Obnovenie výrobných nastavení telefónu

Keď obnovíte výrobného nastavenia Windows Phonu, telefón sa vráti do stavu, v akom bol pri prvom zapnutí. Všetok váš osobný obsah sa vymaže a v telefóne sa obnovia výrobné nastavenia.

Ak sa rozhodnete obnoviť výrobné nastavenia telefónu, môžete si aplikácie, SMS správy, fotografie a ďalší obsah predtým zálohovať v konte Microsoft v cloude.


Reset warning on Windows Phone image

Obnovenie výrobných nastavení telefónu

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia 

  Settings Icon
  .

 2. Ťuknite na položku O systéme a potom na položku Obnoviť výrobné nastavenia telefónu.

 3. Zobrazia sa dve upozornenia. Ak ste si úplne istí, že chcete obnoviť výrobné nastavenia telefónu, ťuknite na položku Áno a potom znova na položku Áno.

  Dokončenie tohto procesu môže chvíľu trvať.

Obnovenie výrobných nastavení nereagujúceho telefónu

Ak váš telefón nereaguje a nedá sa prejsť do časti Nastavenia 

Settings Icon
, výrobné nastavenia telefónu by sa mali dať obnoviť pomocou hardvérových tlačidiel. Výrobné nastavenia telefónov Lumia (a niektorých iných) obnovíte takto:

 1. Podržte naraz stlačené tlačidlo zníženia hlasitosti 

  Volume Down Icon
  a tlačidlo napájania
  Power Button Icon
  dovtedy, kým neucítite vibráciu (približne 10 až 15 sekúnd).

 2. Keď ucítite vibráciu, pustite tlačidlá a potom okamžite stlačte a podržte stlačené tlačidlo zníženia hlasitosti 

  Volume Down Icon
  dovtedy, kým sa nezobrazí veľký výkričník.

 3. Keď sa výkričník zobrazí, postupne stlačte štyri tlačidlá v tomto poradí: Zvýšiť hlasitosť 

  Volume Up Icon
  , Znížiť hlasitosť 
  Volume Down Icon
  , Napájanie 
  Power Button Icon
  , Znížiť hlasitosť 
  Volume Down Icon
  . V telefóne by sa teraz mali obnoviť výrobné nastavenia a telefón by sa mal reštartovať. (Dokončenie procesu obnovenia výrobných nastavení môže chvíľu trvať.)

  

Vlastnosti

ID článku: 10666 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky