Import kontaktov zo starého telefónu

Ak máte v starom telefóne uložené kontakty, zvyčajne sa dajú importovať do nového Windows Phonu. Spôsob závisí od typu telefónu.

Ak váš starý telefón používa SIM kartu, kontakty sa dajú často importovať jej vložením do nového telefónu. Telefón však nemusí mať SIM kartu, čo závisí od mobilného operátora. SIM karta vyzerá takto:

SIM card

V niektorých telefónoch môžete nájsť SIM kartu odstránením krytu batérie zo zadnej strany telefónu. Iné telefóny zas majú malú zásuvku na SIM kartu, ktorá sa nachádza navrchu alebo boku telefónu. Ak nemôžete nájsť SIM kartu alebo si nie ste istí, či sa nejaká v telefóne nachádza, kontaktujte svojho mobilného operátora alebo výrobcu telefónu.

Keď importujete kontakty zo SIM karty, automaticky sa importujú do vášho konta Microsoft v telefóne. Zo SIM karty sa neodstránia. Ak ste nenastavili konto Microsoft, kontakty sa uložia do pamäte telefónu. Ak konto Microsoft nastavíte neskôr, kontakty v telefóne sa doň automaticky naimportujú.

Import kontaktov zo SIM karty

 1. Vložte do nového Windows Phonu SIM kartu obsahujúcu vaše kontakty.

 2. Na obrazovke Štart ťuknite na ikonu Ľudia

  People Icon
  .

 3. Ťuknite na položku Viac

  More Icon
  a potom na položku Nastavenie.

 4. Ťuknite na položku Importovať zo SIM karty. Ak máte viacero SIM kariet, v časti Miesto, z ktorého sa majú importovať kontakty vyberte tú, ktorú chcete použiť.

 5. V časti Miesto uloženia kontaktov vyberte konto, do ktorého chcete kontakty uložiť, a ťuknite na položku Ďalej.

 6. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete importovať všetky kontakty zo SIM karty, ťuknite na položku Importovať.
  • Ak chcete vybrať konkrétne kontakty a importovať ich jednotlivo, ťuknite na položku Vymazať, vyberte kontakty určené na import a potom ťuknite na položku Importovať.

Import kontaktov z telefónu bez SIM karty

Ak váš starý telefón nepoužíva SIM kartu, nelámte si hlavu. Kontakty zo starého telefónu môžete aj napriek tomu preniesť do nového telefónu. Rôzni mobilní operátori majú rôzne spôsoby, ako to urobiť, takže na prenos budete potrebovať pomoc vášho mobilného operátora. Pomoc získate na webovej lokalite spoločnosti, na čísle technickej podpory alebo v obchode. V závislosti od typu telefónu, z ktorého prechádzate, môžete mať k dispozícii aj iné možnosti na presun kontaktov.

Vlastnosti

ID článku: 11547 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky