Vyhľadanie kódu Product Key pre Windows

Vzťahuje sa na: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Kód Product Key vo Windowse je 25-miestny kód, ktorý sa používa na aktiváciu Windowsu. Vyzerá takto:

PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Nájdite kód Product key pre Windows 10


V závislosti od toho, akým spôsobom ste získali svoju kópiu Windowsu 10, sa na aktiváciu použije 25-miestny kód Product Key alebo digitálna licencia. Digitálna licencia (vo verzii 1511 Windowsu 10 sa volala digitálne oprávnenie) predstavuje spôsob aktivácie vo Windowse 10, ktorý nevyžaduje zadanie kódu Product Key. Bez kódu alebo licencie nebudete môcť zariadenie aktivovať.

Miesto, kde nájdete kód Product Key, závisí od toho, ako ste získali svoju kópiu Windowsu.

Vyberte niektorú z týchto položiek a získate podrobnejšie informácie.

Ak je váš kód Product Key poškriabaný, rozmazaný alebo inak nepoužiteľný, obráťte sa na predajcu, ktorý vám produkt predal. Ak nie je možné získať pomoc od predajcu alebo ste to už vyskúšali a nepodarilo sa získať fungujúci kód, zavolajte na oddelenie podpory spoločnosti Microsoft.

Ďalšie informácie o digitálnych licenciách a kódoch Product Key vo Windowse 10 nájdete v časti „Spôsoby aktivácie“ v téme Aktivácia Windowsu 10.

Nájdite svoj kód Product key pre Windows 7 alebo Windows 8.1


Kód Product Key je zvyčajne potrebný pri odinštalovaní alebo opätovnej inštalácii systému Windows 7 alebo Windows 8.1. Vo všeobecnosti, ak ste zakúpili fyzickú kópiu systému Windows, kód Product Key by mal byť na štítku alebo karte vnútri obalu, v ktorom ste Windows dostali. Ak bol Windows predinštalovaný v počítači, kód Product Key by sa mal nachádzať na nálepke na vašom zariadení. Ak ste stratili alebo neviete nájsť kód Product Key, kontaktujte výrobcu. Ak sa chcete uistiť, že kód Product Key je pravý, pozrite si témy Ako zistiť, či je softvér pravý a Ako zistiť, či je hardvér pravý.