Rozdział 4. Czytanie tekstu

W tym rozdziale opisano kilka sposobów rozpoczęcia czytania tekstu przy użyciu Narratora. Zawiera on także uzyskać informacje o formatowaniu czytanego tekstu.

Pierwszym i najprostszym sposobem czytania przy użyciu Narratora jest używanie klawiszy strzałek do poruszania się po tekście, jeśli pracujesz nad dokumentem w edytorze teksu, na przykład w programie Microsoft Word.

Do czytania tekstu możesz też użyć trybu skanowania. Aby włączyć tryb skanowania, naciśnij klawisze Narrator + spacja. Następnie czytaj tekst akapit po akapicie za pomocą klawiszy strzałka w górę i strzałka w dół lub znak po znaku za pomocą klawiszy strzałka w lewo i strzałka w prawo. Aby dowiedzieć się więcej na temat trybu skanowania, przejdź do rozdziału 3: korzystanie z trybu skanowania.

Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad tym, który tekst czytasz, Narrator udostępnia kilka poleceń dotyczących czytania tekstu, które ułatwiają poruszanie się po tekście. Poniżej przedstawiono podstawy obsługi na dobry początek. Aby wyświetlić wszystkie polecenia czytania, zobacz Dodatek B. Polecenia wydawane z klawiatury i gesty dotykowe obsługiwane w Narratorze.

 • Aby zatrzymać czytanie, naciśnij klawisz Ctrl.

 • Aby przeczytać tytuł okna, naciśnij klawisze Narrator + T.

 • Aby przeczytać zawartość okna, naciśnij klawisze Narrator + W.

Etykiety polecenia Narratora podczas czytania strony internetowej lub wiadomości e-mail będą miały zastosowanie do zawartości strony lub wiadomości e-mail, a nie do przeglądarki lub aplikacji. Aby opuścić zawartość, po prostu naciśnij klawisz TAB lub użyj skrótu aplikacji.

Czytanie określonych ilości tekstu

Funkcja Narrator zapewnia sposoby czytania tekstu strona po stronie, akapit po akapicie, wiersz po wierszu, zdanie po zdaniu, wyraz po wyrazie i znak po znaku.

Czytanie tekstu od bieżącej lokalizacji

 • Aby przeczytać bieżący element, naciśnij klawisze Narrator + Tab.

 • Aby zacząć czytać od miejsca, w którym znajduje się fokus lub kursor, naciśnij klawisze Narrator + R.

 • Aby zacząć czytać dokument od początku, naciśnij kombinacje klawiszy Narrator + Ctrl + R lub Narrator + klawisz strzałki w dół.

 • Aby przeczytać tekst od początku do miejsca, w którym znajduje się kursor, naciśnij kombinacje klawiszy Narrator + Shift + J lub Narrator + Alt + Home.

Czytanie tekstu wiersz po wierszu

 • Aby przeczytać bieżący wiersz, naciśnij kombinacje klawiszy Narrator + I lub Narrator + klawisz strzałki w górę.

 • Aby przeczytać następny wiersz, naciśnij klawisze Narrator + O.

 • Aby przeczytać poprzedni wiersz, naciśnij klawisze Narrator + U.

Czytanie tekstu zdaniami

 • Aby przeczytać kolejne zdanie, naciśnij klawisz narrator + Ctrl + kropka (.).

 • Aby odczytać bieżące zdanie, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + przecinek (,).

 • Aby odczytać poprzednie zdanie, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + M.

Czytanie tekstu wyraz po wyrazie

 • Aby odczytać bieżący wyraz, naciśnij klawisze Narrator + K lub Narrator + Ctrl + 5 (klawiatura numeryczna). Także po naciśnięciu polecenia dwa razy z rzędu, Narrator przeliteruje wyraz.

 • Aby przeczytać następny wyraz, naciśnij kombinacje klawiszy Narrator + L lub Narrator + Ctrl + klawisz strzałki w prawo.

 • Aby przeczytać poprzedni wyraz, naciśnij kombinacje klawiszy Narrator + J lub Narrator + Ctrl + klawisz strzałki w lewo.

Czytanie tekstu znak po znaku

 • Aby odczytać bieżący znak, naciśnij klawisz narrator + przecinek (,).Po dwukrotnym naciśnięciu tego polecenia dwa razy z rzędu Narrator odczyta znak fonetycznie.

 • Aby przeczytać następny znak, naciśnij klawisze Narrator + kropka (.).

 • Aby przeczytać poprzedni znak, naciśnij klawisze Narrator + M.

Czytanie tekstu strona po stronie

 • Aby przeczytać bieżącą stronę, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + I.

 • Aby przeczytać następną stronę, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + O.

 • Aby przeczytać poprzednią stronę, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + U.

Czytanie tekstu akapit po akapicie

 • Aby przeczytać bieżący akapit, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + K.

 • Aby przeczytać następny akapit, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + L.

 • Aby przeczytać poprzedni akapit, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + J.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji o tekście

Narrator zapewnia różne poziomy szczegółowości odczytywanych informacji dotyczących charakterystyki teksu oraz kontrolek. Aby zmienić poziom szczegółowości, naciskaj klawisze Narrator + V lub Narrator + Shift + V, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego poziomu szczegółowości.

 • Poziom szczegółowości 1: tylko tekst
  Ten poziom umożliwia szybkie czytanie danych bez odsłuchiwania szczegółów dotyczących tekstu, który może nie być znany. Na przykład Narrator nie wypowiada łączy, nie opisuje formatowania tekstu i pozwala bardzo szybko pracować z aplikacją, którą dobrze znasz. Ten poziom daje idealny komfort podczas czytania artykułów, książek i witryn internetowych zawierających duże ilości tekstu.

