Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Pomocou aktivácie sa overuje, či je vaša kópia Windowsu pravá a nepoužíva sa vo viacerých zariadeniach, než umožňujú licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft.

Pri inštalácii Windows 11 sa digitálna licencia priradí k hardvéru zariadenia. Ak v zariadení urobíte významné zmeny hardvéru, ako je napríklad výmena základnej dosky, Windows už nenájde licenciu, ktorá sa zhoduje s vaším zariadením, a budete musieť Windows znova aktivovať, aby ste ho mohli používať.  

Ak chcete aktivovať Windows, potrebujete digitálnu licenciu alebo kód Product Key. Ak chcete zistiť, ktoré zariadenie ju používa, pozrite si časť „Ktorý spôsob aktivácie používam, digitálnu licenciu alebo kód product key?“ v téme Aktivácia Windowsu. Potom použite nasledujúce informácie, ktoré vám pomôžu úspešne sa pripraviť na zmenu hardvéru a opätovnú aktiváciu Windowsu.

Príprava zariadenia s Windowsom 11 na zmenu hardvéru

Najskôr pomocou týchto krokov zistite, či Windows 11 je už aktivovaný. 

Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenia  > Systém  > Aktivácia.

Otvoriť nastavenia aktivácie

Ak nie ste aktivovaný, dokončite proces aktivácie pomocou krokov, ktoré sa zobrazujú na stránke Aktivácia. Ak sa vyskytne chyba pri aktivácii, pozrite si tému Pomoc pri chybách aktivácie Windowsu.

Po potvrdení, že Windows 11 je aktivovaný, postupujte podľa týchto krokov:

Vo Windowse 11 je dôležité, aby prepojili svoje konto Microsoft s digitálnou licenciou na Windows 11 vo svojom zariadení. Prepojenie konta Microsoft s digitálnou licenciou vám umožňuje opätovne aktivovať Windows pomocou Poradcu pri riešení problémov s aktiváciou po významnej zmene hardvéru.

Najskôr zistite, či vaše konto Microsoft (Čo je konto Microsoft?) je prepojené s vašou digitálnou licenciou na Windows 11. Ak to chcete zistiť, vyberte tlačidlo Štart, potom vyberte položky Nastavenia > Systém   a potom vyberte položku Aktivácia . Hlásenie o stave aktivácie vám oznámi, či je vaše konto prepojené.

Otvoriť nastavenia aktivácie  

Stav aktivácie

Popis

Windows je aktivovaný digitálnou licenciou

To znamená, že vaše konto Microsoft nie je prepojené s vašou digitálnou licenciou.

Postupujte podľa pokynov na Pridanie konta

Windows je aktivovaný digitálnou licenciou prepojenou s vaším kontom Microsoft

To znamená, že vaše konto Microsoft je už prepojené s vašou digitálnou licenciou.

Nevyžadujú sa od vás žiadne ďalšie kroky. Ste pripravení na použitie poradcu pri riešení problémov s aktiváciou.

Ak vaše konto Microsoft nie je prepojené s vašou digitálnou licenciou, postupujte podľa týchto krokov na Pridanie konta:

 1. Ak chcete pridať svoje konto Microsoft, prihláste sa ako správca. Ak chcete overiť, či používate konto správcu, vyberte tlačidlo Štart, potom vyberte položky Nastavenia  > Kontá  > Vaše informácie . Pod vaším menom sa zobrazí označenie Správca. Ak nie ste správcom, pozrite si tému Vytvorenie konta lokálneho používateľa alebo správcu
  Otvorenie informácií o vás v nastaveniach

 2. Overte si, že konto správcu je zároveň kontom Microsoft tak, že skontrolujete, či sa nad položkou Správca zobrazuje e-mailová adresa. Ak sa zobrazuje e-mailová adresa, toto konto je konto Microsoft. Ak nie, ste prihlásení pomocou lokálneho konta. Ak ešte nemáte konto Microsoft, pozrite si tému Návod na vytvorenie nového konta Microsoft.

 3. Keď potvrdíte, že ste správca a používate konto Microsoft, prejdite späť na stránku Aktivácia, zvoľte položku Pridanie konta, zadajte svoje konto Microsoft a heslo, potom zvoľte položku Prihlásenie.

Po pridaní konta Microsoft sa hlásenie na stránke Aktivácia zmení na hlásenie: Windows je aktivovaný s digitálnou licenciou prepojenou s vaším kontom Microsoft.

Uistite sa, že vydanie, teda Windows 11 Home alebo Windows 11 Pro, je rovnaké pred zmenou hardvéru a po nej. Vaša digitálna licencia a kód Product Key sa opätovne aktivujú iba v prípade, že vydanie zostane rovnaké. 

Svoje vydanie môžete zobraziť na tej istej stránke aktivácie, kde ste skontrolovali stav aktivácie. Ak chcete zistiť, ktoré vydanie máte, vyberte tlačidlo Štart, potom vyberte položky Nastavenia  > Systém > Aktivácia .

Overte si svoje vydanie Windowsu

Ak ste na získanie systému Windows 11 použili kód Product Key, budete ho znova potrebovať po zmene hardvéru. Ak chcete zistiť, ako nájsť svoj kód Product Key, pozrite si tému Vyhľadanie kódu Product Key pre Windows.

Ďalšie informácie o kódoch Product Key a digitálnych licenciách nájdete v téme Aktivácia Windowsu.

Opätovná aktivácia Windowsu 11 po zmene hardvéru

Keď ste pripravení na opätovnú aktiváciu, skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu a potom postupujte podľa pokynov pre digitálnu licenciu alebo kód Product Key.

Najskôr musíte pridať konto Microsoft a prepojiť svoje konto s digitálnou licenciou vo svojom zariadení. Keď prepojíte konto Microsoft, spustite Poradcu pri riešení problémov s aktiváciou a znova aktivujte Windows 11.   

Tento poradca pri riešení problémov bude dostupný len v prípade, ak kópia Windowsu 11 nie je aktivovaná. 

Návod na používanie poradcu pri riešení problémov s aktiváciou:

 1. Prihláste sa ako správca. Ďalšie informácie získate v téme Vytvorenie konta lokálneho používateľa alebo správcu vo Windowse

 2. Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenia  > Systém  > Aktivácia > Riešiť problémy. Poradca pri riešení problémov zobrazí hlásenie, že Windows nie je možné vo vašom zariadení aktivovať.

  Otvoriť nastavenia aktivácie

 3. Vyberte položku Nedávno sa v tomto zariadení vykonali zmeny hardvéru a potom vyberte položku Ďalej.

 4. Zadajte svoje prepojené konto Microsoft a heslo a potom vyberte položku Prihlásiť sa. Poradca pri riešení problémov bude fungovať iba s prepojeným kontom Microsoft.

 5. Zo zoznamu zariadení, ktoré sú prepojené s vaším kontom Microsoft, vyberte začiarkavacie políčko Toto je zariadenie, ktoré momentálne používam. 

 6. Vyberte položku Aktivovať.

Ak sa zariadenie, ktoré používate, nezobrazuje v zozname výsledkov, skontrolujte, či ste prihlásení pomocou rovnakého konta Microsoft, aké je priradené k digitálnej licencii Windowsu 11 vo vašom zariadení.

Ak sa budú pri aktivácii naďalej zobrazovať chyby, pozrite si tému Pomoc pri chybách aktivácie systému Windows a vyhľadajte chybu, ktorá sa zobrazuje.

Ak ste pred zmenou hardvéru neprepojili svoje konto Microsoft s digitálnou licenciou a na inováciu na Windows 11 ste použili kód Product Key, potom prejdite na ďalšiu časť.

Ak Windows 11 nebol prednainštalovaný v zariadení pri nákupe a na inováciu na Windows 11 ste použili kód Product Key, po zmene hardvéru budete potrebovať rovnaký kód Product Key. 

Vyberte tlačidlo Štart, potom vyberte položky Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie   > Aktivácia > Zmena kódu Product Key a nakoniec zadajte kód Product Key.

Zadajte kód Product Key v nastaveniach

Ak ste si do zariadenia nainštalovali maloobchodnú verziu Windowsu 11 pomocou kódu Product Key pre Windows 11 a potom ste urobili zmeny hardvéru, postupujte rovnako a použite svoj kód Product Key pre Windows 11.

Ak sa budú pri aktivácii naďalej zobrazovať chyby, pozrite si tému Pomoc pri chybách aktivácie systému Windows a vyhľadajte chybu, ktorá sa zobrazuje.

Ak nemáte platný kód Product Key alebo digitálnu licenciu

Ak nemáte kód Product Key ani digitálnu licenciu, môžete si licenciu Windowsu 11 kúpiť po dokončení inštalácie. Ak chcete uskutočniť nákup, postupujte podľa týchto krokov:

Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia . Potom vyberte položku Prejsť do Storu a prejdite do aplikácie Microsoft Store, kde si môžete kúpiť licenciu Windowsu 11.

Prejsť do Storu

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s opätovnou aktiváciou Windowsu vo vašom zariadení, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom

Pomocou aktivácie sa overuje, či je vaša kópia Windowsu pravá a nepoužíva sa vo viacerých zariadeniach, než umožňujú licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft.

Pri inštalácii systému Windows 10 sa digitálna licencia automaticky priradí k hardvéru zariadenia. Ak v zariadení urobíte významné zmeny hardvéru, ako je napríklad výmena základnej dosky, Windows už nenájde licenciu, ktorá sa zhoduje s vaším zariadením, a budete musieť Windows znova aktivovať, aby ste ho mohli používať.  

Ak chcete aktivovať Windows, potrebujete digitálnu licenciu alebo kód Product Key. Ak chcete zistiť, ktoré zariadenie ju používa, pozrite si časť „Ktorý spôsob aktivácie používam, digitálnu licenciu alebo kód product key?“ v téme Aktivácia Windowsu. Potom použite nasledujúce informácie, ktoré vám pomôžu úspešne sa pripraviť na zmenu hardvéru a opätovnú aktiváciu Windowsu 10.

Príprava zariadenia so systémom Windows 10 na zmenu hardvéru

Ak chcete zistiť, či používate Windows 10, postupujte podľa týchto krokov. 

Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia .

Otvoriť nastavenia aktivácie

Ak nie ste aktivovaný, dokončite proces aktivácie pomocou krokov, ktoré sa zobrazujú na stránke Aktivácia. Ak sa vyskytne chyba pri aktivácii, pozrite si tému Pomoc pri chybách aktivácie Windowsu.

Po potvrdení, že Windows 10 je aktivovaný, postupujte podľa týchto krokov:

Je dôležité, aby ste vo Windowse 10 (verzii 1607 alebo novšej) prepojili svoje konto Microsoft s digitálnou licenciou na Windows 10 vo svojom zariadení. Prepojenie konta Microsoft s digitálnou licenciou vám umožňuje opätovne aktivovať Windows pomocou Poradcu pri riešení problémov s aktiváciou po významnej zmene hardvéru.

Po prvé, zistite, či vaše konto Microsoft (Čo je konto Microsoft?) je prepojené s vašou digitálnou licenciou na Windows 10. Ak to chcete zistiť, vyberte tlačidlo Štart, potom vyberte položky Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  a potom vyberte položku Aktivácia . Hlásenie o stave aktivácie vám oznámi, či je vaše konto prepojené.

Otvoriť nastavenia aktivácie  

Stav aktivácie

Popis

Windows je aktivovaný digitálnou licenciou

To znamená, že vaše konto Microsoft nie je prepojené s vašou digitálnou licenciou.

Postupujte podľa pokynov na Pridanie konta

Windows je aktivovaný digitálnou licenciou prepojenou s vaším kontom Microsoft

To znamená, že vaše konto Microsoft je už prepojené s vašou digitálnou licenciou.

Nevyžadujú sa od vás žiadne ďalšie kroky. Ste pripravení na použitie poradcu pri riešení problémov s aktiváciou.

Ak vaše konto Microsoft nie je prepojené s vašou digitálnou licenciou, postupujte podľa týchto krokov na Pridanie konta:

 1. Ak chcete pridať svoje konto Microsoft, prihláste sa ako správca. Ak chcete overiť, či používate konto správcu, vyberte tlačidlo Štart, potom vyberte položky Nastavenia  > Kontá  > Vaše informácie . Pod vaším menom sa zobrazí označenie Správca. Ak nie ste správcom, pozrite si tému Vytvorenie konta lokálneho používateľa alebo správcu
  Otvorenie informácií o vás v nastaveniach

 2. Overte si, že konto správcu je zároveň kontom Microsoft tak, že skontrolujete, či sa nad položkou Správca zobrazuje e-mailová adresa. Ak sa zobrazuje e-mailová adresa, toto konto je konto Microsoft. Ak nie, ste prihlásení pomocou lokálneho konta. Ak ešte nemáte konto Microsoft, pozrite si tému Návod na vytvorenie nového konta Microsoft.

 3. Keď potvrdíte, že ste správca a používate konto Microsoft, prejdite späť na stránku Aktivácia, zvoľte položku Pridanie konta, zadajte svoje konto Microsoft a heslo, potom zvoľte položku Prihlásenie.

Po pridaní konta Microsoft sa hlásenie na stránke Aktivácia zmení na hlásenie: Windows je aktivovaný s digitálnou licenciou prepojenou s vaším kontom Microsoft.

