Zjednodušenie ovládania v telefóne

Windows Phone možno prispôsobiť mnohými spôsobmi. Jeho súčasťou sú tiež funkcie zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým je telefón lepšie počuť, príjemnejšie sa naň pozerá a jednoduchšie sa používa.

Accessibility settings on Windows Phone

Obrazovka nastavení zjednodušenia prístupu

Zmena veľkosti textu

V telefóne si môžete vybrať zo širokej ponuky veľkostí textu. Vybratá veľkosť textu sa bude používať v e-mailoch, správach, na obrazovke uzamknutia, na niektorých webových stránkach a ďalších miestach.

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenie 

  Settings Icon
   > Zjednodušenie prístupu.

 2. V časti Veľkosť textu posúvajte jazdec, kým nedosiahnete požadovanú veľkosť vzorového textu.

Používanie motívu s vysokým kontrastom

Vysoký kontrast uľahčuje čítanie tým, že zmení text na čiernobiely a vytvorí za slovami plné pozadie, aké býva v hornej časti obrázkov.

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenie 

  Settings Icon
   > Zjednodušenie prístupu.

 2. Zapnite položku Vysoký kontrast 

  Toggle On Icon
  .

High contrast mode on Windows Phone

Obrazovka Štart so zapnutým vysokým kontrastom

Zapnutie Moderátora

Moderátor nahlas číta text v telefóne vrátane textu v e-mailoch, SMS správach, nastaveniach a na ďalších miestach. Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie vrátane kompletného zoznamu gest špecifických pre Moderátora nájdete v téme Používanie Moderátora v telefóne.

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenie 

  Settings Icon
   > Zjednodušenie prístupu.

 2. Zapnite položku Moderátor 

  Toggle On Icon
  .

Zväčšenie obrazovky

Lupa umožňuje zväčšiť každú prezeranú obrazovku pomocou gest.

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenie 

  Settings Icon
   > Zjednodušenie prístupu.

 2. Zapnite položku Lupa 

  Toggle On Icon
  .

 3. Každú obrazovku zväčšíte dvojitým ťuknutím dvomi prstami. Po jej zväčšení môžete skúsiť toto:

  • Ak sa chcete pohybovať po celej obrazovke (dokonca aj po častiach, ktoré sa pre zväčšenie nezobrazujú), dvomi prstami raz ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke, podržte ho a obrazovku môžete posúvať všetkými smermi.
  • Ak chcete počas zväčšenia zmeniť úroveň zväčšenia, dvomi prstami dvakrát ťuknite na ľubovoľné miesto, podržte ho a posúvaním nahor a nadol môžete zväčšenie zmenšovať a zväčšovať.
  • Ak chcete počas zväčšenia obrazovky posúvať nahor alebo nadol, posuňte sa najskôr na okraj obrazovky. Keď sa dostanete na jej okraj, posúvať môžete bežným spôsobom ťahaním alebo posúvaním jedného prsta.

Zväčšenie webového obsahu

V telefóne môžete nastaviť zväčšenie alebo zmenšenie každej webovej stránky aj v prípade, že to lokalita alebo aplikácia bežne neumožňuje.

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenie 

  Settings Icon
   > Zjednodušenie prístupu.

 2. Zapnite položku Povolenie zväčšovania všetkého webového obsahu 

  Toggle On Icon
  .

 3. Ak chcete webovú stránku zväčšiť, roztiahnite na nej palec a ukazovák od seba, ak ju chcete zmenšiť, stiahnite ich.

Zapnutie ďalších možností funkcie Reč

Pomocou funkcie Reč môžete uskutočňovať hovory, prehľadávať web, otvárať aplikácie alebo počúvať SMS správy. Navyše môžete zapnúť ďalšie funkcie, vďaka ktorým nebudete na používanie telefónu potrebovať ruky a dokonca ani oči, napríklad oznamovanie čísla volajúceho pri hovore. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie funkcie Reč v telefóne.

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenie 

  Settings Icon
   > Zjednodušenie prístupu.

 2. Zapnite položku Hlasové príkazy na zjednodušenie ovládania telefónu 

  Toggle On Icon
  .

Prispôsobenie popisov v prehliadači (skryté titulky vo videu)

Vzhľad popisov videí v Internet Exploreri a aplikáciách, ktoré obsah zobrazujú v prehliadači, môžete prispôsobiť. Veľkosť a farbu písma, priehľadnosť pozadia a ďalšie nastavenia môžete meniť dovtedy, kým s výsledkom nebudete dokonale spokojní.

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenie 

  Settings Icon
   > Zjednodušenie prístupu.

 2. Ťuknite na položku Popisy v prehliadači a zapnite položku Vlastné písma a farby 

  Toggle On Icon
  .

 3. Ťuknutím na jednotlivé možnosti môžete zmeniť predvoľby písma, textu, pozadia a okna.


Vlastnosti

ID článku: 10664 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 8

Pripomienky