Spárovanie telefónu s príslušenstvom Bluetooth

Bluetooth môžete vo Windows Phone 8 používať na množstvo rôznych vecí – od telefonovania bez použitia rúk až po zdieľanie súborov s inými ľuďmi. Prvý krok je však vždy ten istý – spárujte telefón s Bluetooth príslušenstvom alebo zariadením.

 1. Príslušenstvo alebo zariadenie, s ktorým chcete telefón spárovať, musí byť zapnuté a v režime párovania, aby sa k nemu mohol telefón pripojiť.

 2. V zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenie 

  Settings Icon
  , potom na položku Bluetooth a možnosť Stav prepnite na hodnotu Zapnuté 
  Toggle On Icon
  .

  Telefón vyhľadá každé viditeľné Bluetooth príslušenstvo a všetky viditeľné Bluetooth zariadenia. Kým budete na tejto obrazovke, telefón bude tiež viditeľný pre ostatné Bluetooth príslušenstvá a zariadenia v blízkosti. Telefón musí byť počas párovania odomknutý.

 3. Ťuknite na názov príslušenstva alebo zariadenia, ktoré chcete spárovať s telefónom.

 4. Ak sa vyžaduje PIN kód (nazývaný tiež párovací kód), vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • V okne s hlásením Príslušenstvo na spárovanie skontrolujte, či sa pre telefón aj príslušenstvo alebo zariadenie zobrazuje rovnaký PIN kód, a ťuknite na položku OK.
  • Ak sa zobrazí žiadosť o PIN kód príslušenstva, zadajte ho a ťuknite na položku Hotovo.

Telefón sa po spárovaní automaticky pripojí k príslušenstvu alebo zariadeniu, ak je v dosahu a v telefóne máte zapnuté Bluetooth.

Párovanie s príslušenstvom s technológiou NFC

Niektoré Bluetooth príslušenstvá (vrátane niektorých reproduktorov) disponujú funkciou NFC. Ak chcete telefón spárovať s príslušenstvom s technológiou NFC, stačí, aby sa telefón dotkol dotykovej značky na príslušenstve. Na dotykovej značke je niekedy napísaný výraz nfc alebo niečo podobné.  

Vlastnosti

ID článku: 11573 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky