Používanie Dátového senzora na spravovanie spotreby dát

Keďže neobmedzený dátový balík ešte stále nie je rozšírený, je veľmi dôležité, aby ste pochopili, koľko mobilných dát sa spotrebuje vo vašom telefóne. Presne na toto slúži Dátový senzor.

Dátový senzor zobrazuje podrobný prehľad spotreby dát vo Windows Phone a pomáha vám vyhnúť sa neočakávaným poplatkom indikovaním, že sa blížite k limitu svojho dátového balíka. Pomôže vám tiež s odložením úloh, pri ktorých sa spotrebuje veľa dát, na taký čas, keď budete pripojení k Wi-Fi.

Sledovanie spotreby dát

Niektorí mobilní operátori môžu automaticky nakonfigurovať Dátový senzor pomocou informácií o vašom balíku. V opačnom prípade ich budete musieť do Dátového senzora zadať manuálne. Takto budete môcť začať sledovať, koľko mobilných dát sa v telefóne spotrebuje počas jednotlivého fakturačného obdobia.

Nastavenia Dátového senzora

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Dátový senzor 

  Data Sense Icon
  a potom na položku Nastaviť limit.

 2. V časti Typ limitu ťuknite na niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak máte vopred určené množstvo dát, ktoré môžete spotrebovať, a ak sa ich platnosť v určitý deň skončí, ťuknite na položku Jednorazový.
  • Ak máte obmedzené množstvo dát, ktoré možno spotrebovať každý mesiac, a ak sa po spotrebovaní začnú účtovať poplatky za prekročenie, ťuknite na položku Mesačný.
  • Ak máte neobmedzené množstvo dát, ale aj napriek tomu chcete sledovať ich spotrebu, ťuknite na položku Neobmedzený.
 3. Ak vyberiete možnosť Jednorazový alebo Mesačný, ťuknite na dostupné zoznamy a zadajte hodnoty a dátumy zodpovedajúce vášmu dátovému balíku.

 4. Ťuknite na položku Hotovo 

  Save Icon
  .

Šetrenie dát pomocou Dátového senzora

Dátový senzor obmedzuje množstvo dát, ktoré telefón používa na pozadí. Mnohé funkcie aplikácií a telefónu sú navrhnuté tak, aby automaticky načítavali informácie na pozadí pre vaše pohodlné používanie (napríklad e-mailová aplikácia kontroluje nové správy). Dátový senzor vám umožní vybrať, kedy tento druh aktivity obmedziť.

Automatické obmedzenie dát na pozadí

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Dátový senzor 

  Data Sense Icon
  .

 2. Ťuknite na položku Nastavenie 

  Settings Icon
  , zapnite možnosť Obmedzenie dát na pozadí 
  Toggle On Icon
  a vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete dáta na pozadí obmedziť vtedy, keď sa priblížite ku svojmu dátovému limitu, ťuknite na položku Keď sa blížim k limitu.
  • Ak chcete dáta na pozadí obmedziť vždy, ťuknite na položku Vždy.
 3. Ak chcete dáta na pozadí obmedziť počas roamingu, zapnite možnosť Obmedzenie dát na pozadí pri používaní roamingu 

  Toggle On Icon
  .

Vlastnosti

ID článku: 10655 – Posledná kontrola: 19. 7. 2016 – Revízia: 9

Pripomienky