S/MIME znamená zabezpečené viacúčelové rozšírenie internetovej pošty (Secure Multipurpose Internet Mail Extension) a poskytuje pridanú vrstvu zabezpečenia e-mailov odosielaných do konta Exchange ActiveSync (EAS) a z neho vo Windows Phone (napríklad v Outlooku).

Podpisovanie a šifrovanie e-mailov

S/MIME sa skladá z dvoch základných súčastí:

  • Digitálny podpis. Vďaka tejto kontrole si môžete byť istí, že e-mail bol naozaj odoslaný odosielateľom, ktorý je ako odosielateľ uvedený. Ak chcete správy podpisovať, musíte si nainštalovať podpisový certifikát, ktorý bude pre vás jedinečný. Správca IT vo vašej organizácii vám môže certifikát do telefónu nainštalovať na diaľku a taktiež bude mať ďalšie informácie o tom, ako do telefónu získať osobný certifikát.
  • Šifrovanie. Je to spôsob ochrany informácií (šifrovanie), pomocou ktorého informácie nemožno čítať ani im rozumieť, kým sa nevrátia späť do dešifrovateľnej podoby (dešifrovanie). Vďaka šifrovaniu sa udržuje dôvernosť informácií počas prenášania a ukladania správy. Obsah si môže zobraziť len cieľový príjemca e-mailu. Správca IT vo vašej organizácii vám môže do telefónu na diaľku nainštalovať osobný šifrovací kľúč. Ak je príjemca e-mailu vo vašej organizácii a budete mu písať zašifrovaný e-mail, nájdeme jeho verejný šifrovací kľúč. Ak je príjemca mimo vašej organizácie a odošle vám e-mailom svoj verejný šifrovací kľúč, nainštalujte si ho do telefónu. Ďalšie informácie o tom, ako do telefónu získať šifrovací kľúč, vám poskytne správca IT vo vašej spoločnosti.

 

Vlastnosti

ID článku: 10657 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky