Narratora można uruchomić na różne sposoby. Oto cztery metody preferowane przez wiele osób:

Zdjęcie urządzenia Surface Book

Obejrzyj film wideo dotyczący słuchania tekstu czytanego na głos przez Narratora. (Aby wyświetlić podpisy w języku, naciśnij lub kliknij przycisk podpisy kodowane).

Narrator to program do odczytywania zawartości ekranu, który głośno odczytuje tekst na ekranie i opisuje zdarzenia, takie jak komunikaty o błędach, co umożliwia korzystanie z komputera bez monitora.

Uwaga: Narrator jest dostępny w następujących językach: angielski (Stany Zjednoczone, Zjednoczone Królestwo i Indie), francuski, hiszpański (Hiszpania i Meksyk), japoński, kantoński (chiński tradycyjny), koreański, mandaryński (chiński uproszczony i chiński tradycyjny), niemiecki, polski, portugalski (Brazylia), rosyjski i włoski.

Uruchamianie Narratora

Narratora można uruchomić na różne sposoby. Oto cztery metody preferowane przez wiele osób:

 • Na klawiaturze naciśnij klawisz logo Windows + Enter.

 • Na tablecie naciśnij jednocześnie klawisz logo Windows i klawisz zwiększania głośności.

 • Na ekranie logowania naciśnij lub kliknij przycisk ułatwień dostępu Przycisk Ułatwienia dostępu , znajdujący się w lewym dolnym rogu, a następnie wybierz pozycję narrator.

 • Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera). Naciśnij lub kliknij pozycję Ułatwienia dostępu, naciśnij lub kliknij pozycję Narrator, a następnie w obszarze Narrator przesuń suwak, aby włączyć Narratora.

Kończenie działania Narratora

Działanie Narratora można zakończyć różnymi sposobami. Oto dwa skróty preferowane przez wiele osób:

 • Na klawiaturze naciśnij klawisz logo Windows + Enter.

 • Na tablecie naciśnij jednocześnie klawisz logo Windows i klawisz zwiększania głośności.

Nowe gesty dotykowe

Windows 8.1 i system Windows RT 8,1 ma nowe akcje i nowe lokalizacje typowych poleceń. Oto kilka ważnych gestów, które ułatwią rozpoczęcie pracy.

Gest dotykowy

Aby to wykonać

Szybkie przesunięcie jednym palcem od prawej krawędzi ekranu do środka

Otwórz panele funkcji (Wyszukiwanie, Udostępnianie, Start, Urządzenia i Ustawienia)

Szybkie przesunięcie jednym palcem od lewej krawędzi ekranu do środka

Przełącz aplikacje, przyciągnij je do krawędzi ekranu i zamknij

Szybkie przesunięcie jednym palcem od górnej lub dolnej krawędzi ekranu do środka

Pokaż polecenia aplikacji, takie jak Zapisz, Edytuj i Usuń

Uwaga: Narrator nie obsługuje gestu naciśnięcia i przytrzymania.

Nowe skróty klawiaturowe

Windows 8.1 i system Windows RT 8,1 ma także nowe skróty klawiaturowe. Oto kilka przydatnych skrótów.

Skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

Klawisz z logo systemu Windows  + C

Otwórz panele funkcji (Wyszukiwanie, Udostępnianie, Start, Urządzenia i Ustawienia)

Klawisz z logo systemu Windows  + Z

Pokaż polecenia aplikacji, takie jak Zapisz, Edytuj i Usuń

Klawisz logo Windows  + kropka

Przyciągnij aplikacje do krawędzi ekranu

Klawisz logo Windows  + Tab lub Alt + Tab

Przełącz aplikacje

Ustawienia Narratora

Ustawienia Narratora możesz zmienić w ustawieniach komputera. Aby znaleźć te ustawienia:

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Ułatwienia dostępu, a następnie zmień dowolne z poniższych ustawień.

Słuchaj opisu zawartości ekranu

 • Narrator. Za pomocą tego suwaka można wyłączać lub włączać Narratora.

