narratora

 • Naciśnij jednocześnie klawisz  z logo systemu Windows + Ctrl + Enter , aby uruchomić Narratora. Aby zatrzymać Narratora, naciśnij te klawisze ponownie. (W starszych wersjach Windows polecenie było klawiszem logo Windows + Enter.) Na wielu klawiaturach klawisz z logo systemu Windows znajduje się w dolnym rzędzie klawiszy, po lewej lub prawej stronie klawisza Alt.

 • Naciśnij klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + N, aby otworzyć ustawienia Narratora, a następnie włącz przełącznik w obszarze Użyj Narratora.

Uwaga: Podczas logowania się lub uzyskiwania dostępu do niektórych menu w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się ikona ułatwienia dostępu. Wybranie ikony ułatwień dostępu  otwiera menu z przełącznikiem, którego możesz użyć do włączania i wyłączania Narratora. Po zalogowaniu lub zamknięciu ekranu narrator wyłączy się.

Automatyczne uruchamianie Narratora przed zalogowaniem się na komputerze lub po wykonaniu tej czynności

 1. Naciśnij klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + N, aby otworzyć ustawienia Narratora.

 2. Aby Narrator był uruchamiany automatycznie po zalogowaniu się, zaznacz pole wyboru obok pozycji Uruchom Narratora po zalogowaniu.

 3. Aby narrator był uruchamiany automatycznie przed zalogowaniem dla wszystkich użytkowników, zaznacz pole wyboru obok pozycji Uruchom Narratora przed zalogowaniem dla wszystkich użytkowników.

Dalej: Rozdział 2: Podstawowe funkcje Narratora

Powrót do spisu treści

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji

ZAPYTAJ SPOŁECZNOŚĆ >

Uzyskaj pomoc techniczną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×