Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Narrator ułatwia korzystanie z komputera osobom niewidomym lub niedowidzącym, umożliwiając wykonywanie typowych zadań bez użycia myszy. Aplikacja pozwala odczytywać elementy wyświetlane na ekranie, takie jak tekst i przyciski, oraz wchodzić z nimi w interakcję. Za pomocą Narratora możesz czytać i pisać wiadomości e-mail, przeglądać Internet oraz pracować nad dokumentami.

Określone polecenia umożliwiają nawigowanie Windows, sieci Web i aplikacji. Nawigowanie jest dostępne za pośrednictwem nagłówków, linków, punktów orientacyjnych i innych elementów. Możesz odczytywać tekst (w tym znaki interpunkcyjne) dzielony na strony, akapity, wiersze, zdania, słowa i znaki, a także określać cechy, takie jak czcionka i kolor tekstu. Nawigowanie między wierszami i kolumnami pozwala efektywnie przeglądać tabele.

Narrator udostępnia również tryb nawigacji i czytania, o którym dowiesz się więcej w rozdziale 3: Używanie trybu skanowania. Za jego pomocą możesz poruszać się po Windows 11 za pomocą strzałek w górę i w dół na klawiaturze. Możesz również poruszać się po komputerze i czytać tekst za pomocą monitora Braille'a, o którym więcej informacji zawiera rozdział 8: Korzystanie z Narratora w alfabecie Braille'a.

Możesz również dostosować szybkość i głośność mowy oraz wysokość głosu używanego przez Narratora, a także instalować oprogramowanie innych firm służące do zamiany tekstu na mowę.

Dwa sposoby uruchamiania i zatrzymywania Narratora

 • Aby uruchomić Narratora, naciśnij klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + Enter. Aby zatrzymać narratora, naciśnij te klawisze jeszcze raz. Klawisz z logo systemu Windows znajduje się zazwyczaj w dolnym rzędzie klawiszy klawiatury — po lewej lub prawej stronie klawisza Alt.

 • Aby uzyskać dostęp do ustawień Narratora, użyj klawiszy logo Windows + Ctrl + N. Następnie przesuń przełącznik obok pozycji Użyj Narratora

Uwaga: Ikona Ułatwienia dostępu będzie wyświetlana w prawym dolnym rogu ekranu podczas logowania się lub uzyskiwania dostępu do określonych menu. Po wybraniu ikony Ułatwienia dostępu zostanie wyświetlone menu zawierające przełącznik stanu włączenia/wyłączenia narratora. Narrator zatrzyma się po wylogowaniu lub opuszczeniu ekranu.

 Strona główna Narratora

Za każdym razem, gdy włączasz Narratora, przejdziesz do strony jego głównej. Stanowi ona centralne miejsce grupujące wszystkie najważniejsze opcje i zasoby. Możesz na przykład zmienić ustawienia Narratora albo za pomocą przewodnika Szybki start poznać podstawy tej aplikacji. Łącza na stronie głównej Narratora obejmują Szybki Start, przewodnik po Narratorze (który przekieruje Cię do tego podręcznika użytkownika online), nowości, ustawienia i możliwość przesłania raportu. Z poziomu ustawień lub zaznaczając pole wyboru na stronie głównej Narratora, możesz także określić, czy Strona główna ma być otwierana po uruchomieniu Narratora.  

Poznawanie Narratora z pomocą przewodnika Szybki start 

Lekcja szybkiego startu przeprowadzi Cię przez podstawy korzystania z Narratora. Dostępna jest również przykładowa strona sieci Web, która pozwala ci przyzwyczaić się do korzystania z Narratora w trybie online. Pokazano między innymi, jak używać nagłówków i punktów orientacyjnych. Gdy Narrator jest włączony, strona główna Narratora jest uruchamiana i w dowolnym momencie możesz uzyskać dostęp do przewodnika Szybki start.

Automatyczne uruchamianie Narratora przed zalogowaniem się na komputerze lub po wykonaniu tej czynności

 • Naciśnij klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + N, aby otworzyć ustawienia Narratora.

 • Rozwiń przycisk Pokaż wszystkie ustawienia obok przełącznika Narratora , aby wyświetlić dodatkowe opcje.

 • Aby Narrator był uruchamiany automatycznie po zalogowaniu się, zaznacz pole wyboru obok pozycji Uruchom Narratora po zalogowaniu.

 • Aby narrator był uruchamiany automatycznie przed zalogowaniem dla wszystkich użytkowników, zaznacz pole wyboru obok przycisku Uruchom Narratora przed zalogowaniem.

Dalej: Rozdział 2: Podstawowe funkcje Narratora

Wstecz do spisu treści

Narrator ułatwia korzystanie z komputera osobom niewidomym lub niedowidzącym, umożliwiając wykonywanie typowych zadań bez użycia myszy. Aplikacja pozwala odczytywać elementy wyświetlane na ekranie, takie jak tekst i przyciski, oraz wchodzić z nimi w interakcję. Za pomocą Narratora możesz czytać i pisać wiadomości e-mail, przeglądać Internet oraz pracować nad dokumentami.

Określone polecenia umożliwiają nawigowanie Windows, sieci Web i aplikacji. Nawigowanie jest dostępne za pośrednictwem nagłówków, linków, punktów orientacyjnych i innych elementów. Możesz odczytywać tekst (w tym znaki interpunkcyjne) dzielony na strony, akapity, wiersze, zdania, słowa i znaki, a także określać cechy, takie jak czcionka i kolor tekstu. Nawigowanie między wierszami i kolumnami pozwala efektywnie przeglądać tabele.

Narrator udostępnia również tryb nawigacji i czytania, o którym dowiesz się więcej w rozdziale 3: Używanie trybu skanowania. Za jego pomocą możesz poruszać się po Windows 10 za pomocą strzałek w górę i w dół na klawiaturze. Możesz również poruszać się po komputerze i czytać tekst za pomocą monitora Braille'a, o którym więcej informacji zawiera rozdział 8: Korzystanie z Narratora w alfabecie Braille'a.

Możesz również dostosować szybkość i głośność mowy oraz wysokość głosu używanego przez Narratora, a także instalować oprogramowanie innych firm służące do zamiany tekstu na mowę.

Strona główna Narratora

Za każdym razem, gdy włączasz Narratora, przejdziesz do strony jego głównej. Stanowi ona centralne miejsce grupujące wszystkie najważniejsze opcje i zasoby. Możesz na przykład zmienić ustawienia Narratora albo za pomocą przewodnika Szybki start poznać podstawy tej aplikacji. Łącza na stronie głównej Narratora obejmują Szybki Start, przewodnik po Narratorze (który przekieruje Cię do tego podręcznika użytkownika online), nowości, ustawienia i możliwość przesłania raportu. Z poziomu ustawień lub zaznaczając pole wyboru na stronie głównej Narratora, możesz także określić, czy Strona główna ma być otwierana po uruchomieniu Narratora.  

Dwa sposoby uruchamiania i zatrzymywania Narratora

 • Naciśnij jednocześnie klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + Enter , aby uruchomić Narratora. Aby zatrzymać Narratora, naciśnij te klawisze ponownie. (W starszych wersjach Windows polecenie było klawiszem logo Windows + Enter.) Na wielu klawiaturach klawisz z logo systemu Windows znajduje się w dolnym rzędzie klawiszy, po lewej lub prawej stronie klawisza Alt.

 • Naciśnij klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + N, aby otworzyć ustawienia Narratora, a następnie włącz przełącznik w obszarze Użyj Narratora.

Uwaga: Podczas logowania się lub uzyskiwania dostępu do niektórych menu w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się ikona ułatwienia dostępu. Wybranie ikony ułatwień dostępu  otwiera menu z przełącznikiem, którego możesz użyć do włączania i wyłączania Narratora. Po zalogowaniu lub zamknięciu ekranu narrator wyłączy się.

Automatyczne uruchamianie Narratora przed zalogowaniem się na komputerze lub po wykonaniu tej czynności

 1. Naciśnij klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + N, aby otworzyć ustawienia Narratora.

 2. Aby Narrator był uruchamiany automatycznie po zalogowaniu się, zaznacz pole wyboru obok pozycji Uruchom Narratora po zalogowaniu.

 3. Aby narrator był uruchamiany automatycznie przed zalogowaniem dla wszystkich użytkowników, zaznacz pole wyboru obok pozycji Uruchom Narratora przed zalogowaniem dla wszystkich użytkowników.

Dalej: Rozdział 2: Podstawowe funkcje Narratora

Powrót do spisu treści

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×