 • Automatycznie uruchom Narratora. To ustawienie pozwala zdecydować, czy Narrator ma być uruchamiany automatycznie po każdym zalogowaniu się.

Głos

 • Wybierz głos. Z tego menu rozwijanego można wybrać różne typy głosów Narratora, jeśli są dostępne w danym języku.

 • Szybkość. Za pomocą tego suwaka można zmienić szybkość głosu.

 • Gęstość. Za pomocą tego suwaka można zmienić wysokość głosu.

Emitowane dźwięki

 • Czytanie wskazówek dotyczących kontrolek i przycisków. Ta opcja pozwala zdecydować, czy Narrator ma odczytywać wskazówki dotyczące sposobu interakcji z typowymi elementami, takimi jak przyciski, linki, elementy list i suwaki.

 • Wpisywane znaki. Można określić, czy Narrator ma odczytywać wszystkie naciskane klawisze.

 • Wpisywane wyrazy. Można określić, czy Narrator ma odczytywać wpisywane wyrazy.

 • Przycisz inne aplikacje, gdy działa Narrator. Ta opcja umożliwia przyciszenie innych aplikacji, aby lepiej było słychać Narratora.

 • Odtwarzaj podpowiedzi dźwiękowe. Ta opcja umożliwia włączenie dodatkowych dźwięków odtwarzanych przez Narratora w momencie wykonywania przez użytkownika różnych akcji.

Kursor i klawisze

 • Wyróżnij kursor. Ta opcja umożliwia pokazywanie lub ukrywanie pola, które wyróżnia tekst na ekranie odczytywany przez Narratora.

 • Niech Narrator śledzi punkt wstawiania. Ta opcja umożliwia pokazywanie lub ukrywanie pola, które wyróżnia tekst na ekranie odczytywany przez Narratora.

 • Aktywuj klawisze na klawiaturze dotykowej po zdjęciu palca z klawiatury. Jeśli jest dostępny tryb dotyku, włączenie tego ustawienia pozwala pisać szybciej za pomocą klawiatury dotykowej. Dzięki temu ustawieniu można przeciągnąć palcem, aby wyszukać odpowiedni element, a następnie unieść palec, aby nacisnąć klawisz.

