Rozdział 1: Narrator — wprowadzenie

Narrator ułatwia korzystanie z komputera osobom niewidomym lub niedowidzącym, umożliwiając wykonywanie typowych zadań bez użycia myszy. Aplikacja pozwala odczytywać elementy wyświetlane na ekranie, takie jak tekst i przyciski, oraz wchodzić z nimi w interakcję. Za pomocą Narratora możesz czytać i pisać wiadomości e-mail, przeglądać Internet oraz pracować nad dokumentami.

Przy użyciu określonych poleceń możesz poruszać się po systemie Windows, Internecie i aplikacjach. Nawigowanie jest dostępne za pośrednictwem nagłówków, linków, punktów orientacyjnych i innych elementów. Możesz odczytywać tekst (w tym znaki interpunkcyjne) dzielony na strony, akapity, wiersze, zdania, słowa i znaki, a także określać cechy, takie jak czcionka i kolor tekstu. Nawigowanie między wierszami i kolumnami pozwala efektywnie przeglądać tabele.

Narrator ma także tryb nawigacji i czytania, w którym dowiesz się więcej o rozdziale 3: korzystanie z trybu skanowania. Za pomocą tej funkcji możesz poruszać się po systemie Windows 10, naciskając tylko klawisze strzałek w górę i w dół na klawiaturze. Możesz także poruszać się po komputerze i czytać tekst za pomocą języka Braille'a, aby dowiedzieć się więcej o rozdziale 8: korzystanie z Narratora w języku Braille'a.

Możesz również dostosować szybkość i głośność mowy oraz wysokość głosu używanego przez Narratora, a także instalować oprogramowanie innych firm służące do zamiany tekstu na mowę.

Strona główna Narratora

Za każdym razem, gdy włączasz Narratora, przejdziesz do strony jego głównej. Stanowi ona centralne miejsce grupujące wszystkie najważniejsze opcje i zasoby. Możesz na przykład zmienić ustawienia Narratora albo za pomocą przewodnika Szybki start poznać podstawy tej aplikacji. Łącza na stronie głównej Narratora obejmują Szybki Start, przewodnik po Narratorze (który przekieruje Cię do tego podręcznika użytkownika online), nowości, ustawienia i możliwość przesłania raportu. Z poziomu ustawień lub zaznaczając pole wyboru na stronie głównej Narratora, możesz także określić, czy Strona główna ma być otwierana po uruchomieniu Narratora.  

Dwa sposoby uruchamiania i zatrzymywania Narratora

  • Naciśnij klawisz logo Windows + Ctrl + Enter , aby uruchomić narratora.  Aby zatrzymać Narratora, naciśnij te klawisze ponownie. (W starszych wersjach systemu Windows polecenie był kluczem logo systemu Windows + Enter.) Na wielu klawiaturach klawisz z logo Windows znajduje się w dolnym wierszu klawiszy, po lewej lub prawej stronie klawisza Alt.

  • Naciśnij klawisze logo Windows + Ctrl + N , aby otworzyć ustawienia Narratora, a następnie włącz przełącznik w obszarze Używanie Narratora.

Uwaga: podczas logowania lub uzyskiwania dostępu do kilku menu w prawym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlona ikona ułatwień dostępu. Wybranie ikony ułatwień dostępu powoduje otwarcie menu z przełącznikiem przełącznika, którego można użyć do włączania lub wyłączania narratora. Po zalogowaniu lub zamknięciu ekranu narrator wyłączy się.

Automatyczne uruchamianie Narratora przed zalogowaniem się na komputerze lub po wykonaniu tej czynności

  1. Naciśnij klawisz logo Windows + Ctrl + N , aby otworzyć ustawienia narratora.

  2. Aby Narrator był uruchamiany automatycznie po zalogowaniu się, zaznacz pole wyboru Uruchom Narratora po zalogowaniu.

  3. Aby Narrator był uruchamiany automatycznie przed zalogowaniem dla wszystkich użytkowników, zaznacz pole wyboru Uruchom Narratora przed logowaniem dla wszystkich użytkowników.

Dalej: Rozdział 2: Podstawowe funkcje Narratora

Powrót do spisu treści

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×