Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Pomocou aktivácie sa overuje, či je vaša kópia Windowsu pravá a nepoužíva sa vo viacerých zariadeniach, než umožňujú licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft.

Máte problémy s aktiváciou Windowsu?

Začnite tým, že vyskúšate poradcu pri riešení problémov s aktiváciou v aplikácii Získať pomoc.  Získanie Pomoci vám pomôže s vykonaním správnych krokov na vyriešenie väčšiny problémov s aktiváciou.  

Otvorenie položky Získať pomoc

Kontrola stavu aktivácie Windowsu

Najprv budete chcieť zistiť, či máte Windows 11 aktivovaný a prepojený s vaším kontom Microsoft.

Je nevyhnutné v zariadení prepojiť konto Microsoft s licenciou Windowsu 11. Prepojenie konta Microsoft s digitálnou licenciou vám umožňuje opätovne aktivovať Windows pomocou Poradcu pri riešení problémov s aktiváciou po významnej zmene hardvéru.

Ak chcete skontrolovať stav aktivácie vo Windowse 11, vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Systém a potom vyberte položku Aktivácia .  Stav aktivácie sa zobrazuje vedľa položky Aktivácia.

Kontrola stavu aktivácie v nastaveniach

Na stránke aktivácie sa zobrazí jedno z týchto hlásení o stave aktivácie:

Stav aktivácie

Popis

Windows je aktivovaný

Windows je aktivovaný digitálnou licenciou

 • Systém máte aktivovaný.

 • Vaše konto Microsoft nie je prepojené s vašou digitálnou licenciou.

 • Postupujte podľa pokynov v téme Prepojenie konta Microsoft.

Windows je aktivovaný digitálnou licenciou prepojenou s vaším kontom Microsoft

 • Systém máte aktivovaný.

 • Vaše konto Microsoft je už prepojené s vašou digitálnou licenciou.

Windows nie je aktivovaný

 • Systém nemáte aktivovaný.

 • Zobrazí sa chybové hlásenie s vysvetlením zlyhania.

 • Možno bude potrebné kúpiť Windows 11 na aktiváciu.

Ak si potrebujete kúpiť licenciu na svoje zariadenie, pozrite si tému „Kúpa licencie Windowsu 11“.

Ak ste si už kúpili licenciu pre toto zariadenie a stále sa vám zobrazuje chybové hlásenie, pokračujte časťou Spôsoby aktivácie.

Ak chcete prepojiť konto Microsoft, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Ak chcete pridať svoje konto Microsoft, prihláste sa ako správca. Ak chcete overiť, či používate konto správcu, vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia  > Kontá  > Vaše informácie . Pod vaším menom sa zobrazí označenie Správca. Ak nie ste správcom, pozrite si tému Vytvorenie konta lokálneho používateľa alebo správcu.

  Prejdite na informácie o vás v nastaveniach

 2. Overte si, že konto správcu je zároveň kontom Microsoft tak, že skontrolujete, či sa nad položkou Správca zobrazuje e-mailová adresa. Ak sa zobrazuje e-mailová adresa, toto konto je konto Microsoft. Ak nie, ste prihlásení pomocou lokálneho konta. Ak ešte nemáte konto Microsoft, pozrite si tému Návod na vytvorenie nového konta Microsoft.

 3. Keď sa uistíte, že ste správca a používate svoje konto Microsoft, prejdite späť na stránku Aktivácia , vyberte položku Pridať konto, zadajte svoje konto Microsoft a heslo a potom vyberte položku Prihlásiť.

Po pridaní konta Microsoft uvidíte na stránke Aktivácia hlásenie Windows je aktivovaný digitálnou licenciou prepojenou s vaším kontom Microsoft.

Spôsoby aktivácie Windowsu

V závislosti od toho, ako ste získali svoju kópiu Windowsu 11, sa na jej aktiváciu použije 25-miestny kód Product Key alebo digitálna licencia. Bez kódu alebo licencie nebudete môcť zariadenie aktivovať.

 • Digitálna licencia (vo Windowse 11 sa volala digitálne oprávnenie) predstavuje spôsob aktivácie vo Windowse 11, ktorý nevyžaduje zadanie kódu Product Key.

 • Kód Product Key je 25-miestny kód, ktorý sa používa na aktiváciu Windowsu. Zobrazuje sa ako reťazec PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Po určení spôsobu aktivácie, ktorý používate, postupujte podľa pokynov v príslušnej časti Aktivácia pomocou digitálnej licencie alebo Aktivácia pomocou kódu Product Key.

Spôsob aktivácie závisí od toho, ako ste získali kópiu Windowsu 11.

Ak ste Windows 11 získali...

Spôsob aktivácie

Vykonaním bezplatnej inovácie na Windows 11 v oprávnenom zariadení s pravou kópiou Windowsu 10, Windowsu 8.1 alebo Windowsu 7.

Digitálna licencia

Ak ste priradili konto Microsoft alebo sa prihlásili doň, alebo ste priradili MSA s digitálnou licenciou, bude to vaše konto MSA s digitálnou licenciou.