Polecenia klawiaturowe

 Skrót klawiaturowy

 Aby to wykonać

Ctrl

Zatrzymaj czytanie

Klawisz logo Windows  + Enter

Zakończenie działania Narratora

Caps Lock + spacja

Wykonanie akcji podstawowej

Caps Lock + strzałka w prawo

Przejście do następnego elementu

Caps Lock + strzałka w lewo

Przejście do poprzedniego elementu

Caps Lock + strzałka w górę

Zmiana widoku

Caps Lock + strzałka w dół

Zmiana widoku

Caps Lock + A

Zmiana trybu pełnych informacji

Caps Lock + F1

Pokaż listę poleceń

Caps Lock + F2

Wyświetlenie poleceń dla bieżącego elementu

Caps Lock + F3

Przejdź do następnej komórki w wierszu

Caps Lock + Shift + F3

Przejdź do poprzedniej komórki w wierszu

Caps Lock + F4

Przejdź do następnej komórki w kolumnie

Caps Lock + Shift + F4

Przejdź do poprzedniej komórki w kolumnie

Caps Lock + F5

Czytaj kolumnę i wiersz, w których znajduje się Narrator

Caps Lock + F6

Przejście do komórki tabeli

Caps Lock + F7

Przeczytanie bieżącej kolumny

Caps Lock + F8

Przeczytanie bieżącego wiersza

Caps Lock + F9

Przeczytanie nagłówka bieżącej kolumny

Caps Lock + F10

Przeczytanie nagłówka bieżącego wiersza

Caps Lock + F11

Włącz lub wyłącz tryb dotyku

Caps Lock + F12

Przełącz powiadamianie o naciśnięciach klawiszy

Caps Lock + Z

Zablokuj klawisz Narratora

Caps Lock + X

Przekaż klawisze do aplikacji

Caps Lock + V

Powtórz ostatnią frazę

Caps Lock + Page Up

Zwiększ głośność mowy

Caps Lock + Page Down

Zmniejsz głośność mowy

Caps lock + plus

Zwiększ szybkość mowy

Caps Lock + minus

Zmniejsz szybkość mowy

Caps Lock + D

Czytaj element

Caps Lock + F

Czytaj element — zaawansowane

Caps Lock + S

Czytaj element (przeliteruj lub przeczytaj dokładnie) w języku japońskim lub koreańskim

Caps Lock + W

Czytaj okno

Caps Lock + R

Czytaj wszystkie elementy w obszarze kontenera

Caps Lock + Q

Przenieś do ostatniego elementu w obszarze kontenera

Caps Lock + G

Przeniesienie kursora Narratora do kursora systemowego

Caps Lock + T

Przenieś kursor Narratora do wskaźnika

Caps Lock + tylda

Ustawienie fokusu na elemencie

Caps Lock + Backspace

Przejście o jeden element wstecz

Caps Lock + Insert

Przejście do połączonego elementu

Caps Lock + M

Rozpoczęcie czytania

Caps Lock + nawias zamykający

Przeczytanie tekstu od początku do kursora

Caps Lock + 0 (zero)

Przeczytanie atrybutów tekstu

Caps Lock + H

Czytaj dokument

Caps Lock + U

Przeczytanie następnej strony

Caps Lock + Ctrl + U

Przeczytanie bieżącej strony

Caps Lock + Shift + U

Przeczytanie poprzedniej strony

Caps Lock + I

Przeczytanie następnego akapitu

Caps Lock + Ctrl + I

Przeczytanie bieżącego akapitu

Caps Lock + Shift + I

Przeczytanie poprzedniego akapitu

Caps Lock + O

Przeczytanie następnego wiersza

Caps Lock + Ctrl + O

Przeczytanie bieżącego wiersza

Caps Lock + Shift + O

Przeczytanie poprzedniego wiersza

Caps Lock + P

Przeczytanie następnego wyrazu

Caps Lock + Ctrl + P

Przeczytanie bieżącego wyrazu

Caps Lock + Shift + P

Przeczytanie poprzedniego wyrazu

Caps Lock + nawias otwierający

Przeczytanie następnego znaku

Caps Lock + Ctrl + nawias otwierający

Przeczytanie bieżącego znaku

Caps Lock + Shift + nawias otwierający

Przeczytanie poprzedniego znaku

Caps Lock + J

Przejście do następnego nagłówka

Caps Lock + Shift + J

Przejście do poprzedniego nagłówka

Caps Lock + K

Przejście do następnej tabeli

Caps Lock + Shift + K

Przejście do poprzedniej tabeli

Caps Lock + L

Przejście do następnego linku

Caps Lock + Shift + L

Przejście do poprzedniego linku

Caps Lock + Y

Przejście na początek tekstu

Caps Lock + B

Przejście na koniec tekstu

Caps Lock + C

Przeczytaj bieżącą datę/godzinę

Polecenie dotykowe

Jeśli używasz nowego komputera, który obsługuje co najmniej cztery punkty kontaktu, możesz nim sterować za pomocą poleceń dotykowych. 

