Používanie reči v telefóne

Vedeli ste, že Windows Phone je pozorný poslucháč? Funkcia Reč umožňuje zavolať, odoslať SMS správu, zapísať poznámku, otvoriť aplikáciu alebo vyhľadať niečo online iba pomocou hlasu.

Používanie funkcie Reč

 1. Funkciu Reč spustíte stlačením a podržaním tlačidla Hľadať 

  Search Icon
  v telefóne. Ak chcete zobraziť príklady používania, povedzte slovo „Pomocník“, keď je aktívna funkcia Reč.

  Speech dialog box

  Po otvorení funkcie Reč telefón reaguje na hlasové príkazy
 2. Tu nájdete niektoré pokyny, ktoré možno zadať pomocou hlasu:

 3. Ak chcete Povedzte

  Zavolať kontaktu

  „Volať meno kontaktu“

  (pričom namiesto výrazu „meno kontaktu“ vyslovte meno osoby v zozname kontaktov)

  Príklad: Volať Čečková Lucia

  Ak má daná osoba na karte kontaktu iba jedno telefónne číslo a vy ste ju nedávno kontaktovali, hovor sa začne. Ak má kontakt viac telefónnych čísel, zobrazí sa možnosť výberu telefónneho čísla, na ktoré chcete volať.

  Zavolať na ľubovoľné telefónne číslo

  „Volať telefónne číslo“

  (pričom namiesto výrazu „telefónne číslo“ vyslovte ľubovoľné telefónne číslo, či už je priradené ku kontaktu alebo nie)

  Príklad: Volať 4255550155

  Znova vytočiť posledné číslo

  „Znova vytočiť“

  Odoslať SMS správu

  „Odoslať esemesku meno kontaktu“

  (pričom namiesto výrazu „meno kontaktu“ vyslovte meno osoby v zozname kontaktov)

  Príklad: Odoslať esemesku Čečková Lucia.

  Spustí sa SMS správa pre danú osobu. Potom môžete povedať správu. Keď ste dohovorili, správu môžete odoslať vyslovením slova „Odoslať“. Ak chcete do správy pridať ďalšie informácie, povedzte „Pridať viac“, ak chcete správu povedať ešte raz, povedzte „Skúsiť znova“ a ak chcete správu zahodiť, povedzte „Zrušiť“.

  Zapísať poznámku

  „Poznámka text, ktorý chcete poznamenať“

  (pričom namiesto výrazu „text, ktorý chcete poznamenať“ vyslovte text, ktorý chcete zahrnúť do poznámky)

  Príklad: Poznámka cestou domov kúpiť chlieb

  Poznámka sa uloží a otvorí vo OneNote. Text v poznámke potom môžete zobraziť a upraviť alebo ho prehrať ťuknutím na položku Zvuková poznámka 

  Play Icon
  .

  Volať do hlasovej schránky

  „Volať do hlasovej schránky“

  Otvoriť aplikáciu

  „Otvoriť aplikácia“ alebo „Spustiť aplikácia“

  (pričom namiesto výrazu „aplikácia“ vyslovte názov ľubovoľnej aplikácie v telefóne, napríklad Kalendár, Mapy alebo Hudba, alebo aplikácie stiahnutej z Obchodu)

  Príklad: Otvoriť Kalendár

  Hľadať na webe

  „Hľadať hľadaný výraz“ alebo „Vyhľadať hľadaný výraz“

  (pričom namiesto výrazu „hľadaný výraz“ vyslovte výraz, ktorý hľadáte)

  Príklad: Hľadať reštaurácia

  V Bingu sa zobrazia výsledky hľadania na základe vysloveného výrazu, napríklad mapa s reštauráciami v blízkosti.

 4. Po dohovorení ťuknite na položku Prejsť alebo počkajte niekoľko sekúnd.

Diktovanie e-mailovej správy

Keď ste v e-maile, môžete ho namiesto písania nadiktovať.

 1. V zozname aplikácií ťuknite na názov e-mailového konta.

 2. Ťuknite na položku Nová

  Plus Icon
  a do riadka Komu zadajte meno príjemcu.

 3. Ťuknite položky Predmet a Povedať

  Microphone Icon
  a potom povedzte predmet.

 4. Ťuknite do tela správy, ťuknite na položku Povedať

  Microphone Icon
  a povedzte text, ktorý chcete uviesť v správe.

 5. Ťuknite na položku Odoslať

  Send Email Icon
  .

Používanie funkcie Reč pri hovore

Funkciu Reč môžete zapnúť aj počas prebiehajúceho hovoru, ak chcete používať niektoré hlasové príkazy.

 • Stlačením a podržaním tlačidla Hľadať 

  Search Icon
  na telefóne spustite funkciu Reč a povedzte niektorý z týchto príkazov:

  • „Stlačiť číslo“ (pričom namiesto výrazu „číslo“ vyslovte číslo od 0 do 9), ak chcete stlačiť číslo na numerickej klávesnici a použiť hlasovú schránku alebo systém ponuky interaktívnej hlasovej odpovede.
  • „Volať meno“ (pričom namiesto výrazu „meno“ vyslovte meno osoby v zozname kontaktov), ak chcete podržať aktuálny hovor a zavolať niekomu inému.

Ďalšie príkazy funkcie Reč, ktoré možno zapnúť

V nastaveniach telefónu môžete zapnúť ďalšie príkazy a možnosti funkcie Reč vrátane oznamovania ID volajúceho pri prichádzajúcich hovoroch a SMS správach. Telefónu dokonca môžete povedať, aby prečítal prijatú SMS správu, a potom nadiktovať a odoslať odpoveď.

 1. Ak chcete zapnúť funkciu Reč na zjednodušenie ovládania, ťuknite na položky Nastavenie 

  Settings Icon
  > Zjednodušenie prístupu a zapnite možnosť Hlasové príkazy na zjednodušenie ovládania telefónu
  Toggle On Icon
  . Zapnú sa nasledujúce možnosti:

  • Oznamovanie ID volajúceho pri hovore. Keď vám niekto zavolá, telefón oznámi meno alebo číslo volajúceho.
  • Rýchla voľba. Ak chcete priradiť číslo rýchlej voľby, stlačte a podržte tlačidlo Hľadať povedzte „Uložiť rýchlu voľbu“ a postupujte podľa pokynov. Po priradení čísiel rýchlej voľby môžete na tieto čísla volať pomocou hlasového príkazu „Zavolať rýchla voľba“. Povedzte „Zavolať rýchla voľba číslo“ (pričom namiesto výrazu „číslo“ vyslovte priradené číslo rýchlej voľby).
  • Zapnutie alebo vypnutie presmerovania hovoru pomocou funkcie Reč. Povedzte „Zapnúť presmerovanie hovorov“ alebo „Vypnúť presmerovanie hovorov“.
 2. Ak chcete, aby telefón oznamoval a čítal prichádzajúce SMS správy, ťuknite na položky Nastavenie 

  Settings Icon
  > Reč a v rozbaľovacom zozname Čítať prichádzajúce SMS správy nahlas vyberte, kedy majú zaznieť oznámenia o prichádzajúcich SMS správach – nikdy, vždy alebo iba vtedy, keď používate technológiu Bluetooth alebo káblovú náhlavnú súpravu.

 3. Keď telefón oznámi prichádzajúcu SMS správu, môžete povedať „Prečítať“ alebo „Ignorovať“. Potom môžete nadiktovať a odoslať odpoveď.

Vlastnosti

ID článku: 10645 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 8

Pripomienky