Uistite sa, že vydanie Windowsu 10 Home alebo Windowsu 10 Pro je rovnaké pred zmenou hardvéru a po ňom. Vaša digitálna licencia a kód Product Key sa opätovne aktivujú iba v prípade, že vydanie zostane rovnaké. 

Svoje vydanie môžete zobraziť na tej istej stránke aktivácie, kde ste skontrolovali stav aktivácie. Akc chcete zistiť, ktoré vydanie máte, vyberte tlačidlo Štart, potom vyberte položky Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia .

Overte si svoje vydanie Windowsu

Ak ste na získanie systému Windows 10 použili kód Product Key, budete ho znova potrebovať po zmene hardvéru. Ak chcete zistiť, ako nájsť svoj kód Product Key, pozrite si tému Vyhľadanie kódu Product Key pre Windows.

Ďalšie informácie o kódoch Product Key a digitálnych licenciách nájdete v téme Aktivácia Windowsu.

Opätovná aktivácia Windowsu 10 po zmene hardvéru

Keď ste pripravení na opätovnú aktiváciu, skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu a potom postupujte podľa pokynov pre digitálnu licenciu alebo kód Product Key.

Najskôr musíte pridať konto Microsoft a prepojiť svoje konto s digitálnou licenciou vo svojom zariadení. Keď prepojíte konto Microsoft, spustite Poradcu pri riešení problémov s aktiváciou a znova aktivujte Windows 10.   

Tento poradca pri riešení problémov bude dostupný len v prípade, ak kópia Windowsu 10 (verzia 1607 alebo novšia) nie je aktivovaná. 

Návod na používanie poradcu pri riešení problémov s aktiváciou:

 1. Prihláste sa ako správca. Ďalšie informácie získate v téme Vytvorenie konta lokálneho používateľa alebo správcu vo Windowse 10

 2. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia  > Riešiť problémy . Poradca pri riešení problémov zobrazí hlásenie, že Windows nie je možné vo vašom zariadení aktivovať.

  Otvoriť nastavenia aktivácie

 3. Vyberte položku Nedávno sa v tomto zariadení vykonali zmeny hardvéru a potom vyberte položku Ďalej.

 4. Zadajte svoje prepojené konto Microsoft a heslo a potom vyberte položku Prihlásiť sa. Poradca pri riešení problémov bude fungovať iba s prepojeným kontom Microsoft.

 5. Zo zoznamu zariadení, ktoré sú prepojené s vaším kontom Microsoft, vyberte začiarkavacie políčko Toto je zariadenie, ktoré momentálne používam. 

 6. Vyberte položku Aktivovať.

Ak sa zariadenie, ktoré používate, v zozname výsledkov nezobrazuje, skontrolujte, či ste prihlásení pomocou rovnakého konta Microsoft, aké je priradené k digitálnej licencii Windowsu 10 vo vašom zariadení.

Ak sa budú pri aktivácii naďalej zobrazovať chyby, pozrite si tému Pomoc pri chybách aktivácie systému Windows a vyhľadajte chybu, ktorá sa zobrazuje.

Ak ste pred zmenou hardvéru neprepájali svoje konto Microsoft s digitálnou licenciou a na inováciu na Windows 10 ste použili kód Product Key, potom prejdite na ďalšiu časť.

Ak Windows 10 nebol prednainštalovaný v zariadení pri nákupe a na inováciu na Windows 10 ste použili kód Product Key, po zmene hardvéru budete potrebovať rovnaký kód Product Key.  

Vyberte tlačidlo Štart, potom vyberte položky Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie   > Aktivácia > Zmena kódu Product Key a nakoniec zadajte kód Product Key.

Zadajte kód Product Key v nastaveniach

Ak ste si do zariadenia nainštalovali maloobchodnú verziu Windowsu 10 pomocou kódu Product Key pre Windows 10 a potom ste urobili zmeny hardvéru, postupujte rovnako a použite svoj kód Product Key pre Windows 10.

Ak sa budú pri aktivácii naďalej zobrazovať chyby, pozrite si tému Pomoc pri chybách aktivácie systému Windows a vyhľadajte chybu, ktorá sa zobrazuje.

Ak nemáte platný kód Product Key alebo digitálnu licenciu

Ak nemáte kód Product Key ani digitálnu licenciu, môžete si licenciu Windowsu 10 kúpiť po dokončení inštalácie. Ak chcete uskutočniť nákup, postupujte podľa týchto krokov:

Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia . Potom vyberte položku Prejsť do Storu a prejdite do Microsoft Storu, kde si môžete kúpiť licenciu Windowsu 10.

Prejsť do Microsoft Storu

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s opätovnou aktiváciou Windowsu vo vašom zariadení, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×