Polecenie dotykowe

Aby to wykonać

Szybkie przesunięcie palcem w lewo lub w prawo

Przejście do następnego lub poprzedniego elementu

Szybkie przesunięcie palcem w górę lub w dół

Zmiana tempa ruchu

Naciśnięcie lub przeciągnięcie jednym palcem

Przeczytanie tekstu pod palcem

Dwukrotne naciśnięcie palcem

Aktywowanie akcji podstawowej

Trzykrotne naciśnięcie palcem

Aktywowanie akcji pomocniczej

Szybkie przesunięcie dwoma palcami w lewo, w prawo, w górę lub w dół

Przewinięcie

Nacisnąć dwoma palcami

Zatrzymanie czytania przez Narratora

Nacisnąć dwukrotnie dwoma palcami

Wyświetlenie menu kontekstowego

Przytrzymanie jednym palcem i naciśnięcie drugim

Aktywowanie akcji podstawowej

Przytrzymanie jednym palcem i dwukrotne naciśnięcie drugim

Aktywowanie akcji pomocniczej

Szybkie przesunięcie trzema palcami w lewo lub w prawo

Przejście do następnego lub poprzedniego elementu tabulacji

Szybkie przesunięcie trzema palcami w górę

Przeczytanie zawartości bieżącego okna

Szybkie przesunięcie trzema palcami w dół

Rozpoczęcie czytania dostępnego tekstu

Naciśnięcie trzema palcami

Zmiana trybu pełnych informacji

Dwukrotne naciśnięcie trzema palcami

Przeczytanie atrybutów tekstu

Przytrzymanie jednym palcem i naciśnięcie dwoma innymi palcami

Rozpoczęcie przeciągania lub uzyskanie dodatkowych opcji klawiszy

Szybkie przesunięcie czterema palcami w lewo lub w prawo

Przeniesienie kursora Narratora na początek lub koniec jednostki

Szybkie przesunięcie czterema palcami w górę lub w dół

Włączenie lub wyłączenie powiększenia

Naciśnięcie czterema palcami

Wyświetlenie poleceń dla bieżącego elementu

Dwukrotne naciśnięcie czterema palcami

Przełączenie trybu wyszukiwania

Trzykrotne naciśnięcie czterema palcami

Wyświetlenie listy poleceń Narratora

Uwaga: Narrator udostępnia podstawowe funkcje odczytywania zawartości ekranu, które umożliwiają korzystanie z systemu Windows w sytuacji, gdy nie ma bardziej wszechstronnego programu do obsługi tej funkcji. Narrator nie umożliwia czytania zawartości we wszystkich aplikacjach. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytników zawartości ekranu i innych technologii pomocniczych, przejdź do witryny internetowej z ułatwieniami dostępu firmy Microsoft .        

System Windows udostępnia podstawowy czytnik zawartości ekranu o nazwie Narrator, który odczytuje na głos tekst na ekranie i opisuje niektóre zdarzenia (np. wyświetlone komunikaty o błędach) mające miejsce, kiedy korzystasz z komputera.

Narrator nie jest dostępny w niektórych językach. Jeśli poniższa procedura nie działa, to znaczy, że Narrator nie jest dostępny w Twoim języku.

 1. Aby otworzyć Narratora, kliknij przycisk Start Ikona przycisku Start, a następnie w polu wyszukiwania wpisz Narratora. Na liście wyników kliknij pozycję narrator.

 2. Za pomocą skrótów klawiaturowych w poniższej tabeli określ tekst, który ma być czytany przez Narratora:
   

  Skrót klawiaturowy

  Aby to wykonać

  Ctrl + Shift + Enter

  Uzyskaj informacje o bieżącym elemencie

  Ctrl + Shift + spacja

  Przeczytaj całą zawartość aktywnego okna

  Ctrl + Alt + spacja

  Przeczytaj elementy, które są zaznaczone w bieżącym oknie

  Insert + Ctrl + G

  Przeczytaj opis elementów widocznych obok aktualnie zaznaczonego elementu

  Ctrl

  Zatrzymaj czytanie tekstu przez Narratora

  Insert + Q

  Przenieś kursor do tyłu, na początek wcześniejszego tekstu, który ma inne formatowanie. Na przykład kursor może zostać przeniesiony z pogrubionego wyrazu na początek znajdującego się przed nim niepogrubionego wyrazu.

  Insert + W

  Przenieś kursor na początek dalszego tekstu, który ma inne formatowanie. Na przykład kursor może zostać przeniesiony z pogrubionego wyrazu na początek znajdującego się za nim niepogrubionego wyrazu.

