Rozwiązywanie problemów z aktualizacją systemu Windows 10

W systemie Windows 10 decydujesz, kiedy i jak uzyskiwać najnowsze aktualizacje, aby zapewnić sprawne i bezpieczne działanie urządzenia. Ten artykuł pomoże w znalezieniu odpowiedzi na pytania oraz rozwiązywaniu typowych problemów z aktualizacją systemu Windows 10.

Jeśli szukasz informacji na temat aktywacji systemu Windows 10 lub sprawdzenia, czy została aktywowana instalacja systemu Windows 10, zobacz Aktywacja systemu Windows 10.

Masz problemy z instalowaniem aktualizacji systemu Windows? Zacznij tutaj.

Istnieje kilka przyczyn, dla których może nie być możliwe zaktualizowanie systemu Windows 10 do najnowszej wersji. Poniższe porady mogą pomóc w określeniu źródła problemu, którym dotknięte jest Twoje urządzenie.

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania i połączone z Internetem. Następnie spróbuj wykonać czynności wymienione poniżej, aby doprowadzić do aktualizacji komputera.

Niektóre aktualizacje wymagają uprawnień administratora. Jeśli Twoje konto nie ma dostępu do uprawnień administratora, zobacz Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego w systemie Windows 10. Lub jeśli ktoś inny z Twojej rodziny lub biura ma konto administratora na tym urządzeniu, poproś ich o zainstalowanie aktualizacji.

Ważne: 

 • Przed wypróbowaniem dowolnego z poniższych rozwiązań warto wykonać kopię zapasową prywatnych plików. Możesz skorzystać z Historii plików, aby sporządzić kopię zapasową plików na innym dysku lub włożyć pamięć USB i za pomocą Eksploratora plików przeciągać i kopiować ważne materiały. Jeśli zalogujesz się w systemie Windows za pomocą konta Microsoft, ustawienia systemu zostaną automatycznie przywrócone po aktualizacji, gdy masz połączenie z Internetem.

 • Możesz również tworzyć kopie zapasowe plików za pomocą usługi OneDrive. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie kopii zapasowej dokumentów, obrazów i folderów Pulpitu za pomocą usługi OneDrive.

Upewnij się, że w urządzeniu jest wystarczająca ilość miejsca. Urządzenie wymaga co najmniej 16 GB wolnego miejsca do uaktualnienia 32-bitowego systemu operacyjnego lub 20 GB w przypadku 64-bitowego systemu operacyjnego. Jeśli urządzenie ma dysk twardy o małej pojemności, do zainstalowania aktualizacji może być konieczne włożenie dysku USB.

Jeśli na komputerze zaczyna brakować miejsca, wypróbuj metody opisane w artykule Zwalnianie miejsca na dysku w systemie Windows 10.

Wiele aktualizacji wymaga ponownego uruchomienia urządzenia. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie otwarte aplikacje. Następnie przejdź do obszaru Start > Zasilanie  , a następnie wybierz opcję Zaktualizuj i uruchom ponownie lub Zaktualizuj i zamknij.

Nawet jeśli niektóre aktualizacje zostały pobrane, mogą być dostępne kolejne. Po wykonaniu kroków opisanych powyżej ponownie uruchom usługę Windows Update, wybierając kolejno pozycje Start > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update  > Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje. Pobierz i zainstaluj wszystkie nowe aktualizacje.

Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje w Ustawieniach

Usuń wszystkie zewnętrzne urządzenia pamięci masowej oraz dyski, stacje dokujące i inny sprzęt podłączony do Twojego urządzenia, które nie są konieczne do wykonywania podstawowych funkcji. Następnie spróbuj ponownie uruchomić aktualizacje i sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli nie, przejdź do kolejnej porady.

Jeżeli w urządzeniu został dodany sprzęt, sprawdź aktualizacje sterowników innych firm oraz instrukcje dotyczące instalacji w witrynie internetowej odpowiedniego producenta danego sprzętu. Zaktualizuj sterowniki, a następnie spróbuj ponownie uruchomić aktualizacje i sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli nie, przejdź do kolejnej porady.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń z listy wyników.

