Prispôsobenie telefónu pomocou fotografií

Niektoré snímky sú také skvelé, že sa ich jednoducho nedokážete nabažiť. Vo Windows Phone si svoje najlepšie zábery môžete navyše vychutnávať mnohými spôsobmi. Môžete ich pridať medzi obľúbené v aplikácii Fotografie, prípadne si nimi môžete skrášliť obrazovku Štart a obrazovku uzamknutia.

Start screen background on Windows Phone 8.1

Vyberte fotografiu, ktorú chcete používať ako pozadie obrazovky Štart

Pridanie fotografie medzi obľúbené

 1. Na obrazovke Štart  ťuknite na položku Fotografie 

  Pictures Icon
  .

 2. Vyhľadajte fotografiu a ťuknutím ju otvorte.

 3. Ťuknite na položku Obľúbené 

  Not Favorite Icon
  . (Ak chcete fotografiu odstrániť z obľúbených, ťuknite znova na položku Obľúbené 
  Favorite Icon
  .)

Prispôsobenie dlaždice Fotografie

Windows Phone 8.1 poskytuje nové možnosti animovanej dlaždice Fotografie na obrazovke Štart.

 1. V zozname aplikácií ťuknite na dlaždicu Fotografie 

  Pictures Icon
  a potom na položky Viac 
  More Icon
   > Nastavenie.

 2. V časti Dlaždica na obrazovke Štart zobrazuje vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobrazovať niektoré z fotografií uložených v telefóne, ťuknite na položku Všetky fotografie.
  • Ak chcete zobrazovať niektoré z fotografií označených ako obľúbené, ťuknite na položku Obľúbené fotografie.
  • Ak chcete zobrazovať vybratú fotografiu, ťuknite na položku Jedna fotografia. (Fotografiu vyberiete ťuknutím na položku Vybrať fotografiu.)

Pripnutie obľúbených položiek na obrazovku Štart

 1. Na obrazovke Štart  ťuknite na položku Fotografie 

  Pictures Icon
  .

 2. Potiahnutím prstom prejdite do časti Obľúbené.

 3. Ťuknite na položku Viac 

  More Icon
  a potom na položku Pripnúť na obrazovku Štart..

  

Vlastnosti

ID článku: 10663 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)