Kúpou inovácie na Windows 11 Pro z Microsoft Storu a úspešnou aktiváciou Windowsu 11.

Digitálna licencia

Pri nákupe v Microsoft Store sa odoslal potvrdzovací e-mail na potvrdenie nákupu. Táto e-mailová adresa (MSA) bude obsahovať digitálnu licenciu.

Pretože ste insiderom pre Windows a inovovali ste na najnovšiu zostavu Windows 11 Insider Preview v oprávnenom zariadení, v ktorom bola aktivovaná staršia verzia Windowsu 11 a Windowsu 11 Preview.

Digitálna licencia

E-mailová adresa, ktorú ste použili pri prihlasovaní ako insider pre Windows, bude pravdepodobne MSA s digitálnou licenciou.

Kúpou legálnej kópie Windowsu 11 z aplikácie Microsoft Store.

Digitálna licencia

Pri nákupe v Microsoft Store sa odoslal potvrdzovací e-mail na potvrdenie nákupu. Táto e-mailová adresa (MSA) bude obsahovať digitálnu licenciu.

Kúpou PC dodaného s Windowsom 11

Kód Product Key

Kód Product Key nájdete buď na obale zariadenia alebo na certifikáte pravosti (COA) pripojenom k zariadeniu.

Kúpou balenia s kópiou Windowsu 11 od autorizovaného predajcu.

Kód Product Key

Kód Product Key nájdete na štítku vnútri balenia Windowsu 11.

Kúpou digitálnej kópie Windowsu 11 od autorizovaného predajcu.

Kód Product Key

Kód Product Key nájdete v potvrdzujúcom e-maile, ktorý ste dostali po kúpe Windowsu 11, alebo v digitálnej priehradke prístupnej prostredníctvom webovej lokality predajcu.

K zariadeniu sa na základe zadaného platného kódu Product Key priradí digitálna licencia na Windows 11.

Uzavretím zmluvy o multilicenciách na Windows 11 alebo predplatením MSDN.

Kód Product Key

Kód Product Key máte k dispozícii prostredníctvom webového portálu vášho programu.

Kúpou nového alebo repasovaného zariadenia s Windowsom 11.

Kód Product Key

Kód Product Key je predinštalovaný vo vašom zariadení, uvedený na balení zariadenia či na certifikáte pravosti priloženom k zariadeniu alebo sa poskytuje ako karta.

Ak ste si kúpili repasovaný počítač, povinný poskytnúť vám kód Product Key je jeho predajca, a nie spoločnosť Microsoft.

Kúpa z Microsoft Storu online

Kód Product Key

Kód Product Key nájdete v potvrdzovacom e-maile, ktorý obsahuje históriu objednávok.

Ak nemáte digitálnu licenciu ani kód Product Key, môžete si licenciu Windowsu 11 kúpiť po dokončení inštalácie. Postupujte takto:

 1. Vyberte tlačidlo Štart .

 2. Vyberte položky Nastavenia > Systém > Aktivácia.

 3. Vyberte položku Prejsť do Microsoft Storu.

Takto sa otvorí aplikácia Microsoft Store, kde si môžete kúpiť digitálnu licenciu Windowsu 11.

Aktivácia Windowsu pomocou digitálnej licencie

Digitálne licencie sú priradené k vášmu hardvéru a prepojené s vaším kontom Microsoft, takže vo svojom počítači nemusíte nič hľadať. Všetko je pripravené, keď je počítač pripojený na internet a ste prihlásení do svojho konta Microsoft. 

Ak nemáte digitálnu licenciu, môžete na aktiváciu použiť kód Product Key.  Postup aktivácie pomocou kľúča Product Key nájdete v časti Aktivácia pomocou kľúča Product Key. 

Ak inštalujete Windows prvýkrát v novom zariadení alebo systémovej doske nemáte kód Product Key, vyberte položku Nemám kód Product Keypočas obrazovky nastavenia inštalácie.  Po zobrazení výzvy zadajte konto Microsoft, ktoré chcete použiť na zakúpenie digitálnej licencie pre toto zariadenie. Po dokončení obrazoviek nastavenia Windows a dokončení inštalácie prejdite na nastavenia aktivácie: Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenia  > Systém  > Aktivácia .  Potom výberom položky Otvoriť Obchod zakúpte digitálnu licenciu na aktiváciu Windowsu.

Ak máte digitálnu licenciu vášho zariadenia, môžete v tomto zariadení preinštalovať rovnaké vydanie Windowsu 11 bez zadania kódu Product Key.

Skôr než sa Windows 11 pokúsite preinštalovať, uistite sa, že je aktivovaný. Ak to chcete zistiť, vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Systém > Aktivácia . Budete si môcť overiť, že váš Windows 11 bol aktivovaný a že vaše konto Microsoft je priradené k vašej digitálnej licencii.