  Insert + E

  Przenieś kursor wstecz na początek tekstu, który ma takie samo formatowanie. Na przykład kursor może zostać przeniesiony ze środka pogrubionego wyrazu na początek tego wyrazu.

  Insert + R

  Przenieś kursor na koniec tekstu, który ma takie samo formatowanie. Na przykład kursor może zostać przeniesiony ze środka pogrubionego wyrazu na koniec tego wyrazu.

  Insert + F2

  Zaznacz cały tekst, który ma takie samo formatowanie jak znak w miejscu wskazywanym przez kursor

  Insert + F3

  Czytaj bieżący znak

  Insert + F4

  Czytaj bieżący wyraz

  Insert + F5

  Czytaj bieżący wiersz

  Insert + F6

  Czytaj bieżący akapit

  Insert + F7

  Czytaj bieżącą stronę

  Insert + F8

  Odczytywanie bieżącego dokumentu

Uwaga: Klawisz Insert jest używany do wydawania poleceń Narratorowi. Naciśnięcie tego klawisza podczas działania Narratora nie umożliwia zatem wstawiania znaków. Aby za pomocą klawisza Insert wstawiać znaki podczas działania Narratora, naciśnij klawisze Insert + I, a następnie znaki, które chcesz dodać.

 1. Aby otworzyć Narratora, kliknij przycisk Start Ikona przycisku Start, a następnie w polu wyszukiwania wpisz Narratora. Na liście wyników kliknij pozycję narrator.

 2. W obszarze Główne ustawienia Narratora wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby słyszeć wpisywany tekst, zaznacz pole wyboru Powtórz naciśnięcia klawiszy przez użytkownika.

  • Aby słyszeć zdarzenia mające miejsce w tle (np. powiadomienia), zaznacz pole wyboru Ogłoś komunikaty systemu.

  • Aby słyszeć informacje o przewijaniu ekranu, zaznacz pole wyboru Ogłoś powiadomienia przewijane.

 1. Aby otworzyć Narratora, kliknij przycisk Start Ikona przycisku Start, a następnie w polu wyszukiwania wpisz Narratora. Na liście wyników kliknij pozycję narrator.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia głosu, a następnie wprowadź dowolne z następujących zmian:

  • Aby wybrać inny głos, w polu Wybierz głos kliknij głos, którego chcesz użyć.

  • Aby głos był szybszy, wybierz odpowiednią liczbę na liście Ustaw szybkość. Im większa jest liczba, tym szybszy jest głos.

  • Aby głos miał większą głośność, wybierz odpowiednią liczbę na liście Ustaw głośność. Im większa jest liczba, tym głośniejszy jest głos.

  • Aby głos był wyższy, wybierz odpowiednią liczbę na liście Ustaw wysokość. Im większa jest liczba, tym wyższy jest głos. Wyższy głos może być lepiej słyszalny dla niektórych osób.

 1. Aby otworzyć Narratora, kliknij przycisk Start Ikona przycisku Start, a następnie w polu wyszukiwania wpisz Narratora. Na liście wyników kliknij pozycję narrator.

 2. Zaznacz pole wyboru Uruchom Narratora w postaci zminimalizowanej.

  Gdy następnym razem uruchomisz Narratora, zostanie on wyświetlony jako ikona na pasku zadań, a nie otwarta na ekranie.

  Aby przywrócić okno dialogowe Narratora do pełnego rozmiaru, kliknij pozycję narrator na pasku zadań.

 1. Aby otworzyć Narratora, kliknij przycisk Start Ikona przycisku Start, a następnie w polu wyszukiwania wpisz Narratora. Na liście wyników kliknij pozycję narrator.

 2. Kliknij pozycję Kontroluj, czy Narrator jest uruchamiany przy logowaniu.

 3. Wyczyść pola wyboru Włącz Narratora i Włącz opis audio, a następnie kliknij pozycję Zastosuj.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji

ZAPYTAJ SPOŁECZNOŚĆ >

Uzyskaj pomoc techniczną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×