 • Poziom szczegółowości 2: niektóre szczegóły
  kontrolki Ten poziom zawiera więcej informacji niż poziom 1 podczas interakcji z aplikacją. Najlepiej, jeśli znasz aplikację i potrzebujesz wskazówek dotyczących tylko niektórych kontrolek.

 • Poziom szczegółowości 3: wszystkie szczegóły kontroli
  Jest to domyślny poziom narratora. Zapewnia pełną funkcjonalność podczas czytania wraz ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi kontrolek aplikacji podczas interakcji z nimi.

 • Poziom szczegółowości 4: niektóre szczegóły dotyczące tekstu
  Ten poziom zapewnia większość atrybutów i informacji o tekście. Jest on najbardziej odpowiedni do pisania tekstu, np. podczas tworzenia dokumentu.

 • Poziom szczegółowości 5: Wszystkie szczegóły tekstuTen poziom daje użytkownikowi pełne informacje na temat tekstu, takie jak poziom nagłówka, typ czcionki, jej rozmiar i formatowanie, kształt punktorów, typ listy itd. Jest to szczególnie przydatne podczas sprawdzania lub edytowania dokumentu.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji o formatowaniu

Funkcja Narrator zapewnia szczegółowe informacje o formatowaniu, takie jak nazwa czcionki, rozmiar czcionki i wyrównanie tekstu. Aby usłyszeć atrybuty formatowania, naciśnij klawisze Narrator + F. Aby usłyszeć następną grupę atrybutów formatowania, naciśnij klawisze Narrator + F ponownie. Aby słyszeć poprzednią grupę atrybutów formatowania, naciśnij klawisze Narrator + Shift + F.

Informacje o formatowaniu są podzielone na następujące grupy:

 • Informacje dotyczące czcionek. Nazwa czcionki, waga, rozmiar, kursywa, podkreślenie, kolor podkreślenia, przekreślenia, kolor tła, kolor pierwszego planu.

 • Informacje zaawansowane o czcionce. Hiperlink, styl, styl punktora, indeks dolny, indeks górny, styl wielkich liter, styl konspektu, kolor nadkreślenia, język.

 • Kolor obiektu i informacje o konspekcie. Typ wypełnienia (brak, kolor, gradient, obraz lub wzór), kolor wypełnienia, kolor konspektu, grubość konspektu.

 • Informacje o odstępach akapitu. Interlinia, odstępy przed akapitem i po.

 • Informacje o marginesie strony. Górny margines, dolny margines, wiodący margines, końcowy margines.

 • Informacje dotyczące wyrównania Wyrównanie tekstu w poziomie, kierunek ułożenia tekstu, pierwszy wiersz wcięcia, wcięcie wiodące, wcięcie końcowe.

 • Informacje o efektach wizualnych. Styl animacji, efekty wizualne (odbicie, poświata, miękkie krawędzie i skos).

 • Informacje o układzie obiektu. Punkt centralny, rozmiar, obrót.

 • Informacje o adnotacji. Adnotacje, takie jak sugestie dotyczące pisowni i gramatyki, oraz komentarze.

Informacje o interpunkcji

Narrator daje kontrolę nad ilością informacji o interpunkcji, jaką usłyszysz podczas odczytywania tekstu. Aby zmienić sposób odczytywania znaków interpunkcyjnych, naciśnij:

 • Narrator + Alt + minus (na klawiaturze numerycznej)

 • Narrator + Alt + znak minusa (-)

 • Narrator + Alt + Add (klawiatura numeryczna)

 • Narrator + Alt + znak plusa (+)

Do wyboru są następujące poziomy opisu:

 • Domyślny. Usłyszysz niewiele informacji o interpunkcji lub nie usłyszysz ich wcale. Naturalne pauzy będą wskazywać takie znaki, jak przecinki i kropki.

 • Matematyczny. Usłyszysz większość symboli matematycznych.

 • Niektóre. Usłyszysz większość konwersacyjnych znaków interpunkcyjnych, takich jak przecinki i kropki.

 • Większość. Usłyszysz dodatkowe symbole, takie jak nawiasy.

 • Wszystko. Usłyszysz wszystkie znaki interpunkcyjne, w tym symbole specjalne.

Odczytywanie wielkich liter i wyrazów pisanych wielkimi literami

Domyślnie Narrator odczytuje wielkie litery tak samo, jak małe litery. Oznacza to, że słowa „Wyraz”, „WYRAZ” i „wyraz” będą brzmieć tak samo (mimo różnic w użyciu wielkich liter w każdym z nich).

Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy występuje wielka litera, Narrator może wypowiadać frazę „wielka litera” przed jej wystąpieniem, albo odczytywać całe słowo/literę w wyższej tonacji. Aby zmienić sposób traktowania wielkich liter przez Narratora, przejdź do obszaru Zmień sposób czytania tekstu napisanego wielkimi literami w sekcji Zmień to, co słyszysz podczas czytania i interakcji” w ustawieniach Narratora.

Czytanie tekstu w innych językach

Podczas odczytywania tekstu w różnych językach Narrator automatycznie wybierze mowę (TTS) dla tego języka, jeśli jest zainstalowana. Aby dowiedzieć się więcej o instalowaniu dodatkowych głosów TTS, zobacz Dodatek A. Obsługiwane języki i głosy.

Jeśli głos TTS dla danego języka nie jest zainstalowany, Narrator poda nazwę języka i przeczyta tekst przy użyciu domyślnego głosu TTS.

Dalej: Rozdział 5. Nawigacja

Powrót do spisu treści

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×