Používanie režimu šoféra

Láka vás pozerať si počas šoférovania tie vtipné obrázky od priateľov? Windows Phone sa pomocou režimu šoféra postará o to, aby telefón neodvádzal toľko vašu pozornosť, keď ste za volantom. Keď túto funkciu zapnete, oznámenia na obrazovke uzamknutia vrátane SMS správ, hovorov a upozornení na stručné informácie o stave budú obmedzené, až kým bezpečne nezaparkujete. Keď sa vás niekto pokúsi kontaktovať, môžete mu dokonca odoslať automatickú odpoveď, aby o vás nemal strach, keď sa nebudete ozývať.

Driving mode screen on Windows Phone

Nastavenie režimu šoféra

Na nastavenie režimu šoféra treba zariadenie Bluetooth (napríklad súpravu do automobilu na telefonovanie handsfree alebo náhlavnú súpravu) spárované s telefónom. Po nastavení režimu šoféra pre konkrétne zariadenie sa režim šoféra automaticky zapne vždy, keď sa k nemu pripojí telefón.

 1. Ak ste ešte s telefónom nespárovali žiadne Bluetooth zariadenie, v zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia  

  Settings Icon
  a potom na položku Bluetooth a spárujte zariadenie s telefónom.

 2. Po spárovaní zariadenia sa vráťte do zoznamu aplikácií a ťuknite na položky Nastavenia  

  Settings Icon
   > Režim šoféra.

 3. Ťuknite na položku Ďalej a vykonajte niektorý alebo oba z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete, aby sa prichádzajúce hovory odosielali do hlasovej schránky, zapnite možnosť Ignorovať hovory 
   Toggle On Icon
   .
  • Ak chcete vypnúť oznámenia o SMS správach, zapnite možnosť Ignorovať SMS správy 
   Toggle On Icon
   .
 4. Ťuknite na položku Ďalej a vykonajte jeden alebo niekoľko z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete na hovory odpovedať automatickým odoslaním SMS správy, zapnite možnosť Odpovedať na hovory predvolenou SMS správou 
   Toggle On Icon
   .
  • Ak chcete na SMS správy odpovedať automatickým odoslaním SMS správy, zapnite možnosť Odpovedať na SMS správy predvolenou SMS správou 
   Toggle On Icon
   .
  • Ak chcete odpoveď prispôsobiť, zadajte správu, ktorú majú obsahovať odpovede prostredníctvom SMS správy, a ťuknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Ak chcete zariadenie Bluetooth nastaviť na režim šoféra, ťuknite na názov zariadenia v zozname. Po nastavení zariadenia sa pri pripojení telefónu k tomuto zariadeniu vždy automaticky spustí režim šoféra.

 6. Nastavovanie režimu šoféra dokončite ťuknutím na tlačidlo Ďalej a potom na tlačidlo Dokončiť.

Používanie režimu šoféra

Režim šoféra spustíte pripojením ľubovoľného zariadenia Bluetooth, ktoré ste pre túto funkciu nastavili. Ak máte obrazovku vypnutú, nemusíte robiť nič. V telefóne sa automaticky zapne režim šoféra.

Ak máte obrazovku zapnutú, po zobrazení obrazovky Chcete spustiť režim šoféra? ťuknite na tlačidlo Áno. Ak režim šoféra zapnúť nechcete, ťuknite na tlačidlo Nie.

Vypnutie režimu šoféra

Režim šoféra môžete vypnúť len jednorazovo pre konkrétne zariadenie Bluetooth alebo úplne.

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia 

  Settings Icon
   > Režim šoféra.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete režim šoféra vypnúť iba jednorazovo, vypnite možnosť Stav 
   Toggle Off Icon
   . Funkcia zostane vypnutá až do ďalšieho pripojenia zariadenia Bluetooth nastaveného na režim šoféra.
  • Ak chcete vypnúť režim šoféra pre konkrétne zariadenie Bluetooth, ťuknite na položku Pridať zariadenia a potom na názov zariadenia Bluetooth. Zariadenie sa bude stále zobrazovať v zozname a bude sa môcť pripojiť k vášmu telefónu, no pod názvom zariadenia sa prestane zobrazovať text Pripravené pre režim šoféra. Ak budete chcieť neskôr funkciu znova zapnúť, znova ťuknite na príslušné zariadenie Bluetooth.
  • Keď sa text Pripravené pre režim šoféra už nezobrazuje pod žiadnym z Bluetooth zariadení v zozname, režim šoféra je úplne vypnutý.


Vlastnosti

ID článku: 11575 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 8

Pripomienky