Rozdział 4: Czytanie tekstu

W tym rozdziale opisano kilka sposobów rozpoczęcia czytania tekstu przy użyciu Narratora. Zawiera on także uzyskać informacje o formatowaniu czytanego tekstu.

Pierwszym i najprostszym sposobem czytania przy użyciu Narratora jest używanie klawiszy strzałek do poruszania się po tekście, jeśli pracujesz nad dokumentem w edytorze teksu, na przykład w programie Microsoft Word.

Do czytania tekstu możesz też użyć trybu skanowania. Aby włączyć tryb skanowania, naciśnij klawisze Narrator + spacja. Następnie czytaj tekst akapit po akapicie za pomocą klawiszy strzałka w górę i strzałka w dół lub znak po znaku za pomocą klawiszy strzałka w lewo i strzałka w prawo. Aby dowiedzieć się więcej na temat trybu skanowania, zobacz Rozdział 3: Używanie trybu skanowania.

Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad tym, który tekst czytasz, Narrator udostępnia kilka poleceń dotyczących czytania tekstu, które ułatwiają poruszanie się po tekście. Poniżej przedstawiono podstawy obsługi na dobry początek. Aby wyświetlić wszystkie polecenia odczytu, przejdź do Dodatku B: Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora.

 • Aby zatrzymać czytanie, naciśnij klawisz Ctrl.

 • Aby przeczytać tytuł okna, naciśnij klawisze Narrator + T.

 • Aby przeczytać zawartość okna, naciśnij klawisze Narrator + W.

Wskazówka: polecenia Narratora podczas czytania strony internetowej lub wiadomości e-mail będą miały zastosowanie do zawartości strony lub wiadomości e-mail, a nie do przeglądarki lub aplikacji. Aby przejść poza zawartość, wystarczy nacisnąć klawisz Tab lub użyć skrótu aplikacji.

Czytanie określonych ilości tekstu

Funkcja Narrator zapewnia sposoby czytania tekstu strona po stronie, akapit po akapicie, wiersz po wierszu, zdanie po zdaniu, wyraz po wyrazie i znak po znaku.

Czytanie tekstu od bieżącej lokalizacji

 • Aby przeczytać bieżący element, naciśnij klawisze Narrator + Tab.

 • Aby zacząć czytać od miejsca, w którym znajduje się fokus lub kursor, naciśnij klawisze Narrator + R.

 • Aby zacząć czytać dokument od początku, naciśnij kombinacje klawiszy Narrator + Ctrl + R lub Narrator + klawisz strzałki w dół.

 • Aby przeczytać tekst od początku do miejsca, w którym znajduje się kursor, naciśnij kombinacje klawiszy Narrator + Shift + J lub Narrator + Alt + Home.

Czytanie tekstu wiersz po wierszu

 • Aby przeczytać bieżący wiersz, naciśnij kombinacje klawiszy Narrator + I lub Narrator + klawisz strzałki w górę.

 • Aby przeczytać następny wiersz, naciśnij klawisze Narrator + O.

 • Aby przeczytać poprzedni wiersz, naciśnij klawisze Narrator + U.

Czytanie tekstu zdaniami

 • Aby odczytać następne zdanie, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + kropka (.).

 • Aby odczytać bieżące zdanie, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + przecinek (,).

 • Aby odczytać poprzednie zdanie, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + M.

Czytanie tekstu wyraz po wyrazie

 • Aby odczytać bieżący wyraz, naciśnij klawisze Narrator + K lub Narrator + Ctrl + 5 (klawiatura numeryczna). Także po naciśnięciu polecenia dwa razy z rzędu, Narrator przeliteruje wyraz.

 • Aby przeczytać następny wyraz, naciśnij kombinacje klawiszy Narrator + L lub Narrator + Ctrl + klawisz strzałki w prawo.

 • Aby przeczytać poprzedni wyraz, naciśnij kombinacje klawiszy Narrator + J lub Narrator + Ctrl + klawisz strzałki w lewo.

Czytanie tekstu znak po znaku

 • Aby przeczytać bieżący znak, naciśnij klawisze Narrator + przecinek (,). Po dwukrotnym naciśnięciu tego polecenia dwa razy z rzędu Narrator odczyta znak fonetycznie.

 • Aby przeczytać następny znak, naciśnij klawisze Narrator + kropka (.).

 • Aby przeczytać poprzedni znak, naciśnij klawisze Narrator + M.

Czytanie tekstu strona po stronie

 • Aby przeczytać bieżącą stronę, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + I.

 • Aby przeczytać następną stronę, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + O.

 • Aby przeczytać poprzednią stronę, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + U.

Czytanie tekstu akapit po akapicie

 • Aby przeczytać bieżący akapit, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + K.

 • Aby przeczytać następny akapit, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + L.

 • Aby przeczytać poprzedni akapit, naciśnij klawisze Narrator + Ctrl + J.

Uzyskiwanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących tekstu

Narrator zapewnia różne poziomy szczegółów na temat kontrolek i charakterystyki tekstu, zwanych poziomem szczegółowości. Aby zmienić poziom szczegółowości, naciskaj klawisze Narrator + V lub Narrator + Shift + V, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego poziomu szczegółów.

 • Poziom szczegółowości 1: tylko tekst
  Ten poziom umożliwia szybkie czytanie bez odsłuchiwania szczegółów dotyczących tekstu, które niekoniecznie muszą być znane. Na przykład Narrator nie wypowiada łączy, nie opisuje formatowania tekstu i pozwala bardzo szybko pracować z aplikacją, którą dobrze znasz. Ten poziom daje idealny komfort podczas czytania artykułów, książek i witryn internetowych zawierających duże ilości tekstu.