Kontrola stavu aktivácie v nastaveniach

Tu sú uvedené možné hlásenia, ktoré sa zobrazujú na stránke aktivácie:

Stav aktivácie

Popis

Windows je aktivovaný digitálnou licenciou

Vaše konto Microsoft nie je prepojené s vašou digitálnou licenciou. Postupujte podľa pokynov v časti Prepojenie konta Microsoft.

Windows je aktivovaný digitálnou licenciou prepojenou s vaším kontom Microsoft

Vaše konto Microsoft je už prepojené s vašou digitálnou licenciou.

Ak Windows 11 vo vašom zariadení nie je aktivovaný, pozrite si tému Pomocné informácie k chybám aktivácie systému Windows, kde získate ďalšie informácie.  

Ak nemáte digitálnu licenciu prepojenú s vaším kontom Microsoft, postupujte podľa pokynov v časti Kontrola stavu aktivácie, Prepojenie konta Microsoft.

Po prepojení konta môžete spustiť inštaláciu a preinštalovať Windows 11. Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť inštalačné médium na preinštalovanie Windowsu 11, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft so softvérom na stiahnutie. Pri vytváraní inštalačného média vyberte vydanie Windowsu 11, ktoré je rovnaké ako vydanie nainštalované v zariadení.

Keď sa počas preinštalovania zobrazí výzva na zadanie kódu Product Key, môžete tento krok vynechať výberom možnosti Nemám kód Product Key. Windows 11 sa automaticky aktivuje online po dokončení inštalácie. Ak ste svoju digitálnu licenciu prepojili s kontom Microsoft, prihláste sa do konta Microsoft, ktoré je prepojené s digitálnou licenciou.   

Ak ste v zariadení vykonali významnú hardvérovú zmenu, napríklad ste vymenili základnú dosku, Windows 11 už nemusí byť aktivovaný. 

Uistite sa, že svoje konto Microsoft priradíte k digitálnej licencii pri príprave na zmeny hardvéru. Vďaka priradeniu budete môcť znova aktivovať Windows pomocou Poradcu pri riešení problémov s aktiváciou v prípade, že neskôr urobíte významnú zmenu hardvéru. Ďalšie informácie nájdete v téme Opätovná aktivácia Windowsu po zmene hardvéru.

Aktivácia Windowsu pomocou kódu Product Key

Kód Product Key je 25-miestny kód, ktorý vyzerá takto:

     PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Počas inštalácie sa zobrazí výzva na zadanie kódu Product Key.  Prípadne ak chcete po inštalácii zadať kód Product Key, vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Systém > Aktivácia  > Aktualizovať kód Product Key > Zmeniť kód Product Key.

Zmena kódu Product Key v nastaveniach

Ak chcete nájsť kód Product Key, pozrite si tabuľku kódu Product Key v téme Spôsoby aktivácie, v časti Akú metódu aktivácie používam, digitálnu licenciu alebo kód Product Key?

Poznámka: Microsoft uchováva záznam o kódoch Product Key, len ak ste nakupovali v internetovom obchode Microsoftu. Informácie o tom, či ste nakupovali v internetovom obchode Microsoftu, nájdete vo svojom konte Microsoft v časti História objednávok. Ďalšie pomocné informácie sa nachádzajú v téme Vyhľadanie kódu Product Key pre Windows.

Ak máte kód Product Key, v každom z nasledujúcich scenárov môžete na aktiváciu Windowsu 11 využiť položku Zmeniť kód Product Key. Nižšie sú uvedené doplnkové informácie, ktoré vám môžu pomôcť s aktiváciou:

Na aktiváciu Windowsu 11 v zariadení, v ktorom nebola nikdy aktivovaná kópia Windowsu 11, bude nutné použiť platný kód Product Key.

Platný kód Product Key bude potrebné použiť aj v prípade, že inštalujete vydanie Windowsu 11, ktoré predtým nebolo v zariadení aktivované. Platný kód Product Key budete napríklad potrebovať na inštaláciu a aktiváciu Windowsu 11 Pro v zariadení, v ktorom bol nainštalovaný Windows 11 Home.

Počas inštalácie sa zobrazí výzva na zadanie platného kódu Product Key. Po dokončení inštalácie sa Windows 11 automaticky aktivuje online. Ak chcete skontrolovať stav aktivácie vo Windowse 11, vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Systém > Aktivácia .

Kontrola stavu aktivácie v nastaveniach

Ak Windows 11 vo vašom zariadení nie je aktivovaný, pozrite si tému Pomocné informácie k chybám aktivácie systému Windows, kde získate ďalšie informácie.

Poznámka: V niektorých prípadoch je potrebné zadať kód Product Key Windowsu 11, ktorý je uvedený na balení zariadenia, bol poskytnutý ako karta alebo je uvedený na certifikáte pravosti (Certificate of Authenticity – COA ) priloženom k zariadeniu. Ak nemáte kód Product Key Windowsu 11, budete mať možnosť kúpiť si ho počas inštalácie.

Keď si kúpite zrepasované zariadenie so systémom Windows 11, budete musieť aktivovať Windows pomocou kódu Product Key na certifikáte pravosti, ktorý je pripojený k vášmu zariadeniu. 

Ak pôvodný výrobca vášho hardvéru (OEM) zmenil vašu základnú dosku, váš počítač by sa mal znovu aktivovať automaticky. Ak sa neaktivuje, výrobca OEM mohol poskytnúť kartu COA s 25-miestnym kľúčom pod sivou plochou na zoškriabanie. Aktiváciu vykonáte podľa tohto postupu:

Poznámka: Ak chcete odstrániť sivú vrstvu, ktorá skrýva kód Product Key, zľahka ju zoškrabte mincou alebo nechtom.

 1. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Systém > Aktivácia .

 2. Vyberte položku Zmeniť kód Product Key.

 3. Zadajte kód Product Key, ktorý sa nachádza na certifikáte pravosti, a postupujte podľa pokynov.

  Zmena kódu Product Key v nastaveniach

Počas preinštalovania sa zobrazí výzva na zadanie kódu Product Key, Keď zadáte kód Product Key, budete mať aktivované vydanie Windowsu 11.  

Ak ste dokončili inštaláciu a nezadali ste kód Product Key, stále môžete zadať kód Product Key. Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Aktivácia  > Aktualizovať kód Product Key > Zmeniť kód Product Key.

Zmena kódu Product Key v nastaveniach

Ak ste v zariadení vykonali významnú hardvérovú zmenu, napríklad ste vymenili základnú dosku, Windows 11 už nemusí byť aktivovaný. 

Ak nechcete preinštalovať Windows, potom môžete vybrať tlačidlo Štart  a následne vybrať položky Aktivácia  > Aktualizovať kód Product Key > Zmeniť kód Product Key na opätovnú aktiváciu zariadenia. V opačnom prípade môžete zadať kód Product Key počas inštalácie Windowsu.

Ak pôvodný výrobca vášho hardvéru (OEM) zmenil vašu základnú dosku, váš počítač by sa mal znovu aktivovať automaticky. Ak sa neaktivuje, výrobca OEM mohol poskytnúť kartu COA s 25-miestnym kľúčom pod sivou plochou na zoškriabanie. Aktiváciu vykonáte podľa tohto postupu.

Poznámka: Ak chcete odstrániť sivú vrstvu, ktorá skrýva kód Product Key, zľahka ju zoškrabte mincou alebo nechtom.

 1. Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia .

 2. Vyberte položku Zmeniť kód Product Key.

 3. Zadajte kód Product Key, ktorý sa nachádza na certifikáte pravosti, a postupujte podľa pokynov.

Zmena kódu Product Key v nastaveniach

Ďalšie informácie nájdete v téme Opätovná aktivácia Windowsu 11 po zmene hardvéru.

Potrebujete ďalšie informácie?

Ak sa vaša licencia nezhoduje s vydaním Windowsu, ktoré ste si kúpili alebo na ktoré máte nárok, Windows sa neaktivuje. Skontrolujte, ktoré vydanie ste si kúpili, Windows 11 Home alebo Windows 11 Pro. Ak chcete overiť vydanie, vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Systém > Aktivácia .

Kontrola vydania Windowsu v nastaveniach

Ak používate napríklad Windows 11 Home, bude potrebné znovu nainštalovať Windows 11 Home. Ak nechcete pokračovať vo Windowse 11 Home a chcete zmeniť vydania, pozrite si tému Inovácia Windowsu 11 Home na Windows 11 Pro.

Ak ste insiderom pre Windows a používate zostavy Windows 11 Insider Preview, budete automaticky dostávať nové aktivované zostavy za predpokladu, že Windows bol v zariadení aktivovaný pred inováciou na novú zostavu. 

Ak chcete skontrolovať stav aktivácie vo Windowse 11, vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Systém > Aktivácia .

Kontrola stavu aktivácie v nastaveniach

Ak Windows 11 vo vašom zariadení nie je aktivovaný, pozrite si tému Pomocné informácie k chybám aktivácie systému Windows, kde získate ďalšie informácie.

Ak ešte nie ste insiderom pre Windows a chceli by ste sa ním stať, vyberte tlačidlo Štart, vyberte položky Nastavenia > Systém > Windows Insider Program > Začať.

Join Windows Insider Program

Poznámka: Ak preinštalujete Windows 11 Insider Preview, digitálna licencia automaticky aktivuje Windows za predpokladu, že v zariadení už bolo aktivované rovnaké vydanie Windowsu 11 alebo Windowsu 11 Insider Preview (zostavy novšie než 10240).

Súvisiace prepojenia

Ako používať aplikáciu Kontrola stavu počítača

Vyhľadanie kódu Product Key pre Windows

Inštalácia alebo inovácia Windowsu pomocou kódu Product Key

Získať pomoci pri chybách aktivácie systému Windows

Opätovná aktivácia Windowsu po zmene hardvéru

Riešenie problémov s pripojením Bluetooth vo Windowse

Pomocou aktivácie sa overuje, či je vaša kópia Windowsu pravá a nepoužíva sa vo viacerých zariadeniach, než umožňujú licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft.