 2. W wyświetlonym oknie poszukaj dowolnego urządzenia z umieszczonym obok żółtym wykrzyknikiem. (Może być konieczne kliknięcie każdej kategorii, aby wyświetlić listę urządzeń). Zaznacz nazwę urządzenia.

 3. Aby naprawić błędy, wybierz opcję Akcja, a następnie wybierz Aktualizuj sterownik lub Odinstaluj.

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z odpowiednim kodem błędu, spróbuj uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zobacz Naprawianie błędów usługi Windows Update i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pomóc rozwiązać typowe problemy z aktualizacją.

Czas wymagany do pobrania i zainstalowania aktualizacji zależy od szybkości połączenia, ustawień sieci i rozmiaru aktualizacji. Jeśli instalacja długo pozostaje na tej samej wartości procentowej, spróbuj ponownie wykonać sprawdzanie dostępności aktualizacji albo uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, wybierz pozycję Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update  > Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje

Aby uzyskać pomoc, w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz uzyskaj pomoc, a następnie wybierz opcję Uzyskaj pomoc z listy wyników. Aby pozostawić opinię, jeśli wystąpią kolejne problemy, w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz centrum opinii, a następnie wybierz opcję Centrum opinii z listy wyników. 

Windows 10 jest najbezpieczniejszym systemem Windows w historii. Zalecamy aktualizowanie go na bieżąco, aby chronić komputer przed zagrożeniami związanymi z zabezpieczeniami i zapewnić bezproblemową pracę. Możesz jednak tymczasowo wstrzymać aktualizacje, a także zaplanować ponowne uruchomienie w celu zainstalowania aktualizacji w dogodnym dla Ciebie czasie.
Dowiedz się, jak tymczasowo wstrzymać aktualizacje 
Sprawdź, jak zaplanować ponowne uruchomienie w celu zainstalowania aktualizacji w dogodnym czasie

Powiadomienie otrzymasz tylko wtedy, gdy nadejdzie czas, aby ponownie uruchomić komputer w celu zastosowania zainstalowanych aktualizacji.

Porady: 

 • Jeśli chcesz wiedzieć, w którym miejscu przerwano pracę po aktualizacji, użyj osi czasu, aby wrócić do tego miejsca.

 • Aby rozpocząć używanie osi czasu, wybierz opcję Widok zadań na pasku zadań lub naciśnij klawisz z logo systemu Windows  + Tab i wybierz aktywność, którą chcesz wznowić.

Comiesięczne aktualizacje jakości w systemie Windows 10 są dość małe i mają minimalny wpływ na użycie danych. Aktualizacje funkcji zwykle pojawiają się dwa razy w roku i można kontrolować czas ich instalacji. Wymagają większej ilości danych, ale są rzadsze.

Jeśli używasz połączenia taryfowego, niektóre aktualizacje systemu Windows nie będą instalowane automatycznie. Połączenia taryfowe w systemie Windows 10

Komputer może działać wolno z różnych przyczyn, ale często wydajność można poprawić aktualizując do najnowszej wersji systemu Windows 10. Aby uzyskać pomoc dotyczącą powolnego komputera, zobacz Wskazówki pomocne w poprawieniu wydajności komputera z systemem Windows 10.

Jeśli masz problemy ze znalezieniem swoich plików po uaktualnieniu, zobacz artykuł z listą czynności do wykonania: Znajdowanie utraconych plików po uaktualnieniu do systemu Windows 10.

Zaawansowane

Ostrzeżenie: Firma Microsoft zaleca korzystanie z rozwiązań przedstawionych w tej sekcji w przypadku, jeśli swobodnie posługujesz się wierszem polecenia. Musisz mieć uprawnienia administratora na urządzeniu, aby wykonać te procedury. 

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz wiersz polecenia, a następnie z listy opcji wybierz pozycję Uruchom jako administrator. Wybierz opcję Tak. Następnie w wyświetlonym oknie wpisz pojedynczo następujące polecenia łącznie ze spacjami, jak pokazano poniżej. Po wpisaniu każdego polecenia naciśnij klawisz Enter. Następnie pozwól, aby każde polecenie zostało wykonane, zanim wpiszesz kolejne.

  net stop bits

  net stop wuauserv

  ren %systemroot%\softwaredistribution softwaredistribution.bak

  ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak

  net start bits

  net start wuauserv

 2. Po wykonaniu wszystkich tych poleceń zamknij okno Wiersz polecenia i uruchom ponownie komputer.

W pewnych sytuacjach oprogramowanie antywirusowe lub zabezpieczające innych firm może powodować błędy podczas próby zainstalowania najnowszej wersji systemu Windows 10. Możesz tymczasowo odinstalować takie oprogramowanie, zaktualizować komputer, a następnie, zainstalować je ponownie po zaktualizowaniu urządzenia. Zalecamy używanie takiego oprogramowania antywirusowego lub zabezpieczającego innych firm, które jest zgodne z najnowszą wersją systemu Windows 10. Zgodność można sprawdzić, odwiedzając witrynę internetową producenta oprogramowania.

Uwaga: Zanim odinstalujesz oprogramowanie, upewnij się, że wiesz, jak ponownie zainstalować programy, i że posiadasz wszystkie niezbędne klucze produktów.

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz wiersz polecenia, a następnie z listy opcji wybierz pozycję Uruchom jako administrator. Wybierz opcję Tak. W wyświetlonym oknie wpisz pojedynczo następujące polecenie łącznie ze spacjami, jak pokazano obok:
chkdsk/f C:
, a następnie naciśnij klawisz Enter. Naprawy zostaną automatycznie uruchomione na dysku twardym i nastąpi wyświetlenie monitu o ponowne uruchomienie urządzenia.

Czyste ponowne uruchomienie powoduje uruchomienie systemu Windows z minimalnym zestawem sterowników i programów włączanych przy uruchomieniu. Pozwala to wyeliminować konflikty oprogramowania, które występują podczas instalowania programu lub aktualizacji, które z kolei mogą powodować problem ze zaktualizowaniem komputera.
Dowiedz się, jak wykonać czyste ponowne uruchomienie

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz wiersz polecenia, a następnie z listy opcji wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

 2. W wyświetlonym oknie wpisz poniższe polecenie łącznie ze spacjami, jak pokazano obok:
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

 3. Naciśnij klawisz Enter. Po pomyślnym wykonaniu polecenia zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem z poziomu wiersza polecenia o następującej treści: „Operacja przywracania została ukończona pomyślnie“ lub „Operacja została pomyślnie wykonana”.  
  Uwaga: jeśli nie widzisz komunikatu z potwierdzeniem, wpisz ponownie polecenie i spróbuj jeszcze raz.

 4. Następnie wpisz następujące polecenie łącznie ze spacjami, jak pokazano obok:
  sfc/scannow

 5. Naciśnij klawisz Enter. Poczekaj, aż weryfikacja skanowania sfcosiągnie 100% ukończenia, a następnie zamknij wiersz polecenia.

 6. Spróbuj uruchomić ponownie usługę Windows Update.

W wierszu polecenia jest wyświetlane: DISM/Onlin /Cleanup-Image/RestoreHealth

Dowiedz się, jak naprawić obraz systemu Windows

Przejdź do strony pobierania oprogramowania i wybierz opcję Pobierz narzędzie, aby pobrać narzędzie umożliwiające wykonanie czystej instalacji. Przed użyciem tego narzędzia należy dokładnie przeczytać uwagi na stronie pobierania oprogramowania.

Nadal nie możesz dokonać aktualizacji?

Jeśli nadal masz problemy z aktualizacjami systemu Windows, skontaktuj się z pomocą techniczną Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×