 • Poziom szczegółowości 2: szczegóły niektórych kontrolek
  Ten poziom zapewnia więcej informacji niż poziom 1 podczas interakcji z aplikacją. Najlepiej, jeśli znasz aplikację i potrzebujesz wskazówek dotyczących tylko niektórych kontrolek.

 • Poziom szczegółowości 3: szczegóły wszystkich kontrolek
  Jest to poziom domyślny Narratora. Zapewnia pełną funkcjonalność podczas czytania wraz ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi kontrolek aplikacji podczas interakcji z nimi.

 • Poziom szczegółowości 4: szczegóły części tekstu
  Ten poziom zapewnia najwięcej informacji o tekście i jego atrybutach. Jest on najbardziej odpowiedni do pisania tekstu, np. podczas tworzenia dokumentu.

 • Poziom szczegółowości 5: Szczegóły całego tekstuTen poziom daje użytkownikowi pełne informacje na temat tekstu, takie jak poziom nagłówka, typ czcionki, jej rozmiar i formatowanie, kształt punktorów, typ listy itd. Jest to szczególnie przydatne podczas sprawdzania lub edytowania dokumentu.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji o formatowaniu

Funkcja Narrator zapewnia szczegółowe informacje o formatowaniu, takie jak nazwa czcionki, rozmiar czcionki i wyrównanie tekstu. Aby usłyszeć atrybuty formatowania, naciśnij klawisze Narrator + F. Aby usłyszeć następną grupę atrybutów formatowania, naciśnij ponownie klawisze Narrator + F . Aby słyszeć poprzednią grupę atrybutów formatowania, naciśnij klawisze Narrator + Shift + F.

Informacje o formatowaniu są podzielone na następujące grupy:

 • Informacje dotyczące czcionek. Nazwa czcionki, waga, rozmiar, kursywa, podkreślenie, kolor podkreślenia, przekreślenia, kolor tła, kolor pierwszego planu.

 • Informacje zaawansowane o czcionce. Hiperlink, styl, styl punktora, indeks dolny, indeks górny, styl wielkich liter, styl konspektu, kolor nadkreślenia, język

 • Informacje dotyczące koloru obiektu i jego konturu. Typ wypełnienia (brak, kolor, gradient, obraz lub wzór), kolor wypełnienia, kolor konturu, grubość konturu.

 • Informacje o odstępach akapitu. Interlinia, odstępy przed akapitem i po.

 • Informacje o marginesach strony. Margines górny, margines dolny, margines wiodący, margines końcowy.

 • Informacje o wyrównaniu Wyrównanie tekstu w poziomie, kierunek przepływu tekstu, wcięcia pierwszego wiersza i wcięcia na początku i na końcu.

 • Informacje o efektach wizualnych. Styl animacji, efekty wizualne (odbicie, poświata, miękkie krawędzie i skos).

 • Informacje o układzie obiektu. Punkt centralny, rozmiar, obrót.

 • Informacje o adnotacji. Adnotacje, takie jak sugestie dotyczące pisowni i gramatyki, oraz komentarze.

Informacje o interpunkcji

Narrator daje kontrolę nad ilością informacji o interpunkcji, jaką usłyszysz podczas odczytywania tekstu. Aby zmienić sposób odczytywania znaków interpunkcyjnych, naciśnij:

 • Narrator + Alt + minus (na klawiaturze numerycznej)

 • Narrator + Alt + znak minusa (-)

 • Narrator + Alt + plus (na klawiaturze numerycznej)

 • Narrator + Alt + znak plusa (+)

Do wyboru są następujące poziomy opisu:

 • Domyślny Usłyszysz niewiele informacji o interpunkcji lub nie usłyszysz ich wcale. Naturalne pauzy będą wskazywać takie znaki, jak przecinki i kropki.

 • Matematyczny Usłyszysz większość symboli matematycznych.

 • Niektóre Usłyszysz większość konwersacyjnych znaków interpunkcyjnych, takich jak przecinki i kropki.

 • Większość Usłyszysz dodatkowe symbole, takie jak nawiasy.

 • Wszystko Usłyszysz wszystkie znaki interpunkcyjne, w tym symbole specjalne.

Odczytywanie wielkich liter i wyrazów pisanych wielkimi literami

Domyślnie Narrator odczytuje wielkie litery tak samo, jak małe litery. Oznacza to, że słowa „Wyraz”, „WYRAZ” i „wyraz” będą brzmieć tak samo (mimo różnic w użyciu wielkich liter w każdym z nich).

Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy występuje wielka litera, Narrator może wypowiadać frazę „wielka litera” przed jej wystąpieniem, albo odczytywać całe słowo/literę w wyższej tonacji. Aby zmienić sposób traktowania wielkich liter przez Narratora, przejdź do obszaru Zmień sposób czytania tekstu napisanego wielkimi literami w sekcji Zmień to, co słyszysz podczas czytania i interakcji” w ustawieniach Narratora.

Czytanie tekstu w innych językach

Podczas odczytywania tekstu w różnych językach Narrator automatycznie wybierze mowę (TTS) dla tego języka, jeśli jest zainstalowana. Aby dowiedzieć się więcej na temat instalowania dodatkowych głosów TTS, zobacz Dodatek A: Obsługiwane języki i głosy.

Jeśli głos TTS dla danego języka nie jest zainstalowany, Narrator poda nazwę języka i przeczyta tekst przy użyciu domyślnego głosu TTS.

Następnie: Rozdział 5: Nawigacja

Powrót do spisu treści

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×