Máte problémy s aktiváciou Windowsu?

Začnite tým, že vyskúšate poradcu pri riešení problémov s aktiváciou v aplikácii Získať pomoc.  Získanie Pomoci vám pomôže s vykonaním správnych krokov na vyriešenie väčšiny problémov s aktiváciou.  

Otvorenie položky Získať pomoc

Kontrola stavu aktivácie Windowsu

Najprv budete chcieť zistiť, či máte Windows 10 aktivovaný a prepojený s vaším kontom Microsoft.

Je nevyhnutné v zariadení prepojiť konto Microsoft s licenciou Windowsu 10. Prepojenie konta Microsoft s digitálnou licenciou vám umožňuje opätovne aktivovať Windows pomocou Poradcu pri riešení problémov s aktiváciou po významnej zmene hardvéru.

Ak chcete skontrolovať stav aktivácie vo Windowse 10, vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie a potom vyberte položku Aktivácia .  Stav aktivácie sa zobrazuje vedľa položky Aktivácia.

Kontrola stavu aktivácie v nastaveniach

Na stránke aktivácie sa zobrazí jedno z týchto hlásení o stave aktivácie:

Stav aktivácie

Popis

Windows je aktivovaný

Windows je aktivovaný digitálnou licenciou

 • Systém máte aktivovaný.

 • Vaše konto Microsoft nie je prepojené s vašou digitálnou licenciou.

 • Postupujte podľa pokynov v téme Prepojenie konta Microsoft.

Windows je aktivovaný digitálnou licenciou prepojenou s vaším kontom Microsoft

 • Systém máte aktivovaný.

 • Vaše konto Microsoft je už prepojené s vašou digitálnou licenciou.

Windows nie je aktivovaný

 • Systém nemáte aktivovaný.

 • Zobrazí sa chybové hlásenie s vysvetlením zlyhania.

 • Možno bude potrebné kúpiť Windows 10 na aktiváciu.

Ak si potrebujete kúpiť licenciu na svoje zariadenie, pozrite si tému „Kúpa licencie Windowsu 10“.

Ak ste si už kúpili licenciu pre toto zariadenie a stále sa vám zobrazuje chybové hlásenie, pokračujte časťou Spôsoby aktivácie.

Ak chcete prepojiť konto Microsoft, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Ak chcete pridať svoje konto Microsoft, prihláste sa ako správca. Ak chcete overiť, či používate konto správcu, vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia  > Kontá  > Vaše informácie . Pod vaším menom sa zobrazí označenie Správca. Ak nie ste správcom, pozrite si tému Vytvorenie konta lokálneho používateľa alebo správcu.

  Prejdite na informácie o vás v nastaveniach

 2. Overte si, že konto správcu je zároveň kontom Microsoft tak, že skontrolujete, či sa nad položkou Správca zobrazuje e-mailová adresa. Ak sa zobrazuje e-mailová adresa, toto konto je konto Microsoft. Ak nie, ste prihlásení pomocou lokálneho konta. Ak ešte nemáte konto Microsoft, pozrite si tému Návod na vytvorenie nového konta Microsoft.

 3. Keď sa uistíte, že ste správca a používate svoje konto Microsoft, prejdite späť na stránku Aktivácia , vyberte položku Pridať konto, zadajte svoje konto Microsoft a heslo a potom vyberte položku Prihlásiť.

Po pridaní konta Microsoft uvidíte na stránke Aktivácia hlásenie Windows je aktivovaný digitálnou licenciou prepojenou s vaším kontom Microsoft.

Spôsoby aktivácie Windowsu

V závislosti od toho, ako ste získali svoju kópiu Windowsu 10, sa na jej aktiváciu použije 25-miestny kód Product Key alebo digitálna licencia. Bez kódu alebo licencie nebudete môcť zariadenie aktivovať.

 • Digitálna licencia (vo verzii 1511 Windowsu 10 sa volala digitálne oprávnenie) predstavuje spôsob aktivácie vo Windowse 10, ktorý nevyžaduje zadanie kódu Product Key.

 • Kód Product Key je 25-miestny kód, ktorý sa používa na aktiváciu Windowsu. Zobrazuje sa ako reťazec PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Po určení spôsobu aktivácie, ktorý používate, postupujte podľa pokynov v príslušnej časti Aktivácia pomocou digitálnej licencie alebo Aktivácia pomocou kódu Product Key.

Spôsob aktivácie závisí od toho, ako ste získali kópiu Windowsu 10.

Ak ste Windows 10 získali...

Spôsob aktivácie

Vykonaním bezplatnej inovácie na Windows 10 v oprávnenom zariadení s pravou kópiou Windowsu 7 alebo Windowsu 8.1.

Digitálna licencia

Ak ste priradili konto Microsoft alebo sa prihlásili doň, alebo ste priradili MSA s digitálnou licenciou, bude to vaše konto MSA s digitálnou licenciou.

Kúpou inovácie na Windows 10 Pro z Microsoft Storu a úspešnou aktiváciou Windowsu 10.

Digitálna licencia

Pri nákupe v Microsoft Store sa odoslal potvrdzovací e-mail na potvrdenie nákupu. Táto e-mailová adresa (MSA) bude obsahovať digitálnu licenciu.

Pretože ste insiderom pre Windows a inovovali ste na najnovšiu zostavu Windows 10 Insider Preview v oprávnenom zariadení, v ktorom bola aktivovaná staršia verzia Windowsu a Windowsu 10 Preview.

Digitálna licencia

E-mailová adresa, ktorú ste použili pri prihlasovaní ako insider pre Windows, bude pravdepodobne MSA s digitálnou licenciou.

Kúpou legálnej kópie Windowsu 10 z aplikácie Microsoft Store.

Digitálna licencia

Pri nákupe v Microsoft Store sa odoslal potvrdzovací e-mail na potvrdenie nákupu. Táto e-mailová adresa (MSA) bude obsahovať digitálnu licenciu.

Kúpou PC dodaného s Windowsom 10

Kód Product Key

Kód Product Key nájdete buď na obale zariadenia alebo na certifikáte pravosti (COA) pripojenom k zariadeniu.

Kúpou balenia s kópiou Windowsu 10 od autorizovaného predajcu.

Kód Product Key

Kód Product Key nájdete na štítku vnútri balenia Windowsu 10.

Kúpou digitálnej kópie Windowsu 10 od autorizovaného predajcu.

Kód Product Key

Kód Product Key nájdete v potvrdzujúcom e-maile, ktorý ste dostali po kúpe Windowsu 10, alebo v digitálnej priehradke prístupnej prostredníctvom webovej lokality predajcu.

K zariadeniu sa na základe zadaného platného kódu Product Key priradí digitálna licencia na Windows 10.

Uzavretím zmluvy o multilicenciách na Windows 10 alebo predplatením MSDN.

Kód Product Key

Kód Product Key máte k dispozícii prostredníctvom webového portálu vášho programu.

Kúpou nového alebo repasovaného zariadenia s Windowsom 10.

Kód Product Key

Kód Product Key je predinštalovaný vo vašom zariadení, uvedený na balení zariadenia či na certifikáte pravosti priloženom k zariadeniu alebo sa poskytuje ako karta.

Ak ste si kúpili repasovaný počítač, povinný poskytnúť vám kód Product Key je jeho predajca, a nie spoločnosť Microsoft.

Kúpa z Microsoft Storu online

Kód Product Key

Kód Product Key nájdete v potvrdzovacom e-maile, ktorý obsahuje históriu objednávok.

Ak nemáte digitálnu licenciu ani kód Product Key, môžete si licenciu Windowsu 10 kúpiť po dokončení inštalácie. Postupujte takto:

 1. Vyberte tlačidlo Štart .

 2. Prejdite na položky Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia .

 3. Vyberte položku Prejsť do Microsoft Storu.

Takto sa otvorí aplikácia Microsoft Store, kde si môžete kúpiť digitálnu licenciu Windowsu 10.

Aktivácia Windowsu pomocou digitálnej licencie

Digitálne licencie sú priradené k vášmu hardvéru a prepojené s vaším kontom Microsoft, takže vo svojom počítači nemusíte nič hľadať. Všetko je pripravené, keď je počítač pripojený na internet a ste prihlásení do svojho konta Microsoft. 

Ak nemáte digitálnu licenciu, môžete na aktiváciu použiť kód Product Key.  Postup aktivácie pomocou kľúča Product Key nájdete v časti Aktivácia pomocou kľúča Product Key.

Ak inštalujete Windows prvýkrát v novom zariadení alebo systémovej doske nemáte kód Product Key, vyberte položku Nemám kód Product Keypočas obrazovky nastavenia inštalácie.  Po zobrazení výzvy zadajte konto Microsoft, ktoré chcete použiť na zakúpenie digitálnej licencie pre toto zariadenie. Po dokončení obrazoviek nastavenia Windows a dokončení inštalácie prejdite na nastavenia aktivácie: Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia .  Potom vyberte položku Prejsť do Obchodu a zakúpte digitálnu licenciu na aktiváciu Windowsu.

Ak máte digitálnu licenciu vášho zariadenia, môžete v tomto zariadení preinštalovať rovnaké vydanie Windowsu 10 bez zadania kódu Product Key.

Skôr než sa Windows 10 pokúsite preinštalovať, uistite sa, že je aktivovaný. Ak to chcete zistiť, vyberte tlačidlo Štart  a potom položky Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia . Budete si môcť overiť, že váš Windows 10 bol aktivovaný a že vaše konto Microsoft je priradené k vašej digitálnej licencii.

Kontrola stavu aktivácie v nastaveniach

Tu sú uvedené možné hlásenia, ktoré sa zobrazujú na stránke aktivácie:

Stav aktivácie

Popis

Windows je aktivovaný digitálnou licenciou

Vaše konto Microsoft nie je prepojené s vašou digitálnou licenciou. Postupujte podľa pokynov v časti Prepojenie konta Microsoft.

Windows je aktivovaný digitálnou licenciou prepojenou s vaším kontom Microsoft

Vaše konto Microsoft je už prepojené s vašou digitálnou licenciou.

Ak Windows 10 vo vašom zariadení nie je aktivovaný, pozrite si tému Pomocné informácie k chybám aktivácie systému Windows, kde získate ďalšie informácie.  

Ak nemáte digitálnu licenciu prepojenú s vaším kontom Microsoft, postupujte podľa pokynov v časti Kontrola stavu aktivácie, Prepojenie konta Microsoft.

Po prepojení konta môžete spustiť inštaláciu a preinštalovať Windows 10. Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť inštalačné médium na preinštalovanie Windowsu 10, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft so softvérom na stiahnutie. Pri vytváraní inštalačného média vyberte vydanie Windowsu 10, ktoré je rovnaké ako vydanie nainštalované v zariadení.

Keď sa počas preinštalovania zobrazí výzva na zadanie kódu Product Key, môžete tento krok vynechať výberom možnosti Nemám kód Product Key. Windows 10 sa automaticky aktivuje online po dokončení inštalácie. Ak ste svoju digitálnu licenciu prepojili s kontom Microsoft, prihláste sa do konta Microsoft, ktoré je prepojené s digitálnou licenciou.   

Ak ste v zariadení vykonali významnú hardvérovú zmenu, napríklad ste vymenili základnú dosku, Windows 10 už nemusí byť aktivovaný.   

Uistite sa, že svoje konto Microsoft priradíte k digitálnej licencii pri príprave na zmeny hardvéru. Vďaka priradeniu budete môcť znova aktivovať Windows pomocou Poradcu pri riešení problémov s aktiváciou v prípade, že neskôr urobíte významnú zmenu hardvéru. Ďalšie informácie nájdete v téme Opätovná aktivácia Windowsu po zmene hardvéru.

Aktivácia Windowsu pomocou kódu Product Key

Kód Product Key je 25-miestny kód, ktorý vyzerá takto:

     PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Počas inštalácie sa zobrazí výzva na zadanie kódu Product Key.  Prípadne ak chcete po inštalácii zadať kód Product Key, vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie Aktivácia  > Aktualizovať kód Product Key > Zmeniť kód Product Key.

Zmena kódu Product Key v nastaveniach

Ak chcete nájsť kód Product Key, pozrite si tabuľku kódu Product Key v téme Spôsoby aktivácie, v časti Akú metódu aktivácie používam, digitálnu licenciu alebo kód Product Key?

Poznámka: Microsoft uchováva záznam o kódoch Product Key, len ak ste nakupovali v internetovom obchode Microsoftu. Informácie o tom, či ste nakupovali v internetovom obchode Microsoftu, nájdete vo svojom konte Microsoft v časti História objednávok. Ďalšie pomocné informácie sa nachádzajú v téme Vyhľadanie kódu Product Key pre Windows.

Ak máte kód Product Key, v každom z nasledujúcich scenárov môžete na aktiváciu Windowsu 10 využiť položku Zmeniť kód Product Key. Nižšie sú uvedené doplnkové informácie, ktoré vám môžu pomôcť s aktiváciou:

Na aktiváciu Windowsu 10 v zariadení, v ktorom nebola nikdy aktivovaná kópia Windowsu 10, bude nutné použiť platný kód Product Key.

Platný kód Product Key bude potrebné použiť aj v prípade, že inštalujete vydanie Windowsu 10, ktoré predtým nebolo v zariadení aktivované. Platný kód Product Key budete napríklad potrebovať na inštaláciu a aktiváciu Windowsu 10 Pro v zariadení, v ktorom bol nainštalovaný Windows 10 Home.

Počas inštalácie sa zobrazí výzva na zadanie platného kódu Product Key. Po dokončení inštalácie sa Windows 10 automaticky aktivuje online. Ak chcete skontrolovať stav aktivácie vo Windowse 10, vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia .

Kontrola stavu aktivácie v nastaveniach

Ak Windows 10 vo vašom zariadení nie je aktivovaný, pozrite si tému Pomocné informácie k chybám aktivácie systému Windows, kde získate ďalšie informácie.

Poznámka: V niektorých prípadoch je potrebné zadať kód Product Key Windowsu 10, ktorý je uvedený na balení zariadenia, bol poskytnutý ako karta alebo je uvedený na certifikáte pravosti (Certificate of Authenticity – COA ) priloženom k zariadeniu. Ak nemáte kód Product Key Windowsu 10, budete mať možnosť kúpiť si ho počas inštalácie.

Keď si kúpite zrepasované zariadenie so systémom Windows 10, budete musieť aktivovať Windows pomocou kódu Product Key na certifikáte pravosti, ktorý je pripojený k vášmu zariadeniu. 

Ak pôvodný výrobca vášho hardvéru (OEM) zmenil vašu základnú dosku, váš počítač by sa mal znovu aktivovať automaticky. Ak sa neaktivuje, výrobca OEM mohol poskytnúť kartu COA s 25-miestnym kľúčom pod sivou plochou na zoškriabanie. Aktiváciu vykonáte podľa tohto postupu:

Poznámka: Ak chcete odstrániť sivú vrstvu, ktorá skrýva kód Product Key, zľahka ju zoškrabte mincou alebo nechtom.

 1. Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia .

 2. Vyberte položku Zmeniť kód Product Key.

 3. Zadajte kód Product Key, ktorý sa nachádza na certifikáte pravosti, a postupujte podľa pokynov.

  Zmena kódu Product Key v nastaveniach

Počas preinštalovania sa zobrazí výzva na zadanie kódu Product Key, Keď zadáte kód Product Key, budete mať aktivované vydanie Windowsu 10.  

Ak ste dokončili inštaláciu a nezadali ste kód Product Key, stále môžete zadať kód Product Key. Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Aktivácia  > Aktualizovať kód Product Key > Zmeniť kód Product Key.

Zmena kódu Product Key v nastaveniach

Ak ste v zariadení vykonali významnú hardvérovú zmenu, napríklad ste vymenili základnú dosku, Windows 10 už nemusí byť aktivovaný.   

Ak nechcete preinštalovať Windows, potom môžete vybrať tlačidlo Štart  a následne vybrať položky Aktivácia  > Aktualizovať kód Product Key > Zmeniť kód Product Key na opätovnú aktiváciu zariadenia. V opačnom prípade môžete zadať kód Product Key počas inštalácie Windowsu.

Ak pôvodný výrobca vášho hardvéru (OEM) zmenil vašu základnú dosku, váš počítač by sa mal znovu aktivovať automaticky. Ak sa neaktivuje, výrobca OEM mohol poskytnúť kartu COA s 25-miestnym kľúčom pod sivou plochou na zoškriabanie. Aktiváciu vykonáte podľa tohto postupu.

Poznámka: Ak chcete odstrániť sivú vrstvu, ktorá skrýva kód Product Key, zľahka ju zoškrabte mincou alebo nechtom.

 1. Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia .

 2. Vyberte položku Zmeniť kód Product Key.

 3. Zadajte kód Product Key, ktorý sa nachádza na certifikáte pravosti, a postupujte podľa pokynov.

Zmena kódu Product Key v nastaveniach

Ďalšie informácie nájdete v téme Opätovná aktivácia Windowsu po zmene hardvéru.

Potrebujete ďalšie informácie?

Ak sa vaša licencia nezhoduje s vydaním Windowsu, ktoré ste si kúpili alebo na ktoré máte nárok, Windows sa neaktivuje. Skontrolujte, ktoré vydanie ste si kúpili, Windows 10 Home alebo Windows 10 Pro. Ak chcete overiť vydanie, vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Aktivácia .

Kontrola vydania Windowsu v nastaveniach

Ak používate napríklad Windows 10 Home, bude potrebné znovu nainštalovať Windows 10 Home. Ak nechcete pokračovať vo Windowse 10 Home a chcete zmeniť vydania, pozrite si tému Inovácia Windowsu 10 Home na Windows 10 Pro.

Ak ste insiderom pre Windows a používate zostavy Windows 10 Insider Preview, budete automaticky dostávať nové aktivované zostavy za predpokladu, že Windows bol v zariadení aktivovaný pred inováciou na novú zostavu. 

Ak chcete skontrolovať stav aktivácie vo Windowse 10, vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia .

Kontrola stavu aktivácie v nastaveniach

Ak Windows 10 vo vašom zariadení nie je aktivovaný, pozrite si tému Pomocné informácie k chybám aktivácie systému Windows, kde získate ďalšie informácie.

Ak ešte nie ste insiderom pre Windows a chceli by ste sa ním stať, vyberte tlačidlo Štart , vyberte položky Nastavenia  > Aktualizácie a zabezpečenie  > Windows Insider Program > Začať.

Join Windows Insider Program

Poznámka: Ak preinštalujete Windows 10 Insider Preview, digitálna licencia automaticky aktivuje Windows za predpokladu, že v zariadení už bolo aktivované rovnaké vydanie Windowsu 10 alebo Windowsu 10 Insider Preview (zostavy novšie než 10240).

Súvisiace prepojenia

Ako používať aplikáciu Kontrola stavu počítača

Vyhľadanie kódu Product Key pre Windows

Inštalácia alebo inovácia Windowsu pomocou kódu Product Key

Pomoc pri chybách aktivácie systému Windows

Opätovná aktivácia Windowsu po zmene hardvéru

Riešenie problémov s pripojením Bluetooth vo Windowse

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×